Korábbi tagok
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Született 1944-ben; jogi diplomát és gazdaságpolitikai Master fokozatot szerez a Coimbrai Egyetemen, a nemzetközi gazdaságtan doktora (Université de Paris I Panthéon Sorbonne), a kötelező katonai szolgálat teljesítése a tengerészeti minisztériumnál (igazságügyi csoport, 1969-1972), egyetemi tanár a Lisszaboni Katolikus Egyetemen és a lisszaboni Nova Egyetemen; korábban a Coimbrai Egyetemen és a lisszaboni Lusíada Egyetemen volt egyetemi tanár (az európai tanulmányok intézetének igazgatója); a portugál kormány tagja (1980-1983); államtitkár a belügyminisztériumban és a minisztertanács elnökségében, európai ügyekért felelős államtitkár; képviselő a portugál parlamentben, a kereszténydemokrata képviselőcsoport alelnöke; főtanácsnok a Bíróságon (1986-1988); az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának elnöke (1989-1995); ügyvéd a lisszaboni ügyvédi kamarában, európai jogi és versenyjogi szakértő (1996-2012); az Európai Közösségek igazságszolgáltatási rendszerének jövőjével foglalkozó „Groupe Due" vitacsoport tagja (2000); az Európai Bizottság fegyelmi tanácsának elnöke (2003-2007); a portugál európai jogi egyesület elnöke (1999 óta); 2012. október 8 tól az Európai Bíróság bírája.

Massimo PILOTTI
Massimo PILOTTI

Született 1879. augusztus 1-jén Rómában; olasz állampolgár; jogi doktorátust szerez, bíró lesz (1901); a Római Bíróság bírája (1913); a Római Fellebbviteli Bíróság bírája (1923); a Semmítőszék bírája (1926); a Trieszti Fellebbviteli Bíróság első elnöke (1930); a Semmítőszék főügyésze (1944); a Közvizek Legfelsőbb Bíróságának elnöke (1948);a Semmítőszék első tiszteletbeli elnöke (1949); a Népszövetség főtitkárhelyettese (1932-1937); a Nemzetközi Intézet a Magánjog Harmonizációjáért elnöke (1944); a Hágai Állandó Választottbíróság tagja (1949); 1952-től 1958-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 1962. április 29-én.

Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Született 1946-ban; jogi tanulmányok (Master of Arts, Oxfordi Egyetem, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); a University College Londonon tart előadásokat (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); az Emberi Jogok Európai Bíróságán tanácsos, majd főtanácsos (1974-1990); jogász vendégprofesszor a Saskatchewani Egyetemen, Saskatoon, Kanada (1988); az Európa Tanács személyzeti vezetője (1990-1993); osztályvezető (1993-1995), hivatalvezetőhelyettes (1995-2001), majd hivatalvezető az Emberi Jogok Európai Bíróságán (2001-2005. szeptember); 2005. október 6-től 2011. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék elnöke.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Született 1928-ban; ír állampolgár; Barrister; Senior Counsel; alkotmányjogi és kereskedelmi jogi szakértő; a High Court bírája; az Ír Ügyvédi Kamara főtanácsának elnöke; bencher a King’s Innsben; a King’s Inns tanácsa oktatásügyi bizottságának elnöke; 1989. szeptember 25-től 1996. január 10-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; elhunyt 2018. január 3-én.

