CURIA
rss
napredno iskanje
Postopek

Pravna podlaga

Izbor členov iz Pogodb

Statut Sodišča Evropske unije  (1-9-2016)

Poslovnik Splošnega sodišča (1-9-2016)

Poslovnik Splošnega sodišča (1-7-2013)

Praktične določbe za izvajanje Poslovnika Splošnega sodišča (1-9-2016)

Odločba Splošnega Sodišča (EU) 2016/2387 z dne 14. septembra 2016 o pravilih o varnosti za podatke ali dokazila, predložena v skladu s členom 105(1) oziroma (2) Poslovnika

Odločba Splošnega Sodišča z dne 14. septembra 2011 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia, ki veljajo za zastopnike strank (11-10-2011)

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia, ki veljajo za asistente (11-10-2011)

Obvestila v Uradnem listu Evropske unije

- Izvolitev predsednika Splošnega sodišča (UL 2016, C 392, str. 2)

- Izvolitev podpredsednika Splošnega sodišča (UL 2016, C 392, str. 2)

- Razporeditev sodnikov v senate (UL 2017, C 382, str. 2)

Merila za dodelitev zadev senatom (UL 2016, C 296, str. 2)

Način določitve sodnika, ki bo nadomeščal zadržanega sodnika  (UL 2016, C 296, str. 2)

- Izvolitev predsednikov senatov (UL 2016, C 392, str. 2)

Sestava velikega senata (UL 2016, C 296, str. 2)

Imenovanje sodnega tajnika (UL 2017, C 006)

Sklep Splošnega sodišča z dne 5. aprila 2017 o sodnih počitnicah (UL 2016, C 111)

Drugi koristni podatki

Zagotovitev anonimnosti v sodnih postopkih pred Splošnim sodiščem Evropske unije

„Pregledni seznam" za tožbo vloženo v papirni obliki

„Pregledni seznam" za tožbo vloženo prek aplikacije e-curia

Vzorec povzetka tožbenih/pritožbenih razlogov in bistvene trditve v tožbi/pritožbi

„Pregledni seznam" za ustno obravnavo

Nasveti za stranke

Obrazec prošnje za brezplačno pravno pomoč

Primerjalna preglednica med Poslovnikom z dne 4. marca 2015 in Poslovnikom z dne 2. maja 1991, kakor je bil spremenjen

Spremembe besedil, ki so v pripravi

Dodatne informacije

Postopek - Zgodovinski pregled sprememb

.