Knjižnica

Katalog knjižnice Suda dostupan je na internetskoj stranici CURIA

Katalogu knjižnice moguće je od sada pristupiti na internetskoj stranici Suda:

fleche D http://bib-curia.eu/

Katalog se može koristiti za mrežna bibliografska pretraživanja prava Unije kao i ostalih područja prava koja su selektivno objedinjena u katalogu knjižnice Suda, poput međunarodnog prava, poredbenog prava, prava država članica Europske unije i određenih trećih država te opće teorije prava.

Ovaj katalog trenutno je jedan od najvrjednijih na svijetu u području prava Unije.Njegova vrijednost proizlazi iz činjenice da knjižnica Suda pribavlja, u granicama svojih mogućnosti, sva pravna izdanja iz tog područja, na svim službenim jezicima Unije, kao i iz činjenice da obavlja sustavan pregled otprilike 1.000 časopisa na koje je pretplaćena te unosi u svoj katalog sve članke vezane uz pravo Unije koji su u njima objavljeni.

Katalog trenutno objedinjuje oko 340.000 bibliografskih jedinica, od kojih se više od 80.000 odnosi na pravo Unije.
On se svake godine povećava za više od 20.000 bibliografskih jedinica.