Entiset jäsenet
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

syntynyt 1946, oikeustieteen M.A.-tutkinto Oxfordin yliopistosta (1967), master of laws -tutkinto Lontoon University Collegesta (1969), Lontoon University Collegen luennoitsija (1967-1973), barrister Lontoossa (1972-1974), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallintovirkamies ja ylempi hallintovirkamies (1974-1990), Saskatchewanin yliopiston vieraileva oikeustieteen professori Saskatoonissa Kanadassa (1988), Euroopan neuvoston henkilöstöpäällikkö (1990-1993), Euroopan ihmis oikeustuomioistuimen osastopäällikkö (1993-1995) sekä apulaiskirjaaja (1995-2001) ja kirjaaja (2001 - syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen presidentti 6.10.2005–6.10.2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

syntynyt 1956, oikeustieteen loppututkinto Université Libre de Bruxellesista (1979), kansainvälisen oikeuden jatkotutkinto (Bryssel, 1980), oikeustieteen tohtori (1989), Société Anonyme du Canal et des Installations Maritimes de Bruxellesin oikeudellisen osaston päällikkö (1979-1984), Euroopan komission sosiaaliasioiden pääosaston virkamies (1984-1988), komission oikeudellisen osaston jäsen (1988-1994), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-2005), Charleroin yliopiston kansainvälisen ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden luennoitsija (1989-1991), Mons-Hainaut'n yliopiston eurooppaoikeuden luennoitsija (1991-1997), Liègen yliopiston eurooppalaisen virkamiesoikeuden (1989-1991) sekä unionin toimielimiä koskevan oikeuden (1995-2005) ja eurooppalaisen sosiaalioikeuden (2004-2005) luennoitsija, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppalaisesta sosiaalioikeudesta ja unionin valtiosääntöoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-, virkamiestuomioistuimen presidentti 07 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016-

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

syntynyt 1952, tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Suomen korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä, hallinnon oikeusturvakomitean pääsihteeri, korkeimman hallinto-oikeuden hallinnollinen sihteeri, hallintolainkäyttökomitean pääsihteeri ja oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos, EFTAn tuomioistuimen apulaiskansliapäällikkö, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (1998-2005), turvapaikkalautakunnan jäsen, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean varapuheenjohtaja, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-6.10.2009, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-, unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentti 17.9.2013 alkaen.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

syntynyt 1955, oikeustieteen loppututkinto Thessalonikin yliopistosta (1977), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Institut d'Études Européennes de l'Université Libre de Bruxellesista (1980), oikeustieteen tohtori Thessalonikin yliopistosta (1984), Euroopan yhteisöjen neuvoston juristi-lingvisti (1980-1982), Thessalonikin kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden tutkimuskeskuksen tutkija (1982-1984), yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan komission hallintovirkamies (1986-1990), Ateenan Panteionin yliopiston yhteisön oikeuden sekä kansainvälisen yksityisoikeuden ja ihmisoikeuksien professori (1990-), oikeusministeriön Eurooppa-asioiden ulkopuolinen asiantuntija ja Luganon yleissopimuksen pysyvän komitean jäsen (1991-2004), kansallisen kilpailulautakunnan jäsen (1999-2005), kansallisen televiestintä- ja postilautakunnan jäsen (2000-2002), Thessalonikin asianajajaliiton jäsen, kassaatiotuomioistuimen asianajaja, Euroopan asianajajaliiton (UAE) perustajajäsen, vertailevan oikeustieteen kansainvälisen akatemian (Académie internationale de droit comparé) jäsen, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–6.10.2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Wrocławin yliopistosta (1972), oikeustieteen tohtori Łodzin yliopistosta (1982), Puolan asianajajaliiton jäsen (1977-), Paris X -yliopiston (1987-1988) ja Nantesin yliopiston (1993-1994) vieraileva tutkija, Solidarnośćin asiantuntija (1995-2000), Łodzin yliopiston eurooppalaisen työ- ja sosiaalioikeuden professori (1997-1998 ja 2001-2005), Varsovan kauppakorkeakoulun dosentti (2002), Varsovan Cardinal Stefan Wyszynski -yliopiston työ- ja sosiaaliturvaoikeuden professori (2002-2005), työ- ja sosiaaliasioista vastaava varaministeri (1998-2001), Puolan EU-jäsenyyttä valmistelleen neuvottelukunnan jäsen (1998-2001), Puolan hallituksen edustaja Maailman työjärjestössä (1998-2001), kirjoittanut useita teoksia eurooppalaisesta työ- ja sosiaalioikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005–7.10.2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

syntynyt 1967; tutkinnot Institut d'études politiques de Grenoblesta (1988) ja École nationale d'administrationista (1993); Conseil d'État (riita-asioiden jaoston esittelijä 1993-1997 ja sosiaalioikeuden jaoston jäsen 1996-1997); vanhempi hallitussihteeri (1996-2008); esittelijäneuvos (2008 alkaen); l'Institut d'études politiques de Parisin luennoitsija (1993-1995); eläkevalituslautakunnan hallituksen asiamies (1994-1996); julkisen hallinnon ministeriön ja Pariisin kaupungin oikeudellinen neuvonantaja (1995-1997); Yonnen departementin prefektuurin pääsihteeri, Auxerren alueen aliprefekti (1997-1999); Savoien departementin prefektuurin pääsihteeri, Chambéryn alueen aliprefekti (1999-2001); Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (syyskuu 2001-syyskuu 2005); Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) valituslautakunnan jäsen (2001-2005); virkamiestuomioistuimen tuomari (2005-2011), jaoston puheenjohtaja (2008-2011); Conseil d'Etat'n jäsen (riita-asioiden 8. jaoston puheenjohtajan avustaja 2011-2013); Euroopan avaruusjärjestön valituslautakunnan jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

syntynyt 1945, opintoja Berliinin sekä Münchenin ja Frankfurt-am-Mainin yliopistoissa (1966-1972), ensimmäinen oikeustieteen tutkinto (1972), tuomioistuinharjoittelu Frankfurt-am-Mainissa (1972-1973 ja 1974-1975), opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1973-1974), toinen oikeustieteen tutkinto (Frankfurt-am-Main, 1976), liittovaltion työvoimatoimiston virkamies ja asianajaja (1976), Hessenin osavaltion työoikeuden tuomari (1977-1993), Frankfurt-am-Mainin sosiaalialan ammattikorkeakoulun ja Wiesbadenin hallinnollisen ammattikorkeakoulun luennoitsija (1979-1990), Euroopan komission oikeudellisen osaston kansallinen asiantuntija (1993-1996 ja 2001-2005), Saksan liittotasavallan Madridin-suurlähetystön työasioista vastaava attasea (1996-2001), tuomari Frankfurt-am-Mainissa (helmi-syyskuu 2005), virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2005-13.04.2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

syntynyt 1956, licenciatura en derecho -tutkinto Barcelonan yliopistosta (1981), erikoistunut kansainväliseen kauppaan Meksikossa (1983), Euroopan integraatioon liittyviä opintoja Barcelonan kauppakamarissa (1985), eurooppaoikeuden opintoja Escola d'Administació Pública de Catalunyassa (1986), Generalitat de Catalunyan teollisuus- ja energiaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (huhtikuu 1984 - elokuu 1986), Barcelonan asianajajayhdistyksen jäsen (1985-1987), yhteisöjen tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston hallintovirkamies ja johtava hallintovirkamies (1986-1994) sekä lakimiesavustaja julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomerin (tammikuu 1995 - huhtikuu 2004) ja tuomari Uno Lõhmusin kabineteissa (toukokuu 2004 - elokuu 2009), Barcelonan autonomisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan unionin oikeuden opettaja (1993-2000), kirjoittanut useita julkaisuja ja opettanut eurooppalaista sosiaalioikeutta, yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan jäsen (2006-2009), virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2009-13.04.2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001); Padovan yliopiston Master in European integration ‑tutkinnon tieteellisen komitean jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston virkamies (1982–1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988), Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–26.9.2019

René Barents
René Barents

syntynyt 1951, oikeustieteen tutkinto Rotterdamin Erasmus‑yliopistosta erikoisalana taloustiede (1973), oikeustieteen tohtori Utrechtin yliopistosta (1981), Utrechtin yliopiston Eurooppa‑instituutin eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden tutkija (1973–1974) ja opettaja (1974–1979), Leidenin yliopiston eurooppaoikeuden ja kansainvälisen talousoikeuden opettaja (1979–1981), lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1981–1986) ja henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkö yhteisöjen tuomioistuimessa (1986–1987), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1987–1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1991–2000); unionin tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston osastopäällikkö (2000–2009), sittemmin johtaja (2009–2011); Maastrichtin yliopiston eurooppaoikeuden opettaja (1988–2003) ja kunniatohtori (2003–), ’s‑Hertogenboschin vetoomustuomioistuimen jäsen (1993–2011), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1993–), kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Kieran Bradley
Kieran Bradley

syntynyt 1957, alempi oikeustieteen tutkinto Trinity Collegesta Dublinista (1975-1979), senaattori Mary Robinsonin tutkimusavustaja (1978-1979 ja 1980), sai "Pádraig Pearse" -apurahan Bruggen Collège d'Europeen (1979), eurooppaoikeuden jatko-opintoja Collège d'Europessa (1979-1980), ylempi oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta (1980-1981), harjoittelija Euroopan parlamentissa Luxemburgissa (1981), Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan sihteeristön virkamies Luxemburgissa (1981-1988), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies Brysselissä (1988-1995), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1995-2000), Harvard Law choolin eurooppaoikeuden yliopistonlehtori (2000), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston lakimies (2000-2003), sittemmin yksikönpäällikkö (2003-2011) ja johtaja (2011), kirjoittanut useita julkaisuja, virkamiestuomioistuimen tuomari 06 lokakuu 2011 ja 31 elokuu 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Århusin yliopistosta (1989), asianajajaharjoittelu Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1989–1991); julkisasiamies C. C. Gulmannin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1991–1993), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1993), asianajaja Tanskan valtioneuvoston oikeudellisen neuvonantajan toimistossa (1993–1995), eurooppaoikeuden luennoitsija Kööpenhaminan yliopistossa, eurooppaoikeuden opettaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1995–1997), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (1997), eurooppaoikeuden opettaja ja sittemmin vt. johtaja Euroopan julkishallinnon instituutissa (EIPA) (Luxemburg, 1997–1999), hallintovirkamies Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) valvontaviranomaisen oikeudellisessa yksikössä (1999–2000), tuomari C. C. Gulmannin lakimiesavustaja (2003–2006) ja sittemmin tuomari L. Bay Larsenin lakimiesavustaja (2006–2013) yhteisöjen tuomioistuimessa, virkamiestuomioistuimen tuomari 7.10.2013–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

João Sant
João Sant'Anna

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Lissabonin klassisesta yliopistosta (1980), hallinto-oikeuden assistentti Lissabonin klassisessa yliopistossa (1979-1980), immateriaalioikeuden opintoja Münchenin Max Planck -instituutissa (1982-1984), sisäministeriön hallintovirkamies ja sittemmin osastonjohtaja (1980-1986); asianajaja Lissabonissa (1981-1986), hallintovirkamies Euroopan parlamentin tiedotuksen ja suhdetoiminnan pääosastossa (1986-1987), tutkimustoiminnan pääosastossa (1987-1992), henkilöstön ja varainhoidon pääosastossa (1992-1996) ja oikeudellisella osastolla (1996-2000); Euroopan oikeusasiamiehen hallinto- ja talousosaston johtaja (2000-2007) ja oikeudellisen osaston johtaja (2007-2011) sekä osaston A johtaja (2012-2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomari 13 huhti-31 elokuuta 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

syntynyt 1978, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (2002) ja eurooppaoikeuden Master of Laws Bruggen Collège d’Europesta (2004), oikeustieteen tohtori (2008), asianajaja Brysselin asianajajayhteisössä (2004–2006), Euroopan unionin prosessioikeuden opettaja Sofian kansantalouden ja maailmantalouden yliopistossa (2008–2012) ja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (2010–2013), eurooppaoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden apulaisprofessori Bulgarian tiedeakatemiassa (2014–), vieraileva luennoitsija Cambridgen yliopistossa ja Leuvenin katolisessa yliopistossa, lakimiesavustaja unionin tuomioistuimessa (2007–2016), Bulgarian eurooppaoikeusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen, eurooppaoikeuden Evropeiski praven pregled ‑aikakausjulkaisun päätoimittaja, kirjoittanut useita julkaisuja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 13.4.–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

syntynyt 1955, oikeustieteen opintoja Regensburgissa ja Genevessä (1974-1979), ensimmäinen valtiontutkinto (1979), yhteisöoikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa (1979-1980), tuomioistuinharjoittelu Regensburgissa (1980-1983), oikeustieteen lisensiaatti (1982), toinen valtiontutkinto (1983), asianajaja Münchenissä ja Pariisissa (1983-1989), yhteisöjen tuomioistuimen virkamies (1990-2005) sekä lakimiesavustaja tuomari Peter Jannin kabinetissa (1995-2005), opettanut useissa yliopistoissa Saksassa sekä Itävallassa, Sveitsissä ja Venäjällä, Saarin yliopiston kunniaprofessori (1999-), useiden oikeudellisten komiteoiden sekä yhdistysten ja lautakuntien jäsen, kirjoittanut useita julkaisuja oikeustieteestä ja unionin oikeuteen liittyvistä riita-asioista, virkamiestuomioistuimen kirjaaja 30. marraskuuta 2005 31 elokuu 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Maltan yliopistosta (1977), Master of Laws Lontoon yliopistosta (1979), oikeustieteen tohtori Cambridgen yliopistosta (1982), lehtori Ealing College of Higher Educationissa (1982–1984), yliopistonlehtori Exeterin yliopistossa (1984–1990), vanhempi yliopistonlehtori Lontoon Queen Mary -yliopiston Westfield Collegessa (1990–1993), oikeudellinen neuvonantaja yksityissektorilla ja sittemmin Maltan parlamentissa (1993–2016), Maltan yliopiston eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeustieteen laitoksen professori ja johtaja (1993–2016), Maltan yliopiston kirjasto- ja tutkimuskeskuksen johtaja (1993–2016), Maltan eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2016–2018), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Maria BERGER
Maria BERGER

syntynyt 1956, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja (1975-1979), oikeustieteen tohtori, Innsbruckin yliopiston Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft -instituutin amanuenssi (1979-1984), liittovaltion tiede- ja tutkimusministeriön virkamies ja sittemmin apulaisyksikönpäällikkö (1984-1988), liittokanslerinviraston EU-kysymysten vastuuhenkilö (1988-1989), liittokanslerinviraston Euroopan integraatio -osaston päällikkö vastuualueenaan Itävallan EU-jäsenyyden valmistelu (1989-1992), EFTAn valvontaviranomaisen johtaja Genevessä ja Brysselissä (1993-1994), Donau-Universität Kremsin vararehtori (1995-1996), Euroopan parlamentin jäsen (marraskuu 1996 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009) sekä oikeusasioiden valiokunnan jäsen (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007), EU:n tulevaisuuskonventin varajäsen (helmikuu 2002 - heinäkuu 2003), kansallisneuvoston ja liittoneuvoston sekä Euroopan parlamentin sosialistisen parlamenttiryhmän puheenjohtaja (heinäkuu 2004 - tammikuu 2007 ja joulukuu 2008 - heinäkuu 2009), Pergin kaupunginvaltuuston jäsen (syyskuu 1997 - syyskuu 2009), liittovaltion oikeusministeri (tammikuu 2007 - joulukuu 2008), julkaisuja Eurooppa-oikeuden eri aloilta, Eurooppa-oikeuden kunniaprofessori Wienin yliopistossa, Innsbruckin yliopiston kunniasenaattori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2009–20.3.2019.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto University College Dublinista (LL.M. 1981), oikeustieteen tohtori University College Dublinista (LL.D. 1997), oikeustieteen loppututkinto University of Pennsylvaniasta (LL.M. 1982), asianajaja (barrister-at-law) Dublinin Honorable Society of King’s Innsistä (1984), oikeustieteen tohtori Trinity College Dublinista (Ph.D. 2001), oikeustieteen luennoitsija Trinity College Dublinissa (1982–2007), junior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1987–1997), senior counsel Irlannin asianajajayhteisössä (1997–2010), tuomari Irlannin High Courtissa (2010–2014), tuomari Irlannin Court of Appealissa (2014–2018), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.2018–7.10.2021

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistosta (1975), oikeustieteen tohtori (1979), luennoitsija (1977–1984), opettaja (1984–1990) ja sittemmin professori Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1990–2013), Sofian St. Kliment Ohridski ‑yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1988–1991), Bulgarian kansalliskokouksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1995–1997), Jean Monnet -oppituolin johtaja Bulgarian uudessa yliopistossa (2002–2005), Bulgarian presidentin oikeudellisen neuvonantoyksikön johtaja (2002–2003), Bulgarian perustuslakituomioistuimen tuomari (2003–2009) ja sittemmin presidentti (2009–2012), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2013–2016), Euroopan neuvoston Venetsian komission jäsen (2006–2016) ja varapuheenjohtaja (2013–2015), Bulgarian oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnan jäsen (2015–2016), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, kirjoittanut useita oikeustieteellisiä julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 19.9.2016–7.10.2021

Jan Passer
Jan Passer

syntynyt 1974, oikeustieteen loppututkinto (1997) ja oikeustieteen tohtori (2007) Prahan Kaarlen yliopistosta, Master of Laws Tukholman yliopistosta (2000), esittelijä Prahan kaupunkioikeudessa (1997–2001), tuomari Prahan 2. kaupunginosan alioikeudessa (2001–2005), tuomari Tšekin ylimmässä hallintotuomioistuimessa (2005–2016); luennoinut erityisesti eurooppaoikeutta Prahan Kaarlen yliopistossa (2001–2003), Brnon Masaryk-yliopistossa (2006–2016), Olomoucin Palacký-yliopistossa (2014–2016) ja Tšekin oikeusakatemiassa (2001–2016); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2016–2020), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2020–.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta (1990), oikeustieteen tohtori (1999), tuomari Bukarestin alioikeudessa nro 4 (1991–1996), tuomari (1996–1999) ja jaoston puheenjohtaja (1997–1999) Bukarestin alioikeudessa, tuomari (1999–2005) ja jaoston puheenjohtaja (1999–2003) Bukarestin ylioikeudessa, Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan jäsen (2006–2016), Romanian tuomarikoulun opettaja ja sittemmin johtaja (2011–2016), tuomari Romanian ylimmässä tuomioistuimessa (2006–2016), Romanian tuomarikoulun tiedeneuvoston ja oikeusvirkailijoiden koulutuslaitoksen johtokunnan jäsen (2011–2016), Bukarestin yliopiston tohtorikoulun neuvoston jäsen (2012–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Barna Berke
Barna Berke

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvös -yliopistosta (1990), Master of Laws Tukholman yliopistosta (1995), Budapestin asianajajayhteisön jäsen, Unkarin parlamentin oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unioniin liittymisprosessin yhteydessä (1994–1996 ja 2002–2004), Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentin lakimiesavustaja (1997–2000), kilpailuviranomaisen apulaisjohtaja ja sittemmin kilpailulautakunnan puheenjohtaja (2000–2002), välimies rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvässä välitystuomioistuimessa (2008–2014); luennoitsija (1990–1994), opettaja (1995–1999) ja sittemmin apulaisopettaja (2003–2016) Loránd Eötvös ‑yliopistossa; eurooppalaisesta ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri oikeusministeriössä (2014–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–1.8.2021 kuolemaansa saakka.

Hans Jung
Hans Jung

syntynyt 1944 Saksassa, Berliinin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti ja sittemmin professori, asianajaja Frankfurtissa, yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin Hans Kutscherin ja sittemmin saksalaisen tuomarin lakimiesavustaja, yhteisöjen tuomioistuimen apulaiskirjaaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja 10.10.1989-5.10.2005, kuollut 26.9.2009

Kevin O
Kevin O'Higgins

syntynyt 1946, opintoja Limerickin Crescent Collegessa, Clongowes Wood Collegessa, Dublinin University Collegessa (perustutkinto sekä eurooppaoikeuden opintoja) sekä King's Innsissä, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1968), asianajaja (1968-1982), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1982-1986), Circuit Courtin tuomari (1986-1997), High Court of Irelandin tuomari (1997-2008), King's Innsin bencher, Irlannin edustaja eurooppalaisten tuomareiden neuvoa-antavassa neuvostossa (2000-2008), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.9.2008-16.09.2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

syntynyt 1962, tutkinto Pariisin Institut d'études politiquesta (1984), École nationale de la magistraturen entinen oppilas (1986-1988), tribunal de grande instance de Marseillen tuomari (tammikuu 1988 - tammikuu 1990), oikeusministeriön siviiliasioiden yksikön tuomari (tammikuu 1990 - kesäkuu 1992), valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osaston apulaisosastopäällikkö sekä sittemmin osastopäällikkö (kesäkuu 1992 - syyskuu 1994), oikeusministerin tekninen neuvonantaja (syyskuu 1994 - toukokuu 1995), tribunal de grande instance de Nîmesin tuomari (toukokuu 1995 - toukokuu 1996), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehen Philippe Léger'n lakimiesavustaja (toukokuu 1996 - joulukuu 2001), cour de cassationin jäsen (joulukuu 2001 - elokuu 2007), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

syntynyt 1960, oikeustieteen tutkinto Barcelonan autonomisesta yliopistosta (1983), tuomari (1985), hallinnollisiin riita-asioihin erikoistunut tuomari Tribunal Superior de Justicia de Canariasissa Santa Cruz de Tenerifessä (1992 ja 1993) sekä Audiencia Nacionalissa Madridissa (1998 – elokuu 2007; ratkaisi muutoksenhakuasioita, joiden kohteena olivat arvonlisävero, talousministeriön yleiset säännökset ja valtiontuet tai hallinnon korvausvastuu sekä taloudellisten keskusvalvontaviranomaisten päätökset pankki-, pörssi-, energia-, vakuutus- ja kilpailualoilla), perustuslakituomioistuimen esittelijä (1993–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

syntynyt 1960, oikeustieteen perustutkinto (1984) ja oikeustieteen tohtori (1997) Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta, Suceavan alioikeuden tuomari (1984-1989), Iaşin sotilastuomioistuimen tuomari (1989-1990), Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopiston professori (1990-2006), yksityisoikeuden stipendiopiskelija Rennesin yliopistossa (1991-1992), Iaşin Petre Andrei -yliopiston lehtori (1999-2002), Littoral Côte d'Opale -yliopiston teollisuus- ja innovaatiotutkimuskeskuksen apulaisprofessori (2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-26.11.2010

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

syntynyt 1940, oikeustieteen opintoja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1961), oikeustieteen tohtori (1977), asianajaja (1963-1964), kansainvälisistä tiekuljetuksista vastaavan valtionyhtiön oikeudellinen neuvonantaja (1964-1973), Bulgarian tiedeakatemian oikeudellisen instituutin tutkija (1973-1988), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviiliprosessioikeuden assistentti (1988-1991), kauppakamarin välitystuomioistuimen välimies (1988-2006), perustuslakituomioistuimen tuomari (1991-1994), Plovdivin Paissiy Hilendarski -yliopiston apulaisprofessori (helmikuu 2001 - 2006), oikeusministeri (1994-1995), Sofian uuden bulgarialaisen yliopiston siviiliprosessioikeuden apulaisprofessori (1995-2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-29.6.2010

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

syntynyt 1954, oikeustieteen lisensiaatti, unionin oikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa, asianajajayhteisön jäsen, asian ajaja (1978-1983), Rooman La Sapienza -yliopiston (1993-1996) ja Luissiyliopiston (1993-1996 ja 2002-2006) sekä Milanon Bocconi-yliopiston (1996-2000) unionin oikeuden opettaja, Italian pääministerin EY-asioiden neuvonantaja (1993-1995), Euroopan komission varapuheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin kabinettipäällikkö (1989-1992), sisämarkkinoista (1995-1999) ja kilpailuasioista (1999) vastaavan komission jäsenen kabinettipäällikkö, johtaja komission kilpailuasioiden pääosastolla (2000-2002), komission apulaispääsihteeri (2002-2005), komission poliittisten neuvonantajien ryhmän pääjohtaja (2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 3.5.2006–15.11.2011.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

syntynyt 1962, oikeustieteen loppututkinto (1987), oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta (1995), oikeus- ja valtioteorian sekä yksityisoikeuden professori (1996-), tutkija, tohtoriopintoja Zürichin yliopistossa sekä Wienin yliopiston vertailevan oikeustieteen instituutissa, Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa ja Amsterdamin vapaassa yliopistossa, Wienin ja Freiburgin yliopistojen sekä Hampurin oikeustieteellisen Bucerius-koulun vieraileva professori, tiede- ja teknologiaministeriön oikeudellisen osaston päällikkö (1994-1996) ja valtiosihteeri (1996-2000), valtioneuvoston pääsihteeri (2000), eurooppalaista siviililakia käsittelevän työryhmän (Study Group on European Civil Code) jäsen (2003-), Humboldtin tutkimushankkeen (Humboldt Stiftung) johtaja, julkaissut yli sata oikeustieteellistä artikkelia sekä useita kirjoja eurooppaoikeudesta ja yksityisoikeudesta, Slovenian lakimiesliiton Vuoden lakimies 2003 -palkinnon saaja, useiden oikeustieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostojen jäsen, Slovenian lakimiesliiton pääsihteeri ja useiden lakimiesyhdistysten (mm. Gesellschaft für Rechtsvergleichung) jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 7.7.2004-6.10.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–28.11.2012.

 

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

syntynyt 1962, oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta (1981-1986), virallisen syyttäjän avustaja Tallinnassa (1986-1991), tutkinto Viron diplomaattikoulusta (1991-1992), kauppa- ja teollisuuskamarin lakimies (1991-1993) ja yleinen neuvonantaja (1992-1993), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1993-2004), ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen European Master -opinnot Padovan ja Nottinghamin yliopistoista (2002-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-23.10.2013, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

syntynyt 1954, oikeustieteen tohtori Moskovan M. Lomonosov -yliopistosta sekä Varsovan yliopistosta, Vilnan yliopiston kansainvälisen oikeuden (1981-) sekä ihmisoikeuksien (1991-) ja unionin oikeuden (2000-) professori, hallituksen ulkopoliittisten asioiden neuvonantaja (1991-1993), Liettuan EU-jäsenyysneuvottelujen valtuuskunnan koordinointiryhmän jäsen, valtioneuvoston kanslian unionin oikeutta käsittelevän osaston pääjohtaja (1997-2004), Vilnan yliopiston eurooppaoikeuden Jean Monnet -professori, Euroopan unionia käsittelevien tutkimusten Liettuan-yhdistyksen puheenjohtaja, Liettuan EU-jäsenyyteen liittynyttä perustuslakiuudistusta suunnitelleen parlamentaarisen työryhmän esittelijä, kansainvälisen lakimiestoimikunnan jäsen (huhtikuu 2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-16.09.2013.

Ena Cremona
Ena Cremona

syntynyt 1936, kielitieteellinen tutkinto Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1955), oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1958), Maltan asianajajaliiton jäsen (1959-), kansallisen naisten neuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1964-1979), valtionhallinnon komission jäsen (1987-1989), Lombard Bank Ltd:n hallintoneuvoston jäsen Maltalla, valtio-osakkeenomistajan edustaja (1987-1993), vaalilautakunnan jäsen (1993-), Maltan kuninkaallisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnan jäsen, Euroopan rasismin- ja suvaitsemattomuudenvastaisen komission (ECRI) jäsen (2003-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–22.03.2012.

Hubert Legal
Hubert Legal

syntynyt 1954, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) jäsen, École normale supérieure de Saint-Cloud'n ja École nationale d'administrationin entinen oppilas, englannin opettaja (1979-1985), Conseil d'État'ssa käsiteltävien oikeudenkäyntiasioiden esittelijä ja sittemmin hallituksen asiamies (1988-1993), YK:n Ranskan pysyvän edustuston oikeudellinen neuvonantaja New Yorkissa (1993-1997), tuomari Jean-Pierre Puissochet'n lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1997-2001), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 19.9.2001-17.9.2007

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

syntynyt 1944, Hoge Raad der Nederlandenin jäsen (1996), College van Beroep voor het bedrijfslevenin jäsen ja varapresidentti (1986), Centrale Raad van Beroepin sekä Tariefcommissien ylimääräinen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1980), Groningenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden opettaja ja University of Michigan Law Schoolin tutkimusapulainen, Amsterdamin kauppakamarin kansainvälisen sihteeristön lakimies (1970), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 17.9.1998-13.9.2010

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO- valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen julkisasiamies 4.5.2006-8.10.2018

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

syntynyt 1940, Marburgin yliopiston assistentti, oikeustieteen tohtori Marburgin yliopistosta, liittovaltion oikeusministeriön ylitarkastaja, sittemmin lainsäädäntöneuvos vastuualueenaan kansainvälinen yksityisoikeus ja lopuksi siviilioikeudellisia asioita käsittelevän yksikön päällikkö, Unidroit'n hallintoneuvoston jäsen (1993-1998), Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän konferenssin lastensuojeluun liittyvää yleissopimusta valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja (1996), Trierin yliopiston kunniaprofessori (kansainvälinen yksityis- ja prosessioikeus sekä yhteisön oikeus), Hampurin Max Planck -instituutin asiantuntijaneuvoston jäsen (2002-), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 11.6.1997-17.9.2007, kuollut 24.10.2019

John D. Cooke
John D. Cooke

syntynyt 1944, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1966-), Englannin ja Walesin, Pohjois-Irlannin sekä New South Walesin asianajajayhteisöjen jäsen (1966-1996), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1980), Inner Bar of New South Walesin jäsen (1991), Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) puheenjohtaja (1985-1986), Dublinin University Collegen vieraileva professori, Chartered Institute of Arbitratorsin jäsen, Royal Zoological Society of Irelandin puheenjohtaja (1987-1990), Dublinin King's Innsin bencher, Lontoon Lincoln's Innsin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.1.1996-15.9.2008; kuollut 29.4.2022.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

syntynyt 1950; Portugali; professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Coimbran yliopisto ja Porton katolinen yliopisto; Jean Monnet -oppituolin haltija; opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia (1984) ja vieraileva professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Pariisin yliopisto I (1995); Portugalin hallituksen edustaja Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL), Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa; kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995–31.3.2003.

André Potocki
André Potocki

syntynyt 1950 Portugalissa, Coimbran yliopiston ja Porton katolisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori, Jean Monnet -oppituolin haltija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija (1984), Paris I -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vieraileva professori (1995), Portugalin hallituksen edustaja YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (Uncitral) sekä Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995-19.9.2003

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta, tuomioistuinharjoittelu Trollhättanin käräjäoikeudessa (1971-1974), ­Svean hovioikeuden (1974-1975) ja Tukholman käräjäoikeuden viskaali (1975), Svean hovioikeuden hallinnollinen viskaali (1975-1978), tuomioistuinhallinnon (Domstolsverket) hallitussihteeri (1977), oikeuskanslerinviraston esittelijä (1979-1980), Svean hovioikeuden asessori (1980-1981), kauppa- ja teollisuusministeriön lakimies (1981-1982), Ruotsin ulkoministeriön oikeudellisen osaston lakimies sekä sittemmin osastopäällikkö ja lainsäädäntöjohtaja (1982-1995), sai suurlähettilään arvonimen (1992), markkinatuomioistuimen varapuheenjohtaja, ETA-neuvottelujen oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä vastannut neuvottelija (Efta-työryhmän varapuheenjohtaja ja sittemmin puheenjohtaja) sekä Ruotsin EU-jäsenyysneuvotteluissa samoista kysymyksistä vastannut neuvottelija, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2006, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–6.10.2011

Josef Azizi
Josef Azizi

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta, Wirtschaftsuniversität Wienin sekä Wienin yliopiston ja useiden muiden yliopistojen lehtori, Wienin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kunniaprofessori, liittovaltionviraston ylijohtaja ja osastopäällikkö, Euroopan neuvoston oikeudellisen yhteistyön johtoryhmän (CDCJ) jäsen, valtuutettu asiamies Verfassungsgerichtshofissa (perustuslakituomioistuin) lakien perustuslainmukaisuuden valvontaa koskevissa oikeudellisissa menettelyissä, Itävallan oikeuden mukauttamisesta unionin oikeuteen vastannut koordinaattori, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-16.09.2013.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

syntynyt 1942, oikeustieteen tohtori Helsingin yliopistosta, Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden assistentti, keskuskauppakamarin lakiasioista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja, kuluttajaviraston ylijohtaja, useiden komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsen, mm. lääkemainonnan valvontakunnan puheenjohtaja (1988-1990), kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen (1990-1994), kilpailuneuvoston jäsen (1991-1994) ja Nordiskt Immateriellt Rättsskyddin toimituskunnan jäsen (1982-1990), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2009

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

syntynyt 1944 Kreikassa, asianajaja Ateenassa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarien Alexandros Chlorosin ja Constantinos Kakourisin lakimiesavustaja, julkisoikeuden ja yhteisön oikeuden opettaja Ateenassa, oikeudellinen neuvonantaja, tilintarkastustuomioistuimen avustaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1992-17.9.1998

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

syntynyt 1946 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Middle Templen barrister, Queen's counsel erikoisaloinaan kauppaoikeus, eurooppaoikeus ja julkisoikeus, Common Market Law of Competition -teoksen kolmen ensimmäisen painoksen toinen kirjoittaja (Bellamy ja Child), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-15.12.1999

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Leuvenin katolisesta yliopistosta, master of laws ja master in public administration Harvardin yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston assistentti (1979-1983) ja professori (1983-), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1984-1985), Bruggen Collège d'Europen yhteisön oikeuden opettaja, Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1986-1989), Harward Law Schoolin vieraileva professori (1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.10.2003, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2003- , unionin yhteisöjen tuomioistuimen varapresidentti 09.10.2012-08.10.2015, ja presidentti 8.10.2015-

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

syntynyt 1948 Ranskassa, verohallinnon tarkastaja, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, useiden ministeriöiden oikeudellinen neuvonantaja, useiden korkeakoulujen sekä instituuttien ja yliopistojen opettaja, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, Crédit Lyonnais'n lakiasiainosaston johtaja, pankki- ja talousoikeuden eurooppalaisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-18.9.1995; umrl 9. septembra 2020.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

syntynyt 1946, valtionasiamies (Abogado del Estado) Jaénissa ja Granadassa, Jaénin ja sittemmin Córdoban taloudellis-hallinnollisen aluetuomioistuimen kirjaaja, Jaénin ja Granadan asianajajayhteisöjen jäsen, ulkoasiainministeriön yhteisöoikeudellisen asioiden osaston johtaja, Espanjan valtuuskunnan johtaja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamiseksi asetetussa neuvoston työryhmässä, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.2007

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

syntynyt 1945, yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti, oikeusministeriön virkamies, alioikeuden tuomari, lakimies Tanskan pysyvässä EY-edustustossa, hovioikeuden (Østre Landsret) vs. tuomari, oikeusministeriön valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, oikeusministeriön ylijohtaja, yliopistonlehtori, Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien hallintokomitean (CDDH) jäsen ja sittemmin hallituksen jäsen, Trierin eurooppaoikeuden akatemian tuomarinkoulutusta käsittelevän ad hoc -toimikunnan jäsen (2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-3.3.1998 ja sittemmin presidentti 4.3.1998-17.9.2007

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

syntynyt 1944 Alankomaissa, johdon avustaja D. Hudig & Co -vakuutusvälitysyrityksessä ja sittemmin Granaria BV -yrityksessä, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen (Arrondissementsrechtbank) tuomari, Alankomaiden Antillien tuomioistuimen (Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen) jäsen, alioikeustuomari Rotterdamissa, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen varapresidentti, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1998

Romain Schintgen
Romain Schintgen

syntynyt 1939, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja Pariisissa ja Montpellier'ssa, oikeustieteen lisensiaatti (1964), asianajaja (1964), kelpoisuus asianajoon muutoksenhakutuomioistuimissa (1967), työ- ja sosiaaliturva-asioiden ministeriön virkamies, talous- ja sosiaalineuvoston jäsen (1978-1989) ja sittemmin puheenjohtaja (1988-1989), Société nationale de crédit et d'investissementin ja Société européenne des satellitesin lakimies (-1989), Luxemburgin kansainvälisen yliopistoinstituutin hallintoneuvoston jäsen (1993-1995) ja sittemmin puheenjohtaja (1995-2004), Luxemburgin yliopiston luennoitsija, hallituksen edustaja Euroopan sosiaalirahaston komiteassa sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallituksessa (-1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-11.7.1996, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.7.1996-14.01.2008

 

Christos Yeraris
Christos Yeraris

syntynyt 1938 Kreikassa, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen esittelijäneuvos ja sittemmin hallintoneuvos, ylimmän oikeusasteen erityistuomioistuimen jäsen, tavaramerkkiasioita käsittelevien tuomioistuinten jäsen, hallinnon asiantuntija yhteisön oikeuden soveltamisen alalla, kansallisen julkishallinnon korkeakoulun ja jatkokoulutuksen instituutin yhteisön oikeuden professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-18.9.1992

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

syntynyt 1938 Saksassa, alioikeustuomari Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, oikeusministeriön virkamies yhteisön oikeuden ja ihmisoikeuksien osastolla, Euroopan yhteisöjen komission tanskalaisjäsenen kabinetin ja myöhemmin PO III:n (sisämarkkinat) lakimies, liittovaltion oikeusministeriön rikosoikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, ministerin kabinettipäällikkö (viimeiseksi rikosoikeudellisia asioita käsittelevän alaosaston johtaja), Saarbrückenin yliopiston opettaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.2.1997 kuolemaansa saakka

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

syntynyt 14.11.1934 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianajaja Skotlannissa, Queen's counsel (Skotlanti), Skotlannin asianajajayhteisön pääsihteeri ja sittemmin varainhoitaja, Council of the Bars & Law Societies of the European Communityn neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja, Edinburghin yliopiston Europa Instituten Salvesen-professori (European Institutions) ja johtaja, House of Lords Select Committee on the European Communitiesin asiantuntija, Lontoon Gray's Innin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-9.3.1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-7.1.2004

Antonio Saggio
Antonio Saggio

syntynyt 1934 Italiassa, Napolin alioikeuden (Tribunale di Napoli) tuomari, Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'apello di Roma) ja sittemmin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazzione) jäsen, oikeusministeriön lainsäädäntöosaston (Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia) virkamies, Luganon yleissopimusta valmistelleen diplomaattikonferenssin keskuskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen italialaisen julkisasiamiehen lakimiesavustaja, Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma -yliopiston professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1995 ja presidentti 18.9.1995-4.3.1998, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 5.3.1998-6.10.2000, kuollut 26.1.2010

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

syntynyt 1928 Irlannissa, barrister, senior counsel, erikoistunut valtiosääntö- ja kauppaoikeuteen, High Courtin tuomari, Irlannin asianajajayhteisön yleisneuvoston puheenjohtaja, King's Innsin bencher ja neuvoston koulutuskomission puheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-10.1.1996, kuollut 3.1.2018

José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta; tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta; asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972); eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-8.10.2018

Roger GRASS
Roger GRASS

syntynyt 1948, loppututkinnot l'Institut d'études politiques de Paris'sta ja julkisoikeudesta, tribunal de grande instance de Versailles'n apulaissyyttäjä, yhteisöjen tuomioistuimen johtava hallintovirkamies, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) pääsihteeri, oikeusministerin kabinetin virkamies, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1994-6.10.2010

Jean-Guy GIRAUD
Jean-Guy GIRAUD

syntynyt 1944 Ranskassa, ylemmät oikeustieteelliset tutkinnot Paris I -yliopistosta sekä Institut d'études politiques de Paris'sta ja Johns Hopkins -yliopiston School of Advanced International Studiesista, Euroopan parlamentin pääsihteeristön hallintovirkamies, budjettivaliokunnan sihteeristön johtava hallintovirkamies, institutionaalisten asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan sihteeristön jaostopäällikkö, Euroopan parlamentin puheenjohtajien neuvonantaja ja sittemmin johtaja (institutionaaliset asiat sekä oikeus- ja budjettiasiat), valiokunnista vastaavan pääosaston va. johtaja, yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1988-9.2.1994

Paul HEIM
Paul HEIM

syntynyt 23.5.1932 Wienissä, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, oikeustieteen opintoja King's Collegessa sekä Durhamin yliopistossa ja Lincoln's Innissä (1950-1955), Lontoon asianajajayhteisön jäsen, Kenian korkeimman oikeuden apulaiskirjaaja (1955), asianajaja (1957-1958 ja 1961-1962), alioikeuden tuomari (1958), Kenian korkeimman oikeuden ensimmäinen apulaiskirjaaja (1963), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen hallintovirkamies Strasbourgissa (1965), Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön hallintovirkamies (1966), Euroopan neuvoston hallintovirkamies (1967) sekä sittemmin johtava hallintovirkamies (1969) ja kabinetin apulaisjohtaja (1969-1973), Euroopan parlamentin kirjaamon jaostopäällikkö (1973) ja johtaja (1980), yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 10.2.1982-9.2.1988; kuollut 23.9.2020

Albert VAN HOUTTE
Albert VAN HOUTTE

syntynyt 12.11.1914 Nieuwkapellessa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1938), talous- ja sosiaalipolitiikan loppututkinto (1940) Leuvenin katolisesta yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston taloustieteiden laitoksen assistentti (1939-1940), asianajaja (1938-1940), Boerenbond-järjestön talous- ja veroasiantuntija, maatalousministerin kabinettipäällikkö (1944-1945), FAO:n Euroopan-toimiston sihteeri Roomassa tehtävänään kansainvälisen maatalousinstituutin toiminnan lopettaminen (1946-1949), FAO:n Belgian-toimikunnan puheenjohtaja sekä FAO:n neuvoston ja eri toimikuntien jäsen (1950-1953), EHTY:n tuomioistuimen kirjaaja 26.3.1953-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen kirjaaja 7.10.1958-9.2.1982, kuollut 15.5.2002

Pedro CRUZ VILLALÓN
Pedro CRUZ VILLALÓN

syntynyt 1946, oikeustieteen loppututkinto (1963-1968) ja oikeustieteen tohtori (1975) Sevillan yliopistosta, jatko-opintoja Freiburg im Breisgaun yliopistossa (1969-1971), Sevillan yliopiston poliittisen oikeuden (1978-1986) ja valtiosääntöoikeuden (1986-1992) professori, Espanjan perustuslakituomioistuimen esittelijä (1986-1987) sekä sittemmin tuomari (1992-1998) ja presidentti (1998-2001), Wissenschaftskolleg zu Berlinin fellow (2001-2002), Consejo de Estadon nimitetty jäsen (2004-2009), kirjoittanut useita julkaisuja, unionin tuomioistuimen julkisasiamies 14.12.2009-7.10.2015.

Jean-Jacques KASEL
Jean-Jacques KASEL

syntynyt 1946, oikeustieteen tohtori, hallinto-oikeuden jatkotutkinto (ULB, 1970), tutkinto Pariisin IEP:stä (Ecofin, 1972), asianajajaharjoittelija, Banque de Paris et des Pays-Bas'n oikeudellinen neuvonantaja (1972-1973), ulkoministeriön avustaja ja sittemmin lähetystösihteeri (1973-1976), hallituksen eri työryhmien puheenjohtaja (1976), ensimmäinen lähetystösihteeri (Pariisi) ja pysyvä edustaja OECD:ssä (UNESCO:n yhteyshenkilö 1976-1979), varapääministerin kabinettipäällikkö (1979-1980), Euroopan poliittisen yhteistyön (EPC) puheenjohtaja (Aasia, Afrikka, latinalainen Amerikka), Euroopan komission puheenjohtajan neuvonantaja ja sittemmin apulaiskabinettipäällikkö (1981), ministerineuvoston pääsihteeristön talous- ja henkilöstöasioiden päällikkö (1981-1984), erityistehtävissä Luxemburgin pysyvässä EY-edustustossa (1984-1985), talousarviokomitean puheenjohtaja, täysivaltainen ministeri sekä poliittisten asioiden ja kulttuuriasioiden johtaja (1986-1991), pääministerin diplomaattinen neuvonantaja (1986-1991), Luxemburgin Kreikan-suurlähettiläs (1989-1991, ei maassa asuva), poliittisen komitean puheenjohtaja (1991), suurlähettiläs ja Luxemburgin pysyvä EY-edustaja (1991-1998), pysyvien edustajien komitean Coreperin puheenjohtaja (1997), suurlähettiläs Brysselissä (1998-2002), Luxemburgin pysyvä edustaja Natossa (1998-2002), hovimarsalkka ja suurherttuan kabinettipäällikkö (2002-2007), unionin tuomioistuimen tuomari 14.1.2008–7.10.2013.

Verica TRSTENJAK
Verica TRSTENJAK

syntynyt 1962, oikeustieteen loppututkinto (1987), oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta (1995), oikeus- ja valtioteorian sekä yksityisoikeuden professori (1996-), tutkija, tohtoriopintoja Zürichin yliopistossa sekä Wienin yliopiston vertailevan oikeustieteen instituutissa, Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa ja Amsterdamin vapaassa yliopistossa, Wienin ja Freiburgin yliopistojen sekä Hampurin oikeustieteellisen Bucerius-koulun vieraileva professori, tiede- ja teknologiaministeriön oikeudellisen osaston päällikkö (1994-1996) ja valtiosihteeri (1996-2000), valtioneuvoston pääsihteeri (2000), eurooppalaista siviililakia käsittelevän työryhmän (Study Group on European Civil Code) jäsen (2003-), Humboldtin tutkimushankkeen (Humboldt Stiftung) johtaja, julkaissut yli sata oikeustieteellistä artikkelia sekä useita kirjoja eurooppaoikeudesta ja yksityisoikeudesta, Slovenian lakimiesliiton Vuoden lakimies 2003 -palkinnon saaja, useiden oikeustieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostojen jäsen, Slovenian lakimiesliiton pääsihteeri ja useiden lakimiesyhdistysten (mm. Gesellschaft für Rechtsvergleichung) jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 7.7.2004-6.10.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–28.11.2012.

Ján MAZÁK
Ján MAZÁK

syntynyt 1954, oikeustieteen tohtori Košicen Pavol Jozef Safarik -yliopistosta (1978), yksityisoikeuden professori (1994) sekä unionin oikeu­den professori (2004), Košicen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan EU-oikeuden instituutin johtaja (2004), Krajský súdin (piirioikeus) tuomari Košicessa (1980), Metský súdin (alioikeus) varapuheenjohtaja (1982) ja puheenjohtaja (1990) Košicessa, Slovakian asianajajayhteisön jäsen (1991), perustuslakituomioistuimen jäsen (1993-1998), vara­oikeusministeri (1998-2000), perustuslakituomioistuimen presidentti (2000-2006), Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission jäsen (2004), Yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2006-8.10.2012.

Pernilla LINDH
Pernilla LINDH

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta, tuomioistuinharjoittelu Trollhättanin käräjäoikeudessa (1971-1974), ­Svean hovioikeuden (1974-1975) ja Tukholman käräjäoikeuden viskaali (1975), Svean hovioikeuden hallinnollinen viskaali (1975-1978), tuomioistuinhallinnon (Domstolsverket) hallitussihteeri (1977), oikeuskanslerinviraston esittelijä (1979-1980), Svean hovioikeuden asessori (1980-1981), kauppa- ja teollisuusministeriön lakimies (1981-1982), Ruotsin ulkoministeriön oikeudellisen osaston lakimies sekä sittemmin osastopäällikkö ja lainsäädäntöjohtaja (1982-1995), sai suurlähettilään arvonimen (1992), markkinatuomioistuimen varapuheenjohtaja, ETA-neuvottelujen oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä vastannut neuvottelija (Efta-työryhmän varapuheenjohtaja ja sittemmin puheenjohtaja) sekä Ruotsin EU-jäsenyysneuvotteluissa samoista kysymyksistä vastannut neuvottelija, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2006, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–6.10.2011.

Aindrias Ó CAOIMH
Aindrias Ó CAOIMH

syntynyt 1950, bachelor in civil law -tutkinto Dublinin University Collegesta (1971), barrister Dublinin King's Innsistä (1972), yhteisön oikeuden jatkotutkinto Dublinin University Collegesta (1977), Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1972-1999), yhteisön oikeuden opettaja Dublinin King's Innsissä, senior counsel (1994-1999), useita kertoja Irlannin hallituksen asiamiehenä unionin tuomioistuimessa, High Courtin tuomari (1999-), King's Innsin bencher (1999-), Irlannin EU-oikeuden yhdistyksen varapuheenjohtaja, kansainvälisen oikeuden yhdistyksen Irlannin osaston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen entisen tuomarin (1974-1985) Andreas O'Keeffen (Aindrias Ó Caoimh) poika, unionin tuomioistuimen tuomari 13.10.2004-7.10.2015.

Uno LÕHMUS
Uno LÕHMUS

syntynyt 1952, oikeustieteen tohtori (1986), asianajaja (1977-1998), Tarton yliopiston rikosoikeuden vieraileva professori, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1994-1998), Viron korkeimman oikeuden presidentti (1998-2004), perustuslakikomitean jäsen, rikoslakikomitean neuvonantaja, rikoslakia valmistelevan työryhmän jäsen, julkaissut useita teoksia ihmisoikeuksista ja valtiosääntöoikeudesta, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-23.10.2013.

Pranas KŪRIS
Pranas KŪRIS

syntynyt vuonna 1938; oikeustieteellinen tutkinto, Vilnan yliopisto (1961); oikeustieteellinen tutkinto, Moskovan yliopisto (1965); tohtorintutkinto (Dr. hab), Moskovan yliopistossa (1973); Pariisin yliopiston Institut des Hautes Ètudes Internationalin harjoittelija (johtaja: professori Ch. Rousseau) (1967–1968); Liettuan tiedeakatemian jäsen (1996); Liettuan oikeustieteellisen yliopiston kunniatohtori (2001); eri opetus- ja hallintotehtävissä Vilnan yliopistossa (1961–1990); yliopiston rehtori, va. professori, kansainvälisen julkisoikeuden professori, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani; useita hallituksen virkoja Liettuan ulkoasiain- ja oikeushallinnossa; oikeusministeri (1990–1991), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (1991), Liettuan tasavallan Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden suurlähettiläs (1992–1994); (entisen) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (6/1994–11/1998); Liettuan korkeimman oikeuden tuomari, ja presidentti (12/1994–10/1998); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (11/1998 lähtien); osallistunut useisiin kansainvälisiin konferensseihin; Liettuan neuvotteluvaltuuskunnan jäsen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton kanssa käydyissä neuvotteluissa (1990–1992); useita julkaisuja (noin 200), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2010.

Ján KLUČKA
Ján KLUČKA

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta (1974), Kosicen yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1975-), perustuslakituomioistuimen tuomari (1993), Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (1994), Venetsian valtuuskunnan jäsen (1994), Slovakian kansainvälisen oikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (2002), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2009

George ARESTIS
George ARESTIS

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1968), M.A. (Comparative Politics and Government) Kentin yliopistosta anterburysta (1970), asianajaja Kyproksessa (1972-1982), alioikeuden tuomari (1982) ja sittemmin päällikkötuomari (1995), Nikosian alioikeuden hallinnollinen päällikkötuomari (1997-2003), Kyproksen korkeimman oikeuden tuomari (2003), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2014.

Jerzy MAKARCZYK
Jerzy MAKARCZYK

syntynyt 1938, oikeustieteen tohtori (1966), kansainvälisen julkisoikeuden professori (1974), Oxfordin yliopiston senior visiting fellow (1985), Tokion kansainvälisen kristillisen yliopiston professori (1988), julkaissut useita teoksia kansainvälisen julkisoikeuden sekä yhteisön oikeuden ja ihmisoikeuksien aloilta, useiden kansainvälistä oikeutta sekä eurooppaoikeutta ja ihmisoikeuksia tutkivien tieteellisten seurojen jäsen, Puolan hallituksen edustaja Venäjän joukkojen vetäytymistä Puolasta koskevissa neuvotteluissa, ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri ja sittemmin valtiosihteeri (1989-1992), Puolan valtuuskunnan puheenjohtaja YK:n yleiskokouksessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1992-2002), kansainvälisen oikeuden instituutin puheenjohtaja (2003), Puolan presidentin neuvonantaja ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien aloilla (2002-2004), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-6.10.2009

Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN
Konrad Hermann Theodor SCHIEMANN

syntynyt 1937, oikeustieteen opintoja Cambridgen yliopistossa, barrister (1964-1980), Queen's Counsel (1980-1986), High Court of England & Walesin tuomari (1986-1995), Lord Justice of Appeal (1995-2003), Inner Templen vanhempi jäsen (1985-) ja varainhoitaja (2003), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 1.1.2004-8.10.2012.

Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO
Luís Miguel POIARES PESSOA MADURO

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Lissabonin yliopistosta (1990), Euroopan yliopistoinstituutin assistentti Firenzessä (1991), oikeustieteen tohtori Euroopan yliopistoinstituutista Firenzestä (1996), London School of Economicsin sekä Natolinin College of Europen, Madridin Ortega y Gasset -instituutin, Portugalin katolisen yliopiston ja Macaon eurooppaopintojen instituutin vieraileva professori, Lissabonin Nova-yliopisto professori (1997), Harvardin yliopiston Fulbright visiting research fellow (1998), kansainvälisen kauppaoikeuden akatemian apulaisjohtaja, useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, päätoimittaja (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2003-6.10.2009

Christine STIX-HACKL
Christine STIX-HACKL

syntynyt 1957, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta, eurooppaoikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa, Itävallan diplomaattikunnan jäsen (1982-), ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston EY-asioiden erityisasiantuntija (1984-1988), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön virkamies (1989), ulkoasiainministeriön EU-asioista vastaavan oikeudellisen yksikön päällikkö ja erityislähettiläs (1992-2000), osallistunut ETA-neuvotteluihin ja Itävallan EU-jäsenyysneuvotteluihin, Itävallan valtionasiamies yhteisöjen tuomioistuimessa (1995-), Itävallan pääkonsuli Zürichissä (2000), toiminut erilaisissa opetustehtävissä ja kirjoittanut julkaisuja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-6.10.2006; kuolut 10.2018.

Leendert A. GEELHOED
Leendert A. GEELHOED

syntynyt 1942, Utrechtin yliopiston tutkimusassistentti (1970-1971), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1971-1974), oikeusministeriön pääneuvonantaja (1975-1982), hallituspolitiikkaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean jäsen (1983-1990), työskennellyt erilaisissa opetustehtävissä, talousministeriön pääsihteeri (1990-1997), yleisten asioiden ministeriön pääsihteeri (1997-2000), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-6.10.2006, kuollut 20.4.2007

Christiaan Willem Anton TIMMERMANS
Christiaan Willem Anton TIMMERMANS

syntynyt 1941, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1966-1969), Euroopan yhteisöjen komission virkamies (1969-1977), oikeustieteen tohtori Leydenin yliopistosta, Groninguen yliopiston eurooppaoikeuden professori (1977-1989), Arnhemin muutoksenhakutuomioistuimen (Gerechtshof te Arnhem) ylimääräinen tuomari, kirjoittanut useita julkaisuja, komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtaja (1989-2000), Amsterdamin yliopiston eurooppaoikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-10.6.2010

José Narciso DA CUNHA RODRIGUES
José Narciso DA CUNHA RODRIGUES

syntynyt 1940, eri tehtävissä oikeuslaitoksessa (1964-1977) sekä oikeuslaitoksen uudistamista koskevien tutkimusten toteuttamisessa ja koordinoinnissa, hallituksen edustaja Euroopan ihmisoikeustoimikunnassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (1980-1984), Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitean asiantuntija (1980-1985), rikoslain ja oikeudenkäyntimenettelystä rikosasioissa annetun lain uudistustyöryhmän jäsen, Procurador-Geral da República (1984-2000), Euroopan unionin petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean jäsen (1999-2000), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-8.10.2012.

Stig von BAHR
Stig von BAHR

syntynyt 1939, eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston sekä Ruotsin valtioneuvoston kanslian ja eri ministeriöiden virkamies (mm. valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri), Göteborgin hallintotuomioistuimen (Kammarrätten, 1981) ja korkeimman hallinto-oikeuden (Regerinsrätten, 1985) tuomari, mukana useiden virallisten selontekojen laadinnassa erityisesti vero- ja kirjanpitolainsäädännön alalla, inflaatioon mukautettua tuloveroa käsittelevän työryhmän ja kirjanpitotyöryhmän puheenjohtaja sekä yksityisten yhtiöiden osakkaiden verotusta käsittelevän työryhmän erityisesittelijä, kirjanpitosääntöjä käsittelevän neuvoston puheenjohtaja, lainvalmistelukunnan (Lagrådet) jäsen, rahoitustarkastusneuvoston jäsen, julkaissut useita artikkeleita erityisesti verolainsäädännön alalta, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2000-6.10.2006

Ninon COLNERIC
Ninon COLNERIC

syntynyt 1948, opintoja Tübingenissa sekä Münchenissä ja Genevessä, tutkija Lontoossa, oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta, Oldenburgin Arbeitsgerichtin tuomari, työoikeuden sekä oikeussosiologian ja sosiaalioikeuden opettaja Bremenin yliopistossa, Frankfurtin yliopiston ja Bremenin yliopiston virkaatekevä professori, Schleswig-Holsteinin Landesarbeitsgerichtin presidentti (1989), Kirgisian työoikeusuudistusta koskeneen European Expertise Service -hankkeen asiantuntija (1994-1995), Bremenin yliopiston työoikeuden emeritusprofessori (erityisesti eurooppalainen työoikeus), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 15.7.2000-6.10.2006

Fidelma O’KELLY MACKEN
Fidelma O’KELLY MACKEN

syntynyt 28.2.1942 Irlannissa, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1972), patentti- ja tavaramerkkitoimiston lakimies (1973-1979), asianajaja (1979-1995) ja sittemmin Irlannin asianajajayhteisön senior counsel (1995-1998), Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen, Irlannin High Courtin tuomari (1998), Dublinin Trinity College -yliopiston oikeusjärjestelmien ja oikeustieteen metodologian luennoitsija sekä kauppaoikeuden Averil Deverell -luennoitsija, King's Innsin bencher, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.10.1999-13.10.2004

Vassilios SKOURIS
Vassilios SKOURIS

syntynyt 1948, oikeustieteen loppututkinto Freie Universität Berlinistä (1970), valtiosääntö- ja hallinto-oikeuden tohtori Hampurin yliopistosta (1973), Hampurin yliopiston professori (1972-1977), Bielefeldin yliopiston julkisoikeuden professori (1978), Thessalonikin yliopiston julkisoikeuden professori (1982), sisäasiainministeri (1989 ja 1996), Kreetan yliopiston valtuuskunnan jäsen (1983-1987), Thessalonikin kansainvälisen talous- ja eurooppaoikeuden instituutin johtaja (1997-2005), Kreikan eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1992-1994), Kreikan tiedeakatemian jäsen (1993-1995), Kreikan virkamiehiä valitsevan lautakunnan jäsen (1994-1996), Trierin yliopiston eurooppaoikeuden akatemian tieteellisen neuvoston jäsen (1995-), Kreikan tuomarikoulun valtuuskunnan jäsen (1995-1996), ulkoministeriön tieteellisen neuvoston jäsen (1997-1999), Kreikan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja (1998), unionin tuomioistuimen tuomari 8.6.1999- ja presidentti 7.10.2003-8.10.2015.

Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER

syntynyt 1949, tuomari, korkeimman tuomarineuvoston (Consejo General del Poder Judicial) jäsen, professori, Consejo General del Poder Judicialin presidenttineuvoston johtaja, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc -tuomari, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 19.1.1995-12.11.2009 kuolemaansa saakka

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

syntynyt 19.2.1934 Italiassa, Napolin alioikeuden (Tribunale di Napoli) tuomari, Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello de Roma) ja sittemmin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) jäsen, oikeusministeriön lainsäädäntöosaston (Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia) virkamies, Luganon yleissopimusta valmistelleen diplomaattikonferenssin keskuskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen italialaisen julkisasiamiehen lakimiesavustaja, Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma -yliopiston professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1995 ja presidentti 18.9.1995-4.3.1998, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 5.3.1998-6.10.2000, kuollut 26.1.2010

Siegbert ALBER
Siegbert ALBER

syntynyt 27.7.1936 Saksassa, oikeustieteen opintoja Tübingenin sekä Berliinin, Pariisin, Hampurin, Wienin, Torinon ja Cambridgen yliopistoissa, Saksan liittopäivien jäsen (1969-1980), Euroopan parlamentin jäsen (1977), useiden valiokuntien (mm. oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta) jäsen ja puheenjohtaja (1993-1994), suhteista Baltian maihin vastaavan valtuuskunnan ja tietosuojaa käsittelevän alavaliokunnan sekä myrkyllisiä tai vaarallisia aineita käsittelevän alavaliokunnan puheenjohtaja, Euroopan parlamentin varapuhemies (1984-1992), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1997-6.10.2003, kuollut 4.6.2021

Krateros IOANNOU
Krateros IOANNOU

syntynyt 3.6.1935 Kreikassa, Thessalonikin asianajajayhteisön jäsen (1963), kansainvälisen oikeuden tohtori Thessalonikin yliopistosta (1971), Traakian yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kansainvälisen julkisoikeuden ja yhteisön oikeuden professori, ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja (h.c.), Kreikan valtuuskunnan jäsen YK:n yleiskokouksessa (1983-), Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen menettelytapojen kehittämistä selvittävän asiantuntijakomission puheenjohtaja 1989-1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1997-10.3.1999 kuolemaansa saakka

Romain SCHINTGEN
Romain SCHINTGEN

syntynyt 1939, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja Pariisissa ja Montpellier'ssa, oikeustieteen lisensiaatti (1964), asianajaja (1964), kelpoisuus asianajoon muutoksenhakutuomioistuimissa (1967), työ- ja sosiaaliturva-asioiden ministeriön virkamies, talous- ja sosiaalineuvoston jäsen (1978-1989) ja sittemmin puheenjohtaja (1988-1989), Société nationale de crédit et d'investissementin ja Société européenne des satellitesin lakimies (-1989), Luxemburgin kansainvälisen yliopistoinstituutin hallintoneuvoston jäsen (1993-1995) ja sittemmin puheenjohtaja (1995-2004), Luxemburgin yliopiston luennoitsija, hallituksen edustaja Euroopan sosiaalirahaston komiteassa sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallituksessa (-1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-11.7.1996, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.7.1996-14.01.2008

Nial FENNELLY
Nial FENNELLY

syntynyt 3.5.1942 Irlannissa, taloustieteiden loppututkinto Dublinin University Collegesta, barrister at law, senior counsel, Legal Aid Boardin ja Irlannin asianajajayhteisön puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 19.1.1995-6.10.2000

Leif SEVÓN
Leif SEVÓN

syntynyt 31.10.1941 Suomessa, oikeustieteen lisensiaatti Helsingin yliopistosta, oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja ja lainvalmisteluosaston ylijohtaja, ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston neuvotteleva virkamies, korkeimman oikeuden jäsen, EFTAn tuomioistuimen jäsen ja presidentti, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-16.1.2002

Hans RAGNEMALM
Hans RAGNEMALM

syntynyt 30.3.1940 Ruotsissa, oikeustieteen tohtori Lundin yliopistosta, Lundin yliopiston julkisoikeuden professori, Tukholman yliopiston julkisoikeuden professori ja dekaani, oikeusasiamies, korkeimman hallinto-oikeuden (Regeringsrätten) jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-6.10.2000, kuollut 7.8.2016

Peter JANN
Peter JANN

syntynyt 1935, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta (1957), nimitettiin tuomariksi ja määrättiin liittovaltion oikeusministeriöön (1961), lehdistöasioita käsittelevä tuomari Wienin Straf-Bezirksgerichtissä (1963-1966), liittovaltion oikeusministeriön tiedottaja (1966-1970) ja kansainvälisen osaston virkamies, Itävallan parlamentin oikeusvaliokunnan asiantuntija ja eduskuntaryhmän tiedottaja (1973-1978), nimitettiin Verfassungsgerichtshofin jäseneksi (1978), Verfassungsgerichtshofin vakinainen esittelevä tuomari (-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995-6.10.2009

Michael Bendik ELMER
Michael Bendik ELMER

syntynyt 26.2.1949 Tanskassa, oikeusministeriön virkamies Kööpenhaminassa (1973-), oikeusministeriön osastopäällikkö (1982-1987 ja 1988-1991), hovioikeuden (Østre Landsret) tuomari (1987-1988), meri- ja kauppaoikeuden (Sø- og Handelsretten) varapresidentti (1988), oikeusministeriön asiamies yhteisön oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa (1991-1994), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-18.12.1997

Günter HIRSCH
Günter HIRSCH

syntynyt 30.1.1943 Saksassa, Baijerin osavaltion oikeusministeriön johtaja, Saksin osavaltion perustuslakituomioistuimen (Verfassungsgerichthof) ja Dresdenin muutoksenhakutuomioistuimen (Oberlandesgericht) presidentti (1992-1994), Saarbrückenin yliopiston eurooppaoikeuden ja lääkintäoikeuden kunniaprofessori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-14.7.2000

Philippe LÉGER
Philippe LÉGER

syntynyt 1938, tuomari (1966-1970), hyvinvointiministerin kabinettipäällikkö ja sittemmin tekninen neuvonantaja (1976), oikeusministerin kabinetin tekninen neuvonantaja (1976-1978), oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisjohtaja (1978-1983), Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) neuvonantaja (1983-1986), oikeusministerin kabinetin apulaisjohtaja (1986), tribunal de grande instance de Bobignyn presidentti (1986-1993), oikeusministerin kabinetin johtaja, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) julkisasiamies (1993-1994), Paris V René Descartes -yliopiston apulaisprofessori (1988-1993), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-6.10.2006

Jean-Pierre PUISSOCHET
Jean-Pierre PUISSOCHET

syntynyt 1936, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) jäsen, Euroopan yhteisöjen neuvoston oikeudellisen yksikön johtaja ja sittemmin pääjohtaja (1968-1973), kansallisen työvoimaviraston pääjohtaja (1973-1975), teollisuusministeriön yleisen hallinnon johtaja (1977-1979), taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) oikeudellisten asioiden johtaja (1979-1985), Institut international d'administration publiquen johtaja (1985-1987), ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja ja oikeudellisen osaston johtaja (1987-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-6.10.2006; kuollut 12.7.2021

Georges COSMAS
Georges COSMAS

syntynyt 14.7.1932 Kreikassa, Ateenan asianajajayhteisön jäsen, ylimmän hallintotuomioistuimen esittelijä (1963) sekä esittelijäneuvos (1973) ja hallintoneuvos (1982-1994), tuomareita vastaan nostettuja kanteita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen; jäsen korkeimmassa erityistuomioistuimessa, joka on Kreikan perustuslain mukaan toimivaltainen yhtenäistämään maan kolmen korkeimman oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja joka valvoo valtiollisten vaalien sekä Euroopan parlamentin vaalien lainmukaisuutta; korkeimman tuomarineuvoston jäsen, ulkoasiainministeriön korkeimman neuvoston jäsen, tavaramerkkiasioiden muutoksenhakutuomioistuimen presidentti, oikeusministeriön lainvalmistelua hoitavan erityiskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1994-6.10.2000

Antonio Mario LA PERGOLA
Antonio Mario LA PERGOLA

syntynyt 1931, Padovan sekä Bolognan ja Rooman yliopistojen valtiosääntöoikeuden sekä yleisen julkisoikeuden ja vertailevan oikeustieteen professori, Consiglio Superiore della Magistraturan jäsen (1976-1978), perustuslakituomioistuimen jäsen ja sittemmin presidentti (1986-1987), yhteisöpolitiikan ministeri (1987-1989), Euroopan parlamentin jäsen (1989-1994), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1994-31.12.1994 ja julkisasiamies 1.1.1995-14.12.1999 sekä uudelleen tuomari 15.12.1999-3.5.2006, kuollut 18.7.2007

David Alexander Ogilvy EDWARD
David Alexander Ogilvy EDWARD

syntynyt 14.11.1934 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianajaja Skotlannissa, Queen's counsel (Skotlanti), Skotlannin asianajajayhteisön pääsihteeri ja sittemmin varainhoitaja, Council of the Bars & Law Societies of the European Communityn neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja, Edinburghin yliopiston Europa Instituten Salvesen-professori (European Institutions) ja johtaja, House of Lords Select Committee on the European Communitiesin asiantuntija, Lontoon Gray's Innin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-9.3.1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-7.1.2004

John L. MURRAY
John L. MURRAY

syntynyt 17.6.1943 Irlannissa, barrister (1967), senior counsel (1981), asianajaja, Irlannin asianajajayhteisön jäsen, attorney general (1987), Council of Staten ja Bar Council of Irelandin entinen jäsen, King's Innsin bencher, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1991-5.10.1999

Claus Christian GULMANN
Claus Christian GULMANN

syntynyt 1942, oikeusministeriön virkamies, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin Max Sørensenin lakimiesavustaja, Kööpenhaminan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, asianajaja, välimiesoikeuksien jäsen ja puheenjohtaja, hallinnollisen valitustuomioistuimen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1991-6.10.1994 ja tuomari 7.10.1994-10.1.2006

Paul Joan George KAPTEYN
Paul Joan George KAPTEYN

syntynyt 31.1.1928 Alankomaissa, ulkoasiainministeriön virkamies, Leidenin ja Utrechtin yliopistojen kansainvälisen oikeuden professori, ylimmän hallintotuomioistuimen (Raad van State) jäsen ja lainkäyttöosaston puheenjohtaja, Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian hallintoneuvoston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 29.3.1990-6.10.2000

Giuseppe TESAURO
Giuseppe TESAURO

syntynyt 15.11.1942 Italiassa, Napolin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja yhteisön oikeuden professori, asianajaja ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa (Corte di cassazione), ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden neuvoston jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-4.3.1998; kuollut 6.7.2021

Francis Geoffrey JACOBS
Francis Geoffrey JACOBS

syntynyt 1939, barrister, Queen's counsel, Euroopan ihmisoikeustoimikunnan sihteeristön virkamies, julkisasiamies Jean-Pierre Warnerin lakimiesavustaja, eurooppaoikeuden professori Lontoossa, Lontoon King's College -yliopiston Centre of European Law'n johtaja, kirjoittanut useita teoksia eurooppaoikeudesta, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-10.1.2006

Walter VAN GERVEN
Walter VAN GERVEN

syntynyt 11.5.1935 Belgiassa, Leuvenin katolisen yliopiston sekä Chicagon yliopiston ja Amsterdamin yliopiston professori, Leuvenin katolisen yliopiston vararehtori sekä akateemisen neuvoston ja hallituksen jäsen, asianajaja Dendermondessa sekä Leuvenissa ja Brysselissä, pankkikomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 8.7.2015

Manfred ZULEEG
Manfred ZULEEG

syntynyt 21.3.1935 Saksassa, Kölnin eurooppaoikeuden instituutin assistentti, Bonnin yliopiston ja Frankfurt am Mainin yliopiston julkisoikeuden, kansainvälisen julkisoikeuden ja eurooppaoikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 1.6.2015

Manuel DIEZ de VELASCO
Manuel DIEZ de VELASCO

syntynyt 22.5.1926 Espanjassa, Granadan ja Barcelonan yliopistojen sekä Madridin autonomisen yliopiston kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori, Madridin Complutense-yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, Espanjan perustuslakituomioistuimen tuomari (1980-1986), Consejo de Estadon jäsen, Madridin kuninkaallisen oikeustieteellisen akatemian jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 20.10.2009

Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS
Gil Carlos RODRÌGUEZ IGLESIAS

syntynyt 26.5.1946 Espanjassa, assistentti, Oviedon yliopiston, Freiburg im Breisgaun yliopiston, Madridin autonomisen yliopiston sekä Madridin Complutense-yliopiston ja Granadan yliopiston professori, Granadan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 31.1.1986-6.10.2003 ja presidentti 7.10.1994-6.10.2003, kuollut 17.1.2019

José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA
José Carlos de CARVALHO MOITINHO de ALMEIDA

syntynyt 17.3.1936; Portugalissa, Lissabonin muutoksenhakutuomioistuimen (Tribunal de Apelación de Lisboa) virallinen syyttäjä, oikeusministerin kabinettipäällikkö, avustava valtakunnansyyttäjä, Gabinete de Direito Europeun johtaja, Lissabonin yliopiston yhteisön oikeuden professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 31.1.1986-6.10.2000

 

Jean MISCHO
Jean MISCHO

syntynyt 7.9.1938 Luxemburgissa, oikeustieteen ja valtiotieteen opintoja Montpellier'n sekä Pariisin ja Cambridgen yliopistoissa, Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön virkamies, johtava hallintovirkamies komission kahden jäsenen kabineteissa, Luxemburgin ulkoministeriön virkamies, Luxemburgin pysyvän EY-edustajan sijainen, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 13.1.1986-6.10.1991 ja 19.12.1997-6.10.2003, kuollut 10.5.2016

Fernand SCHOCKWEILER
Fernand SCHOCKWEILER

syntynyt 15.6.1935 Luxemburgissa, oikeusministeriön virkamies, johtava hallitusneuvos, hallituksen edustaja ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) riita-asioiden komiteassa, oikeusministeriön johtava neuvonantaja, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1985-1.6.1996 kuolemaansa saakka

Thomas Francis O
Thomas Francis O'HIGGINS

syntynyt 31.7.1916 Corkissa Irlannissa, oikeustieteen opintoja Dublinin University Collegessa ja King's Innsissä, barrister (1938), senior counsel (1954), edustajainhuoneen (Dáil Eireann) jäsen (1948-1973), terveysministeri (1954-1957), Irlannin presidentinvaalien ehdokas (1966 ja 1973), High Courtin tuomari (1973), chief justice (1974), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 16.1.1985-6.10.1991, kuollut 25.2.2003

René JOLIET
René JOLIET

syntynyt 17.1.1938 Belgiassa, Liègen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden professori (1974-1984) ja ylimääräinen professori (1984-), Belgian edustaja Lontoon King's Collegessa (1977), Nancyn yliopiston (1971-1978) sekä Amsterdamin yliopiston Europa Instituten (1976-1985), Leuvenin katolisen yliopiston (1980-1982) ja Northwestern University of Chicagon (1974 ja 1983) vieraileva professori, Bruggen Collège d'Europen yhteisöjen kilpailuoikeuden lehtori (1979-1984), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.4.1984-15.7.1995 kuolemaansa saakka

Marco DARMON
Marco DARMON

syntynyt 26.1.1930 Ranskassa, oikeusministeriön virkamies, Paris I -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja, oikeusministerin kabinetin apulaisjohtaja, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) jaoston puheenjohtaja, oikeusministeriön johtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 13.2.1984-6.10.1994, kuollut 8.8.2017

Carl Otto LENZ
Carl Otto LENZ

syntynyt 5.6.1930 Saksassa, asianajaja, notaari, Euroopan parlamentin kristillisdemokraattisen ryhmän pääsihteeri, Saksan liittopäivien jäsen, liittopäivien lakivaliokunnan ja Euroopan asioita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja, Saarlandin yliopiston eurooppaoikeuden kunniatohtori (1990), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 11.1.1984-6.10.1997

Constantinos KAKOURIS
Constantinos KAKOURIS

syntynyt 16.3.1919 Kreikassa, asianajaja Ateenassa, ylimmän hallintotuomioistuimen esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos ja hallintoneuvos, tuomareita vastaan nostettuja kanteita käsittelevän erityistuomioistuimen presidentti, korkeimman erityistuomioistuimen jäsen, hallinnollisten tuomioistuinten ylitarkastaja, korkeimman tuomarineuvoston jäsen, ulkoasiainministeriön korkeimman neuvoston presidentti, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 14.3.1983-6.10.1997, kuollut 23.3.2000

 

Yves GALMOT
Yves GALMOT

syntynyt 5.1.1931 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen tutkinto, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä École nationale d'administrationista (1956), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä (1956), nuoriso- ja urheiluasioiden valtuutetun kabinetin asiantuntija ja sittemmin tekninen neuvonantaja (1961), Conseil d'État'n esittelijäneuvos (1962) ja riita-asioiden täysistuntokokoonpanon hallituskomissaari (1964-1968), Entreprise minière et chimiquen apulaispääsihteeri ja sittemmin pääsihteeri (1970-1974), Centre Beaubourgissa toimivan musiikin ja akustiikan tutkimuksen instituutin (IRCAM) hallinto- ja talousjohtaja (1974-), Conseil d'État'n jäsen (kesäkuu 1981), Entreprise de recherche et d'activités pétrolièresin oikeudellinen neuvonantaja (lokakuu 1981 - 1982), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 3.10.2017.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

syntynyt 23.12.1927 Italiassa, työoikeuden professori Urbinon sekä Bolognan ja Rooman yliopistoissa, vertailevan yksityisoikeuden professori Bolognan yliopistossa, korkeimman tuomarineuvoston (Consiglio superiore della magistratura) jäsen (1976-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1982-1988) ja tuomari 7.10.1988-21.7.1999 kuolemaansa saakka

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

syntynyt 29.1.1927 Düsseldorfissa Saksassa, oikeustieteen opintoja Kölnin sekä Bonnin ja Freiburgin yliopistoissa (1947-1951), Kölnin muutoksenhakutuomioistuimen (Oberlandesgericht Köln) esittelijä (1952-1956) ja sittemmin asessori (1956), liittovaltion perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht) tieteellinen erityisavustaja (1958-1960), Kölnin ylioikeuden (Landgericht Köln) Landsgerichtsrat (1959), liittovaltion oikeusministeriön julkisoikeuden osaston virkamies (1961) ja sittemmin johtaja (1969), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1982-6.10.1988, kuollut 28.5.2009

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

syntynyt 28.7.1924 Ranskassa, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, oikeusministeriön johtaja, vesistö- ja metsähallinnon ylijohtaja, valtioneuvoston kanslian ylijohtaja, Conseil d'État'n jäsen, riita-asioiden osaston ensimmäisen jaoston puheenjohtaja, Institut d'études politiquesin professori, Conseil d'État'n julkisen rakentamisen osaston puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 4.6.1981-6.10.1982 ja 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 11.1.2002

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

syntynyt 16.3.1916 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Leidenin yliopistosta (1946), talousasioiden ministeriön ja ulkoasiainministeriön virkamies (mm. ministerin yleinen neuvonantaja ja markkinajärjestelyn johtaja, 1945-1958), Euroopan yhteisöjen komission pääjohtaja (1958-1967), Utrechtin yliopiston sosiaali- ja talousoikeuden professori (1967-1981), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 4.6.1981-13.1.1986, kuollut 4.7.2004

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

syntynyt 29.3.1920 Pariisissa Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, loppututkinnot julkisoikeudesta sekä talouspolitiikasta ja valtiotieteestä, oikeusministeriön virkamies (1950), oikeusministerin kabinetin osaston johtaja (1958), Pariisin alioikeuden (tribunal de grande instance de Paris) varapuheenjohtaja (1969), oikeusministeriön johtaja (1973), École nationale de la magistraturen hallintovirkamies (1974), Pariisin alioikeuden puheenjohtaja (1976), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 18.3.1981-13.2.1984

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

syntynyt 17.2.1930 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, barrister sekä master of the bench ja sittemmin treasurer Gray's Innistä, Queen's counsel, työministeriön ja valtiovarainministeriön virkamies sekä sittemmin johtava virkamies, julkinen notaari, High Courtin (Queen's Bench Division) tuomari, Employment Appeal Tribunalin presidentti, Durhamin yliopiston, Cornellin ja Mercerin yliopistojen (Yhdysvallat) sekä Lontoon King's Collegen vieraileva professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 26.2.1981-6.10.1988 ja tuomari 7.10.1988-10.3.1992, kuollut 7.4.2009

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

syntynyt 15.8.1926 Ateenassa Kreikassa, oikeusfilosofian loppututkinto Oxfordin yliopistosta, University College of Wales Aberystwythin opettaja (1954), Lontoon King's College -yliopiston opettaja (1959), vertailevan oikeustieteen professori Lontoossa (1966), oikeustieteen tohtori Lontoosta (LL.D., 1972), King's Collegen eurooppaoikeuden keskuksen johtaja (1974), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.1.1981-15.11.1982 kuolemaansa saakka

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

syntynyt 2.6.1925 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Göttingenin yliopistosta (1952), liittovaltion talousasioiden ministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1953), liittovaltion talousasioiden ministeriön Eurooppa-osaston yksikön päällikkö (1958), Eurooppa-politiikan osaston johtaja (1970), Münsterin yliopiston opettaja (1971) ja kunniaprofessori (1975), Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht -järjestön hallituksen jäsen, Heidelbergin ulkomaisen julkisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden Max Planck -instituutin hallituksen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.10.1980-6.10.1988, kuollut 20.9.2018.

Ole DUE
Ole DUE

syntynyt 10.2.1931 Tanskassa, oikeusministeriön johtaja, muutoksenhakutuomioistuimen väliaikainen jäsen, Tanskan valtuuskunnan jäsen Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1979-6.10.1988 ja presidentti 7.10.1988-6.10.1994, kuollut 21.1.2005

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

syntynyt 11.8.1929 Amsterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori Amsterdamin yliopistosta (1953), asianajaja ja syyttäjä Haarlemissa (1953-1956), oikeusministeriön virkamies Haagissa (1956-1962), Euroopan yhteisöjen neuvoston oikeudellisen yksikön oikeudellinen neuvonantaja (1962-1965), Leidenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1965-1978) ja dekaani (1973-1975), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1978), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Hoge Raad) tuomari (1978-1979), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 29.3.1979-29.3.1990, kuollut 24.12.2015

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

syntynyt 29.3.1907 Rennesissä Ranskassa, loppututkinto yksityisoikeudesta, Douain muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Douai) ja sittemmin Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) ylimääräinen tuomari (1933-1936), Evreux'n alioikeuden (tribunal d'Évreux) apulaissyyttäjä (1936-1940), Evreux'n alioikeuden syyttäjä (1940), sotarikoksia tutkivan viranomaisen johtaja (1946), puolustusministeriön kansliapäällikkö (1947-1949), viestintäministeriön kansliapäällikkö (1949-1953), pääministerin avustaja (1953), Seinen alioikeuden (tribunal de la Seine) ensimmäinen apulaissyyttäjä (1954-1956), oikeusministeriön kansliapäällikkö (1957-1958), Seinen alioikeuden syyttäjä (1958-1961), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (cour de cassation) jäsen (1961), oikeusviranomaisten valvonnasta vastaava virkamies (1962), Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen ensimmäinen presidentti (1962-1968), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjä (1968-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 26.10.1976-6.10.1982, kuollut 12.3.1990

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

syntynyt 25.1.1905 Casertassa Italiassa, oikeustieteen tutkinto Napolin yliopistosta (1925), ulkoasiainministeriön varavaltiosihteeri (1927-1932), Rooman yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1932), Urbinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1932), Firenzen (1933-1940) ja Rooman yliopistojen (1940-1975) kansainvälisen oikeuden professori, Rooman yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1966-), senaattori (1948-1972), puolustusministeriön alivaltiosihteeri (1953-1958), senaatin varapuheenjohtaja (1958-1960), opetusministeri (1960-1962), oikeusministeri (1962-1963), työ- ja sosiaaliministeri (1963-1964 ja 1966-1968), YK-asioita hoitava salkuton ministeri (1968-1969 ja 1970), valtiovarainministeri (1969-1970), posti- ja televiestintäministeri (1970-1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1976-6.10.1988, kuollut 11.10.1997

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

syntynyt 9.2.1925 Napolissa Italiassa, oikeustieteellinen loppututkinto Napolin yliopistosta (1945), Napolin yliopiston assistentti (1946-1952), kansainvälisen oikeuden tohtori (1951), Napolin yliopiston kansainvälisen oikeuden opettaja (1951-1954), Cagliarin yliopiston julkisoikeuden ylimääräinen professori (1954), Barin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori (1955-1968), Napolin yliopiston kansainväliset järjestöt -oppiaineen professori (1968), Napolin yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan julkisoikeuden laitoksen johtaja (1970), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisen yksityisoikeuden professori (1970-1976), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 3.2.-6.10.1976 ja julkisasiamies 7.10.1976-6.10.1982, kuollut 4.4.2002

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

syntynyt 4.10.1912 Irlannissa, LL. B. -tutkinto Dublinin University Collegesta (1936), barrister King's Innsistä (1935), senior counsel (1951), King's Innsin bencher (1954), attorney general (1954 ja 1957-1965), korkeimman oikeuden tuomari (1965), High Courtin presidentti (1966), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.12.1975-16.1.1985, kuollut 30.12.1994

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

syntynyt 17.7.1918 Münchenissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta (1950), ylempi oikeustieteellinen valtiontutkinto (1951), ylimääräinen tuomari ja sittemmin alioikeuden tuomarin roolissa Baijerin osavaltion oikeusministeriön neuvonantaja (1951-1954), Münchenin alioikeuden (Amtsgericht München) tuomari (1954-1955), työskenteli Baijeria liittovaltiossa edustavan täysivaltaisen ministerin alainen virkamies (1955-1956), Baijerin osavaltion kanslian hallintoneuvos ja sittemmin ylijohtaja (1956-1958), Münchenin ylioikeuden (Landgericht München) tuomari (1958-1961), Saksan liittopäivien jäsen (1961-1972), liittovaltion valtiovarainministeriön suhteista parlamenttiin vastaava valtiosihteeri (1969-1971), Euroopan yleiskokouksen jäsen (1971-1973), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.10.1973-11.1.1984, kuollut 16.4.1998

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

syntynyt 24.9.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, liittyi Yhdistyneen kuningaskunnan armeijan palvelukseen (helmikuu 1943), liittyi kivääriprikaatiin, osallistui operaatioihin Euroopassa ja Aasiassa, sotilasuran päätteeksi sai sotilasarvon acting major (1947), oikeustieteellinen loppututkinto (B.A.,1948), Lincoln's Innin asianajajayhteisön jäsen (tammikuu 1950), Chancery Barin barrister (1950-1972), Lincoln's Innin bencher (vuodesta 1966), Royal Borough of Kensingtonin councillor (1959-1968), Warner & Sons Ltd -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden johtaja (1952-1970), Queen's counsel (marraskuu 1972), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-26.2.1981, kuollut 1.2.2005

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

syntynyt 18.11.1924 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1951), Queen's counsel (1963), Skotlannin korkeimman oikeuden (Court of Session) tuomari (1972), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-6.10.1988 ja presidentti 10.4.1984-6.10.1988, aateloitiin Yhdistyneen kuningaskunnan paroniksi arvonimellä Lord Mackenzie-Stuart of Dean, kuollut 1.4.2000

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

syntynyt 19.2.1913 Kööpenhaminassa Tanskassa, oikeustieteen opintoja Kööpenhaminan yliopistossa ja Geneven Institut universitaire des Hautes études internationalesissa, oikeustieteen tohtori (1946), Tanskan ulkoasiainministeriön virkamies Bernissä ja Lontoossa (1938-1945), Århusin yliopiston kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden professori (1947-), Tanskan ja Alankomaiden hallitusten nimittämä kansainvälisen tuomioistuimen ad hoc -tuomari Pohjanmeren mannerlaattaa koskevissa asioissa (1968-1969), pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-8.10.1979, kuollut 11.10.1981

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

syntynyt 12.2.1911 Irlannissa, kelttiläisten opintojen loppututkinto Dublinin University Collegesta (1933), barrister King's Innsistä (1934), senior counsel (1945), King's Innsin bencher (1946), attorney general (1946-1948 ja 1951-1953), korkeimman oikeuden tuomari (1953-1961), chief justice (1961-1973), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.1.1973-12.12.1974, Irlannin presidentti (1974-1976), kuollut 21.3.1978

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

syntynyt 29.3.1920 Charenton-le-Pontissa (Val-de-Marne) Ranskassa, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, hallituksen asiamies Ranskan ja Italian sovintokomissiossa (1949-1951), oikeusministerin kabinetin tekninen neuvonantaja (1952-1953), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1972), Ranskan Marokon-suurlähetystön oikeudellinen neuvonantaja (1956-1958), hallituskomissaari ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen riita-asioiden osastolla (1958-1961), Marokon korkeimman oikeuden hallintoasioiden jaoston puheenjohtaja (1961-1964), oikeusministeriön oikeudellisen osaston johtaja (1964), École nationale d'administrationin opettaja, Rabatin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja, Marokon hallinnollisen korkeakoulun professori, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 22.3.1972-18.3.1981, kuollut 9.7.1995

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

syntynyt 25.8.1919 Limogesissa Ranskassa, oikeustieteen tohtori ja filosofian maisteri (englannin kieli), opintoja École nationale d'administrationissa (1945-1947), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä sekä sittemmin esittelijäneuvos (1954) ja hallintoneuvos (1969), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1957-1969), ylimpien yleis- ja hallintotuomioistuimien jäsenistä koostuvan tuomioistuimen (tribunal des conflits) hallituskomissaari (1965-1970), komennuksilla Euroopan talousyhteistyön ministerikomiteassa (1948-1951) sekä neuvoston puheenjohtajan kabinetissa (1952), puolustusministerin kabinetissa (1952-1954) ja oikeusministerin kabinetissa (1969-1970), virkamatkoja ulkomaille teknisenä asiantuntijana, École nationale d'administrationin ja Pariisin valtiotieteellisen instituutin opettaja, kirjoitti säännöllisesti useisiin juridisiin aikakauslehtiin, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1970-2.1.1972 kuolemaansa saakka

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

syntynyt 14.12.1911 Hampurissa Saksassa, oikeustieteen ja valtiotieteen opintoja Grazissa sekä Freiburg im Breisgaussa ja Berliinissä, oikeustieteen tohtori Königsbergistä (Pr) (1937), talous- ja liikenneministeriön virkamies, liittoneuvoston oikeudellisten asiantuntijoiden komitean sekä liittopäivien ja liittoneuvoston sekakomitean sihteeri, perustuslakituomioistuimen (Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe) tuomari (1955-1970), Heidelbergin yliopiston kunniaprofessori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 28.10.1970-6.10.1976 ja presidentti 7.10.1976-31.10.1980, kuollut 24.8.1993

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

syntynyt 20.11.1919 Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja, politiikan johtaja ja pääsihteeri (1946-1967), Liègen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1951), yksi Liègen yliopiston eurooppaoikeuden laitoksen perustajista (1963), ylimääräinen professori ja Euroopan yhteisöjen oikeuden oppituolin haltija (1965), kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen Varsovan istunnossa (1965), suurherttuakunnan instituutin moraali- ja valtiotieteiden osaston jäsen (1967), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-7.10.1985, kuollut 2.2.2010

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

syntynyt 22.6.1912 St-Niklaas Waasissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1934), asianajaja, ammatillisen kurinpitolautakunnan jäsen (1935), valtiotieteen ja kansainvälisen politiikan tohtori (1945), Vlaamse Conferentie van de Balie -asianajajaliiton hallituksen jäsen ja sittemmin puheenjohtaja, edustajainhuoneen jäsen (1951-1961), parlamentin ulkoasiainvaliokunnan sekä oikeusasioita ja perustuslain muuttamista käsittelevän valiokunnan jäsen, Leuvenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ylimääräinen professori, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 9.10.1967-29.10.1980 ja presidentti 30.10.1980-10.4.1984, kuollut 1.8.2002

Joseph GAND
Joseph GAND

syntynyt 28.2.1913 Ranskassa, oikeustieteen kandidaatti, julkisoikeuden ja talouspolitiikan loppututkinto, loppututkinto École libre des sciences politiques -yliopistosta, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta (1963), Conseil d'État'n riita-asioiden osaston hallituskomissaari (1947-1950, 1957-1960 ja 1962-1964), hallintoviranomaisista ja julkishallinnosta vastaava ylijohtaja (helmikuu 1959 - huhtikuu 1961), École nationale d'administrationin opettaja (1947-1958), Pariisin valtiotieteellisen instituutin professori (1958-1962), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 8.10.1964-6.10.1970, kuollut 4.10.1974

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

syntynyt 2.1.1909 Italiassa, oikeustieteen tohtori Torinon yliopistosta (1930), kansainvälisen oikeuden dosentti (1933), Torinon yliopiston opettaja, Cagliarin yliopiston (1939-1940) ja sittemmin Modenan yliopiston (1940-1942) kansainvälisen oikeuden professori, Torinon yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori (1942-1956), Rooman yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten suhteiden professori (1956-1964), Torinon alioikeuden (Tribunale di Torino) tuomari, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen (Consiglio di Stato) jäsen (1948-), ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen kunniajaoston presidentti (1956), diplomaattisten riita-asioiden osaston pääsihteeri ja oikeudellisen osaston päällikkö, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, pysyvän välitystuomioistuimen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.10.1964-3.2.1976, kuollut 18.1.2000

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

syntynyt 15.6.1900 Berliinissä Saksassa, oikeustieteen tohtori Heidelbergin yliopistosta (1924), ylimääräinen tuomari berliiniläisissä tuomioistuimissa, talousministeriön virkamies (1928-1935), talousasiantuntija, hallintojohtaja berliiniläisissä sairaaloissa, Hessenin osavaltiohallituksen liittovaltioasioista vastaava valtiosihteeri, Yhdysvaltain miehitysalueen liittoneuvoston hallituksen jäsen Stuttgartissa (1946), yhdistyneen talousalueen hallinnon apulaisjohtaja (1947-1948) ja sittemmin oikeudellisen osaston johtaja (1948-1949), parlamentaarisen neuvoston jäsen (1948-1949), liittovaltion oikeusministeriön valtiosihteeri (1949-1963), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 6.2.1963-28.10.1970, kuollut 1.1.1976

Robert LECOURT
Robert LECOURT

syntynyt 19.9.1908 Ranskassa, oikeustieteen tohtori, asianajaja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d'appel de Paris), reservin kapteeni, vastarintaliikkeen salaisen johtokunnan jäsen ja kansallisen vapautusliikkeen (Mouvement de libération nationale) jäsen, väliaikaisen neuvoa-antavan kansalliskokouksen jäsen, Pariisin vaalipiirin kansanedustaja (1945-1958), Hautes-Alpesin vaalipiirin kansanedustaja (marraskuu 1958), oikeusministeri (useaita kertoja vuosina 1948-1958), Ranskan tasavallan ja yhteisön jäsenvaltioiden välisestä avustuksesta ja yhteistyöstä vastaava ministeri sekä sittemmin merentakaisten departementtien ja alueiden sekä Saharan asioista vastaava ministeri (tammikuu 1959 - elokuu 1961), European Movement - Mouvement Européen -järjestön johtokunnan jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 18.5.1962-9.10.1967 ja presidentti 10.10.1967-25.10.1976, kuollut 9.8.2004

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

syntynyt 26.7.1907 Veronassa Italiassa, oikeustieteen tohtori Padovan yliopistosta (1928), Padovan yliopiston oikeusfilosofian laitoksen assistentti (1929), siviilioikeuden dosentti (1935), Ferraran yliopiston siviilioikeuden professori (1935-1942), Venetsian yliopiston ylimääräinen siviilioikeuden professori (1941-1942), Padovan yliopiston siviilioikeuden professori (1942-) ja vertailevan yksityisoikeuden opettaja (1953-), Padovan yliopiston yksityisoikeuden laitoksen johtaja (1945-), Venetsian Istituto Veneton sekä Padovan, Veronan ja Ferraran akatemioiden jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.3.1962-12.12.1972, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 9.1.1973-6.10.1976, kuollut 18.4.1998

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

syntynyt 17.2.1910 Italiassa, oikeustieteen tohtori (1932), asianajaja (-1939), pääsi Avvocatura dello Staton palvelukseen kilpailun kautta, nimitettiin valtionasiamiehen sijaiseksi (1955), Rooman yliopiston assistentti (1939-1950), Il Giornale d'Italia -kustannusyhtiön commissario governativo (1944-1946), Poligrafico dello Staton oikeudellinen neuvonantaja (1946-1948), Italian hallituksen asiamies rauhansopimuksen sovittelulautakunnissa (1948-1950), Tangerin kansainvälisen alueen oikeudellinen neuvonantaja (1951-1953), EHTY:n korkean viranomaisen oikeudellinen neuvonantaja (1953-1956), Italian valtuuskunnan oikeudellinen asiantuntija Rooman sopimusten laadinnassa, kirjoittanut useita oikeudellisia teoksia, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 1958-1961, kuollut 5.8.1984

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

syntynyt 15.1.1918 Rotterdamissa Alankomaissa, oikeustieteen tohtori (1941), Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel -järjestön oikeudellinen neuvonantaja, jatkoi salaa miehitysvallan kiellettyä järjestön toiminnan (1941-1945), Amsterdamin vapaan yliopiston julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden professori (1945-), Nederlandse Verening voor Administratief Recht -järjestön puheenjohtaja (1948-1958), Alankomaiden kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen (1955-), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-29.3.1979 ja presidentti 7.10.1958-7.10.1964, Groningenin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori (1979-1984), kuollut 24.8.1992

Rino ROSSI
Rino ROSSI

syntynyt 14.8.1889 Chivennassa Italiassa, tuomari (pretore) Caragliossa (1920) ja Torinossa (1924), Rodin alioikeuden (Tribunale de Rodi) presidentti (1928), siirrettiin Rooman alioikeuteen (Tribunale di Roma) (1934), Kairon kauppatuomioistuimen (Tribunale consolare del Cairo) tuomari (1936), komennuksella ulkoasiainministeriössä (1940), Rodin muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello di Rodi) presidentti (1941), Aquilan muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'appello dell'Aquila) ja sittemmin Rooman muutoksenhakutuomioistuimen jäsen (1945), komennuksella ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) syyttäjäviranomaisessa (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen apulaissyyttäjä (1951), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaoston puheenjohtaja (1958), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964, kuollut 6.2.1974

Karl ROEMER
Karl ROEMER

syntynyt 30.12.1899 Saksassa, talouspolitiikan ja oikeustieteen opintoja Kölnissä sekä Münchenissä, Freiburgissa ja Bonnissa, asessori ja tuomari Kölnissä (1932), Berliinin asianajajayhteisön jäsen (-1946), asianajaja Saarbrückenin ylioikeuksissa (Landgericht Saarbrücken ja Oberlandgericht Saarbrücken) vastuullaan pääosin ulkomaiden oikeuteen liittyviä tehtäviä (1947-1952), Saksan asiamies miehityskauden viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä ulkomaisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa, liittovaltion erityistehtävissä ennen diplomaattiedustustojen perustamista ulkomaille, osallistui Homburgissa rahauudistusta valmisteleviin "Sonderstelle für Geld und Kredit" -toimiin (1947-1948), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1953-1973), kuollut 21.12.1984

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

syntynyt 14.5.1900 Meudonissa Ranskassa, pääsi Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) palvelukseen kilpailun kautta, Conseil d'État'n esittelijä (1924) sekä sittemmin vanhempi esittelijä (1929) ja esittelijäneuvos (1934), Conseil d'État'n talousasioita käsittelevän jaoston hallintoneuvos (1945), hallituskomissaari, oikeudellinen asiantuntija EHTY:n perustamissopimuksen allekirjoittamiseen johtaneissa neuvotteluissa (1950), EHTY:n tuomioistuimen julkisasiamies 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.1958-8.10.1964, kuollut 5.9.1986

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

syntynyt 14.10.1899 Alankomaissa, oikeustieteen opintoja Leidenissa, Kansainliiton pääsihteeristön virkamies Genevessä, Amsterdamin alioikeuden (Rechtbank te Amsterdam) tuomari, kansainvälisen merenkulkujärjestön jäsen, talousministeriön ulkomaankauppaosaston johtaja (1934), joutui sotavangiksi, palasi tehtäviinsä samaan ministeriöön (1945), osallistui Euroopan taloudellisen integraation kehittämiseen, Alankomaiden tärkein edustaja Benelux-maiden yhdentymisprosessissa, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 10.12.1952-6.10.1958, kuollut 2.8.1973

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

syntynyt 21.5.1898 Falkissa Luxemburgissa, oikeustieteen tohtori, Luxemburgin asianajajayhteisön jäsen (1922-1927), oikeusministeriön virkamies (1927-1929), rauhantuomari (1929-1930), apulaissyyttäjä (1930-1937), alueellisen tuomioistuimen tuomari (1937-1945), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jäsen (1945-1952), ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) riita-asioiden komitean jäsen (1951-1952), Brysselin yliopiston ylimääräinen professori, suurherttuakunnan ylimmän hallintotuomioistuimen jäsen, Benelux-maiden oikeuden yhtenäistämistoimikunnan jäsen, kansallisen valtuuskunnan puheenjohtaja Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, suurherttuakunnan lainsäädännöllisen tutkimuskunnan puheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-7.10.1964 ja presidentti 8.10.1964-9.10.1967, ETY:n sekä Afrikan valtioiden ja Madagaskarin väliseen assosiaatioon liittyneitä asioita käsitelleen välitystuomioistuimen presidentti (1965-1967), kuollut 9.12.1967

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

syntynyt 23.8.1896 Pariisissa Ranskassa, valtion varainhoidon tarkastuksesta vastaava virkamies, Institut de Francen jäsen, Belgian kuninkaallisen tiede- ja taideakatemian sekä Accademia Nazionale dei Lincein ulkomaalaisjäsen, valtion varainhoidon tarkastaja (1923), tilastotieteen laitoksen professori Pariisin yliopistossa (1923-1930), pääministerin sijaisen eli valtiovarainministeri Raymond Poincarén kabinetin virkamies (1926), Kansainliiton sihteeristön talous- ja rahoitusosaston jäsen (1927), Ranskan Lontoon-suurlähetystön rahoitusasioiden virkamies (1930), École libre des sciences politiques -yliopiston professori (1933-), valtiovarainministeriön yleisistä varainsiirroista vastaava apulaisjohtaja (1934) ja johtaja (1936-1939), Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) ylimääräinen jäsen (1936), Ranskan valtionpankin varapääjohtaja (1939), YK:n ensimmäisen ja toisen yleiskokouksen valtuuskunnan varajäsen (1946), YK:n talous- ja työkomitean ranskalaisjäsen (1946), Pariisin talouspoliittisen yhdistyksen ja Pariisin tilastotieteellisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, filosofian ja humanististen tieteiden kansainvälisen neuvoston kunniapuheenjohtaja, EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-18.5.1962, kuollut 23.4.1978
- Jacques Rueff toimi viidennen tasavallan perustamisen yhteydessä puheenjohtajana kenraali Charles de Gaullen nimittämässä asiantuntijakomiteassa, jonka tehtävänä oli valmistella talouden elvytysohjelma ja soveltaa sitä. Ohjelman yksi näkyvimmistä piirteistä oli "raskaan frangin" luominen. Rueff oli talous- ja sosiaalikomitean jäsen vuosina 1962-1974. Hän sai kunnialegioonan suurristin, oli moraali- ja valtiotieteiden akatemian jäsen ja toimi Institut de Francen kanslerina. Hän voitti 30.4.1964 äänestyksen runoilija André Berrya vastaan äänin 18-6 ja tuli valituksi Ranskan akatemiaan Jean Cocteau -oppituolin haltijaksi. Kirjailija André Maurois otti Rueffin vastaan 1.4.1965.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

syntynyt 21.10.1895 Orp-le-Grandissa Belgiassa, oikeustieteen tohtori (1922), Leuvenin ja sittemmin Nivellesin asianajajayhteisön jäsen, Nivellesin vaalipiirin kansanedustaja edustajainhuoneessa (1936-1946), maatalousministeri (1945), jätti politiikan (1946), palasi asianajajaksi (1946-1949), takavarikkoasioiden viraston hallituksen puheenjohtaja (1949-1953), valtion pankin tarkastaja, kansallisen pienkiinteistöjen omistajien yhdistyksen hallituksen jäsen (-1953), Le Vingtième siècle-, Le Soir- ja La Cité -lehtien toimittaja (1931-1940 ja 1944-1945), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-8.10.1967, kuollut 24.8.1976

Otto RIESE
Otto RIESE

syntynyt 27.10.1894 Frankfurt am Mainissa Saksassa, oikeustieteen tohtori (1921), Frankfurt am Mainin ylioikeuden (Landgericht Frankfurt am Main) ylimääräinen jäsen (1923), oikeusministeriön virkamies (1925-1928), Englannin oikeuden opintoja Lontoossa (1928), Lausannen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opettaja (1932), ylimääräinen professori (1935), professori (1949), dekaani (1950) ja kunniaprofessori (1951), liittovaltion ylimmän tuomioistuimen (Bundesgerichtshof in Karlsruhe) jaoston puheenjohtaja, ilmailuoikeuden asiantuntijoiden kansainvälisen teknisen komitean jäsen (vuodesta 1926), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952-6.10.1958, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.1958-6.2.1963, kuollut 4.6.1977

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

syntynyt 12.11.1888 Dordrechtissä Alankomaisa, kristillisten ammattiyhdistysten kansainvälisen liiton pääsihteeri (1920–1952), valtuutettu useissa työelämän liittyvissä kansainvälisissä kokouksissa, kansainvälisen työtoimiston hallituksen varajäsen, Euroopan neuvoston sosiaaliasioiden komitean puheenjohtaja, kongressin ylähuoneen jäsen (1929), kongressin alahuoneen jäsen (1939–1952), EHTY:n tuomioistuimen tuomari 4.12.1952–6.10.1958, kuollut 26.8.1963.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

syntynyt 1.8.1879 Roomassa Italiassa, oikeustieteen tohtori, lainkäyttövirkamies (1901); Rooman alioikeuden (Tribunale di Roma) tuomari (1913), Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Roma) jäsen (1923), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazione) jäsen (1926), Triesten muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d’appello di Trieste) ensimmäinen presidentti (1930), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen yleinen syyttäjä (1944), vesiylioikeuden (Tribunale superiore delle acque pubbliche) presidentti (1948), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen ensimmäinen kunniapresidentti (1949); kansainliiton apulaispääsihteeri (1932–1937), yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin puheenjohtaja (1944); Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (1949), yhteisöjen tuomioistuimen presidentti 1952–1958, kuollut 29.4.1962.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvösin yliopistosta (1990), loppututkinto taidehistoriasta (1992) ja master of laws Heidelbergin yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori (2004), asianajaja Budapestissa (1995-2016), oikeustieteen apulaisprofessori (1991-2005) ja oikeustieteen professori (2005-2016) Loránd Eötvösin yliopistossa; kauppaoikeuden laitoksen johtaja (2007-2013), sittemmin yksityis- ja kauppaoikeuden laitoksen johtaja ja professori (2013-2016) Budapestin katolisen Péter Pázmányn yliopistossa; vieraileva professori Lyonin katolisessa yliopistossa (2013-2016), välimies Unkarin pörssin yhteydessä toimivassa pysyvässä välimiestuomioistuimessa ja välimies ad hoc -välitysmenettelyissä (2004-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Complutense de Madridin yliopistosta (1979) ja master Tuftsin yliopiston (Yhdysvallat) Fletcher School of Law and Diplomacysta (1985), oikeustieteen professori CEU San Pablon yliopistossa (1985-1993), valtionneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1983-1996), Fondation Juan Marchin Center for the Advanced Study in the Social Sciencesin pääsihteeri (1991-1996), alivaltiosihteeri sisäministeriössä (1996-2001), yrityslakimies (2001-2003), asianajaja (2004-2005), kansainvälisten suhteiden master-ohjelman johtaja ja oikeustieteen professori Instituto de Empresassa (2007-2013), valtioneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (2005-2016); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-26.9.2019

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

syntynyt 1945, tutkinnot Glasgow’n yliopistosta (MA 1965, LLB 1967) (historia ja englantilainen kirjallisuus, oikeustiede), oikeustieteellinen loppututkinto (MCL 1969) (Tulanen yliopisto, Louisiana), Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1972) ja New Yorkin asianajajayhteisön jäsen (1977), Queen’s Counsel (1988), Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (1996), Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1999); harjoittanut asianajoa Edinburgissa, Brysselissä, Lontoossa ja New Yorkissa; kutsuttu professori Glasgow᾽n yliopistossa (1991), Glasgow’n yliopiston tohtori h.c.(2009); bencher, Middle Temple (2012); kansainvälisen kauppakamarin (ICC), kansainvälisen investointiriitojen sovittelukeskuksen (ICSID) ja urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) välimies; lukuisia julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–31.1.2020

Michal Bobek
Michal Bobek

syntynyt 1977, loppututkinto oikeustieteessä sekä kansainvälisissä suhteissa (Prahan Kaarlen yliopisto), tutkinto Englannin oikeudessa sekä unionin oikeudessa (Cambridgen yliopisto), Magister Juris (Oxfordin yliopisto, St. Edmund Hall), oikeustieteen tohtori (European University Institute, Firenze), opintoja Université libre de Bruxellesissä ja Queenslandin yliopistossa (Australia); Tšekin tasavallan ylimmän hallintotuomioistuimen presidentin lakimiesavustaja, sitten saman tuomioistuimen tutkimus- ja dokumentaatio-osaston yksikönpäällikkö (2008-2009); kelpoisuus tuomarin virkaan Tšekin tasavallassa (2009), Oxfordin yliopiston Institute of European and Comparative Law'n dosentti (2011-2012) ja tutkija (2013-2016), opettaja Bruggen Collège d'Europessa (2013-2015), Tšekin tasavallan keskuspankin muutoksenhakulautakunnan jäsen (2013-2015), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ad hoc tuomari (2013-2015), yksi Tšekin tasavallan eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeuden yhdistyksen perustajista ja sen puheenjohtaja, luennoitsija ja kutsuttu professori useissa yliopistoissa Euroopassa ja sen ulkopuolella; lukuisia julkaisuja eurooppaoikeuden, ihmisoikeuksien, (vertailevan) julkisoikeuden ja oikeusteorian alalta; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-7.10.2021

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

syntynyt 1964, oikeustieteellinen loppututkinto Aarhusin yliopistosta (1991), oikeustieteellinen tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1993), luennoitsija Aarhusin yliopistossa (1991-1993) ja Kööpenhaminan yliopistossa (1999-2001), kutsuttu professori Kööpenhaminan ja Aarhusin yliopistossa (2008-), Tanskan asianajajayhteisön jäsen (1995), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1999), Kööpenhaminan syyttäjäviraston syyttäjä (1999-2000), poliisipiirien tarkastaja (2004-2006), Tanskan pääministerin edustajan oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unionin perusoikeuskirjan valmisteluja koskeneissa neuvotteluissa (1999-2000), europpaoikeuden toimiston jaostopäällikkö (1999-2000), eurooppaoikeuden ja ihmisoikeuksien osaston osastopäällikkö (2000-2001), oikeusministeriön kiinteistö- ja velvoiteoikeudellisen osaston osastopäällikö (2001-2006), kuluttaja-asiamies (2006-2014), Østre Landsretin (Kööpenhamina) tuomari (2015), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2015-7.10.2021

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1973), Sosiaalioikeuden jatkotutkinto (DEA) Paris II Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (1977), asianajaja (1974–1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija (1988–1990) ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat) (1990–1994), Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999–); korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996–1998); Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja (1996–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (1998–2010, jaoston puheenjohtaja 2004–2010), korkeimman oikeushallintoneuvoston jäsen (2011–2012), tuomareiden palkkausasioita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen ja tuomareiden virkavirheitä käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen (2013–2014), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen (2014–2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan asiantuntijalautakunnan jäsen (2012–2015), eurooppaoikeuden opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (1995–1996 ja 2012–2015), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–7.10.2021

Nils Wahl
Nils Wahl

syntynyt 1961; oikeustieteen tohtori (1995) Tukholman yliopistosta; dosentti ja eurooppaoikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija (1995); Tukholman yliopiston eurooppaoikeuden professori (2001); koulutussäätiön hallintojohtaja (1993–2004); ruotsalaisen eurooppaoikeuden tutkimusverkoston puheenjohtaja (2001–2006); Ruotsin kilpailuneuvoston jäsen (2001–2006); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2006–2012); unionin tuomioistuimen julkisasiamies 28.11.2012–6.2.2019; unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2019 alkaen.

Christopher VAJDA
Christopher VAJDA

syntynyt 1955, oikeustieteen tutkinto Cambridgen yliopistosta, eurooppaoikeuden erikoistumisopinnot université libre de Bruxelles -yliopistossa, Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (Gray's Inn, 1979), barrister (1979-2012), Pohjois-Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1996), Queen's Counsel (1997), Bencher of Gray's Inn (2003), Crown Courtin kirjaaja (2003-2012), United Kingdom Association for European Law'n varainhoitaja (2001-2012), yksi European Community Law of Competition -teoksen kirjoittajista (Bellamy & Child, 3.-6. painos), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-31.1.2020

Melchior WATHELET
Melchior WATHELET

syntynyt 1949, oikeus- ja taloustieteen tutkinnot Liègen yliopistosta, Master of Laws Harvardin yliopistosta (Yhdysvallat), Pariisin Dauphine- yliopiston kunniatohtori, Leuvenin ja Liègen yliopistojen eurooppaoikeuden professori, kansanedustaja (1977-1995), Vallonian hallintoalueen valtiosihteeri sekä ministeri ja pääministeri (1980-1988), varapääministeri sekä oikeusministeri ja pk-yritysten, itsenäisten yrittäjien ja vapaiden ammattien asioiden ministeri (1988-1992), varapääministeri sekä oikeusministeri ja elinkeinoministeri (1992-1995), varapääministeri ja puolustusministeri (1995), Verviersin pormestari (1995), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari (1995-2003), oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin asianajaja (2004-2012), valtiosihteeri (2009-2012), Julkisasiamiestä yhteisöjen tuomioistuimessa 8.10.2012 - 8.10.2018.

José Luís DA CRUZ VILAÇA
José Luís DA CRUZ VILAÇA

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta, tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta, asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972), eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), Yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8. lokakuuta 2012 - 8. lokakuuta 2018.

Carl Gustav FERNLUND
Carl Gustav FERNLUND

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta (1975), notaari Landskronan käräjäoikeudessa (1976-1978), kamarioikeuden viskaali (1978-1982), kamarioikeuden asessori (1982), perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1983-1985), valtiovarainministeriön lakimies (1985-1990), valtiovarainministeriön henkilöverotusyksikön päällikkö (1990-1996), valtiovarainministeriön valmisteveroyksikön päällikkö (1996-1998), verotusasioiden erityisasiantuntija Ruotsin pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (1998-2000), altiovarainministeriön vero- ja tulliosaston päällikkö (2000-2005), hallintoneuvos (2005-2009), Göteborgin kamarioikeuden ylituomari (2009-2011), unionin tuomioistuimen tuomari 6.10.2011-7.10.2019

Egidijus JARAŠIŪNAS
Egidijus JARAŠIŪNAS

syntynyt 1952, oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1974-1979), oikeustieteen tohtori Liettuan oikeustieteellisestä akatemiasta (1999), Liettuan asianajajayhteisön jäsen (1979-1990), Liettuan korkeimman neuvoston (1990-1992) ja sittemmin Seimasin jäsen (kansanedustaja), suuren valiokunnan ja lakivaliokunnan jäsen (1992-1996), perustuslakituomioistuimen tuomari (1996-2005) ja sittemmin sen presidentin oikeudellinen neuvonantaja (2006-), Mykolas Romeris -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden assistentti (1997-2000), apulaisprofessori (2000-2004), professori (2004-) ja valtiosääntöoikeuden laitoksen johtaja (2005-2007) sekä oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (2007-2010), Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän asiantuntijaelimen Venetsian komission jäsen (2006-2010), yksi Liettuan itsenäisyyden palauttaneen julistuksen (11.3.1990) allekirjoittajista, Tuomioistuimen tuomari 6. lokakuuta 2010 - 8. lokakuuta 2018.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari, siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-7.10.2021

Camelia Toader
Camelia Toader

syntynyt 1963, oikeustieteen loppututkinto (1986) ja oikeustieteen tohtori (1997) Bukarestin yliopistosta, Buftean alioikeuden notaari (1986‑1988), Bukarestin 5. alueen alioikeuden tuomari (1988‑1992), Bukarestin asianajajayhteisön jäsen (1992), Bukarestin yliopiston siviilioikeuden ja eurooppalaisen sopimusoikeuden assistentti (1992-2005) sekä professori (2005-), tohtoriopintoja ja tutkimustyötä Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa (1992-2004), oikeusministeriön Euroopan integraatio -osaston johtaja (1997-1999), ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomari (1999-2006), Wienin yliopiston vieraileva professori (2000 ja 2011), kansallisen tuomarikoulun unionin oikeuden opettaja (2003 ja 2005-2006), useiden oikeustieteellisten aikakauskirjojen toimitusneuvoston jäsen, kansainvälisen vertailevan oikeustieteen akatemian apulaisjäsen vuodesta 2010 ja varsinainen jäsen vuodesta 2017 sekä Romanian akateemisen eurooppaoikeuden tutkimuskeskuksen ja oikeustieteellisen tutkimusinstituutin akatemian kunniatutkija (2010-), unionin tuomioistuimen tuomari 12.1.2007-7.10.2021

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

syntynyt 1967; oikeustieteellinen loppututkinto oivallisesti (1985-1990) ja tohtoriopintoja (1990-1993) Madridin Complutense-yliopistossa; Geronan virallinen syyttäjä (2000-2003); oikeudellinen ja ihmisoikeusneuvonantaja, Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak (2003-2004); Geronan siviiliasioiden ensimmäisen asteen tuomari ja tutkintatuomari (2003-2007); Geronan vanhempi tuomari (2008); Irakin osalta toteutettavan Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEXin varajohtaja (2005-2006); Espanjan perustuslakituomioistuimen lakimies (2006-2011 ja 2013); turvallisuusasioiden valtiosihteeri (2012-2013); Euroopan unionin neuvoston siviiliasiantuntija oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuusalan uudistuksen alalla (2005-2011); ulkopuolinen asiantuntija Euroopan komission perusoikeuksiin ja rikosoikeuteen liittyvissä kysymyksissä (2011-2013); lukuisia luentoja ja julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-26.9.2019

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

syntynyt 1960; oikeustieteen lopputukinto Dublinin Trinity Collegesta (1984) ja asianajajan tutkinto (Barrister-at-law) Dublinin the Honourable Society of King's Innsistä (1986); the Honorable Society of King's Innsin tuomarijäsen (Bencher) (2013–); dosentti University College Corkissa (2015–); Irlannin eurooppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (1997–); Irlannin asianajoyhteisön jäsen (Barrister-at-law 1986–1990 ja 1997–2003 sekä Senior Counsel 2003–2013); lakimiesavustaja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (1990–1997); Euroopan kansallisten nuorisokomiteoiden neuvoston varapresidentti (1979–1981); Euroopan koululaisten liittojen järjestelytoimiston pääsihteeri (1977–1984); Irlannin koululaisten liiton pääsihteeri (1977–1979); Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) Euroopan unionin tuomioistuimeen ja EFTAn tuomioistuimeen liittyviä kysymyksiä käsittelevän pysyvän valtuuston jäsen (2006–2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2021-

 

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

syntynyt 1950; oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1973); oikeustieteen tohtori (1978), assistentti, yliassistentti ja sittemmin yliopistonlehtori Vilnan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1977-1992); Liettuan parlamentin (Seimas) lakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1990-1992); Liettuan Belgian suurlähetystön ministerineuvos (1992-1994); Liettuan Ranskan suurlähetystön ministerineuvos (1994-1996); Euroopan ihmisoikeuskomitean jäsen (1996-1999); Liettuan korkeimman oikeuden jäsen (1999-2011); Vilnan yliopiston rikosoikeuden yliopistonlehtori (2003-2013); Liettuan edustaja Eurojustin yhteisessä valvontaviranomaisessa (2004-2011); Liettuan perustuslakituomioistuimen jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-26.9.2019

Carl Wetter
Carl Wetter

syntynyt 1949, taloustieteen (Bachelor of Arts, 1974) ja oikeustieteen (Master of Laws, 1977) tutkinnot Uppsalan yliopistosta, ulkoasiainministeriön virkamies (1977), Ruotsin Asianajajaliiton jäsen (1983 alkaen), kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ruotsalaisen kilpailuoikeustyöryhmän jäsen, kilpailuoikeuden opettaja Lundin ja Tukholman yliopistoissa, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 18 maaliskuu 2013 ja 19 syyskuu 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Rooman La Sapienza -yliopistosta (1973), eurooppaoikeuden tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1974-1975), virkamies Euroopan komission maatalouden pääosaston kansainvälisten asioiden osastolla (1975-1976), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1976-1991 ja 1994-1995), Euroopan komission oikeudellisen osaston edustaja Luxemburgissa (1990-1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (tuomari G. Federico Mancinin kabinetti 1991-1994), Euroopan komission jäsenten oikeudellinen neuvonantaja (komissaari Mario Montin kabinetti 1995-1997 ja komissaari Frits Bolkesteinin kabinetti 2000-2002), johtaja Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston julkisten hankintojen politiikan osastolla (2002-2003) sekä palveluiden, teollis- ja tekijänoikeuksien, viestimien ja tietosuojan osastolla (2003-2005) ja palveluiden osastolla (2005-2011), päälakimies ja johtaja Euroopan komission oikeudellisen osaston oikeuden, vapauden, turvallisuuden, yksityisoikeuden ja rikosoikeuden yksikössä (2011-2012), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2012-26.9.2019

Andrei Popescu
Andrei Popescu

syntynyt 1948, oikeustieteen tutkinto Bukarestin yliopistosta (1971), kansainvälisen työoikeuden ja yhteisön sosiaalioikeuden jatko-opintoja Geneven yliopistossa (1973-1974), oikeustieteen tohtori Bukarestin yliopistosta (1980), Bukarestin yliopiston työoikeuden apulaisassistentti (1971-1973) ja assistentti (1974-1985) sekä työoikeuden lehtori (1985-1990), työ- ja sosiaaliturvan tieteellisen tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija (1990-1991), työ- ja sosiaaliturvaministeriön apulaispääjohtaja (1991-1992) sekä johtaja (1992-1996), Bukarestin kansallisen valtio- ja hallintotieteiden oppilaitoksen luennoitsija (1997) ja professori (2000), integraatioministeriön valtiosihteeri (2001-2005), Romanian lainsäädäntöneuvoston osastonjohtaja (1996-2001 ja 2005-2009), Revue roumaine de droit européen -aikakauskirjan perustaja, Romanian eurooppaoikeudellisen yhdistyksen puheenjohtaja (2009-2010), Romanian valtionasiamies unionin tuomioistuimissa (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26 marraskuu 2010 ja 19 syyskuu 2016.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

syntynyt 1957, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1980), julkisoikeuden jatkotutkinto Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (DEA, 1981), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Paris I -yliopistosta (1982), korkeimman hallinto-oikeuden (Symvoulio tis Epikrateias) esittelijä (1985-1992), korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos (1992-2005), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1996), Kreikan korkeimman erityistuomioistuimen (Anotato Eidiko Dikastirio) ylimääräinen jäsen (1998 ja 1999), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (2005), virkavelvollisuuden rikkomisia käsittelevän erityistuomioistuimen (Dikastirio Agogon Kakodikas) jäsen (2006), korkeimman hallinto-oikeudellisen tuomarineuvoston jäsen (2008), hallinto-oikeuksien tarkastaja (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 25.10.2010-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

syntynyt 1950, oikeustieteen opintoja Erlangen-Nürnbergin yliopistossa (1970-1975), Oberlandesgericht Nürnbergin esittelijä (1975-1978), liittovaltion talousministeriön virkamies (1978-1982), Saksan pysyvän EY-edustuston virkamies (1982), liittovaltion talousministeriön virkamies vastuualueenaan yhteisön oikeus ja kilpailuasiat (1983-1992), oikeusministeriön unionin oikeuden osaston päällikkö (1992-2007), Euroopan unionin neuvoston yhteisöjen tuomioistuintyöryhmän Saksan valtuuskunnan päällikkö, useita kertoja liittovaltion hallituksen asiamiehenä unionin tuomioistuimessa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-26.9.2019

Miro Prek
Miro Prek

syntynyt 1965, oikeustieteen tutkinto (1989), LL.M., oikeustieteen tohtori, asianajajayhteisön jäsen (1994); erilaisia tehtäviä ja virkoja julkishallinnossa, pääasiallisesti lainvalmisteluosastossa (apulaisvaltiosihteeri ja apulaisjohtaja, eurooppaoikeudesta ja vertailevasta oikeustieteestä vastaavan yksikön johtaja) ja Eurooppa-asioista vastaavassa osastossa (apulaisvaltiosihteeri); assosiaatiosopimuksesta vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1994–1996) ja liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1998–2002), oikeudellisten asioiden päällikkö; asianajaja, ryhmänvetäjä ja johtava asiantuntija lainsäädännön yhteensovittamista unionin lainsäädännön kanssa ja Euroopan integraatiota pääasiassa Länsi-Balkanilla koskevissa EU:n rahoittamissa hankkeissa, yksikön päällikkö Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (2004–2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–26.9.2019

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

syntynyt 1963, oikeustieteen tutkinto Latvian yliopistosta (1986), sisäministeriön tarkastaja Kirovin alueella ja Riian kaupungissa (1986-1989), Riian alioikeuden tuomari (1990-1994), asianajaja (1994-1998 ja heinäkuu 1999 - toukokuu 2000), oikeusministeri (marraskuu 1998 - heinäkuu 1999 ja toukokuu 2000 - lokakuu 2002), Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen (2001-2004), kansanedustaja (2002-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-25.2.2020

Yves BOT
Yves BOT

syntynyt 1947, oikeustieteen loppututkinto Rouenin yliopistosta, oikeustieteen tohtori Paris II Panthéon-Assas -yliopistosta, Le Mansin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori, Le Mansin syyttäjäviraston apulaissyyttäjä ja sittemmin ensimmäinen apulaissyyttäjä (1974-1982), tribunal de grande instance de Dieppen valtionsyyttäjä (1982-1984), tribunal de grande instance de Strasbourgin apulaisvaltionsyyttäjä (1984-1986), tribunal de grande instance de Bastian valtionsyyttäjä (1986-1988), Caenin hovioikeuden julkisasiamies (1988- 1991), tribunal de grande instance du Mansin valtionsyyttäjä (1991- 1993), oikeusministerin erityisavustaja (1993-1995), tribunal de grande instance de Nanterren (1995-2002) sekä tribunal de grande instance de Paris'n (2002-2004) ja Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen (cour d'appel de Paris) valtionsyyttäjä (2004-2006), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2006-9.6.2019 kuolemaansa saakka

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

syntynyt 1949, oikeustieteen tohtori, talousoikeuden assistentti (ennen vuotta 1989), sitten filosofian tohtori, kauppaoikeuden professori (vuodesta 1993) Prahan Kaarlen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, arvopaperikomission johtokunnan jäsen (1999-2002), asianajaja, Tšekin hallituksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-26.9.2019

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Irena Wiszniewska-Bialecka; syntynyt 1947; oikeustieteellinen tutkinto, Varsovan yliopisto (1965–1969); Puolan tiedeakatemian oikeustieteellisen instituutin tutkija (assistentti, dosentti, professori) (1969–2004); Max Planck ‑instituutin tutkija Münchenissä kansainvälisen patenttioikeuden, tekijänoikeuksien ja kilpailuoikeuden alalla (1985–1986); asianajaja (1992–2000), korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (2001–2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–19.9.2016, kuollut 23.5.2018.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

syntynyt 1946, oikeustieteen tohtori, Szegedin yliopisto (1971), työministeriön virkamies (1971-1974), yliopiston lehtori ja professori (1974-1989), oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1989-1990), Szegedin yliopiston vararehtori (1992-1997), asianajaja, kansallisen eläketurvalaitoksen hallintoneuvoston jäsen, eurooppalaisen sosiaaliturvainstituutin varapuheenjohtaja (1998-2002), kansainvälisen sosiaaliturvayhdistyksen tieteellisen neuvoston jäsen, perustuslakituomioistuimen jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari Toukokuu 12, 2004 19 syyskuu 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

syntynyt 1959, oikeustieteen kandidaatti (Liègen yliopisto, 1981), tutkija (tieteellisen tutkimuksen kansallinen säätiö, 1985-1989), edustajainhuoneen oikeudellinen neuvonantaja (1981-1990), oikeustieteen tohtori (Strasbourgin yliopisto, 1990), professori (Liègen ja Strasbourgin yliopistot, College of Europe, Institut royal supérieur de Dèfense, Bordeaux'n Montesquieu -yliopisto; collège Michel Servet des universités de Paris; Notre-Dame de la Paix -tiedekunnat, Namur), ulkoasiainministerin erityisedustaja (1995-1999), Institut royal des relations internationalesin Eurooppa-opintojen johtaja (1998-2003), Conseil d'Etat'n apulaisjäsen (2001-2003), Euroopan komission konsultti (1990-2003), Observatoire Internetin jäsen (2001-2003), yhteisöjen unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 07 lokakuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

syntynyt 1956, opintoja Lissabonissa sekä Brysselissä ja Strasbourgissa, asianajaja Portugalissa ja Brysselissä, Université libre de Bruxellesin eurooppaopintojen laitoksen vapaa tutkija, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustaja (1986-2000) ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin Bo Vesterdorfin lakimiesavustaja (2000-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 31 maaliskuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

syntynyt 1948, B.A.- (1969) ja M.A.-tutkinnot (1973) Cambridgen yliopiston teknillisestä ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Englannin asianajajayhteisön jäsen (1970), asianajaja Lontoossa (1971-1999) ja Brysselissä (1979-1999), Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1981), Queen's counsel (1987), Middle Templen bencher (1998), Englannin ja Walesin asianajajayhteisöjen edustaja Euroopan asianajajaliittojen neuvostossa (CCBE) ja sen yhteisöjen tuomioistuinta koskevia asioita käsittelevän pysyvän valtuuskunnan puheenjohtaja (1995-1999), European Maritime Law Organization- ja World Trade Law Association -järjestöjen hallituksen jäsen (1993-2002), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.12.1999-7.10.2015.

Paolo MENGOZZI
Paolo MENGOZZI

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO-valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, Julkisasiamiestä yhteisöjen tuomioistuimessa 4 päivästä toukokuuta 2006 8 päivään lokakuuta 2018.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

syntynyt 1955, oikeus- ja taloustieteiden sekä kielten opintoja Cambridgen King’s Collegessa (1973–1977), Oxfordin Corpus Christi Collegen assistentti ja tutkija (1977–1980), Middle Templen asianajajayhteisön jäsen (1980), barrister (1980–1987 ja 1990–2005), julkisasiamies ja tuomari Sir Gordon Slynnin lakimiesavustaja (1987–1990), Lontoon University Collegen yhteisön oikeuden ja oikeusvertailun opettaja (1990–1992), Cambridgen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori (1992–1998) ja vanhempi yliopistonlehtori (1998–2005), Cambridgen yliopiston King’s Collegen fellow (1992–2010), Cambridgen yliopiston King’s Collegen emeritus fellow (2011–), Cambridgen yliopiston Centre for European Legal Studies -tutkimuskeskuksen apulaisprofessori ja tutkija (1998–2005), Queen’s Counsel (1999), Middle Templen bencher (2005), Oxfordin Corpus Christi Collegen honorary fellow (2010); Glasgow’n yliopiston (2010), Nottingham Trentin yliopiston (2011) ja Tukholman yliopiston (2014) oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori; unionin tuomioistuimen julkisasiamies 11.1.2006–10.9.2020.

Egils LEVITS
Egils LEVITS

syntynyt 1955, oikeustieteen ja valtiotieteen tutkinnot Hampurin yliopistosta, Kielin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkija, Latvian parlamentin neuvonantaja kansainvälistä oikeutta sekä valtiosääntöoikeutta ja lainsäädäntöuudistusta koskevissa asioissa, Latvian Saksan- ja Sveitsin- (1992-1993) sekä Itävallan-, Sveitsin- ja Unkarin- (1994-1995) suurlähettiläs, ulkoministerin tehtäviä hoitava varapääministeri ja oikeusministeri (1993-1994), Etyjin sovittelu- ja välimiestuomioistuimen jäsen (1997-), pysyvän välimiestuomioistuimen jäsen (2001-), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (1995-2004), kirjoittanut useita julkaisuja valtiosääntö- ja hallinto-oikeudesta sekä lainsäädäntöuudistuksesta ja unionin oikeudesta, unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-17.6.2019

Jiří Malenovský
Jiří Malenovský

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori Prahan Kaarlen yliopistosta (1975), Brnon Masaryk -yliopiston yliassistentti (1974-1990), varadekaani (1989-1991) sekä kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden laitoksen esimies (1990-1992), Tšekkoslovakian perustuslakituomioistuimen tuomari (1992), suurlähettiläs Euroopan neuvostossa (1993-1998), Euroopan neuvoston ministerivaltuuskunnan puheenjohtaja (1995), ulkoministeriön pääjohtaja (1998-2000), Tšekin ja Slovakian ryhmien puheenjohtaja Association de droit international -järjestössä (1999-2001), perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2000), Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (2000-), Brnon Masaryk-yliopiston kansainvälisen julkisoikeuden professori (2001), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004–6.10.2020.

Anthony BORG BARTHET U.O.M.
Anthony BORG BARTHET U.O.M.

syntynyt 1947, oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1973), Maltan julkishallinnon notary to government (1975), ylitarkastaja (1978), lainsäädäntöneuvos (1979), avustava attorney general (1988) sekä Maltan presidentin nimittämä attorney general (1989), Maltan yliopiston osa-aikainen siviilioikeuden opettaja (1985-1989), Maltan yliopiston konsistorin jäsen (1998-2004), oikeushallinnon valtuuskunnan jäsen (1994-2004), Maltan välimiesmenettelykeskuksen hallintoneuvoston jäsen (1998-2004), Tuomari Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 11.5.2004- 8.10.2018.

Endre Juhász
Endre Juhász

syntynyt 1944, oikeustieteellinen tutkinto Szegedin yliopistosta (1967), Unkarin asianajajatutkinto (1970), vertailevan oikeustieteen jatko-opintoja Strasbourgin yliopistosta (1969-1972), ulkomaankauppaministeriön oikeudellisen osaston virkamies (1966-1974) ja lainsäädäntöneuvos (1973-1974), Unkarin Brysselin-suurlähetystön ensimmäinen kaupallinen sihteeri vastuullaan unionin oikeuteen liittyvät asiat (1974-1979), ulkomaankauppaministeriön osastopäällikkö (1979-1983), Unkarin Yhdysvaltojen-suurlähetystön (Washington D.C.) ensimmäinen kaupallinen sihteeri ja sittemmin kaupallinen neuvos (1983-1989), kauppaministeriön ja kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön ylijohtaja (1989-1991), pääneuvottelija Unkarin ja EY:n assosiaatiosopimusneuvotteluissa (1990-1991), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön kansliapäällikkö ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja (1992), kansainvälisten taloussuhteiden ministeriön valtiosihteeri (1993-1994), valtiosihteeri ja Eurooppa-asioiden viraston pääjohtaja teollisuus- ja kauppaministeriössä (1994), Unkarin ylimääräinen ja täysivaltainen EU-suurlähettiläs sekä EU-edustuston päällikkö (tammikuu 1995 - toukokuu 2003), pääneuvottelija Unkarin EU-jäsenyysneuvotteluissa (heinäkuu 1998 - huhtikuu 2003), salkuton ministeri Euroopan integraatiokysymysten koordinoinnissa (toukokuu 2003-), unionin tuomioistuimen tuomari 11.5.2004-7.10.2021

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

syntynyt 1954, oikeustieteen tutkinto Madridin Complutense-yliopistosta, valtionasiamies asemapaikkanaan Malaga, liikenne-, matkailu- ja viestintäministeriön oikeudellisen yksikön sekä sittemmin ulkoasiainministeriön oikeudellisen yksikön valtionasiamies, unionin tuomioistuimeen liittyviä asioita käsittelevän oikeudellisen yksikön päällikkö, oikeusministeriön valtionasiamiesviraston unioniin ja kansainvälisiin asioihin liittyvää oikeusneuvontaa antavan osaston apulaispäällikkö, unionin tuomioistuinjärjestelmän tulevaisuutta käsitelleen asiantuntijaryhmän jäsen, unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistamista Nizzan sopimuksessa käsitelleen "Puheenjohtajan ystävät" -työryhmän Espanjan valtuuskunnan sekä neuvoston tilapäisen "Yhteisöjen tuomioistuin" -työryhmän puheenjohtaja, Escuela Diplomátican unionin oikeuden professori, Noticias de la Unión Europea -julkaisun päätoimittaja, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2003–, unionin tuomioistuimen varapresidentti 9.10.2018–-7.10.2021

Allan ROSAS
Allan ROSAS

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Turun yliopistosta (1977), Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori (1978-1981) ja Åbo Akademin professori (1981-1996), Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja (1985-1995), useita kansainvälisiä ja kansallisia akateemisia luottamustehtäviä, useiden tieteellisten yhdistysten jäsen sekä kansainvälisten ja kansallisten tutkimushankkeiden ja -ohjelmien johtaja (aloina mm. unionin oikeus, kansainvälinen oikeus, ihmis- ja perusoikeudet sekä valtiosääntöoikeus ja vertaileva julkisoikeus), Suomen valtuuskunnan jäsen tai neuvonantaja useissa kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa, asiantuntijatehtäviä Suomen oikeuselämässä (mm. lainvalmistelu ja eduskunnan eri valiokunnat) sekä YK:ssa, Unescossa, Etykissä ja Euroopan neuvostossa, Euroopan komission oikeudellinen pääneuvonantaja (ulkosuhteet, 1995-) ja oikeudellisen yksikön varapääjohtaja (maaliskuu 2001-), unionin tuomioistuimen tuomari 17.1.2002-7.10.2019

Antonio TIZZANO
Antonio TIZZANO

syntynyt 1940, Rooman La Sapienza -yliopiston yhteisön oikeuden professori, Istituto Orientalen (1969-1979) sekä Napolin Federico II:n (1979-1992), Catanian (1969-1977) ja Mogadishun (1967-1972) yliopistojen professori, asianajaja Corte di cassazionessa, Italian pysyvän EYedustuston oikeudellinen neuvonantaja (1984-1992), Italian valtuuskunnan jäsen Espanjan ja Portugalin EU-jäsenyysneuvotteluissa sekä Euroopan yhtenäisasiakirjaa ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskeneissa kansainvälisissä neuvotteluissa ja hallitustenvälisissä konferensseissa, kirjoittanut julkaisuja useista EY:n perustamissopimuksista ja unionin lainsäädännöstä, Il Diritto dell'Unione Europea -aikakausjulkaisun perustaja ja päätoimittaja (1996-), useiden oikeudellisten aikakausjulkaisujen toimitusneuvoston jäsen, useiden kansainvälisten kongressien raportoija, pitänyt esitelmiä ja kursseja Haagin kansainvälisen oikeuden akatemiassa (1987) sekä useissa muissa kansainvälisissä instituutioissa, Euroopan komission varainhoitoa tutkivan riippumattoman asiantuntijaryhmän jäsen (1999), unionin tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2000-3.5.2006 ja  tuomari 4. toukokuuta 2006 - 8. lokakuuta 2018-, unionin tuomioistuimen varapuheenjohtaja 8. lokakuuta 2015 - 8. lokakuuta 2018.