Letno poročilo

Letno poročilo Sodišča Evropske unije je sestavljeno iz dveh delov, naslovljenih Sodna dejavnost in Poročilo o upravljanju. Sodišče Evropske unije objavlja tudi Letni pregled, ki je povzetek Letnega poročila.

         

 2019

 

Letni pregled

V Letnem pregledu je strnjen pregled dejavnosti Sodišča Evropske unije s sodnega, institucionalnega in upravnega vidika. V njem so predstavljene najpomembnejše sodbe, pri čemer je pojasnjen njihov pomen za evropske državljane ter s slikami, grafičnimi podatki in statistikami podan pregled dogodkov, ki so zaznamovali leto.

RA 2019 panorama

pdf icon  Letni pregled lang fr lang en lang de lang nl

pdf icon Prejšnje izdaje

 

 

pixel-gold2

     

Sodna dejavnost

V tem delu poročila je podroben pregled sodne dejavnosti Sodišča in Splošnega sodišča, ki je sestavljen iz analize sodne prakse s povezavami na celotna besedila in iz letnih sodnih statistik.

RA 2019 judiciaire

pdf icon Sodna dejavnost

pdf icon Prejšnje izdaje

 

pixel-gold

Poročilo o upravljanju
(Letno poročilo o dejavnostih odredbodajalca)

Odredbodajalec institucije vsako leto v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo, proračunskim organom Unije v obliki letnega poročila o dejavnostih poroča o upravljanju sredstev in izdatkov institucije. V tem poročilu, imenovanem Poročilo o upravljanju, so predstavljeni zlasti rezultati, ki jih je institucija dosegla zaradi sredstev, ki so ji bila dodeljena, in delovanja sistemov notranje kontrole.

RA 2019 gestion

pdf icon Version française

pdf icon English version