CURIA
rss
tarkennettu haku
Ympäristöasioiden hallinta

Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti ympäristönsuojeluun liittyvien sitoumusten eturintamassa.

Euroopan unionin tuomioistuin toimielimenä pitää myös tämän kysymyksen käsittelyä erittäin tärkeänä ja on päättänyt sitoutua vahvasti toimimaan mainitulla alalla käyttämällä EMAS-ympäristöjärjestelmää
(Eco Management and Audit Scheme).

Tässä yhteydessä Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt vuodelta 2010 ensimmäisen toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä koskevan analyysin ja mainittua hiilitasetta on päivitetty vuosina 2011 ja 2012.

Kyseiset hiilitasetta koskevat raportit, jotka ovat saatavilla ranskan kielellä, saatetaan yleisön tietoon.

fleche D Raportti analyysi ja suositukset - Lopullinen versio pdf icon EMAS-icon
fleche D Analyysin avainkohtien päivitys ja suunnitelmat tietojen parantamiseksi pdf icon
fleche D Euroopan unionin tuomioistuimen ympäristöpolitiikka pdf icon
(Huomio! Tämä asiakirja on saatavilla ainoastaan ranskankielisenä)
 

 

 

.