Prezentare sistematică a jurisprudenței

Repertoriul de jurisprudență comunitară grupează în mod sistematic rezumatele hotărârilor și ale ordonanțelor Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice, pronunțate de la începutul activității acestora.

Planul de structurare, divizat inițial în opt părți în ceea ce privește perioada 1954-2009, a fost reorganizat în urma modificărilor aduse prin Tratatul de la Lisabona într-un plan în nouă părți, în ceea ce privește jurisprudența ulterioară anului 2010. Pentru a facilita trecerea de la un plan la altul, au fost introduse trimiteri între cele două planuri de structurare.

 

Plan sistematic pentru perioada anterioară Tratatului de la Lisabona
(aplicabil jurisprudenței din perioada 1954-2009)

 

Plan sistematic pentru perioada ulterioară Tratatului de la Lisabona
(aplicabil jurisprudenței ulterioare anului 2010)

A

- Ordinea juridică comunitară

1

 - Ordinea juridică a Uniunii Europene

B

- Comunitatea Europeană (CEE/CE)

2

 - Cadrul instituțional al Uniunii Europene

C

- Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO/CO)

3

 - Contencios

D

- Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA/EA)

4

 - Politica internă a Uniunii Europene

E

- Convenție privind competența judiciară și executarea hotărârilor

5

 - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări

F

- Funcția publică

6

 - Politica externă

G

- Uniunea Europeană (UE)

7

 - Dispoziții generale și finale

H

Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale

8

 - Aderarea unor noi state membre

   

9

 - Funcția publică

Rezumatele redau problemele de drept esențiale enunțate în respectivele decizii, bazându-se cât mai fidel posibil pe însuși textul deciziei. Fiecărui rezumat îi sunt asociate: un șir de cuvinte-cheie, care reflectă într-un stil sistematic și telegrafic conținutul problemei vizate, un cod de clasificare corespunzător domeniului vizat și o trimitere la considerentele deciziei care au fost utilizate pentru realizarea rezumatului.

În cadrul aceluiași cod de clasificare, rezumatele sunt clasate în ordinea cronologică a deciziilor la care se referă. Cu toate acestea, în cazul în care conțin un șir de cuvinte-cheie care este absolut identic cu un șir precedent, textul însuși al rezumatului va fi atașat acestui șir, indiferent de data deciziei. În același mod, dacă șirul de cuvinte-cheie și textul rezumatului sunt identice în întregime cu un alt șir și text preexistente, numai referințele privind publicarea și numerele considerentelor pertinente vor fi adăugate dedesubtul rezumatului existent.

Atenție! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză