Istoriniai archyvai

Pristatymas

Pagal 1983, 2003 ir 2015 m. priimtus teisės aktus dėl Europos Sąjungos institucijų istorinių archyvų atvėrimo visuomenei Europos Sąjungos institucijos privalo sudaryti savo istorinius archyvus ir užtikrinti jų atvėrimą visuomenei.

Laikydamasis šių nuostatų Teisingumo Teismas nusprendė savo archyvus saugoti Florencijos Europos universitetiniame institute (EUI) ir suteikti galimybę mokslininkams, istorikams ir apskritai Sąjungos piliečiams su jais susipažinti.

Istorinių archyvų perkėlimą į Florencijos EUI bei viešosios prieigos sąlygas reglamentuoja 2014 m. birželio 10 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo istorinių archyvų deponavimo Europos Sąjungos istoriniuose archyvuose (Europos universitetiniame institute).

Suinteresuotieji asmenys gali rasti daugiau informacijos Europos Sąjungos istorinių archyvų interneto svetainėje.

Su kokiais dokumentais galima susipažinti?

Istorinius archyvus sudaro dokumentai, kuriuos vykdydamos savo veiklą parengė arba gavo Sąjungos institucijos, jei jie turi būti nuolat saugomi ir yra daugiau nei 30 metų senumo.

Teisingumo Teismas nusprendė leisti susipažinti ne tik su administracinio pobūdžio dokumentais, bet ir su teisminio pobūdžio archyvais. Visi istoriniai Teisingumo Teismo archyvai, su kuriais leidžiama susipažinti, yra įtraukti į Europos Sąjungos istorinių archyvų (ESIA) katalogą.

Vis dėlto susipažinti su archyvais leidžiama tik iš anksto išnagrinėjus pateiktą prašymą.

Į ką kreiptis?

Prašymą leisti susipažinti su viena ar keliomis istorinių archyvų bylomis galima siųsti į Europos Sąjungos istorinių archyvų elektroninio pašto dėžutę.

Toks prašymas bus nuodugniai išnagrinėtas, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į privataus gyvenimo apsaugą, komercinius interesus ir teismo pasitarimų slaptumą. Todėl prašymo nagrinėjimo trukmė gali skirtis, nelygu bylos sudėtingumas ir apimtis.

Kaip susipažinti su archyvais?

Jei prieiga bus suteikta, prašytojas turės galimybę nemokamai susipažinti su dokumentais Florencijos Europos universitetiniame institute (EUI).

Išsamesnę informaciją apie susipažinimo tvarką suinteresuotieji asmenys gali rasti minėtame 2014 m. birželio 10 d. Teisingumo Teismo sprendime.

Informacija ir kontaktai

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo istorinių archyvų tvarkymo skyrių.