Petrus SERRARENS
Petrus SERRARENS

Született 1988. november 12-én Dordrechtben; holland állampolgár; a Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára (1920-1952); számos nemzetközi munkajogi konferencia küldötte; a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatótanácsának helyettes tagja; az Európa Tanács Szociális Bizottságának elnöke; a nemzetgyűlés első kamarájának (1929) és második kamarájának (1939-1952) tagja; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; elhunyt 1963. augusztus 26-án.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Született 1956-ban; jogot végez (Brüsszeli Szabadegyetem, 1979); nemzetközi jogot végez (Brüsszel, 1980); a jogtudományok doktora (1989); a Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles jogi szolgálatának vezetője (1979-1984); tisztviselő az Európai Közösségek Bizottságánál (Szociális Főigazgatóság, 1984-1988); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának tagja (1988-1994); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1994-2005); oktató a Charleroi-i Egyetemen (nemzetközi és európai szociális jog, 1989-1991), a Mons-Hainaut-i Egyetemen (európai jog, 1991-1997), a Liège-i Egyetemen (európai közszolgálati jog, 1989-1991; az Európai Unió intézményi joga, 1995-2005; európai szociális jog, 2004-2005) és 2006. óta a Brüsszeli Szabadegyetemen (az Európai Unió intézményi joga); számos európai szociális jogi és az Európai Unió intézményi jogával foglalkozó kiadvány szerzője; 2005. október 6-tól a Közszolgálati Törvényszék bírája; Október 7, 2011 a 31 augusztus 2016 a Közszolgálati Törvényszék elnöke.

Antonio SAGGIO
Antonio SAGGIO

Született 1934. február 19-én; olasz állampolgár; a Nápolyi Bíróság bírája; a Római Fellebbviteli Bíróság, majd a Semmítőszék bírája; az Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia tisztviselője; a Lugánói Egyezményt kidolgozó diplomáciai konferencia általános bizottságának elnöke; az Európai Bíróság olasz főtanácsnoka mellett jogi referens; a Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma tanára; 1989. szeptember 25-től 1995. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1995. szeptember 18-tól 1998. március 4-ig az Elsőfokú Bíróság elnöke; 1998. március 5-től 2000. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2010. január 26-én.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Született 1952-ben; diploma a Helsinki Kereskedelmi Főiskolán és a Helsinki Egyetem jogi karán; jogi referens Finnország Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán; a közigazgatásbeli jogvédelem reformjával foglalkozó bizottság főtitkára; főtanácsos a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon; a közigazgatási peres ügyek reformjával foglalkozó bizottság főtitkára, tanácsadó az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási igazgatóságán; hivatalvezető helyettes az EFTA-Bíróságon; jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán; bíró a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon (1998-2005); a menekültek fellebbviteli bizottságának tagja; a finn igazságszolgáltatási intézmények fejlesztésével foglalkozó bizottság alelnöke; 2005. október 6-tól 2009. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája. 2009. október 7-től a Törvényszék bírája; 2013. szeptember 17-től a Törvényszék elnökhelyettese.

Otto RIESE
Otto RIESE

Született 1894. október 27-én Frankfurt am Mainban; német állampolgár; jogi doktorátust szerez (1921); a Frankfurt am Main-i Landgericht tagja (1923); az Igazságügyi Minisztérium munkatársa (1925–1928); angol jogi tanulmányok (London, 1928); a Lausanne-i Egyetemen oktató (1932), címzetes egyetemi tanár (1935), rendes egyetemi tanár (1949), a jogi kar dékánja (1950), tiszteletbeli egyetemi tanár (1951); a karlsruhei Bundesgerichtshof tanácselnöke; a Légügyi Jogi Szakértők Nemzetközi Szakértői Bizottságának tagja (1926-tól); 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1963. február 6-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; elhunyt 1977. június 4-én.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Született 1934. november 14-én; brit állampolgár; advocate (Skócia); Queen’s Counsel (Skócia); a Faculty of Advocates titkára, majd kincstárnoka; az Európai Közösség Ügyvédi Kamarái Tanácsának elnöke; Salvesen Professor of European Institutions, az Edimbourg-i Egyetem Európa Intézetének-igazgatója; a House of Lords Select Committee on the European Communities különleges tanácsosa; tiszteletbeli bencher a londoni Gray’s Innben; 1989. szeptember 25-től 1992. március 9-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1992. március 10-től 2004. január 7-ig a Bíróság bírája.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Született 1955-ben; jogot végez (Theszaloníki Egyetem, 1977); európai jogi tanulmányok (Brüsszeli Szabadegyetem Európai Tanulmányok Intézete, 1980); jogi doktor (Theszaloníki Egyetem, 1984); jogásznyelvész az Európai Közösségek Tanácsánál (1980-1982); kutató a Theszaloníki Nemzetközi és Európai Gazdasági Jogi Központban (1982-1984); tanácsos az Európai Közösségek Bíróságán és az Európai Közösségek Bizottságánál (1986-1990); a közösségi jog, a nemzetközi magánjog és az emberi jogok professzora az Athéni Panteion Egyetemen (1990 óta); az európai ügyek külső munkatársa az Igazságügyi Minisztériumnál és a Luganói Egyezmény állandó bizottságának tagja (1991-2004); a Nemzeti Versenybizottság tagja (1999-2005); a Nemzeti Távközlési és Postai Bizottság tagja (2000-2002); a Theszaloníki Ügyvédi Kamara tagja, a Semmítőszéken eljáró ügyvéd; az Európai Ügyvédek Uniójának (UAE) alapító tagja; a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia társult tagja; 2005. október 6-től 2011. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Louis DELVAUX
Louis DELVAUX

