Stažuotės

Bendra informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų stažuočių Teisingumo Teismo bei Bendrojo Teismo narių kabinetuose ir Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose.

Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių kabinetuose trunka mažiausiai tris, daugiausia penkis mėnesius. Jos prasideda toliau nurodytų dviejų laikotarpių kiekvieno mėnesio pirmąją ir šešioliktąją dieną. Stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose trunka penkis mėnesius ir prasideda kiekvieno iš toliau nurodytų dviejų laikotarpių pirmojo mėnesio pirmąją dieną.

Paprastai stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose atliekamos Vertimo raštu direktoratuose, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate (dėl stažuočių Vertimo žodžiu direktorate tvarkos žr. toliau).

Yra du stažuočių laikotarpiai:

- nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. (kandidatūros teikiamos kasmet nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.),

- nuo rugsėjo 16 d. iki vasario pabaigos stažuotėms kabinetuose ir nuo spalio 1 d. iki vasario pabaigos stažuotėms administraciniuose padaliniuose (kandidatūros teikiamos kasmet nuo vasario 1 d. iki balandžio 15 d.).

Kandidatai, turintys universitetinį teisinį, politikos mokslų, ekonominį ar panašų išsilavinimą arba konferencijų vertėjo diplomą (atliekant stažuotę Vertimo žodžiu direktorate), turi pateikti kandidatūrą per nurodytą terminą naudodamiesi programa EU CV Online. Kandidatai turi labai gerai mokėti vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti kitą oficialiąją kalbą. Dėl darbo pobūdžio pageidautinos geros prancūzų kalbos žinios. Kandidatai neturi būti anksčiau atlikę stažuotės (mokamos arba nemokamos) Europos Sąjungos institucijoje arba įstaigoje. Stipendijos dydis siekia 1 468,00 EUR neto per mėnesį. Šiai sumai netaikoma Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikoma mokesčių sistema. Apmokamiems stažuotojams, kurių gyvenamoji vieta yra 200 km arba daugiau nutolusi nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinės, mokama 150,00 EUR kelionės išlaidoms padengti. 


Dešimties–dvylikos savaičių  trukmės stažuotės Vertimo žodžiu direktorate visų pirma skirtos neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavusiems asmenims, kurių kalbų kombinacija gali pasirodyti reikalinga šiam direktoratui. Stažuote siekiama padėti jauniems vertėjams žodžiu tobulinti vertimo žodžiu įgūdžius, visų pirma teisės srityje, ruošiant medžiagą, atliekant terminijos paieškas ir praktinius užsiėmimus „nebylioje kabinoje". Iš stažuotojų reikalaujama mokėti skaityti prancūziškai. Kandidatų atranka vykdoma kartą per metus, maždaug rugsėjo 15 d., visiems teismo veiklos metams (paraiškos teikiamos kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad per teismo atostogas posėdžiai nevyksta.

Išimties tvarka, laikantis tam tikrų sąlygų, nario iniciatyva asmuo gali atlikti nemokamą stažuotę institucijoje nario kabinete kitais laikotarpiais nei prieš tai nurodyti du laikotarpiai ir neteikdamas nurodytais laikotarpiais paraiškos per EU CV Online. Šios stažuotės atliekamos pagal pradinio, profesinio arba tęstinio mokymosi programą, kurios laikas nesutampa su minėtais stažuočių laikotarpiais. Pagal šią išimtinę tvarką stažuotojai turi gauti, be kita ko, stipendiją, išmoką arba atlyginimą už stažuotę.

Les stages  Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teisme