CURIA
rss
Stažuotės

Bendra informacija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų stažuočių ne ilgesniam kaip 5 mėnesių laikotarpiui. Paprastai stažuotės atliekamos Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Seminarų ir vizitų skyriuje, Generaliniame vertimo raštu direktorate, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate (dėl vertimo žodžiu stažuočių tvarkos žr. toliau).

Yra du stažuočių laikotarpiai:

- nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. (anketą išsiųsti iki rugsėjo 30 d.)
- nuo spalio 1 d. iki vasario 28 d. (anketą išsiųsti iki balandžio 30 d.)

Kandidatai, turintys universitetinį teisinį ar politinių mokslų (su teisės specializacija) išsilavinimą arba konferencijų vertėjo diplomą (atliekant stažuotę Vertimų žodžiu direktorate) turi užpildyti, atspausdinti, pasirašyti šią anketą: EN / FR ir atsiųsti ją elektroninio pašto adresu Stages.services@curia.europa.eu kartu su išsamiu gyvenimo aprašymu bei diplomų ir (ar) pažymėjimų kopijomis. Visi pridedami dokumentai turi būti sunumeruoti ir ant jų turi būti užrašytas kandidato vardas ir pavardė. Visų pridedamų dokumentų dydis neturi viršyti 5 MB.

Jei atidarant anketą kyla sunkumų, patariame išsaugoti ją kompiuterio diske ir atsidaryti su Adobe Reader programa, o ne su interneto naršykle.

Dėl darbo pobūdžio pageidautinos geros prancūzų kalbos žinios.

Nuo dešimt iki dvylikos savaičių trunkančios vertimo žodžiu stažuotės visų pirma skirtos neseniai konferencijų vertėjo diplomą gavusiems asmenims, kurių kalbų kombinacija gali pasirodyti reikalinga Vertimų žodžiu direktoratui. Stažuote siekiama padėti jauniems vertėjams žodžiu tobulinti vertimo žodžiu įgūdžius visų pirma teisės srityje, ruošiant medžiagą, atliekant terminijos paieškas ir praktinius užsiėmimus „nebylioje kabinoje". Iš stažuotojų reikalaujama mokėti skaityti prancūziškai. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad per teismo atostogas posėdžiai nevyksta.

.