Poslovi

Popis slobodnih radnih mjesta

Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Vanjski suradnici

Prevoditi za Europu

 

Međutim, pod određenim okolnostima Sud također može zapošljavati privremeno osoblje ili pomoćno ugovorno osoblje. Privremeno osoblje zapošljava se u prvom redu kako bi obavljalo poslove koje će kasnije obavljati kandidati odabrani na natječaju. Oni mogu popuniti radna mjesta koja zahtijevaju specifičan profil za vremenski ograničene zadatke. Pomoćno ugovorno osoblje zamjenjuje dužnosnike spriječene u obavljanju posla zbog bolesti ili korištenja rodiljnog dopusta. Također ih se zapošljava u slučajevima kada je potrebno osnažiti određenu službu zbog izvanrednog povećanja opsega posla.

Osoblje je podijeljeno u tri funkcijske skupine: funkcijsku skupinu AD, koja obuhvaća administratore, među kojima su pravnici lingvisti, funkcijsku skupinu AST, koja obuhvaća asistente u području administrativnih poslova, i funkcijsku skupinu AST/SC, koja obavlja uredske i tajničke poslove. Za funkcijsku skupinu AD zahtijeva se sveučilišna diploma, a za funkcijsku skupinu AST diploma stečena na visokoškolskoj ustanovi ili svjedodžba srednjoškolskog obrazovanja i tri godine profesionalnog iskustva.

Sud najčešće zapošljava osoblje za sljedeća zanimanja:

Za funkcijsku skupinu AD:

  • pravnik administrator u tajništvu ili u području bibliotekarstva, istraživanja i dokumentacije
  • usmeni prevoditelj
  • pravnik lingvist za prevođenje pravnih tekstova s najmanje dva službena jezika Europske unije
  • informatičar.

Za funkcijsku skupinu AST:

  • asistent za tajničke poslove
  • korektor/lektor
  • informatičar.

Za funkcijsku skupinu AST/SC:

  •  tajnici.

Popis slobodnih radnih mjesta


Uprave za pravno prevođenje dodatno se koriste uslugama vanjskih suradnika.

Više informacija o natječajima za prevoditelje i o mogućnostima suradnje za slobodne prevoditelje naći ćete na internetskoj stranici Prevoditi za Europu.

Kako se javiti na poziv na iskazivanje interesa ili poslati spontanu prijavu za posao?

Kandidati koji žele poslati svoju kandidaturu Sudu za mjesto člana privremenog osoblja ili ugovornog osoblja mogu to učiniti u dva odvojena trenutka: prilikom objave poziva na iskazivanje interesa u vezi s određenim postupkom ili slanjem spontane kandidature koja će se uključiti u skup kandidatura kako bi se pokrile buduće potrebe zapošljavanja. U pogledu prikupljanja spontanih kandidatura, Sud je uspostavio dva stalna poziva na kandidature, jedan za funkcijsku skupinu AD (administratori) i drugu za funkcijsku skupinu AST (uključujući AST/SC), uz naznaku tipologije zanimanja koja te službe najčešće traže.

Kako bi to učinili, kandidati moraju upotrijebiti aplikaciju EU CV Online, koju vodi Europska komisija, na sljedećoj adresi:

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces .

 

Za više informacija: - Informacije o zaštiti podataka pdf   lang de 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer