CURIA
rss
napredno iskanje
Letno poročilo

Letno poročilo Sodišča Evropske unije je sestavljeno iz dveh delov, naslovljenih Sodna dejavnost in Poročilo o upravljanju. Sodišče Evropske unije objavlja tudi Letni pregled, ki je povzetek Letnega poročila.

         

2016

 

Letni pregled

V Letnem pregledu je strnjen pregled dejavnosti Sodišča Evropske unije s sodnega, institucionalnega in upravnega vidika. V njem so predstavljene najpomembnejše sodbe, pri čemer je pojasnjen njihov pomen za evropske državljane ter s slikami, grafičnimi podatki in statistikami podan pregled dogodkov, ki so zaznamovali leto.

RA-panorama2016

pdf icon Letni pregled

 

pixel-gold2
     

Sodna dejavnost

V tem delu poročila je podroben pregled sodne dejavnosti Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, ki je sestavljen iz analize sodne prakse s povezavami na celotna besedila in z letnimi sodnimi statistikami.

RA-jud2016

pdf icon Sodna dejavnost
      

pdf icon Prejšnje izdaje

 

pixel-gold

Poročilo o upravljanju 2015
(Letno poročilo o dejavnostih odredbodajalca)

Odredbodajalec institucije vsako leto v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo, proračunskim organom Unije v obliki letnega poročila o dejavnostih poroča o upravljanju sredstev in izdatkov institucije. V tem poročilu, imenovanem Poročilo o upravljanju, so predstavljeni zlasti rezultati, ki jih je institucija dosegla zaradi sredstev, ki so ji bila dodeljena, in delovanja sistemov notranje kontrole.

RA-gest

pdf icon Version française

pdf icon English version

 

 

.