Catalogul bibliotecii

Catalogul bibliotecii Curții disponibil pe site ul CVRIA

Catalogul bibliotecii este de acum accesibil pe site ul internet al Curții:

fleche D http://bib-curia.eu/

Astfel, se oferă posibilitatea utilizării acestui catalog pentru efectuarea de cercetări bibliografice online privind dreptul Uniunii, precum și celelalte domenii ale dreptului acoperite în mod selectiv de catalogul bibliotecii Curții, cum ar fi dreptul internațional, dreptul comparat, dreptul statelor membre ale Uniunii Europene și dreptul unor țări terțe, precum si teoria generală a dreptului.

La ora actuală, acest catalog este unul dintre cele mai bogate din lume în ceea ce privește dreptul Uniunii. Aceasta se datorează faptului că biblioteca Curții achiziționează în măsura posibilului toate publicațiile juridice care apar în acest domeniu, în toate limbile oficiale ale Uniunii, și că se prelucrează sistematic cele aproximativ 1 000 de reviste la care este abonată, înregistrându‑se în catalog toate articolele privind dreptul Uniunii publicate.

Catalogul cuprinde în prezent aproximativ 340 000 de notițe bibliografice, din care peste 80 000 privesc dreptul Uniunii.
În catalog se înscriu peste 20 000 de notițe pe an.