CURIA
rss
napredno iskanje
Zaposlitev

   
  corner-cour  
 

Seznam prostih delovnih mest

Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Zunanji sodelavci

Tolmačiti za Evropo

   

V veliki večini primerov je osebje služb institucije zaposleno na podlagi čakalnih seznamov s splošnih natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Vendar lahko Sodišče v določenih okoliščinah zaposli začasne uslužbence ali pomožne pogodbene uslužbence. Začasne uslužbence se zaposli predvsem zato, da zasedejo delovna mesta, ki jih bodo v nekem času zasedli kandidati, ki uspešno opravijo natečaj. Zasedejo lahko mesta, za katera se zahteva poseben profil za časovno omejene naloge. Pomožni pogodbeni sodelavci nadomeščajo uslužbence, ki ne morejo izvajati svojih nalog zaradi bolezni ali porodniškega dopusta. Zaposli se jih tudi zato, da se okrepi služba, ki mora opraviti izjemno veliko dela.

Osebje je razdeljeno v dve kategoriji: funkcionalna skupina AD zajema upravljavce in pravnike lingviste, funkcionalna skupina AST pa strokovne sodelavce v administrativnih zadevah. Za funkcionalno skupino AD se zahteva vsaj univerzitetna izobrazba, za funkcionalno skupino AST pa vsaj višja izobrazba ali srednješolska izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj.

Potrebe institucije po zaposlovanju se najpogosteje nanašajo na ta področja:

za funkcionalno skupino AD:

  • pravnik v tajništvu Sodišča ali na področjih bibliotekarstva, raziskav in dokumentacije,
  • tolmač,
  • pravnik lingvist za prevajanje pravnih besedil iz najmanj dveh uradnih jezikov Evropske unije,
  • informatik;

za funkcionalno skupino AST:

  • strokovni sodelavec v tajništvu,
  • korektor / jezikovni pregledovalec,
  • informatik.

Seznam prostih delovnih mest

 
brique
 

Prevajalska služba se pogosto obrne tudi na zunanje sodelavce.

Več informacij o natečajih za tolmače in o možnostih sodelovanja zunanjih sodelavcev si lahko preberete na spletni strani Tolmačiti za Evropo.

Vsak, ki ga tako delo zanima, lahko kadar koli vloži spontano prošnjo za zaposlitev, tako da pošlje motivacijsko pismo in življenjepis po elektronski pošti na naslov:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu.

V motivacijskem pismu mora biti naveden natančen profil, za katerega zainteresirani vlaga prošnjo za zaposlitev (na primer: pravnik, pravnik lingvist, tolmač, tajnik, informatik, računovodja itd.).
Za predložitev življenjepisa se priporoča uporaba obrazca "Europass" (glej http://europass.cedefop.europa.eu/). Tako vložene spontane prošnje za zaposlitev se hranijo dve leti in se jih lahko upošteva, če je prosto primerno delovno mesto.

Več o tem: - Informacije o varstvu podatkov pdf   

.