Rețeaua judiciară a UE

Rețeaua judiciară a Uniunii Europene (RJUE) a fost creată la inițiativa președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene și a președinților instanțelor constituționale și supreme ale statelor membre, cu ocazia Forumului magistraților organizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 27 martie 2017 pentru a celebra cea de a 60‑a aniversare a semnării tratatelor de la Roma.

Discuțiile, inspirate de un interes comun pentru consolidarea cooperării judiciare în Europa în serviciul unei justiții de calitate, au condus, începând cu luna ianuarie 2018, la crearea unei platforme de schimb securizate între instanțele membre ale RJUE, ceea ce a reprezentat prima manifestare concretă a acestei cooperări. Având în vedere interesul mare pentru dezvoltarea și pentru coerența dreptului Uniunii al informațiilor puse la dispoziție pe această platformă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și instanțele participante au ales, într‑o a doua etapă, să partajeze cu publicul larg toate documentele de natură neconfidențială, deschizând un spațiu consacrat RJUE pe site‑ul Curia.

Acest spațiu are ca obiectiv principal partajarea și centralizarea unor informații și a unor documente utile pentru aplicarea, pentru difuzarea și pentru studiul dreptului Uniunii, astfel cum a fost interpretat și aplicat nu numai de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, ci și de instanțele naționale. El are de asemenea ca obiectiv să favorizeze cunoașterea și înțelegerea reciprocă a drepturilor și a sistemelor statelor membre, într‑o perspectivă de drept comparat ce poate să faciliteze luarea în considerare a tradițiilor juridice ale fiecăruia dintre ele.

În acest scop, spațiul RJUE permite:

să se acceadă direct la cauzele preliminare (grație unei setări predefinite a criteriilor de căutare în motorul de căutare) și în special să se consulte deciziile de trimitere preliminară introduse cu începere de la 1 iulie 2018, atât în limba de procedură, cât și în toate limbile disponibile;s

să se consulte deciziile date de instanțele naționale care au fost selecționate de instanțele constituționale și supreme ale statelor membre în considerarea interesului lor pentru dreptul Uniunii;

să se consulte diferite documente de natură științifică sau pedagogică, rezultate din lucrări de cercetare sau de monitorizare realizate de instanțele membre ale RJUE, indiferent că este vorba despre note sau studii, despre fișe tematice privind jurisprudența în dreptul Uniunii sau despre instrumente de monitorizare juridică.

 

Acces la platforma nepublică a RJUE [acces limitat la instanțele membre]