CURIA
rss
napredno iskanje
Letno poročilo

Letno poročilo Sodišča Evropske unije je sestavljeno iz dveh delov, naslovljenih Sodna dejavnost in Poročilo o upravljanju. Sodišče Evropske unije objavlja tudi Letni pregled, ki je povzetek Letnega poročila.

 

Letni pregled

RA-panorama2016

V Letnem pregledu je strnjen pregled dejavnosti Sodišča Evropske unije s sodnega, institucionalnega in upravnega vidika. V njem so predstavljene najpomembnejše sodbe, pri čemer je pojasnjen njihov pomen za evropske državljane ter s slikami, grafičnimi podatki in statistikami podan pregled dogodkov, ki so zaznamovali leto.

pdf icon Letni pregled

 

 

 

Sodna dejavnost

RA-jud2016

V tem delu poročila je podroben pregled sodne dejavnosti Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence, ki je sestavljen iz analize sodne prakse s povezavami na celotna besedila in z letnimi sodnimi statistikami.

pdf icon Sodna dejavnost   pdf icon Prejšnje izdaje

 

 

 

Poročilo o upravljanju
(Letno poročilo o dejavnostih odredbodajalca)

RA GEST

Odredbodajalec institucije vsako leto v skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo, proračunskim organom Unije v obliki letnega poročila o dejavnostih poroča o upravljanju sredstev in izdatkov institucije. V tem poročilu, imenovanem Poročilo o upravljanju, so predstavljeni zlasti rezultati, ki jih je institucija dosegla zaradi sredstev, ki so ji bila dodeljena, in delovanja sistemov notranje kontrole.

pdf icon Version française   pdf icon English version

 

 

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.