CURIA
rss
tarkennettu haku
Harjoittelu

Yleistä

Euroopan unionin tuomioistuin järjestää vuosittain tietyn määrän palkallisia, enintään viisi kuukautta kestäviä harjoitteluja. Paikkoja on etenkin tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla, viestintäosaston seminaareista ja vierailuista vastaavassa yksikössä, käännöksen pääosastolla, unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamossa ja tulkkausosastolla (tulkkausharjoittelusta lisätietoja alla).

Harjoittelujaksoja on kaksi:

- 1.3.-31.7. (lomake on postitettava viimeistään 30.9.)
- 1.10.-28.2. (lomake on postitettava viimeistään 30.4.)

Hakijoilla on oltava oikeus- tai valtiotieteellinen yliopistotutkinto, jossa pääaineena on oikeustiede. Tulkkausosaston harjoittelijoilta edellytetään konferenssitulkin tutkintoa.

Harjoittelusta kiinnostuneen on täytettävä ja sen jälkeen tulostettava ja allekirjoitettava oheinen hakulomake EN / FR Mukaan on liitettävä yksityiskohtainen ansioluettelo ja todistusjäljennökset, ja hakemus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen Stages.services@curia.europa.eu. Kunkin liitteenä olevan tiedoston nimessä on mainittava hakijan suku- ja etunimi ja järjestysnumero. Liitteiden yhteenlaskettu koko ei saa ylittää 5 Mt:a.

Jos lomakkeen avaamisessa selaimella on ongelmia, ladatkaa se omalle koneellenne ja avatkaa se Adobe Reader -ohjelmalla.

Tehtävien luonteen vuoksi hakijoilta toivotaan hyvää ranskan kielen taitoa.

Tulkkausharjoittelu kestää 10-12 viikkoa. Se on suunnattu ensisijaisesti vastavalmistuneille konferenssitulkeille, joiden kieliyhdistelmästä on hyötyä tulkkausosastolle. Tavoitteena on tarjota aloitteleville tulkeille mahdollisuus kehittyä ammatissa ja etenkin oikeustulkkauksessa. Harjoitteluun kuuluu sekä asiakirjoihin perehtymistä ja termiselvityksiä että käytännön harjoituksia mykkäkopissa. Hakijoilta edellytetään kirjoitetun ranskan kielen ymmärtämistä. Istuntoja ei järjestetä toimielimen lomakausina.

.