CURIA
rss
căutare avansată
Raport anual

Raportul anual al Curții de Justiție a Uniunii Europene este compus din două părți, intitulate Activitate judiciară și Raport de gestiune. Curtea de Justiție a Uniunii Europene publică de asemenea Panorama anului, care constituie o sinteză a Raportului anual.

         

2016

 

Panorama anului

Panorama anului prezintă o imagine sintetică a activității Curții de Justiție a Uniunii Europene sub aspectele judiciar, instituțional și administrativ. Aceasta cuprinde hotărârile cele mai importante, explicând conținutul lor pentru cetățenii europeni, și oferă, cu ajutorul imaginilor, al informațiilor grafice și al statisticilor, un rezumat al evenimentelor care au marcat anul.

RA-panorama2016

pdf icon Panorama anului

 

pixel-gold2
     

Activitate judiciară

Această parte a raportului oferă o imagine detaliată a activității judiciare a Curții de Justiție, a Tribunalului și a Tribunalului Funcției Publice, propunând o analiză a jurisprudenței, însoțită de linkuri spre textele integrale, și prezentând statisticile judiciare ale anului.

RA-jud2016

pdf icon Activitate judiciară

pdf icon Ediții anterioare

 

pixel-gold

Raport de gestiune 2015
(Raport anual de activități ale ordonatorului delegat)

În fiecare an, ordonatorul delegat al instituției raportează autorităților bugetare ale Uniunii, în conformitate cu normele financiare aplicabile, modul de gestionare a creditelor și a cheltuielilor instituției sub forma unui raport anual de activități. Acest raport, denumit Raport de gestiune, prezintă în special rezultatele obținute de instituție datorită resurselor care i au fost alocate și funcționarea sistemelor de control intern.

RA-gest

pdf icon Version française

pdf icon English version

 

 

.