Harjoittelu

Yleistä

Euroopan unionin tuomioistuin järjestää vuosittain tietyn määrän palkallisia harjoitteluja unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen jäsenten kabineteissa ja tuomioistuimen eri yksiköissä.

Harjoittelut unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen jäsenten kabineteissa kestävät 3–5 kuukautta. Näiden harjoittelujaksojen tulee ajoittua alla mainittuihin ajankohtiin siten, että ne alkavat kuukauden 1. tai 16. päivänä. Harjoittelut unionin tuomioistuimen eri yksiköissä kestävät 5 kuukautta, ja ne alkavat joko 1.3. tai 1.10.

Tuomioistuimen yksiköissä harjoittelupaikkoja on etenkin oikeudellisen kääntämisen osastolla, tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla, tiedotusosastolla, protokolla ja vierailut ‑osastolla, hallintoasioista vastaavan oikeudellisen neuvonantajan yhteydessä, unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamossa ja tulkkausosastolla (tulkkausosaston harjoittelusta lisätietoja alla).

Harjoittelujaksojen ajankohdat:

-   kaikenlaiset harjoittelut 1.3.–31.7. (hakuaika vuosittain 1.7.–15.9.)

-   harjoittelut kabineteissa 16.9.–28.2. ja harjoittelut eri yksiköissä 1.10.–28.2. (karkausvuosina 29.2. asti) (hakuaika vuosittain 1.2.–15.4.)

Hakijoilla on oltava oikeustieteellinen, valtiotieteellinen tai taloustieteellinen yliopistotutkinto taikka näihin aloihin läheisesti liittyvän alan yliopistotutkinto. Tulkkausosaston harjoittelijoilta edellytetään konferenssitulkin tutkintoa. Hakemukset on jätettävä EU CV Online -sovelluksella määräajassa. Hakijoilla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen hyvä taito. Tehtävien luonteen vuoksi hakijoilta toivotaan hyvää ranskan kielen taitoa. Hakijat eivät ole saaneet suorittaa aikaisemmin (palkallista tai palkatonta) harjoittelua jossakin Euroopan unionin toimielimessä tai elimessä. Harjoittelusta maksettava korvaus on 1 468 euroa kuukaudessa. Harjoitteluun ei sovelleta Euroopan unionin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavaa verojärjestelmää. Harjoittelijoille, joiden kotipaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä Euroopan unionin tuomioistuimen sijaintipaikasta, maksetaan 150 euron suuruinen matka-avustus.


Tulkkausosaston harjoittelu kestää 10–12 viikkoa. Se on suunnattu ensisijaisesti vastavalmistuneille konferenssitulkeille, joiden kieliyhdistelmästä on hyötyä tulkkausosastolle. Tavoitteena on tarjota aloitteleville tulkeille mahdollisuus kehittyä ammatissa ja etenkin oikeustulkkauksessa. Harjoitteluun kuuluu sekä asiakirjoihin perehtymistä ja termiselvityksiä että käytännön harjoituksia mykkäkopissa. Hakijoilta edellytetään kirjoitetun ranskan kielen ymmärtämistä. Harjoittelijat valitaan kerran vuodessa noin syyskuun puolivälissä tuomioistuimen koko istuntokaudeksi (hakuaika vuosittain 1.7.−15.9.). Istuntoja ei järjestetä toimielimen lomakausina.

Poikkeusjärjestelyin ja tiettyjen edellytysten täyttyessä on mahdollista suorittaa palkaton harjoittelu unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen jäsenen kabinetissa kyseisen jäsenen aloitteesta edellä mainittujen kahden ajankohdan ulkopuolella. Tällöin ei ole tarpeen jättää hakemusta EU CV Online ‑sovelluksella edellä mainitussa määräajassa. Nämä harjoittelut suoritetaan sellaisen peruskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tai jatkokoulutuksen yhteydessä, jonka aikataulu ei sovi yhteen mainittujen ajankohtien kanssa. Tämän järjestelyn soveltaminen edellyttää, että harjoittelijat saavat harjoittelun perusteella lisäksi apurahaa, avustusta tai palkkaa.

Les stages Harjoittelu Euroopan unionin tuomioistuimessa