Sodišče za uslužbence
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Rojen leta 1946; študij prava (Master of Arts, univerza Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); predavatelj na University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); administrator, glavni administrator na Evropskem sodišču za človekove pravice (1974-1990); gostujoči profesor prava na univerzi v Saskatchewanu, Saskatoon, Kanada (1988); vodja osebja pri Svetu Evrope (1990-1993); vodja oddelka (1993-1995), namestnik sodnega tajnika (1995-2001), sodni tajnik Evropskega sodišča za človekove pravice (2001-september 2005); predsednik Sodišča za uslužbence od 6. oktobra 2005 do 6. oktobra 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Rojen leta 1956; diploma iz prava (Université libre de Bruxelles, 1979); specializacija iz mednarodnega prava (Bruselj, 1980); doktor pravnih znanosti (1989); odgovorni pravne službe Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984); uradnik na Komisiji Evropskih skupnosti (generalni direktorat za socialne zadeve 1984-1988); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1988-1994); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1994-2005); predavatelj na Centre universitaire de Charleroi (mednarodno in evropsko socialno pravo, 1989-1991), na univerzi v Mons-Hainautu (evropsko pravo, 1991-1997), na univerzi v Liègu (pravo evropskih uslužbencev, 1989-1991; pravo institucij Evropske unije, 1995-2005; evropsko socialno pravo, 2004-2005) in od leta 2006 na Université libre de Bruxelles (pravo institucij Evropske unije); avtor številnih strokovnih del o evropskem socialnem pravu in pravu institucij Evropske unije; sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2005; predsednik Sodišča za uslužbence 7 oktober 2011 do 31. avgusta 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Rojen leta 1952; diploma šole za visoke poslovne študije v Helsinkih in pravne fakultete univerze v Helsinkih; strokovni sodelavec na vrhovnem upravnem sodišču Finske; generalni sekretar odbora za reformo pravnega varstva v javni upravi; glavni administrator na vrhovnem upravnem sodišču; generalni sekretar pri odboru za reformo upravnega spora, svetovalec direktorata za zakonodajo ministrstva za pravosodje; namestnik sodnega tajnika Sodišča EFTE; strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti; sodnik na vrhovnem upravnem sodišču (1998-2005); član odbora za pritožbe beguncev; podpredsednik odbora za razvoj finskih sodnih institucij; sodnik na Sodišču za javne uslužbence (6. oktober 2005-6. oktober 2009); sodnik na Splošnem sodišču od 7. oktobra 2009; podpredsednik/ca od 17. septembra 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Rojen leta 1955; diploma iz prava (univerza v Solunu, 1977); specializacija iz evropskega prava (Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, 1980); doktor pravnih znanosti (univerza v Solunu, 1984); pravnik lingvist pri Svetu Evropskih skupnosti (1980-1982); raziskovalec na centru za mednarodno in evropsko gospodarsko pravo v Solunu (1982-1984); administrator na Sodišču Evropskih skupnosti in na Komisiji Evropskih skupnosti (1986-1990); profesor prava Skupnosti, mednarodnega prava in prava človekovih pravic na univerzi Panteion v Atenah (od 1990); zunanji sodelavec za evropske zadeve na pravosodnem ministrstvu in član stalnega odbora za Lugansko konvencijo (1991-2004); član državne komisije za konkurenco (1999-2005); član državne komisije za pošto in telekomunikacije (2000-2002); član odvetniške zbornice v Solunu, odvetnik pri kasacijskem sodišču; ustanovni član Union des avocats européens (UAE); pridruženi član Académie internationale de droit comparé; sodnik Sodišča za javne uslužbence od 6. oktobra 2005 do 6. oktobra 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Rojena leta 1950; diploma iz prava z univerze v Wrocławu (1972), doktorica pravnih znanosti (Łodz, 1982); odvetnica v odvetniški zbornici Republike Poljske (od leta 1977); gostujoča raziskovalka (univerza Paris X, 1987-1988; univerza v Nantesu, 1993-1994); strokovnjakinja „Solidarnosc" (1995-2000); profesorica delovnega in evropskega socialnega prava na univerzi v Łodzu (1997-1998 in 2001-2005), redna profesorica na visoki ekonomski šoli v Varšavi (2002), profesorica delovnega in socialnega prava na univerzi Cardinal Stefan Wyszynski v Varšavi (2002-2005); namestnica ministra za delo in socialne zadeve (1998-2001); članica pogajalskega odbora za pristop Republike Poljske k Evropski uniji (1998-2001); predstavnica poljske vlade pri Mednarodni organizaciji dela (1998-2001); avtorica več del o delovnem pravu in evropskem socialnem pravu; sodnica na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2005 do 7. oktobra 2013.

 

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Rojen leta 1967; diploma z Institut d'études politiques de Grenoble (1988) in École nationale d'administration (1993); auditeur pri Conseil d'État (sodnik poročevalec na oddelku za spore, 1993-1997, in član oddelka za socialne zadeve, 1996-1997), maître des requêtes pri Conseil d'État (1996-2008); docent na Institut d'études politiques de Paris (1993-1995); komisar vlade pri posebni pritožbeni komisiji za pokojnine (1994-1996); pravni svetovalec na ministrstvu za javne uslužbence in za mesto Pariz (1995-1997); generalni sekretar na prefekturi departmaja Yonne, podprefekt okrožja Auxerre (1997-1999); generalni sekretar na prefekturi departmaja Savoja, podprefekt okrožja Chambéry (1999-2001); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (2001-2005); imenovani član komisije za pritožbe Organizacije severnoatlantske pogodbe (NATO) (2001-2005); sodnik na Sodišču za uslužbence Evropske unije (2005-2011, predsednik senata 2008-2011); conseiller d'Etat, namestnik predsednika osmega senata oddelka za spore (2011-2013); član komisije za pritožbe Evropske vesoljske agencije (2011-2013); sodnik na Splošnem sodišču od 16. septembra 2013.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Rojen leta 1945; univerzitetni študij v Berlinu, Münchnu, Frankfurtu na Majni (1966-1972); prvi državni izpit (1972); sodnik pripravnik v Frankfurtu na Majni (1972-1973 in 1974-1975); Collège d'Europe v Brugesu (1973-1974); drugi državni izpit (Frankfurt na Majni, 1976); uslužbenec zveznega urada za delo in odvetnik (1976); sodnik na delovnem sodišču (zvezna dežela Hessen, 1977-1993); nosilec predmeta na Fachhochschule für Sozialarbeit v Frankfurtu na Majni in na Verwaltungsfachhochschule v Wiesbadnu (1979-1990); nacionalni strokovnjak v pravni službi Komisije Evropskih skupnosti (1993-1996 in 2001-2005); ataše za socialne zadeve na veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Madridu (1996-2001); sodnik na delovnem sodišču v Frankfurtu na Majni (februar-september 2005); sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2005 do 13. april 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Rojena leta 1956; študij prava (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specializacija s področja mednarodne trgovine (Mehika, 1983); študije evropskih integracij (gospodarska zbornica v Barceloni, 1985) in prava Skupnosti (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); javna uslužbenka na Generalitat de Catalunya (članica pravne službe ministrstva za industrijo in energijo, april 1984-avgust 1986); članica odvetniške zbornice v Barceloni (1985-1987); administratorka, nato glavna administratorka v oddelku za raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropskih skupnosti (1986-1994); strokovna sodelavka na Sodišču (kabinet generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja Colomerja, januar 1995-april 2004; kabinet sodnika U. Lõhmusa, maj 2004-avgusta 2009); predavateljica sodnega postopka v pravu Skupnosti na pravni fakulteti (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993-2000); številne publikacije in predavanja o evropskem pravu socialne varnosti; članica odbora za pritožbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte (2006-2009); sodnica na Sodišču za javne uslužbence od 7. oktobra 2009 do 13. april 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Rojen leta 1950; doktorat iz pravnih znanosti in odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Padovi; asistent, nato potrjeni raziskovalec na področju civilnega in primerjalnega prava na pravni fakulteti univerze v Padovi (1977‑1982); predavatelj prava Skupnosti na Collegio Europeo (Parma, 1990‑1998) in na pravnih fakultetah univerze v Padovi (1985‑1987), univerze v Macerati (1991‑1994), univerze v Neaplju (1995) in državne univerze v Milanu (2000‑2001); član znanstvenega odbora Master in European integration univerze v Padovi; uradnik v direktoratu za knjižnico, raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropskih skupnosti (1982‑1984); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri generalnem pravobranilcu G. F. Manciniju (1984‑1988); pravni svetovalec generalnega sekretarja Evropskega parlamenta E. Vincija (1988‑1993); vodja oddelka pravne službe Evropskega parlamenta (1995‑1999); direktor za zakonodajne zadeve in poravnave, medinstitucionalne odnose ter za odnose med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom (1999‑2004); direktor za zunanje odnose Evropskega parlamenta (2004‑2006); direktor za zakonodajne zadeve v pravni službi (2006‑2011); avtor številnih publikacij s področja italijanskega civilnega prava in prava Evropske unije; sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2011 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

René Barents
René Barents

Rojen leta 1951; diploma iz prava in specializacija iz ekonomije (univerza Erasmus v Rotterdamu, 1973); doktorat iz pravnih znanosti (univerza v Utrechtu, 1981); raziskovalec na področju evropskega prava in mednarodnega gospodarskega prava (1973‑1974) ter docent evropskega prava in gospodarskega prava na evropskem inštitutu univerze v Utrechtu (1974‑1979) in na univerzi v Leidnu (1979‑1981); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1981‑1986), vodja oddelka „Pravice na podlagi Kadrovskih predpisov“ v kadrovski službi Sodišča Evropskih skupnosti (1986‑1987); član pravne službe Komisije Evropskih skupnosti (1987‑1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti (1991‑2000); vodja oddelka (2000‑2009), nato direktor (2009‑2011) direktorata za raziskave in dokumentacijo Sodišča Evropske unije; redni profesor (1988‑2003) in zaslužni profesor (od leta 2003) evropskega prava na univerzi v Maastrichtu; svetovalec pritožbenega sodišča v 's-Hertogenboschu (1993‑2011); član kraljeve akademije znanosti Nizozemske (od leta 1993); številne publikacije na področju evropskega prava; sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktobra 2011 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Rojen leta 1957; diploma iz prava (Trinity College, Dublin, 1975–1979); pomočnik raziskovalec senatorke Mary Robinson (1978–79 in 1980); štipendija „Pádraig Pearse“ za študij na Collège d'Europe (1979); podiplomski študij evropskega prava na Collège d'Europe (1979–1980); magisterij iz prava z univerze v Cambridgeu (1980–1981); pripravnik na Evropskem parlamentu (Luxembourg, 1981); strokovni sodelavec v tajništvu pravne komisije Evropskega parlamenta (Luxembourg, 1981–1988); član pravne službe Evropskega parlamenta (Bruselj, 1988–1995); strokovni sodelavec na Sodišču (1995–2000); docent za evropsko pravo na Harvard Law School (2000); član pravne službe Evropskega parlamenta (2000–2003), nato vodja oddelka (2003–2011) in direktor (2011); avtor številnih objav; sodnik na Sodišču za uslužbence od 6. oktober 2011 do 31. avgusta 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Rojen leta 1966; študij prava (Candidatus juris), univerza v Aarhusu (1989); odvetniški kandidat pri pravnem svetovalcu danske vlade (1989‑1991); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri generalnemu pravobranilcu C. C. Gulmannu (1991‑1993); vpisan v imenik odvetniške zbornice Danske (1993); odvetnik pri pravnem svetovalcu danske vlade (1993‑1995); predavatelj evropskega prava na univerzi v Københavnu; docent na Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA) (Luksemburg, 1995‑1997); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (1997); docent, nato pa vršilec dolžnosti ravnatelja EIPA (Luxembourg, 1997‑1999); uradnik v pravni službi nadzornega organa Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) (1999‑2000); strokovni sodelavec na Sodišču Evropskih skupnosti pri sodniku C. C. Gulmannu (2003‑2006), nato pri sodniku L. Bayu Larsnu (2006‑2013); sodnik na Sodišču za uslužbence od 7. oktobra 2013 do 31. avgusta 2016; sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Rojen leta 1957; diploma iz prava z univerze v Lizboni (1980); asistent za upravno pravo na univerzi v Lizboni (1979-1980); študij s področja industrijske lastnine na inštitutu Max-Planck v Münchnu (1982-1984); administrator, nato vodja oddelka na ministrstvu za notranje zadeve (1980-1986); član lizbonske odvetniške zbornice (1981-1986); v Evropskem parlamentu, upravni uslužbenec na generalnem direktoratu za informiranje in stike z javnostjo (1986-1987), na generalnem direktoratu za raziskave in študije (1987-1992), na generalnem direktoratu za kadrovske zadeve, proračun in finance (1992-1996) in v pravni službi (1996-2000); vodja oddelka za upravo in finance (2000-2007), nato vodja pravnega oddelka (2007-2011) in direkcije A (2012-2015) pri Evropskem varuhu človekovih pravic; sodnik na Sodišču za uslužbence od 13. do 31. avgusta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Rojen leta 1978; diploma iz prava z univerze Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2002) in Master of Laws iz evropskega prava s Collège d'Europe (Brugge, 2004); doktorat iz pravnih znanosti (2008); odvetnik, vpisan v imenik odvetniške zbornice v Bruslju (2004‑2006); docent procesnega prava Evropske unije na univerzi za nacionalno in svetovno ekonomijo v Sofiji (2008‑2012) in univerzi Sveti Kliment Ohridski v Sofiji (2010‑2013); izredni profesor prava Evropske unije in mednarodnega zasebnega prava na bolgarski akademiji znanosti (od leta 2014); gostujoči predavatelj na univerzi v Cambridgeu in na KU Leuven; strokovni sodelavec na Sodišču Evropske unije (2007‑2016); ustanovitelj in član upravnega odbora bolgarskega združenja za evropsko pravo; glavni urednik revije za evropsko pravo Evropeiski praven pregled; avtor številnih publikacij s področja evropskega prava; sodnik na Sodišču za uslužbence od 13. aprila 2016 do 31. avgusta 2016, sodnik na Splošnem sodišču od 19. septembra 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Rojena leta 1955; študij prava v Regensburgu in Ženevi (1974-1979); prvi državni izpit (1979); podiplomski študij prava Skupnosti na Collège d'Europe v Brugesu (1979-1980); sodnica pripravnica v Regensburgu (1980-1983); doktorica pravnih znanosti (1982); drugi državni izpit (1983); odvetnica v Münchnu in Parizu (1983-1989); uradnica na Sodišču Evropskih skupnosti (1990-2005); strokovna sodelavka na Sodišču Evropskih skupnosti (kabinet sodnika Janna, 1995-2005); poučevanje na več univerzah v Nemčiji, Avstriji, Švici in Rusiji; častna profesorica na univerzi Saarland (od 1999); članica različnih odborov, združenj in pravnih komisij; številne objave o pravu in sodni praksi Skupnosti; sodna tajnica Sodišča za uslužbence od 30. novembra 2005 do 31. avgust 2016.