Született 1895. október 21-én Orp-le-Grand-ban (Belgium); belga állampolgár; jogi doktorátus (1922); a leuveni, majd a nivelles-i ügyvédi kamara tagja; a nivelles-i kerület képviselője a képviselőházban (1936–1946); mezőgazdasági miniszter (1945); 1946-ban visszavonul a politikai életből, és visszatér az ügyvédi kamarába (1946–1949); a végrehajtó hivatal igazgató tanácsának elnöke (1949–1953); a Nemzeti Bank cenzora; 1953 márciusáig a Kisbirtokosok Nemzeti Szövetségének igazgatója; 1931 és 1940, illetve 1944 és 1945 között a Le vingtième siècle, a Le Soir és a La cité újságokban publikál; 1952. december 4 től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1967. október 8-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; elhunyt 1976. augusztus 24-én.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Született 1938-ban; német állampolgár; a Észak-Rajna–Vesztfália bírája, tisztviselő az-igazságügyi Minisztériumban (közösségi jogi és emberi jogi osztály); a Bizottság dán tagja kabinetjének, majd a Európa Tanács III. (Társadalmi Kohéziós) Főigazgatóságának (belső piac) a munkatársa; a szövetségi-igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Osztályának vezetője; az-igazságügy-miniszter kabinetfőnöke, majd a büntetőjogi aligazgatóság-igazgatója (Ministerialdirigent); megbízott előadó a Saarbrückeni Egyetemen; 1989. szeptember 25-től elhunytáig, 1997. február 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Irena Boruta
Irena Boruta

Született 1950-ben; jogi diploma a Wrocławi Egyetemen (1972); jogi doktor (Łódź, 1982); ügyvéd a Lengyel Köztársaság Ügyvédi Kamarájában (1977 óta); vendégkutató (Paris X Egyetem, 1987-1988; Nantes-i Egyetem, 1993-1994); a „Solidarność" szakértője (1995-2000); munkajogi és európai szociális jogi professzor a Łódźi Egyetemen (1997-1998 és 2001-2005), akkreditált professzor a Varsói Kereskedelmi Főiskolán (2002), munkajogi és társadalombiztosítási jogi professzor a Kardinał Stefan Wyszyński Egyetemen, Varsóban (2002-2005); munkaügyi és szociális miniszterhelyettes (1998-2001); a Lengyel Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának tárgyalásaival megbízott tárgyalóbizottság tagja (1998-2001); a lengyel kormány képviselője a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (1998-2001); számos munkajogi és európai szociális jogi kiadvány szerzője; 2005. október 6-től 2013. október 7-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Jacques RUEFF
Jacques RUEFF

