Deontologia membrilor

Membrii și foștii membri ai Tribunalului sunt supuși unor norme deontologice definite de tratate, de Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și de Regulamentul de procedură al Tribunalului.

De asemenea, ei sunt supuși unui Cod de conduită a membrilor și a foștilor membri ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, adoptat în comun de Curtea de Justiție și de Tribunal, care vizează să clarifice anumite obligații care decurg din normele menționate mai sus. 

În conformitate cu cerințele privind transparența din Codul de conduită, activitățile externe ale membrilor fac obiectul, în fiecare an, al unei publicări pe site‑ul internet al instituției după ce activitatea s-a încheiat.