Predstavljanje Zbornika

Na temelju Poslovnika Suda i Općeg suda Zbornik sudske prakse objavljuje se na službenim jezicima Europske unije. Zbornik je službena publikacija sudske prakse sudova koji čine Sud Europske unije.

 

Sadržaj Zbornika

Do 1. rujna 2016., odnosno datuma prijenosa nadležnosti Službeničkog suda na Opći sud, Zbornik sudske prakse sastojao se od Općeg zbornika, u kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, i Zbornika službeničkih sporova, u kojem je sabrana sudska praksa Općeg suda i Službeničkog suda iz područja službeničkih odnosa. 

Od 1. rujna 2016. sudska praska (uključujući odluke Općeg suda i Suda u području službeničkih sporova) objavljuje se isključivo u Općem zborniku.

 

Format Zbornika

Opći zbornik objavljivao se u tiskanom izdanju do 2011., a Zbornik službeničkih sporova do 2009. Za razdoblje prije tih datuma tiskana izdanja jedina su službena publikacija. Ona su i dalje dostupna u Uredu za publikacije. Odluke objavljene u Zborniku također su dostupne na EUR-Lexu u formatu PDF.

Od 1. siječnja 2012. (za Opći zbornik) i od 1. siječnja 2010. (za Zbornik službeničkih sporova) Zbornik se objavljuje isključivo u elektroničkom obliku na stranicama EUR-Lexa (službena publikacija dostupna besplatno). Ta stranica također daje pristup Zborniku objavljenom na EUR-Lexu.

Elektronički Zbornik sastavljen je od skupa sudskih odluka, uz koje su ovisno o slučaju priložena mišljenja nezavisnog odvjetnika, u formatu PDF. Radi lakšeg pregleda tih dokumenata dodani su i drugi podaci, kao i inačice HTML s poveznicama. Ti podaci nisu dio elektroničkog Zbornika i nemaju službeni karakter.

 

Pristup Zborniku na stranici Curia

Stranica za pristup Zborniku prikazuje dokumente grupirane po predmetima prema kronološkom redoslijedu odluka.

Ikone i u kronološkoj tablici sadržavaju odgovarajuće poveznice na službeni tekst i na bilješku o dokumentu na EUR-Lexu.

Zasivljena ikonaznači da službeni dokument još nije dostupan na jeziku pregleda.

Pored toga, kronološka tablica sadržava podatke o eventualnim žalbama, preispitivanjima ili ispravcima i poveznice na bazu podataka Curia radi lakšeg pregleda.

 

Kriteriji za objavu sudske prakse u Zborniku

Kriteriji za objavu u elektroničkom Zborniku za Sud i Opći sud ostali su nepromijenjeni u odnosu na Zbornik objavljivan u tiskanom izdanju.

Sud

Od 1. svibnja 2004. u Zborniku se tako objavljuju:

  • presude Suda u punom sastavu i velikog vijeća;
  • presude koje u prethodnim postupcima donesu sudska vijeća od pet sudaca i od tri suca;
  • presude koje u predmetima koji nisu prethodni postupci donesu sudska vijeća od pet sudaca i od tri suca koja su odlučivala bez mišljenja nezavisnog odvjetnika, i
  • mišljenja donesena na temelju članka 218. stavka 11. UFEU-a.

Osim ako dotični sastav suda odluči drukčije, načelno se dakle u Zborniku više ne objavljuju:

  • presude koje u predmetima koji nisu prethodni postupci donesu sudska vijeća od tri ili od pet sudaca koja su odlučivala bez mišljenja nezavisnog odvjetnika, i
  • rješenja.

Od rujna 2011. sudska vijeća od tri ili od pet sudaca osim toga mogu iznimno odlučiti da se presuda u prethodnom postupku neće objaviti u Zborniku.

Opći sud

Od rujna 2005., osim ako dotični sastav suda odluči drukčije, u Zborniku se objavljuju:

  • presude velikog vijeća,
  • presude sudskih vijeća od pet sudaca.

O objavi presuda sudskih vijeća od tri suca odlučuje sudsko vijeće u svakom pojedinačnom slučaju.

Presude Općeg suda u slučaju kada sudi sudac pojedinac i rješenja meritornog karaktera ne objavljuju se u Zborniku, osim ako je drukčije odlučeno.

Neke se odluke mogu objaviti u ulomcima.

 

Podaci o odlukama neobjavljenima u Zborniku

Odluke koje na temelju prethodno navedenih pravila nisu objavljene u Zborniku ipak se mogu pronaći u dijelu „sudska praksa“ na ovoj stranici, na dostupnim jezicima, i to na jeziku postupka i jeziku vijećanja.

Opći zbornik također sadržava podatke o tim odlukama.

 

Zbornik službeničkih sporova

Opći sud

Do 31. kolovoza 2016. odluke Općeg suda po žalbi iz područja prava javnih službenika objavljivane su u Zborniku službeničkih sporova u obliku sažetaka na svim službenim jezicima te kao cjelovit tekst na jeziku postupka. Odluke su se također mogle objaviti u Općem zborniku na svim službenim jezicima.

Od 1. rujna 2016. odluke Općeg suda u području službeničkih sporova objavljuju se u Općem zborniku prema gore navedenim kriterijima.

Službenički sud

Do 31. kolovoza 2016. odluke Službeničkog suda objavljivale su se u Zborniku službeničkih sporova u obliku sažetaka na svim službenim jezicima te kao cjelovit tekst na jeziku postupka i jeziku vijećanja. Za odluke od općeg interesa također se objavljivao cjelovit tekst na ostalim službenim jezicima.

 

Službeni jezici

Službeni jezici Unije su sljedeći:

Od 1. siječnja 1952.:

njemački, francuski, talijanski i nizozemski

Od 1. siječnja 1973.:

danski, engleski i irski

Od 1. siječnja 1981.:

grčki

Od 1. siječnja 1986.:

španjolski i portugalski

Od 1. siječnja 1995.:

finski i švedski

Od 1. svibnja 2004.:

češki, estonski, letonski, litavski, mađarski, malteški, poljski, slovački i slovenski

Od 1. siječnja 2007.:

bugarski i rumunjski

Od 1. srpnja 2013.:

hrvatski

Privremene prijelazne mjere predviđene su za malteški (do 30. travnja 2007.) i za irski (do 31. prosinca 2021.) uredbama (EZ) br. 930/2004 i 1738/2006te uredbama Vijeća br. 920/2005 i 2015/2264.