Született 1896. augusztus 23-án Párizsban; francia állampolgár; pénzügyi főellenőr; a Francia Intézet tagja; a Belga Tudományos, Bölcsészettudományi és Művészeti Királyi Akadémia és a Lincei Nemzeti Akadémia (Olaszország) külföldi tagja; pénzügyi ellenőr (1923); a Párizsi Egyetem Statisztikai Intézetének egyetemi tanára (1923–1930); Poincaré miniszterelnök, illetve pénzügyminiszter kabinetjében lát el feladatokat (1926); a Népszövetség Titkársága gazdasági és pénzügyi szekciójának tagja (1927); pénzügyi attasé Franciaország londoni nagykövetségén (1930); az École libre des sciences politiques tanára (1933-tól): a pénzügyminisztériumban általános pénzmozgásokért felelős igazgatóhelyettes (1934), majd általános pénzmozgásokért felelős igazgató (1936–1939); kivételes megbízatású államtanácsos (1936); a Francia Nemzeti Bank kormányzóhelyettese (1939); helyettes küldött az ENSZ első és második közgyűlésén (1946); az ENSZ Gazdasági és Munkaügyi Bizottságának francia tagja (1946); a Párizsi Politikai Gazdaságtan Szövetségének és a Párizsi Statisztikai Szövetség tiszteletbeli elnöke; a Filozófiai és Társadalomtudományi Nemzetközi Tanács tiszteletbeli elnöke; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1962. május 18-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája. Az V. Köztársaság megalakításakor a De Gaulle tábornok által a gazdaság helyreállítását célzó terv kidolgozásával és alkalmazásával megbízott szakértői bizottságot vezeti, melynek egyik leglátványosabb intézkedése a „nehéz frank” megalkotása. 1962 és 1974 között a Gazdasági és Szociális Tanács tagja. Kitüntetik a Becsületrend nagykeresztjével; a Szellem- és Politikatudományi Akadémia tagja. A Francia Intézet kancellári tisztségét betöltő Jacques Ruefft 1964. április 30-án 18 szavazattal – az André Berry költőre leadott hat szavazat ellenében – a Francia Tudományos Akadémia tagjává választják Jean Cocteau megüresedett helyére, ahova 1965. április 1-jén André Maurois iktatja be. Elhunyt 1978. április 23-án.

Charles Léon HAMMES
Charles Léon HAMMES

Született 1898. május 21-én Falkban; luxemburgi állampolgár; jogi doktorátust szerez; ügyvéd a Luxembourgi Ügyvédi Kamarában (1922–1927); Igazságügyi Minisztériumban dolgozik (1927–1929); békebíró (1929–1930); helyettes államügyész (1930–1937), a kerületi bíróság bírája (1937–1945); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1945–1952); az Államtanács peres ügyek bizottságának tanácsadója (1951–1952); címzetes egyetemi tanár a Brüsszeli Egyetemen; a Nagyhercegség Államtanácsának tagja; a Benelux Jogegységesítési Bizottság tagja; a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia nemzeti bizottságának elnöke, a Nagyhercegség jogalkotási tanulmányokkal foglalkozó bizottságának elnöke; 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; 1958. október 7-től 1964. október 7-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája; 1964. október 8-tól 1967. október 9-ig az Európai Bíróság elnöke; az EGK, valamint a Közösséghez Társult Afrikai Államok és Madagaszkár Közötti Társulás választottbíróságának elnöke (1965–1967); elhunyt 1967. december 9-én.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Született 1938-ban; görög állampolgár; az Államtanács előadója, majd államtanácsos; a Legfelsőbb Különbíróság tagja; a védjegybíróságok tagja; a közösségi jog alkalmazása területén közigazgatási tanácsos; a Nemzeti Közigazgatási Iskolán és a Továbbképzési Intézetben közösségi jogot oktató egyetemi tanár; 1989. szeptember 1-jétől 1992. szeptember 18-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Született 1967 ben; az Institut d'études politiques de Grenoble on (1988) és az École nationale d'administrationon (1993) szerez diplomát; auditeur az Államtanácson (Conseil d'État) [juge rapporteur a peres ügyek szekciójában (1993-1997), illetve a szociális szekcióban (1996-1997)]; maître des requêtes az Államtanácson (1996-2008); docens az Institut d'études politiques de Paris n (1993-1995); commissaire du gouvernement a nyugdíjak különleges semmisségi bizottságánál (1994-1996); jogi tanácsadó a Közszolgálati Minisztériumban és Párizs Város Önkormányzatánál (1995-1997); főtitkár az Yonne megyei prefektúrán, az Auxerre i Kerület alprefektusa (1997-1999); főtitkár a Savoie megyei prefektúrán, a Chambéryi Kerület alprefektusa (1999-2001); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (2001-2005); az Észak atlanti Szerződés Szervezete (NATO) jogorvoslati bizottságának tagja (2001-2005); az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bírája (2005-2011, tanácselnök 2008-2011); conseiller d'État, a peres ügyek szekciója nyolcadik tanácsa elnökének helyettese; az Európai Űrügynökség jogorvoslati bizottságának tagja (2011-2013); 2013. szeptember 16 tól a Törvényszék bírája.

Adrianus VAN KLEFFENS
Adrianus VAN KLEFFENS

Született 1899. október 14-én; holland állampolgár; jogi tanulmányokat végez (Leiden); a Népszövetség főtitkárságán dolgozik Genfben; az amszterdami bíróság bírája; a Nemzetközi Tengerészeti Bizottság tagja; a Gazdasági Minisztérium külkereskedelmi osztályának igazgatója (1934); hadifogoly; 1945-ben folytatja tevékenységét a Gazdasági Minisztériumban; végigkíséri az európai gazdasági integráció fejlődését; Hollandia részéről a Benelux Unió tervének fő szerzője; 1952. december 10-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának bírája; elhunyt 1973. augusztus 2-án.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Született 1945-ban; egyetemi tanulmányait Berlinben, Münchenben és Frankfurt am Mainban végezte (1966-1972), első államvizsga (1972); bírósági fogalmazó Frankfurt am Mainban (1972-1973 és 1974-1975); bruges-i Collège d'Europe (1973-1974); szakvizsga (Frankfurt am Main, 1976); a Szövetségi Munkaügyi Hivatal alkalmazottja és ügyvéd (1976); munkaügyi bíróságon bíró (Hessen tartomány, 1977-1993); a Frankfurt am Main-i Fachhochschule für Sozialarbeiton és a wiesbadeni Verwaltungsfachhochschulén tart előadásokat (1979-1990); nemzeti szakértő az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatánál (1993-1996 és 2001-2005); a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetségén szociális ügyi attasé Madridban (1996-2001); bíró a Frankfurt am Main-i munkaügyi bíróságon (2005. február-szeptember); 2005. október 6-tól 2016. áprilisig 13-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Született 1939-ben; egyetemi tanulmányokat folytat a Montpellier-i és a Párizsi jogi és gazdaságtudományi karon; jogi dokturátus (1964); ügyvéd (1964); jogi képviselő (1967); főtisztviselő a Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztériumban; a Gazdasági és Szociális Tanács tagja (1978-1989), majd elnöke (1988-1989); a Société nationale de crédit et d'investissement és a Société européenne des satellites tisztviselője (1989-ig); az Institut universitaire international Luxembourg tanácsának tagja (1993-1995), majd elnöke (1995-2004); a Luxembourgi Egyetem tanára; az Európai Szociális Alap bizottságának, a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság kormányzati képviselője, továbbá az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának kormányzati képviselője (1989-ig); az Elsőfokú Bíróságon bíró 1989. szeptember 25-től 1996. július 11-ig; 1996. július 12-től 2008. január 15-ig a Bíróság bírája.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Született 1944-ben; holland állampolgár; ügyvezető titkár a D. Hudig & Co. biztosítónál, majd a Granaria BV-nél; a Rotterdami Kerületi Bíróság bírája; a Holland Antillák Bíróságának tagja; a Rotterdami Kantoni Bíróság bírája; a Rotterdami Kerületi Bíróság alelnöke; 1989. szeptember 25-től 1998. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Született 1956-ban; jogi tanulmányok (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); nemzetközi kereskedelemre való szakosodás (Mexikó, 1983); európai integrációs (Barcelonai Kereskedelmi Kamara, 1985) és közösségi jogi tanulmányok (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); a Generalitat de Catalunya tisztviselője (az Ipari és Energiaügyi Minisztérium Jogi Szolgálatának tagja, 1984. áprilistól 1986. augusztusig); a Barcelonai Ügyvédi Kamara tagja (1985-1987); az Európai Közösségek Bírósága Kutatási és Dokumentációs Osztályának tanácsosa, később főtanácsosa (1986-1994); jogi referens a Bíróságon (Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok kabinetjében 1995. januártól 2004. áprilisig; Lõhmus bíró kabinetjében 2004. májustól 2009. augusztusig); előadásokat tart a közösségi perekről az Universitat Autònoma de Barcelona jogi karán (1993-2000); számos európai szociális jogi publikáció és előadás; a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal Fellebbviteli Tanácsának tagja (2006-2009); 2009. október 7-től 2016. áprilisig 13-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Maurice LAGRANGE
Maurice LAGRANGE

Született 1900. május 14-én Meudonban; francia állampolgár; versenyvizsga útján bekerül az Államtanácsba, a pénzügyi szekcióba beosztott második fokozatú ülnök (1924), első fokozatú ülnök (1929), államtanácsi előadó (1934), majd államtanácsos (1945); a kormány megbízottja az Államtanácsban; jogi szakértőként részt vesz az ESZAK-ot létrehozó szerződés aláírásához vezető tárgyalásokon (1950); 1952. december 4-től 1958. október 6-ig az ESZAK Bíróságának főtanácsnoka; 1958. október 7-től 1964. október 8-ig az Európai Közösségek Bíróságának főtanácsnoka; elhunyt 1986. szeptember 5-én.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Született 1945-ben; a Bíróságon jogász-nyelvész; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban; a bírói tanács tagja; Dánia Európai Közösségek melletti állandó képviseletén jogi attasé; bíró az Østre Landsret-en (fellebbviteli bíróság); az Igazságügyi Minisztériumban az alkotmány- és közigazgatási jogi osztály vezetője; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; egyetemi docens; az Európa Tanács emberi jogi irányító bizottságának tagja (EJIB), majd az EJIB Igazgatóságának tagja; 2004-től a Trieri Európai Jogi Akadémia "Jogi továbbképzési ad hoc bizottság" tagja; 1989. szeptember 25-től az Elsőfokú Bíróság bírája; 1998. március 4-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság elnöke.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

született 1950-ben; a jogtudományok doktora és a padovai ügyvédi kamara tagja; a Padovai Egyetem jogi karán polgári és összehasonlító jogi segédkutató, majd kutató (1977–1982); közösségi jogot oktat a Collegio Europeo-n (Párma, 1990–1998), a Padovai Egyetem (1985–1987), a Maceratai Egyetem (1991–1994) és a Nápolyi Egyetem (1995) jogi karán, valamint a Milánói Egyetemen (2000-2001); a Páduai Egyetem „Master in European Integration” tudományos bizottságának tagja; az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője a Könyvtári Igazgatóságon, valamint a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon (1982–1984); G. F. Mancini főtanácsnok jogi referense az Európai Közösségek Bíróságán (1984–1988); E. Vincinek, az Európai Parlament főtitkárának jogi tanácsadója (1988–1993); az Európai Parlament jogi szolgálatának osztályvezetője (1995–1999); az Európai Parlament jogalkotási koordinációs és egyeztetési, intézményközi kapcsolatok és kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel igazgatóságának igazgatója (1994–2004); az Európai Parlament külkapcsolati igazgatóságának igazgatója (2004–2006; az Európai Parlament jogi szolgálatán a jogalkotási ügyek igazgatóságának igazgatója (2006–2011); számos olasz polgári jogi és európai uniós jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Karl ROEMER
Karl ROEMER

