Varnostna navodila in pravila vedenja

Obiskovalci, ki so v stavbah Sodišča, morajo spoštovati ta varnostna navodila in pravila vedenja :

  • Zaradi varnostnih pregledov obiskovalce prosimo, naj natančno upoštevajo urnik obiska.
  • Obiskovalce prosimo, naj se med obiskom na Sodišču vedejo zadržano in diskretno ter naj bodo primerno oblečeni.
  • Obiskovalci, ki so navzoči na javni obravnavi, naj zasedejo svoja mesta v sodni dvorani pred začetkom obravnave; vstopanje v sodno dvorano ali izstopanje iz nje med obravnavo ni dovoljeno. Obiskovalce prosimo, naj obravnavo spremljajo v tišini. V sodnih dvoranah in sejnih sobah uživanje hrane in pijače ni dovoljeno.
  • Fotografiranje in snemanje v sodni dvorani med obravnavo nista dovoljeni. Da bi se izognili interferencam s sistemom tolmačenja, morajo biti prenosni telefoni obvezno izključeni.
  • Vsak obiskovalec mora imeti identifikacijsko kartico, ki jo mora nositi na vidnem mestu ves čas obiska. Zaradi varnosti je gibanje obiskovalcev na Sodišču dovoljeno le v prostorih, ki so predvideni v programu obiska.
  • Osebe, odgovorne za skupine, naj obiskovalce spremljajo ves čas njihovega obiska na Sodišču.
  • Sodišče je moralo poostriti varnostne ukrepe glede dostopa do svojih stavb. Obiskovalce torej prosimo, naj natančno spoštujejo navodila, ki jim jih dajejo varnostniki ali vodič. Opozoriti je treba, da bo prtljaga obiskovalcev ob njihovem prihodu pregledana.
  • Kajenje v stavbah Sodišča je prepovedano.