Zgodovinski arhiv

Predstavitev

V skladu z zakonodajo o odpiranju arhivskega gradiva institucij Evropske unije za javnost, sprejeto v letih 1983, 2003 in 2015, morajo Evropske institucije ustanoviti zgodovinski arhiv in zagotoviti njegovo odprtje za javnost.
V tem okviru se je Sodišče odločilo deponirati svoje arhivsko gradivo pri Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI) v Firencah ter ga s tem dati na voljo akademskim raziskovalcem, zgodovinarjem in, splošneje, državljanom Unije.
Regulativni okvir, ki ureja prenos arhivskega gradiva na EUI v Firencah, in način dostopa javnosti sta določena z Odločbo Sodišča Evropske unije z dne 10. junija 2014 o deponiranju arhivskega gradiva Sodišča Evropske unije pri Zgodovinskih arhivih Evropske unije (Evropski univerzitetni inštitut).

Zainteresirane osebe so prav tako vabljene k ogledu strani Zgodovinskih arhivov Evropske unije.

Kateri dokumenti so zajeti?

Zgodovinski arhiv sestavljajo dokumenti, ki so jih institucije izdale ali prejele v okviru izpolnjevanja svojih nalog, če so bili izbrani za trajno hranjenje in so starejši od 30 let.
Sodišče je odločilo, da se dostop odobri ne le do administrativnih dokumentov, temveč tudi do pravnega arhivskega gradiva. Vse arhivsko gradivo Sodišča, ki je dostopno, je vsebovano v inventarju Zgodovinskih arhivov Evropske unije (HAEU).
Dostop do arhivskega gradiva pa je odvisen od predhodne preučitve prošnje.

Na koga se obrniti?

Za dostop do enega ali več spisov iz zgodovinskega arhiva je mogoče zaprositi prek namenskega poštnega predala Zgodovinskih arhivov Evropske unije.
Prošnja za dostop bo temeljito preučena z vidika na primer varstva zasebnosti, poslovnih interesov in tajnosti posvetovanja. Zato je lahko trajanje obravnave prošnje različno glede na zapletenost ali obsežnost spisa.

Kako poteka vpogled v arhivsko gradivo?

Če se dostop odobri, ima prosilec možnost brezplačnega vpogleda v dokumente pri Evropskem univerzitetnem inštitutu (EUI) v Firencah.
Zainteresirane osebe lahko več pojasnil glede načina vpogleda pridobijo v zgoraj navedeni Odločbi Sodišča z dne 10. junija 2014.

Informacije in kontaktni podatki

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na službo Sodišča Evropske unije, pristojno za upravljanje zgodovinskih arhivov, po e-pošti.