Ympäristöasioiden hallinta

Euroopan unioni on etujoukossa siltä osin kuin on kyse maailmanlaajuiseen ympäristönsuojeluun liittyvistä sitoumuksista.

Myös Euroopan unionin tuomioistuin toimielimenä kiinnittää suurta huomiota tähän kysymykseen, ja se on päättänyt toimia tällä alalla tehokkaasti ja päättäväisesti käyttämällä ympäristöhallintojärjestelmää EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Luxemburgin ympäristöministeri Dieschbourg vahvisti 15.12.2016 toimielimemme rekisteröinnin edellä mainitun asetuksen mukaisesti.

Jäljempänä voit tutustua EMAS-järjestelmää koskeviin keskeisiin asiakirjoihin. Seuraavat asiakirjat, jotka ovat saatavilla ranskan kielellä, ovat yleisön käytössä:

 

Ympäristöpolitiikka sisältää toimielimemme omaksumat ympäristöä koskevat periaatteet ja yleiset tavoitteet.

 

Ympäristöjulistus on yleisölle ja muille asiasta kiinnostuneille suunnattu asiakirja, jossa toimielimemme esittelee toimintaansa, sen ympäristövaikutuksia, ympäristönsuojelullisten hankkeiden osalta tehtyjä sitoumuksia ja tältä osin toteutettuja ponnisteluja.

 

Euroopan unionin tuomioistuin on osana EMAS-järjestelmää laatinut ensimmäisen kerran vuonna 2010 toimintansa aiheuttamia kasvihuonepäästöjä koskevan arvioinnin. Hiilitasetta päivitetään säännöllisesti.

 

Luxemburgin suurherttuakunta soveltaa rakennusten energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja energiankulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi rakennusalalla.

Lainsäädäntö muodostaa oikeudellisen perustan. Energiatehokkuustodistus, josta käytetään myös nimitystä ”energiapassi”, on rakennusten energiatehokkuutta koskeva laatumerkki.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer