Postopek

Pravna podlaga

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije

Statut Sodišča Evropske unije  (1-5-2019)

Poslovnik Splošnega sodišča (1-12-2018)

Praktične določbe za izvajanje Poslovnika Splošnega sodišča (1-12-2018)

Odločba Splošnega Sodišča (EU) 2016/2387 z dne 14. septembra 2016 o pravilih o varnosti za podatke ali dokazila, predložena v skladu s členom 105(1) oziroma (2) Poslovnika

Odločba Splošnega Sodišča z dne 11. julija 2018 o vlaganju in vročanju procesnih aktov prek aplikacije e-Curia

Pogoji uporabe aplikacije e-Curia (1-12-2018)

Obvestila v Uradnem listu Evropske unije

Sestava velikega senata (UL 2019, C 172, str. 2)

Postopek določitve sodnika za nadomestitev zadržanega sodnika (UL 2019, C 263, str. 2)

Merila za dodelitev zadev senatom (UL 2019, C 372, str. 2)

Sestava senatov in razporeditev sodnikov v senate (UL 2020, C 114, str. 2)

Izvolitev predsednika Splošnega sodišča (UL 2019, C 363, str. 2)

Izvolitev podpredsednika Splošnega sodišča (UL 2019, C 363, str. 2)

Izvolitev predsednikov senatov (UL 2019, C 363, str. 2)

Imenovanje sodnega tajnika (UL 2017, C 006)

Sklep Splošnega sodišča z dne 12. februarja 2020 o sodnih počitnicah (UL 2020, C 95, str. 4)

Drugi koristni podatki

Zagotovitev anonimnosti v sodnih postopkih pred Splošnim sodiščem Evropske unije

„Pregledni seznam" za tožbo

Vzorec povzetka tožbenih/pritožbenih razlogov in bistvene trditve v tožbi/pritožbi

„Pregledni seznam" za ustno obravnavo

Nasveti za stranke

Obrazec prošnje za brezplačno pravno pomoč

Primerjalna preglednica med Poslovnikom z dne 4. marca 2015 in Poslovnikom z dne 2. maja 1991, kakor je bil spremenjen

Spremembe besedil, ki so v pripravi

 

Dodatne informacije

Postopek - Zgodovinski pregled sprememb