Entiset jäsenet
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta; tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta; asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972); eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

syntynyt 1.8.1879 Roomassa Italiassa, oikeustieteen tohtori, lainkäyttövirkamies (1901); Rooman alioikeuden (Tribunale di Roma) tuomari (1913), Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Roma) jäsen (1923), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) jäsen (1926), Triesten muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Trieste) ensimmäinen presidentti (1930), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen yleinen syyttäjä (1944), vesiylioikeuden (Tribunale superiore delle acque pubbliche) presidentti (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen ensimmäinen kunniapresidentti (1949); kansainliiton apulaispääsihteeri (1932–1937), yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin puheenjohtaja (1944); Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (1949), yhteisöjen tuomioistuimen presidentti 1952–1958, kuollut 29.4.1962.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

syntynyt 1946, oikeustieteen M.A.-tutkinto Oxfordin yliopistosta (1967), master of laws -tutkinto Lontoon University Collegesta (1969), Lontoon University Collegen luennoitsija (1967-1973), barrister Lontoossa (1972-1974), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallintovirkamies ja ylempi hallintovirkamies (1974-1990), Saskatchewanin yliopiston vieraileva oikeustieteen professori Saskatoonissa Kanadassa (1988), Euroopan neuvoston henkilöstöpäällikkö (1990-1993), Euroopan ihmis oikeustuomioistuimen osastopäällikkö (1993-1995) sekä apulaiskirjaaja (1995-2001) ja kirjaaja (2001 - syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen presidentti 6.10.2005–6.10.2011.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

syntynyt 1928 Irlannissa, barrister, senior counsel, erikoistunut valtiosääntö- ja kauppaoikeuteen, High Courtin tuomari, Irlannin asianajajayhteisön yleisneuvoston puheenjohtaja, King's Innsin bencher ja neuvoston koulutuskomission puheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-10.1.1996, kuollut 3.1.2018

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

syntynyt 12.11.1888 Dordrechtissä Alankomaisa, kristillisten ammattiyhdistysten kansainvälisen liiton pääsihteeri (1920–1952), valtuutettu useissa työelämän liittyvissä kansainvälisissä kokouksissa, kansainvälisen työtoimiston hallituksen varajäsen, Euroopan neuvoston sosiaaliasioiden komitean puheenjohtaja, kongressin ylähuoneen jäsen (1929), kongressin alahuoneen jäsen (1939–1952), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952–6.10.1958, kuollut 26.8.1963.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

syntynyt 1956, oikeustieteen loppututkinto Université Libre de Bruxellesista (1979), kansainvälisen oikeuden jatkotutkinto (Bryssel, 1980), oikeustieteen tohtori (1989), Société Anonyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxellesin oikeudellisen osaston päällikkö (1979-1984), Euroopan komission sosiaaliasioiden pääosaston virkamies (1984-1988), komission oikeudellisen osaston jäsen (1988-1994), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-2005), Charleroin yliopiston kansainvälisen ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden luennoitsija (1989-1991), Mons-Hainaut'n yliopiston eurooppaoikeuden luennoitsija (1991-1997), Liègen yliopiston eurooppalaisen virkamiesoikeuden (1989-1991) sekä unionin toimielimiä koskevan oikeuden (1995-2005) ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden (2004-2005) luennoitsija, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppalaisesta sosiaalioikeudesta ja unionin valtiosääntöoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-, virkamiestuomioistuimen presidentti 07 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016-

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

syntynyt 1934 Italiassa, Napolin alioikeuden (Tribunale di Napoli) tuomari, Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'apello di Roma) ja sittemmin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazzione) jäsen, oikeusministeriön lainsäädäntöosaston (Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia) virkamies, Luganon yleissopimusta valmistelleen diplomaattikonferenssin keskuskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen italialaisen julkisasiamiehen lakimiesavustaja, Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma -yliopiston professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1995 ja presidentti 18.9.1995-4.3.1998, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 5.3.1998-6.10.2000, kuollut 26.1.2010

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

syntynyt 1952, tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä, hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeri, korkeimman hallinto-oikeuden hallinnollinen sihteeri, hallintolainkäyttökomitean pääsihteeri ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, EFTAn tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkö, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (1998-2005), turvapaikkalautakunnan jäsen, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtaja, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-6.10.2009, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 17.9.2013 alkaen.

Otto RIESE
Otto RIESE

syntynyt 27.10.1894 Frankfurt am Mainissa Saksassa, oikeustieteen tohtori (1921), Frankfurt am Mainin ylioikeuden (Landgericht Frankfurt am Main) ylimääräinen jäsen (1923), oikeusministeriön virkamies (1925-1928), Englannin oikeuden opintoja Lontoossa (1928), Lausannen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1932), ylimääräinen professori (1935), professori (1949), dekaani (1950) ja kunniaprofessori (1951), liittovaltion ylimmän tuomioistuimen (Bundesgerichtshof in Karlsruhe) jaoston puheenjohtaja, ilmailuoikeuden asiantuntijoiden kansainvälisen teknisen komitean jäsen (vuodesta 1926), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-6.2.1963, kuollut 4.6.1977

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

syntynyt 14.11.1934 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianajaja Skotlannissa, Queen's counsel (Skotlanti), Skotlannin asianajajayhteisön pääsihteeri ja sittemmin varainhoitaja, Council of the Bars & Law Societies of the European Communityn neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja, Edinburghin yliopiston Europa Instituten Salvesen-professori (European Institutions) ja johtaja, House of Lords Select Committee on the European Communitiesin asiantuntija, Lontoon Gray's Innin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-9.3.1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-7.1.2004

Haris Tagaras
Haris Tagaras

syntynyt 1955, oikeustieteen loppututkinto Thessalonikin yliopistosta (1977), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Institut d'Études Européennes de l'Université Libre de Bruxellesista (1980), oikeustieteen tohtori Thessalonikin yliopistosta (1984), Euroopan yhteisöjen neuvoston juristi-lingvisti (1980-1982), Thessalonikin kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden tutkimuskeskuksen tutkija (1982-1984), yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan komission hallintovirkamies (1986-1990), Ateenan Panteionin yliopiston yhteisön oikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden ja ihmisoikeuksien professori (1990-), oikeusministeriön Eurooppa-asioiden ulkopuolinen asiantuntija ja Luganon yleissopimuksen pysyvän komitean jäsen (1991-2004), kansallisen kilpailulautakunnan jäsen (1999-2005), kansallisen televiestintä- ja postilautakunnan jäsen (2000-2002), Thessalonikin asianajajaliiton jäsen, kassaatiotuomioistuimen asianajaja, Euroopan asianajajaliiton (UAE) perustajajäsen, vertailevan oikeustieteen kansainvälisen akatemian (Académie internationale de droit comparé) jäsen, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–6.10.2011.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

syntynyt 21.10.1895 Orp-le-Grandissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1922), Leuvenin ja sittemmin Nivellesin asianajajayhteisön jäsen, Nivellesin vaalipiirin kansanedustaja edustajainhuoneessa (1936-1946), maatalousministeri (1945), jätti politiikan (1946), palasi asianajajaksi (1946-1949), takavarikkoasioiden viraston hallituksen puheenjohtaja (1949-1953), valtion pankin tarkastaja, kansallisen pienkiinteistöjen omistajien yhdistyksen hallituksen jäsen (-1953), Le Vingtième siècle-, Le Soir- ja La Cité -lehtien toimittaja (1931-1940 ja 1944-1945), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-8.10.1967, kuollut 24.8.1976

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

syntynyt 1938 Saksassa, alioikeustuomari Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, oikeusministeriön virkamies yhteisön oikeuden ja ihmisoikeuksien osastolla, Euroopan yhteisöjen komission tanskalaisjäsenen kabinetin ja myöhemmin PO III:n (sisämarkkinat) lakimies, liittovaltion oikeusministeriön rikosoikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, ministerin kabinettipäällikkö (viimeiseksi rikosoikeudellisia asioita käsittelevän alaosaston johtaja), Saarbrückenin yliopiston opettaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.2.1997 kuolemaansa saakka

Irena Boruta
Irena Boruta

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Wrocławin yliopistosta (1972), oikeustieteen tohtori Łodzin yliopistosta (1982), Puolan asianajajaliiton jäsen (1977-), Paris X -yliopiston (1987-1988) ja Nantesin yliopiston (1993-1994) vieraileva tutkija, Solidarnośćin asiantuntija (1995-2000), Łodzin yliopiston eurooppalaisen työ- ja sosiaalioikeuden professori (1997-1998 ja 2001-2005), Varsovan kauppakorkeakoulun dosentti (2002), Varsovan Cardinal Stefan Wyszynski -yliopiston työ- ja sosiaaliturvaoikeuden professori (2002-2005), työ- ja sosiaaliasioista vastaava varaministeri (1998-2001), Puolan EU-jäsenyyttä valmistelleen neuvottelukunnan jäsen (1998-2001), Puolan hallituksen edustaja Maailman työjärjestössä (1998-2001), kirjoittanut useita teoksia eurooppalaisesta työ- ja sosiaalioikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–7.10.2013.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

syntynyt 23.8.1896 Pariisissa Ranskassa, valtion varainhoidon tarkastuksesta vastaava virkamies, Institut de Francen jäsen, Belgian kuninkaallisen tiede- ja taideakatemian sekä Accademia Nazionale dei Lincein ulkomaalaisjäsen, valtion varainhoidon tarkastaja (1923), tilastotieteen laitoksen professori Pariisin yliopistossa (1923-1930), pääministerin sijaisen eli valtiovarainministeri Raymond Poincarén kabinetin virkamies (1926), Kansainliiton sihteeristön talous- ja rahoitusosaston jäsen (1927), Ranskan Lontoon-suurlähetystön rahoitusasioiden virkamies (1930), École libre des sciences politiques -yliopiston professori (1933-), valtiovarainministeriön yleisistä varainsiirroista vastaava apulaisjohtaja (1934) ja johtaja (1936-1939), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) ylimääräinen jäsen (1936), Ranskan valtionpankin varapääjohtaja (1939), YK:n ensimmäisen ja toisen yleiskokouksen valtuuskunnan varajäsen (1946), YK:n talous- ja työkomitean ranskalaisjäsen (1946), Pariisin talouspoliittisen yhdistyksen ja Pariisin tilastotieteellisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, filosofian ja humanististen tieteiden kansainvälisen neuvoston kunniapuheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-18.5.1962, kuollut 23.4.1978
- Jacques Rueff toimi viidennen tasavallan perustamisen yhteydessä puheenjohtajana kenraali Charles de Gaullen nimittämässä asiantuntijakomiteassa, jonka tehtävänä oli valmistella talouden elvytysohjelma ja soveltaa sitä. Ohjelman yksi näkyvimmistä piirteistä oli "raskaan frangin" luominen. Rueff oli talous- ja sosiaalikomitean jäsen vuosina 1962-1974. Hän sai kunnialegioonan suurristin, oli moraali- ja valtiotieteiden akatemian jäsen ja toimi Institut de Francen kanslerina. Hän voitti 30.4.1964 äänestyksen runoilija André Berrya vastaan äänin 18-6 ja tuli valituksi Ranskan akatemiaan Jean Cocteau -oppituolin haltijaksi. Kirjailija André Maurois otti Rueffin vastaan 1.4.1965.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

syntynyt 21.5.1898 Falkissa Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, Luxemburgin asianajajayhteisön jäsen (1922-1927), oikeusministeriön virkamies (1927-1929), rauhantuomari (1929-1930), apulaissyyttäjä (1930-1937), alueellisen tuomioistuimen tuomari (1937-1945), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jäsen (1945-1952), ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) riita-asioiden komitean jäsen (1951-1952), Brysselin yliopiston ylimääräinen professori, suurherttuakunnan ylimmän hallintotuomioistuimen jäsen, Benelux-maiden oikeuden yhtenäistämistoimikunnan jäsen, kansallisen valtuuskunnan puheenjohtaja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, suurherttuakunnan lainsäädännöllisen tutkimuskunnan puheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964 ja presidentti 8.10.1964-9.10.1967, ETY:n sekä Afrikan valtioiden ja Madagaskarin väliseen assosiaatioon liittyneitä asioita käsitelleen välitystuomioistuimen presidentti (1965-1967), kuollut 9.12.1967

Christos Yeraris
Christos Yeraris

syntynyt 1938 Kreikassa, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen esittelijäneuvos ja sittemmin hallintoneuvos, ylimmän oikeusasteen erityistuomioistuimen jäsen, tavaramerkkiasioita käsittelevien tuomioistuinten jäsen, hallinnon asiantuntija yhteisön oikeuden soveltamisen alalla, kansallisen julkishallinnon korkeakoulun ja jatkokoulutuksen instituutin yhteisön oikeuden professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 1.9.1989-18.9.1992

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

syntynyt 1967; tutkinnot Institut d'études politiques de Grenoblesta (1988) ja École nationale d'administrationista (1993); Conseil d'État (riita-asioiden jaoston esittelijä 1993-1997 ja sosiaalioikeuden jaoston jäsen 1996-1997); vanhempi hallitussihteeri (1996-2008); esittelijäneuvos (2008 alkaen); l'Institut d'études politiques de Parisin luennoitsija (1993-1995); eläkevalituslautakunnan hallituksen asiamies (1994-1996); julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellinen neuvonantaja (1995-1997); Yonnen departementin prefektuurin pääsihteeri, Auxerren alueen aliprefekti (1997-1999); Savoien departementin prefektuurin pääsihteeri, Chambéryn alueen aliprefekti (1999-2001); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (syyskuu 2001-syyskuu 2005); Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen (2001-2005); virkamiestuomioistuimen tuomari (2005-2011), jaoston puheenjohtaja (2008-2011); Conseil d'Etat'n jäsen (riita-asioiden 8. jaoston puheenjohtajan avustaja 2011-2013); Euroopan avaruusjärjestön valituslautakunnan jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

syntynyt 14.10.1899 Alankomaissa, oikeustieteen opintoja Leidenissa, Kansainliiton pääsihteeristön virkamies Genevessä, Amsterdamin alioikeuden (Rechtbank te Amsterdam) tuomari, kansainvälisen merenkulkujärjestön jäsen, talousministeriön ulkomaankauppaosaston johtaja (1934), joutui sotavangiksi, palasi tehtäviinsä samaan ministeriöön (1945), osallistui Euroopan taloudellisen integraation kehittämiseen, Alankomaiden tärkein edustaja Benelux-maiden yhdentymisprosessissa, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 10.12.1952-6.10.1958, kuollut 2.8.1973

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

syntynyt 1945, opintoja Berliinin sekä Münchenin ja Frankfurt-am-Mainin yliopistoissa (1966-1972), ensimmäinen oikeustieteen tutkinto (1972), tuomioistuinharjoittelu Frankfurt-am-Mainissa (1972-1973 ja 1974-1975), opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1973-1974), toinen oikeustieteen tutkinto (Frankfurt-am-Main, 1976), liittovaltion työvoimatoimiston virkamies ja asianajaja (1976), Hessenin osavaltion työoikeuden tuomari (1977-1993), Frankfurt-am-Mainin sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja Wiesbadenin hallinnollisen ammattikorkeakoulun luennoitsija (1979-1990), Euroopan komission oikeudellisen osaston kansallinen asiantuntija (1993-1996 ja 2001-2005), Saksan liittotasavallan Madridin-suurlähetystön työasioista vastaava attasea (1996-2001), tuomari Frankfurt-am-Mainissa (helmi-syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-13.04.2016.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

syntynyt 1939, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja Pariisissa ja Montpellier'ssa, oikeustieteen lisensiaatti (1964), asianajaja (1964), kelpoisuus asianajoon muutoksenhakutuomioistuimissa (1967), työ- ja sosiaaliturva-asioiden ministeriön virkamies, talous- ja sosiaalineuvoston jäsen (1978-1989) ja sittemmin puheenjohtaja (1988-1989), Société nationale de crédit et d'investissementin ja Société européenne des satellitesin lakimies (-1989), Luxemburgin kansainvälisen yliopistoinstituutin hallintoneuvoston jäsen (1993-1995) ja sittemmin puheenjohtaja (1995-2004), Luxemburgin yliopiston luennoitsija, hallituksen edustaja Euroopan sosiaalirahaston komiteassa sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallituksessa (-1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-11.7.1996, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.7.1996-14.01.2008

 

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

syntynyt 1944 Alankomaissa, johdon avustaja D. Hudig & Co -vakuutusvälitysyrityksessä ja sittemmin Granaria BV -yrityksessä, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen (Arrondissementsrechtbank) tuomari, Alankomaiden Antillien tuomioistuimen (Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen) jäsen, alioikeustuomari Rotterdamissa, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen varapresidentti, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1998

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

syntynyt 1956, licenciatura en derecho -tutkinto Barcelonan yliopistosta (1981), erikoistunut kansainväliseen kauppaan Meksikossa (1983), Euroopan integraatioon liittyviä opintoja Barcelonan kauppakamarissa (1985), eurooppaoikeuden opintoja Escola d'Administació Pública de Catalunyassa (1986), Generalitat de Catalunyan teollisuus- ja energiaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (huhtikuu 1984 - elokuu 1986), Barcelonan asianajajayhdistyksen jäsen (1985-1987), yhteisöjen tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston hallintovirkamies ja johtava hallintovirkamies (1986-1994) sekä lakimiesavustaja julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomerin (tammikuu 1995 - huhtikuu 2004) ja tuomari Uno Lõhmusin kabineteissa (toukokuu 2004 - elokuu 2009), Barcelonan autonomisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan unionin oikeuden opettaja (1993-2000), kirjoittanut useita julkaisuja ja opettanut eurooppalaista sosiaalioikeutta, yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan jäsen (2006-2009), virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2009-13.04.2016.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

syntynyt 14.5.1900 Meudonissa Ranskassa, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta, Conseil d'État'n esittelijä (1924) sekä sittemmin vanhempi esittelijä (1929) ja esittelijäneuvos (1934), Conseil d'État'n talousasioita käsittelevän jaoston hallintoneuvos (1945), hallituskomissaari, oikeudellinen asiantuntija EHTY:n perustamissopimuksen allekirjoittamiseen johtaneissa neuvotteluissa (1950), EHTY:n tuomioistuimen julkisasiamies 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1958-8.10.1964, kuollut 5.9.1986

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

syntynyt 1945, yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti, oikeusministeriön virkamies, alioikeuden tuomari, lakimies Tanskan pysyvässä EY-edustustossa, hovioikeuden (Østre Landsret) vs. tuomari, oikeusministeriön valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, oikeusministeriön ylijohtaja, yliopistonlehtori, Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien hallintokomitean (CDDH) jäsen ja sittemmin hallituksen jäsen, Trierin eurooppaoikeuden akatemian tuomarinkoulutusta käsittelevän ad hoc -toimikunnan jäsen (2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-3.3.1998 ja sittemmin presidentti 4.3.1998-17.9.2007

Ezio Perillo
Ezio Perillo

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001); Padovan yliopiston Master in European integration ‑tutkinnon tieteellisen komitean jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston virkamies (1982–1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988), Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Karl ROEMER
Karl ROEMER

syntynyt 30.12.1899 Saksassa, talouspolitiikan ja oikeustieteen opintoja Kölnissä sekä Münchenissä, Freiburgissa ja Bonnissa, asessori ja tuomari Kölnissä (1932), Berliinin asianajajayhteisön jäsen (-1946), asianajaja Saarbrückenin ylioikeuksissa (Landgericht Saarbrücken ja Oberlandgericht Saarbrücken) vastuullaan pääosin ulkomaiden oikeuteen liittyviä tehtäviä (1947-1952), Saksan asiamies miehityskauden viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä ulkomaisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa, liittovaltion erityistehtävissä ennen diplomaattiedustustojen perustamista ulkomaille, osallistui Homburgissa rahauudistusta valmisteleviin "Sonderstelle für Geld und Kredit" -toimiin (1947-1948), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1953-1973), kuollut 21.12.1984

René Barents
René Barents

syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus‑yliopistosta erikoisalana taloustiede (1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa‑instituutin eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979), Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston osastopäällikkö (2000–2009), sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja kunniatohtori (2003–), ’s‑Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

syntynyt 1946, valtionasiamies (Abogado del Estado) Jaénissa ja Granadassa, Jaénin ja sittemmin Córdoban taloudellis-hallinnollisen aluetuomioistuimen kirjaaja, Jaénin ja Granadan asianajajayhteisöjen jäsen, ulkoasiainministeriön yhteisöoikeudellisen asioiden osaston johtaja, Espanjan valtuuskunnan johtaja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamiseksi asetetussa neuvoston työryhmässä, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.2007

Rino ROSSI
Rino ROSSI

syntynyt 14.8.1889 Chivennassa Italiassa, tuomari (pretore) Caragliossa (1920) ja Torinossa (1924), Rodin alioikeuden (Tribunale de Rodi) presidentti (1928), siirrettiin Rooman alioikeuteen (Tribunale di Roma) (1934), Kairon kauppatuomioistuimen (Tribunale consolare del Cairo) tuomari (1936), komennuksella ulkoasiainministeriössä (1940), Rodin muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello di Rodi) presidentti (1941), Aquilan muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello dell'Aquila) ja sittemmin Rooman muutoksenhakutuomioistuimen jäsen (1945), komennuksella ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) syyttäjäviranomaisessa (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen apulaissyyttäjä (1951), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaoston puheenjohtaja (1958), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964, kuollut 6.2.1974

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

syntynyt 1948 Ranskassa, verohallinnon tarkastaja, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, useiden ministeriöiden oikeudellinen neuvonantaja, useiden korkeakoulujen sekä instituuttien ja yliopistojen opettaja, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, Crédit Lyonnais'n lakiasiainosaston johtaja, pankki- ja talousoikeuden eurooppalaisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 15.9.1989-18.9.1995

Kieran Bradley
Kieran Bradley

syntynyt 1957, alempi oikeustieteen tutkinto Trinity Collegesta Dublinista (1975-1979), senaattori Mary Robinsonin tutkimusavustaja (1978-1979 ja 1980), sai "Pádraig Pearse" -apurahan Bruggen Collège d'Europeen (1979), eurooppaoikeuden jatko-opintoja Collège d'Europessa (1979-1980), ylempi oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta (1980-1981), harjoittelija Euroopan parlamentissa Luxemburgissa (1981), Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan sihteeristön virkamies Luxemburgissa (1981-1988), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies Brysselissä (1988-1995), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1995-2000), Harvard Law choolin eurooppaoikeuden yliopistonlehtori (2000), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies (2000-2003), sittemmin yksikönpäällikkö (2003-2011) ja johtaja (2011), kirjoittanut useita julkaisuja, virkamiestuomioistuimen tuomari 06 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

syntynyt 17.2.1910 Italiassa, oikeustieteen tohtori (1932), asianajaja (-1939), pääsi Avvocatura dello Staton palvelukseen kilpailun kautta, nimitettiin valtionasiamiehen sijaiseksi (1955), Rooman yliopiston assistentti (1939-1950), Il Giornale d'Italia -kustannusyhtiön commissario governativo (1944-1946), Poligrafico dello Staton oikeudellinen neuvonantaja (1946-1948), Italian hallituksen asiamies rauhansopimuksen sovittelulautakunnissa (1948-1950), Tangerin kansainvälisen alueen oikeudellinen neuvonantaja (1951-1953), EHTY:n korkean viranomaisen oikeudellinen neuvonantaja (1953-1956), Italian valtuuskunnan oikeudellinen asiantuntija Rooman sopimusten laadinnassa, kirjoittanut useita oikeudellisia teoksia, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 1958-1961, kuollut 5.8.1984

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

syntynyt 15.1.1918 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori (1941), Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel -järjestön oikeudellinen neuvonantaja, jatkoi salaa miehitysvallan kiellettyä järjestön toiminnan (1941-1945), Amsterdamin vapaan yliopiston julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden professori (1945-), Nederlandse Verening voor Administratief Recht -järjestön puheenjohtaja (1948-1958), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1955-), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-29.3.1979 ja presidentti 7.10.1958-7.10.1964, Groningenin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori (1979-1984), kuollut 24.8.1992

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa, eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt. johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari L. Bay Larsenin lakimiesavustaja (2006–2013) yhteisöjen tuomioistuimessa, virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Leuvenin katolisesta yliopistosta, master of laws ja master in public administration Harvardin yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston assistentti (1979-1983) ja professori (1983-), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1984-1985), Bruggen Collège d'Europen yhteisön oikeuden opettaja, Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1986-1989), Harward Law Schoolin vieraileva professori (1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.10.2003, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2003- , unionin yhteisöjen tuomioistuimen varapresidentti 09.10.2012-08.10.2015, ja presidentti 8.10.2015-

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

syntynyt 26.7.1907 Veronassa Italiassa, oikeustieteen tohtori Padovan yliopistosta (1928), Padovan yliopiston oikeusfilosofian laitoksen assistentti (1929), siviilioikeuden dosentti (1935), Ferraran yliopiston siviilioikeuden professori (1935-1942), Venetsian yliopiston ylimääräinen siviilioikeuden professori (1941-1942), Padovan yliopiston siviilioikeuden professori (1942-) ja vertailevan yksityisoikeuden opettaja (1953-), Padovan yliopiston yksityisoikeuden laitoksen johtaja (1945-), Venetsian Istituto Veneton sekä Padovan, Veronan ja Ferraran akatemioiden jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.3.1962-12.12.1972, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-6.10.1976, kuollut 18.4.1998

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

syntynyt 1946 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Middle Templen barrister, Queen's counsel erikoisaloinaan kauppaoikeus, eurooppaoikeus ja julkisoikeus, Common Market Law of Competition -teoksen kolmen ensimmäisen painoksen toinen kirjoittaja (Bellamy ja Child), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-15.12.1999

João Sant
João Sant'Anna

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1980), hallinto-oikeuden assistentti Lissabonin klassisessa yliopistossa (1979-1980), immateriaalioikeuden opintoja Münchenin Max Planck -instituutissa (1982-1984), sisäministeriön hallintovirkamies ja sittemmin osastonjohtaja (1980-1986); asianajaja Lissabonissa (1981-1986), hallintovirkamies Euroopan parlamentin tiedotuksen ja suhdetoiminnan pääosastossa (1986-1987), tutkimustoiminnan pääosastossa (1987-1992), henkilöstön ja varainhoidon pääosastossa (1992-1996) ja oikeudellisella osastolla (1996-2000); Euroopan oikeusasiamiehen hallinto- ja talousosaston johtaja (2000-2007) ja oikeudellisen osaston johtaja (2007-2011) sekä osaston A johtaja (2012-2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomari 13 huhti-31 elokuuta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori (2008), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (2004–2006), Euroopan unionin prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012) ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled ‑aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

syntynyt 1944 Kreikassa, asianajaja Ateenassa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarien Alexandros Chlorosin ja Constantinos Kakourisin lakimiesavustaja, julkisoikeuden ja yhteisön oikeuden opettaja Ateenassa, oikeudellinen neuvonantaja, tilintarkastustuomioistuimen avustaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1992-17.9.1998

Robert LECOURT
Robert LECOURT

syntynyt 19.9.1908 Ranskassa, oikeustieteen tohtori, asianajaja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d'appel de Paris), reservin kapteeni, vastarintaliikkeen salaisen johtokunnan jäsen ja kansallisen vapautusliikkeen (Mouvement de libération nationale) jäsen, väliaikaisen neuvoa-antavan kansalliskokouksen jäsen, Pariisin vaalipiirin kansanedustaja (1945-1958), Hautes-Alpesin vaalipiirin kansanedustaja (marraskuu 1958), oikeusministeri (useaita kertoja vuosina 1948-1958), Ranskan tasavallan ja yhteisön jäsenvaltioiden välisestä avustuksesta ja yhteistyöstä vastaava ministeri sekä sittemmin merentakaisten departementtien ja alueiden sekä Saharan asioista vastaava ministeri (tammikuu 1959 - elokuu 1961), European Movement - Mouvement Européen -järjestön johtokunnan jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 18.5.1962-9.10.1967 ja presidentti 10.10.1967-25.10.1976, kuollut 9.8.2004

Virpi TIILI
Virpi TIILI

syntynyt 1942, oikeustieteen tohtori Helsingin yliopistosta, Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden assistentti, keskuskauppakamarin lakiasioista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja, kuluttajaviraston ylijohtaja, useiden komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsen, mm. lääkemainonnan valvontakunnan puheenjohtaja (1988-1990), kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen (1990-1994), kilpailuneuvoston jäsen (1991-1994) ja Nordiskt Immateriellt Rättsskyddin toimituskunnan jäsen (1982-1990), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2009

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

syntynyt 1955, oikeustieteen opintoja Regensburgissa ja Genevessä (1974-1979), ensimmäinen valtiontutkinto (1979), yhteisöoikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1979-1980), tuomioistuinharjoittelu Regensburgissa (1980-1983), oikeustieteen lisensiaatti (1982), toinen valtiontutkinto (1983), asianajaja Münchenissä ja Pariisissa (1983-1989), yhteisöjen tuomioistuimen virkamies (1990-2005) sekä lakimiesavustaja tuomari Peter Jannin kabinetissa (1995-2005), opettanut useissa yliopistoissa Saksassa sekä Itävallassa, Sveitsissä ja Venäjällä, Saarin yliopiston kunniaprofessori (1999-), useiden oikeudellisten komiteoiden sekä yhdistysten ja lautakuntien jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja oikeustieteestä ja unionin oikeuteen liittyvistä riita-asioista, virkamiestuomioistuimen kirjaaja 30. marraskuuta 2005 31 elokuu 2016.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

syntynyt 15.6.1900 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Heidelbergin yliopistosta (1924), ylimääräinen tuomari berliiniläisissä tuomioistuimissa, talousministeriön virkamies (1928-1935), talousasiantuntija, hallintojohtaja berliiniläisissä sairaaloissa, Hessenin osavaltiohallituksen liittovaltioasioista vastaava valtiosihteeri, Yhdysvaltain miehitysalueen liittoneuvoston hallituksen jäsen Stuttgartissa (1946), yhdistyneen talousalueen hallinnon apulaisjohtaja (1947-1948) ja sittemmin oikeudellisen osaston johtaja (1948-1949), parlamentaarisen neuvoston jäsen (1948-1949), liittovaltion oikeusministeriön valtiosihteeri (1949-1963), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.2.1963-28.10.1970, kuollut 1.1.1976

Josef Azizi
Josef Azizi

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta, Wirtschaftsuniversität Wienin sekä Wienin yliopiston ja useiden muiden yliopistojen lehtori, Wienin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kunniaprofessori, liittovaltionviraston ylijohtaja ja osastopäällikkö, Euroopan neuvoston oikeudellisen yhteistyön johtoryhmän (CDCJ) jäsen, valtuutettu asiamies Verfassungsgerichtshofissa (perustuslakituomioistuin) lakien perustuslainmukaisuuden valvontaa koskevissa oikeudellisissa menettelyissä, Itävallan oikeuden mukauttamisesta unionin oikeuteen vastannut koordinaattori, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-16.09.2013.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

syntynyt 2.1.1909 Italiassa, oikeustieteen tohtori Torinon yliopistosta (1930), kansainvälisen oikeuden dosentti (1933), Torinon yliopiston opettaja, Cagliarin yliopiston (1939-1940) ja sittemmin Modenan yliopiston (1940-1942) kansainvälisen oikeuden professori, Torinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1942-1956), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten suhteiden professori (1956-1964), Torinon alioikeuden (Tribunale di Torino) tuomari, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Consiglio di Stato) jäsen (1948-), ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen kunniajaoston presidentti (1956), diplomaattisten riita-asioiden osaston pääsihteeri ja oikeudellisen osaston päällikkö, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.10.1964-3.2.1976, kuollut 18.1.2000

Joseph GAND
Joseph GAND

syntynyt 28.2.1913 Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, loppututkinto École libre des sciences politiques -yliopistosta, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta (1963), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964), hallintoviranomaisista ja julkishallinnosta vastaava ylijohtaja (helmikuu 1959 - huhtikuu 1961), École nationale d'administrationin opettaja (1947-1958), Pariisin valtiotieteellisen instituutin professori (1958-1962), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.1964-6.10.1970, kuollut 4.10.1974

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta, tuomioistuinharjoittelu Trollhättanin käräjäoikeudessa (1971-1974), ­Svean hovioikeuden (1974-1975) ja Tukholman käräjäoikeuden viskaali (1975), Svean hovioikeuden hallinnollinen viskaali (1975-1978), tuomioistuinhallinnon (Domstolsverket) hallitussihteeri (1977), oikeuskanslerinviraston esittelijä (1979-1980), Svean hovioikeuden asessori (1980-1981), kauppa- ja teollisuusministeriön lakimies (1981-1982), Ruotsin ulkoministeriön oikeudellisen osaston lakimies sekä sittemmin osastopäällikkö ja lainsäädäntöjohtaja (1982-1995), sai suurlähettilään arvonimen (1992), markkinatuomioistuimen varapuheenjohtaja, ETA-neuvottelujen oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä vastannut neuvottelija (Efta-työryhmän varapuheenjohtaja ja sittemmin puheenjohtaja) sekä Ruotsin EU-jäsenyysneuvotteluissa samoista kysymyksistä vastannut neuvottelija, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2006, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–6.10.2011

André Potocki
André Potocki

syntynyt 1950 Portugalissa, Coimbran yliopiston ja Porton katolisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori, Jean Monnet -oppituolin haltija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija (1984), Paris I -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vieraileva professori (1995), Portugalin hallituksen edustaja YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (Uncitral) sekä Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995-19.9.2003

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

syntynyt 22.6.1912 St-Niklaas Waasissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1934), asianajaja, ammatillisen kurinpitolautakunnan jäsen (1935), valtiotieteen ja kansainvälisen politiikan tohtori (1945), Vlaamse Conferentie van de Balie -asianajajaliiton hallituksen jäsen ja sittemmin puheenjohtaja, edustajainhuoneen jäsen (1951-1961), parlamentin ulkoasiainvaliokunnan sekä oikeusasioita ja perustuslain muuttamista käsittelevän valiokunnan jäsen, Leuvenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ylimääräinen professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-29.10.1980 ja presidentti 30.10.1980-10.4.1984, kuollut 1.8.2002

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

syntynyt 20.11.1919 Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja, politiikan johtaja ja pääsihteeri (1946-1967), Liègen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1951), yksi Liègen yliopiston eurooppaoikeuden laitoksen perustajista (1963), ylimääräinen professori ja Euroopan yhteisöjen oikeuden oppituolin haltija (1965), kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen Varsovan istunnossa (1965), suurherttuakunnan instituutin moraali- ja valtiotieteiden osaston jäsen (1967), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-7.10.1985, kuollut 2.2.2010

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

syntynyt 1950; Portugali; professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Coimbran yliopisto ja Porton katolinen yliopisto; Jean Monnet -oppituolin haltija; opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia (1984) ja vieraileva professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Pariisin yliopisto I (1995); Portugalin hallituksen edustaja Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL), Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa; kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995–31.3.2003.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

syntynyt 14.12.1911 Hampurissa Saksassa, oikeustieteen ja valtiotieteen opintoja Grazissa sekä Freiburg im Breisgaussa ja Berliinissä, oikeustieteen tohtori Königsbergistä (Pr) (1937), talous- ja liikenneministeriön virkamies, liittoneuvoston oikeudellisten asiantuntijoiden komitean sekä liittopäivien ja liittoneuvoston sekakomitean sihteeri, perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe) tuomari (1955-1970), Heidelbergin yliopiston kunniaprofessori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 28.10.1970-6.10.1976 ja presidentti 7.10.1976-31.10.1980, kuollut 24.8.1993

John D. Cooke
John D. Cooke

syntynyt 1944, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1966-), Englannin ja Walesin, Pohjois-Irlannin sekä New South Walesin asianajajayhteisöjen jäsen (1966-1996), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1980), Inner Bar of New South Walesin jäsen (1991), Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) puheenjohtaja (1985-1986), Dublinin University Collegen vieraileva professori, Chartered Institute of Arbitratorsin jäsen, Royal Zoological Society of Irelandin puheenjohtaja (1987-1990), Dublinin King's Innsin bencher, Lontoon Lincoln's Innsin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.1.1996-15.9.2008

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

syntynyt 25.8.1919 Limogesissa Ranskassa, oikeustieteen tohtori ja filosofian maisteri (englannin kieli), opintoja École nationale d'administrationissa (1945-1947), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1969), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1957-1969), ylimpien yleis- ja hallintotuomioistuimien jäsenistä koostuvan tuomioistuimen (tribunal des conflits) hallituskomissaari (1965-1970), komennuksilla Euroopan talousyhteistyön ministerikomiteassa (1948-1951) sekä neuvoston puheenjohtajan kabinetissa (1952), puolustusministerin kabinetissa (1952-1954) ja oikeusministerin kabinetissa (1969-1970), virkamatkoja ulkomaille teknisenä asiantuntijana, École nationale d'administrationin ja Pariisin valtiotieteellisen instituutin opettaja, kirjoitti säännöllisesti useisiin juridisiin aikakauslehtiin, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1970-2.1.1972 kuolemaansa saakka

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

syntynyt 1940, Marburgin yliopiston assistentti, oikeustieteen tohtori Marburgin yliopistosta, liittovaltion oikeusministeriön ylitarkastaja, sittemmin lainsäädäntöneuvos vastuualueenaan kansainvälinen yksityisoikeus ja lopuksi siviilioikeudellisia asioita käsittelevän yksikön päällikkö, Unidroit'n hallintoneuvoston jäsen (1993-1998), Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän konferenssin lastensuojeluun liittyvää yleissopimusta valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja (1996), Trierin yliopiston kunniaprofessori (kansainvälinen yksityis- ja prosessioikeus sekä yhteisön oikeus), Hampurin Max Planck -instituutin asiantuntijaneuvoston jäsen (2002-), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 11.6.1997-17.9.2007

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

syntynyt 29.3.1920 Charenton-le-Pontissa (Val-de-Marne) Ranskassa, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, hallituksen asiamies Ranskan ja Italian sovintokomissiossa (1949-1951), oikeusministerin kabinetin tekninen neuvonantaja (1952-1953), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1972), Ranskan Marokon-suurlähetystön oikeudellinen neuvonantaja (1956-1958), hallituskomissaari ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen riita-asioiden osastolla (1958-1961), Marokon korkeimman oikeuden hallintoasioiden jaoston puheenjohtaja (1961-1964), oikeusministeriön oikeudellisen osaston johtaja (1964), École nationale d'administrationin opettaja, Rabatin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja, Marokon hallinnollisen korkeakoulun professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 22.3.1972-18.3.1981, kuollut 9.7.1995

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO- valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen julkisasiamies 4.5.2006-

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

syntynyt 12.2.1911 Irlannissa, kelttiläisten opintojen loppututkinto Dublinin University Collegesta (1933), barrister King's Innsistä (1934), senior counsel (1945), King's Innsin bencher (1946), attorney general (1946-1948 ja 1951-1953), korkeimman oikeuden tuomari (1953-1961), chief justice (1961-1973), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-12.12.1974, Irlannin presidentti (1974-1976), kuollut 21.3.1978

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, asianajaja (1974-1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat), korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999-), korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996-1998), Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja, unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 17.9.1998-25.10.2010

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

syntynyt 1944, Hoge Raad der Nederlandenin jäsen (1996), College van Beroep voor het bedrijfslevenin jäsen ja varapresidentti (1986), Centrale Raad van Beroepin sekä Tariefcommissien ylimääräinen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1980), Groningenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden opettaja ja University of Michigan Law Schoolin tutkimusapulainen, Amsterdamin kauppakamarin kansainvälisen sihteeristön lakimies (1970), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 17.9.1998-13.9.2010

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

syntynyt 19.2.1913 Kööpenhaminassa Tanskassa, oikeustieteen opintoja Kööpenhaminan yliopistossa ja Geneven Institut universitaire des Hautes études internationalesissa, oikeustieteen tohtori (1946), Tanskan ulkoasiainministeriön virkamies Bernissä ja Lontoossa (1938-1945), Århusin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden professori (1947-), Tanskan ja Alankomaiden hallitusten nimittämä kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc -tuomari Pohjanmeren mannerlaattaa koskevissa asioissa (1968-1969), pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-8.10.1979, kuollut 11.10.1981

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

syntynyt 17.7.1918 Münchenissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta (1950), ylempi oikeustieteellinen valtiontutkinto (1951), ylimääräinen tuomari ja sittemmin alioikeuden tuomarin roolissa Baijerin osavaltion oikeusministeriön neuvonantaja (1951-1954), Münchenin alioikeuden (Amtsgericht München) tuomari (1954-1955), työskenteli Baijeria liittovaltiossa edustavan täysivaltaisen ministerin alainen virkamies (1955-1956), Baijerin osavaltion kanslian hallintoneuvos ja sittemmin ylijohtaja (1956-1958), Münchenin ylioikeuden (Landgericht München) tuomari (1958-1961), Saksan liittopäivien jäsen (1961-1972), liittovaltion valtiovarainministeriön suhteista parlamenttiin vastaava valtiosihteeri (1969-1971), Euroopan yleiskokouksen jäsen (1971-1973), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.10.1973-11.1.1984, kuollut 16.4.1998

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

syntynyt 1948, B.A.- (1969) ja M.A.-tutkinnot (1973) Cambridgen yliopiston teknillisestä ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Englannin asianajajayhteisön jäsen (1970), asianajaja Lontoossa (1971-1999) ja Brysselissä (1979-1999), Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1981), Queen's counsel (1987), Middle Templen bencher (1998), Englannin ja Walesin asianajajayhteisöjen edustaja Euroopan asianajajaliittojen neuvostossa (CCBE) ja sen yhteisöjen tuomioistuinta koskevia asioita käsittelevän pysyvän valtuuskunnan puheenjohtaja (1995-1999), European Maritime Law Organization- ja World Trade Law Association -järjestöjen hallituksen jäsen (1993-2002), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.12.1999-7.10.2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

syntynyt 1954, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) jäsen, École normale supérieure de Saint-Cloud'n ja École nationale d'administrationin entinen oppilas, englannin opettaja (1979-1985), Conseil d'État'ssa käsiteltävien oikeudenkäyntiasioiden esittelijä ja sittemmin hallituksen asiamies (1988-1993), YK:n Ranskan pysyvän edustuston oikeudellinen neuvonantaja New Yorkissa (1993-1997), tuomari Jean-Pierre Puissochet'n lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1997-2001), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 19.9.2001-17.9.2007

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

syntynyt 24.9.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, liittyi Yhdistyneen kuningaskunnan armeijan palvelukseen (helmikuu 1943), liittyi kivääriprikaatiin, osallistui operaatioihin Euroopassa ja Aasiassa, sotilasuran päätteeksi sai sotilasarvon acting major (1947), oikeustieteellinen loppututkinto (B.A.,1948), Lincoln's Innin asianajajayhteisön jäsen (tammikuu 1950), Chancery Barin barrister (1950-1972), Lincoln's Innin bencher (vuodesta 1966), Royal Borough of Kensingtonin councillor (1959-1968), Warner & Sons Ltd -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johtaja (1952-1970), Queen's counsel (marraskuu 1972), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-26.2.1981, kuollut 1.2.2005

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

syntynyt 18.11.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1951), Queen's counsel (1963), Skotlannin korkeimman oikeuden (Court of Session) tuomari (1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-6.10.1988 ja presidentti 10.4.1984-6.10.1988, aateloitiin Yhdistyneen kuningaskunnan paroniksi arvonimellä Lord Mackenzie-Stuart of Dean, kuollut 1.4.2000

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

syntynyt 1956, opintoja Lissabonissa sekä Brysselissä ja Strasbourgissa, asianajaja Portugalissa ja Brysselissä, Université libre de Bruxellesin eurooppaopintojen laitoksen vapaa tutkija, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustaja (1986-2000) ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin Bo Vesterdorfin lakimiesavustaja (2000-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 31 maaliskuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

syntynyt 4.10.1912 Irlannissa, LL. B. -tutkinto Dublinin University Collegesta (1936), barrister King's Innsistä (1935), senior counsel (1951), King's Innsin bencher (1954), attorney general (1954 ja 1957-1965), korkeimman oikeuden tuomari (1965), High Courtin presidentti (1966), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.12.1975-16.1.1985, kuollut 30.12.1994

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

syntynyt 1959, oikeustieteen kandidaatti (Liègen yliopisto, 1981), tutkija (tieteellisen tutkimuksen kansallinen säätiö, 1985-1989), edustajainhuoneen oikeudellinen neuvonantaja (1981-1990), oikeustieteen tohtori (Strasbourgin yliopisto, 1990), professori (Liègen ja Strasbourgin yliopistot, College of Europe, Institut royal supérieur de Dèfense, Bordeaux'n Montesquieu -yliopisto; collège Michel Servet des universités de Paris; Notre-Dame de la Paix -tiedekunnat, Namur), ulkoasiainministerin erityisedustaja (1995-1999), Institut royal des relations internationalesin Eurooppa-opintojen johtaja (1998-2003), Conseil d'Etat'n apulaisjäsen (2001-2003), Euroopan komission konsultti (1990-2003), Observatoire Internetin jäsen (2001-2003), yhteisöjen unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 07 lokakuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

syntynyt 1936, kielitieteellinen tutkinto Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1955), oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1958), Maltan asianajajaliiton jäsen (1959-), kansallisen naisten neuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1964-1979), valtionhallinnon komission jäsen (1987-1989), Lombard Bank Ltd:n hallintoneuvoston jäsen Maltalla, valtio-osakkeenomistajan edustaja (1987-1993), vaalilautakunnan jäsen (1993-), Maltan kuninkaallisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnan jäsen, Euroopan rasismin- ja suvaitsemattomuudenvastaisen komission (ECRI) jäsen (2003-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–22.03.2012.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

syntynyt 25.1.1905 Casertassa Italiassa, oikeustieteen tutkinto Napolin yliopistosta (1925), ulkoasiainministeriön varavaltiosihteeri (1927-1932), Rooman yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1932), Urbinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1932), Firenzen (1933-1940) ja Rooman yliopistojen (1940-1975) kansainvälisen oikeuden professori, Rooman yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1966-), senaattori (1948-1972), puolustusministeriön alivaltiosihteeri (1953-1958), senaatin varapuheenjohtaja (1958-1960), opetusministeri (1960-1962), oikeusministeri (1962-1963), työ- ja sosiaaliministeri (1963-1964 ja 1966-1968), YK-asioita hoitava salkuton ministeri (1968-1969 ja 1970), valtiovarainministeri (1969-1970), posti- ja televiestintäministeri (1970-1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1976-6.10.1988, kuollut 11.10.1997

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

syntynyt 29.3.1907 Rennesissä Ranskassa, loppututkinto yksityisoikeudesta, Douain muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Douai) ja sittemmin Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) ylimääräinen tuomari (1933-1936), Evreux'n alioikeuden (tribunal d'Évreux) apulaissyyttäjä (1936-1940), Evreux'n alioikeuden syyttäjä (1940), sotarikoksia tutkivan viranomaisen johtaja (1946), puolustusministeriön kansliapäällikkö (1947-1949), viestintäministeriön kansliapäällikkö (1949-1953), pääministerin avustaja (1953), Seinen alioikeuden (tribunal de la Seine) ensimmäinen apulaissyyttäjä (1954-1956), oikeusministeriön kansliapäällikkö (1957-1958), Seinen alioikeuden syyttäjä (1958-1961), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (cour de cassation) jäsen (1961), oikeusviranomaisten valvonnasta vastaava virkamies (1962), Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäinen presidentti (1962-1968), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjä (1968-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 26.10.1976-6.10.1982, kuollut 12.3.1990

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari ja siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

syntynyt 9.2.1925 Napolissa Italiassa, oikeustieteellinen loppututkinto Napolin yliopistosta (1945), Napolin yliopiston assistentti (1946-1952), kansainvälisen oikeuden tohtori (1951), Napolin yliopiston kansainvälisen oikeuden opettaja (1951-1954), Cagliarin yliopiston julkisoikeuden ylimääräinen professori (1954), Barin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1955-1968), Napolin yliopiston kansainväliset järjestöt -oppiaineen professori (1968), Napolin yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1970), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen yksityisoikeuden professori (1970-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 3.2.-6.10.1976 ja julkisasiamies 7.10.1976-6.10.1982, kuollut 4.4.2002

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

syntynyt 1954, oikeustieteen tohtori Moskovan M. Lomonosov -yliopistosta sekä Varsovan yliopistosta, Vilnan yliopiston kansainvälisen oikeuden (1981-) sekä ihmisoikeuksien (1991-) ja unionin oikeuden (2000-) professori, hallituksen ulkopoliittisten asioiden neuvonantaja (1991-1993), Liettuan EU-jäsenyysneuvottelujen valtuuskunnan koordinointiryhmän jäsen, valtioneuvoston kanslian unionin oikeutta käsittelevän osaston pääjohtaja (1997-2004), Vilnan yliopiston eurooppaoikeuden Jean Monnet -professori, Euroopan unionia käsittelevien tutkimusten Liettuan-yhdistyksen puheenjohtaja, Liettuan EU-jäsenyyteen liittynyttä perustuslakiuudistusta suunnitelleen parlamentaarisen työryhmän esittelijä, kansainvälisen lakimiestoimikunnan jäsen (huhtikuu 2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-16.09.2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

syntynyt 1962, oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta (1981-1986), virallisen syyttäjän avustaja Tallinnassa (1986-1991), tutkinto Viron diplomaattikoulusta (1991-1992), kauppa- ja teollisuuskamarin lakimies (1991-1993) ja yleinen neuvonantaja (1992-1993), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1993-2004), ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen European Master -opinnot Padovan ja Nottinghamin yliopistoista (2002-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-23.10.2013, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

syntynyt 11.8.1929 Amsterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Amsterdamin yliopistosta (1953), asianajaja ja syyttäjä Haarlemissa (1953-1956), oikeusministeriön virkamies Haagissa (1956-1962), Euroopan yhteisöjen neuvoston oikeudellisen yksikön oikeudellinen neuvonantaja (1962-1965), Leidenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1965-1978) ja dekaani (1973-1975), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1978), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Hoge Raad) tuomari (1978-1979), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 29.3.1979-29.3.1990, kuollut 24.12.2015

Ole DUE
Ole DUE

syntynyt 10.2.1931 Tanskassa, oikeusministeriön johtaja, muutoksenhakutuomioistuimen väliaikainen jäsen, Tanskan valtuuskunnan jäsen Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1979-6.10.1988 ja presidentti 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 21.1.2005

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

syntynyt 1946, oikeustieteen tohtori, Szegedin yliopisto (1971), työministeriön virkamies (1971-1974), yliopiston lehtori ja professori (1974-1989), oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1989-1990), Szegedin yliopiston vararehtori (1992-1997), asianajaja, kansallisen eläketurvalaitoksen hallintoneuvoston jäsen, eurooppalaisen sosiaaliturvainstituutin varapuheenjohtaja (1998-2002), kansainvälisen sosiaaliturvayhdistyksen tieteellisen neuvoston jäsen, perustuslakituomioistuimen jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari Toukokuu 12, 2004 19 syyskuu 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Irena Wiszniewska-Bialecka; syntynyt 1947; oikeustieteellinen tutkinto, Varsovan yliopisto (1965–1969); Puolan tiedeakatemian oikeustieteellisen instituutin tutkija (assistentti, dosentti, professori) (1969–2004); Max Planck ‑instituutin tutkija Münchenissä kansainvälisen patenttioikeuden, tekijänoikeuksien ja kilpailuoikeuden alalla (1985–1986); asianajaja (1992–2000), korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (2001–2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–19.9.2016, kuollut 23.5.2018.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

syntynyt 2.6.1925 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Göttingenin yliopistosta (1952), liittovaltion talousasioiden ministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1953), liittovaltion talousasioiden ministeriön Eurooppa-osaston yksikön päällikkö (1958), Eurooppa-politiikan osaston johtaja (1970), Münsterin yliopiston opettaja (1971) ja kunniaprofessori (1975), Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht -järjestön hallituksen jäsen, Heidelbergin ulkomaisen julkisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden Max Planck -instituutin hallituksen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.10.1980-6.10.1988

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

syntynyt 16.3.1916 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Leidenin yliopistosta (1946), talousasioiden ministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamies (mm. ministerin yleinen neuvonantaja ja markkinajärjestelyn johtaja, 1945-1958), Euroopan yhteisöjen komission pääjohtaja (1958-1967), Utrechtin yliopiston sosiaali- ja talousoikeuden professori (1967-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 4.6.1981-13.1.1986, kuollut 4.7.2004

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

syntynyt 1962, oikeustieteen loppututkinto (1987), oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta (1995), oikeus- ja valtioteorian sekä yksityisoikeuden professori (1996-), tutkija, tohtoriopintoja Zürichin yliopistossa sekä Wienin yliopiston vertailevan oikeustieteen instituutissa, Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa ja Amsterdamin vapaassa yliopistossa, Wienin ja Freiburgin yliopistojen sekä Hampurin oikeustieteellisen Bucerius-koulun vieraileva professori, tiede- ja teknologiaministeriön oikeudellisen osaston päällikkö (1994-1996) ja valtiosihteeri (1996-2000), valtioneuvoston pääsihteeri (2000), eurooppalaista siviililakia käsittelevän työryhmän (Study Group on European Civil Code) jäsen (2003-), Humboldtin tutkimushankkeen (Humboldt Stiftung) johtaja, julkaissut yli sata oikeustieteellistä artikkelia sekä useita kirjoja eurooppaoikeudesta ja yksityisoikeudesta, Slovenian lakimiesliiton Vuoden lakimies 2003 -palkinnon saaja, useiden oikeustieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostojen jäsen, Slovenian lakimiesliiton pääsihteeri ja useiden lakimiesyhdistysten (mm. Gesellschaft für Rechtsvergleichung) jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 7.7.2004-6.10.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–28.11.2012.

 

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

syntynyt 1954, oikeustieteen lisensiaatti, unionin oikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa, asianajajayhteisön jäsen, asian ajaja (1978-1983), Rooman La Sapienza -yliopiston (1993-1996) ja Luissiyliopiston (1993-1996 ja 2002-2006) sekä Milanon Bocconi-yliopiston (1996-2000) unionin oikeuden opettaja, Italian pääministerin EY-asioiden neuvonantaja (1993-1995), Euroopan komission varapuheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin kabinettipäällikkö (1989-1992), sisämarkkinoista (1995-1999) ja kilpailuasioista (1999) vastaavan komission jäsenen kabinettipäällikkö, johtaja komission kilpailuasioiden pääosastolla (2000-2002), komission apulaispääsihteeri (2002-2005), komission poliittisten neuvonantajien ryhmän pääjohtaja (2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 3.5.2006–15.11.2011.

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

syntynyt 29.3.1920 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä talouspolitiikasta ja valtiotieteestä, oikeusministeriön virkamies (1950), oikeusministerin kabinetin osaston johtaja (1958), Pariisin alioikeuden (tribunal de grande instance de Paris) varapuheenjohtaja (1969), oikeusministeriön johtaja (1973), École nationale de la magistraturen hallintovirkamies (1974), Pariisin alioikeuden puheenjohtaja (1976), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 18.3.1981-13.2.1984

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

syntynyt 28.7.1924 Ranskassa, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, oikeusministeriön johtaja, vesistö- ja metsähallinnon ylijohtaja, valtioneuvoston kanslian ylijohtaja, Conseil d'État'n jäsen, riita-asioiden osaston ensimmäisen jaoston puheenjohtaja, Institut d'études politiquesin professori, Conseil d'État'n julkisen rakentamisen osaston puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 4.6.1981-6.10.1982 ja 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 11.1.2002

Nils Wahl
Nils Wahl

syntynyt 1961, tohtori (1995) Tukholman yliopistosta, dosentti ja eurooppaoikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija (1995), Tukholman yliopiston eurooppaoikeuden professori (2001), koulutussäätiön hallintojohtaja (1993-2004), eurooppaoikeuden opintoja edistävän ruotsalaisen yhdistyksen puheenjohtaja (2001-2006), kilpailuneuvoston jäsen (2001-2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006-28.11.2012, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 28.11.2012-

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

syntynyt 15.8.1926 Ateenassa Kreikassa, oikeusfilosofian loppututkinto Oxfordin yliopistosta, University College of Wales Aberystwythin opettaja (1954), Lontoon King's College -yliopiston opettaja (1959), vertailevan oikeustieteen professori Lontoossa (1966), oikeustieteen tohtori Lontoosta (LL.D., 1972), King's Collegen eurooppaoikeuden keskuksen johtaja (1974), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.1.1981-15.11.1982 kuolemaansa saakka

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

syntynyt 1940, oikeustieteen opintoja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1961), oikeustieteen tohtori (1977), asianajaja (1963-1964), kansainvälisistä tiekuljetuksista vastaavan valtionyhtiön oikeudellinen neuvonantaja (1964-1973), Bulgarian tiedeakatemian oikeudellisen instituutin tutkija (1973-1988), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviiliprosessioikeuden assistentti (1988-1991), kauppakamarin välitystuomioistuimen välimies (1988-2006), perustuslakituomioistuimen tuomari (1991-1994), Plovdivin Paissiy Hilendarski -yliopiston apulaisprofessori (helmikuu 2001 - 2006), oikeusministeri (1994-1995), Sofian uuden bulgarialaisen yliopiston siviiliprosessioikeuden apulaisprofessori (1995-2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-29.6.2010

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

syntynyt 17.2.1930 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, barrister sekä master of the bench ja sittemmin treasurer Gray's Innistä, Queen's counsel, työministeriön ja valtiovarainministeriön virkamies sekä sittemmin johtava virkamies, julkinen notaari, High Courtin (Queen's Bench Division) tuomari, Employment Appeal Tribunalin presidentti, Durhamin yliopiston, Cornellin ja Mercerin yliopistojen (Yhdysvallat) sekä Lontoon King's Collegen vieraileva professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 26.2.1981-6.10.1988 ja tuomari 7.10.1988-10.3.1992, kuollut 7.4.2009

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

syntynyt 1960, oikeustieteen perustutkinto (1984) ja oikeustieteen tohtori (1997) Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta, Suceavan alioikeuden tuomari (1984-1989), Iaşin sotilastuomioistuimen tuomari (1989-1990), Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopiston professori (1990-2006), yksityisoikeuden stipendiopiskelija Rennesin yliopistossa (1991-1992), Iaşin Petre Andrei -yliopiston lehtori (1999-2002), Littoral Côte d'Opale -yliopiston teollisuus- ja innovaatiotutkimuskeskuksen apulaisprofessori (2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-26.11.2010

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

syntynyt 29.1.1927 Düsseldorfissa Saksassa, oikeustieteen opintoja Kölnin sekä Bonnin ja Freiburgin yliopistoissa (1947-1951), Kölnin muutoksenhakutuomioistuimen (Oberlandesgericht Köln) esittelijä (1952-1956) ja sittemmin asessori (1956), liittovaltion perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht) tieteellinen erityisavustaja (1958-1960), Kölnin ylioikeuden (Landgericht Köln) Landsgerichtsrat (1959), liittovaltion oikeusministeriön julkisoikeuden osaston virkamies (1961) ja sittemmin johtaja (1969), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 28.5.2009

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

syntynyt 1960, oikeustieteen tutkinto Barcelonan autonomisesta yliopistosta (1983), tuomari (1985), hallinnollisiin riita-asioihin erikoistunut tuomari Tribunal Superior de Justicia de Canariasissa Santa Cruz de Tenerifessä (1992 ja 1993) sekä Audiencia Nacionalissa Madridissa (1998 – elokuu 2007; ratkaisi muutoksenhakuasioita, joiden kohteena olivat arvonlisävero, talousministeriön yleiset säännökset ja valtiontuet tai hallinnon korvausvastuu sekä taloudellisten keskusvalvontaviranomaisten päätökset pankki-, pörssi-, energia-, vakuutus- ja kilpailualoilla), perustuslakituomioistuimen esittelijä (1993–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

syntynyt 23.12.1927 Italiassa, työoikeuden professori Urbinon sekä Bolognan ja Rooman yliopistoissa, vertailevan yksityisoikeuden professori Bolognan yliopistossa, korkeimman tuomarineuvoston (Consiglio superiore della magistratura) jäsen (1976-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1982-1988) ja tuomari 7.10.1988-21.7.1999 kuolemaansa saakka

Laurent Truchot
Laurent Truchot

syntynyt 1962, tutkinto Pariisin Institut d'études politiquesta (1984), École nationale de la magistraturen entinen oppilas (1986-1988), tribunal de grande instance de Marseillen tuomari (tammikuu 1988 - tammikuu 1990), oikeusministeriön siviiliasioiden yksikön tuomari (tammikuu 1990 - kesäkuu 1992), valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osaston apulaisosastopäällikkö sekä sittemmin osastopäällikkö (kesäkuu 1992 - syyskuu 1994), oikeusministerin tekninen neuvonantaja (syyskuu 1994 - toukokuu 1995), tribunal de grande instance de Nîmesin tuomari (toukokuu 1995 - toukokuu 1996), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehen Philippe Léger'n lakimiesavustaja (toukokuu 1996 - joulukuu 2001), cour de cassationin jäsen (joulukuu 2001 - elokuu 2007), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

syntynyt 1946, opintoja Limerickin Crescent Collegessa, Clongowes Wood Collegessa, Dublinin University Collegessa (perustutkinto sekä eurooppaoikeuden opintoja) sekä King's Innsissä, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1968), asianajaja (1968-1982), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1982-1986), Circuit Courtin tuomari (1986-1997), High Court of Irelandin tuomari (1997-2008), King's Innsin bencher, Irlannin edustaja eurooppalaisten tuomareiden neuvoa-antavassa neuvostossa (2000-2008), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.9.2008-16.09.2013.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

syntynyt 5.1.1931 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen tutkinto, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä École nationale d'administrationista (1956), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä (1956), nuoriso- ja urheiluasioiden valtuutetun kabinetin asiantuntija ja sittemmin tekninen neuvonantaja (1961), Conseil d'État'n esittelijäneuvos (1962) ja riita-asioiden täysistuntokokoonpanon hallituskomissaari (1964-1968), Entreprise minière et chimiquen apulaispääsihteeri ja sittemmin pääsihteeri (1970-1974), Centre Beaubourgissa toimivan musiikin ja akustiikan tutkimuksen instituutin (IRCAM) hallinto- ja talousjohtaja (1974-), Conseil d'État'n jäsen (kesäkuu 1981), Entreprise de recherche et d'activités pétrolièresin oikeudellinen neuvonantaja (lokakuu 1981 - 1982), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 3.10.2017.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

syntynyt 1948, oikeustieteen tutkinto Bukarestin yliopistosta (1971), kansainvälisen työoikeuden ja yhteisön sosiaalioikeuden jatko-opintoja Geneven yliopistossa (1973-1974), oikeustieteen tohtori Bukarestin yliopistosta (1980), Bukarestin yliopiston työoikeuden apulaisassistentti (1971-1973) ja assistentti (1974-1985) sekä työoikeuden lehtori (1985-1990), työ- ja sosiaaliturvan tieteellisen tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija (1990-1991), työ- ja sosiaaliturvaministeriön apulaispääjohtaja (1991-1992) sekä johtaja (1992-1996), Bukarestin kansallisen valtio- ja hallintotieteiden oppilaitoksen luennoitsija (1997) ja professori (2000), integraatioministeriön valtiosihteeri (2001-2005), Romanian lainsäädäntöneuvoston osastonjohtaja (1996-2001 ja 2005-2009), Revue roumaine de droit européen -aikakauskirjan perustaja, Romanian eurooppaoikeudellisen yhdistyksen puheenjohtaja (2009-2010), Romanian valtionasiamies unionin tuomioistuimissa (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26 marraskuu 2010 ja 19 syyskuu 2016.