Született 1899. december 30-án; német állampolgár; gazdaságpolitikai és jogi tanulmányokat folytat (Köln, München, Freiburg, Bonn); „Gerichtsassessor” és bíró (Köln, 1932); 1946-ig ügyvéd a berlini kamarában; ügyvéd a Saarbrückeni Elsőfokú Bíróságon és Fellebbviteli Bíróságon; 1947 és 1952 között főként külföldi joggal kapcsolatos tevékenységet végez, a német érdekeket védi a megszállási rendszer keretében felállított hatóságok és bíróságok, valamint a külföldi hatóságok és bíróságok előtt; a külföldi diplomáciai szolgálatok felállítása előtt különleges feladatokat lát el a szövetségi kormány képviseletében; 1947 és 1948 között részt vesz a „Sonderstelle für Geld und Kredit” pénzügyi reform előkészítésére irányuló munkában Homburgban; főtanácsnok a Bíróságon (1953–1973); elhunyt 1984. december 21-én.

René Barents
René Barents

született 1951‑ben; jogot és közgazdaságtant végez (rotterdami Erasmus Egyetem, 1973); a jogtudományok doktora (Utrechti Egyetem, 1981); európai jogi és nemzetközi gazdasági jogi kutató (1973-1974), valamint európai jogi és gazdasági jogi docens az Utrechti Egyetem Európa Intézetében (1974–1979) és a Leideni Egyetemen (1979–1981); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1981–1986); az Európai Közösségek Bírósága Személyzeti Osztályán a „Személyzeti szabályzati jogok” egység vezetője (1986-1987); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának tagja (1987–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1991–2000); az Európai Unió Bírósága Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságán osztályvezető (2000–2009); majd igazgató (2009–2011); európai jogi címzetes egyetemi tanár (1988–2003) és tiszteletbeli egyetemi tanár (2003 óta) a Maastrichti Egyetemen; tanácsadó a 's-hertogenboschi fellebbviteli bíróságon (1993–2011); a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja (1993 óta); számos európai jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Született 1946-ban; Abogado del Estado (Jaén és Granada); a jaéni majd a cordobai közigazgatási gazdasági bíróság hivatalvezetője; az ügyvédi kar tagja (Jaén, Granada); a Külügyminisztériumban a közösségi jogi peres ügyek szolgálatának vezetője; az Elsőfokú Bíróság létrehozásával foglalkozó tanácsi munkacsoportban a spanyol küldöttség vezetője; 1989. szeptember 25-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Rino ROSSI
Rino ROSSI

Született 1889. augusztus 14-én Chivennában; olasz állampolgár; békebíró („pretore”) Caraglióban (1920) és Torinóban (1924); a Rodoszi Bíróság elnöke (1928), a Római Bíróságra beosztott bíró (1934); kereskedelmi bíró a Kairói Kereskedelmi Bíróságon (1936); dolgozik a Külügyminisztériumban (1940); a Rodoszi Fellebbviteli Bíróság elnöke (1941); a L’Aquilai, majd a Római Fellebbviteli Bíróság bírája (1945); a Semmítőszékre beosztott ügyész (1948); a Semmítőszék főügyészhelyettese (1951), a Semmítőszék tanácselnöke (1958); 1958. október 7-től 1964. október 7-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1974. február 6-án.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Született 1948-ban; francia állampolgár; ellenőr a Kincstárnál; államtanácsi ülnök, majd előadó; jogtanácsos több miniszter mellett; több francia felsőoktatási intézményben docens és megbízott előadó; jogi referens az Európai Bíróságon; a Crédit Lyonnais jogi szolgálatának-igazgatója; az Association européenne pour le droit bancaire et financier tiszteletbeli elnöke; 1989. szeptember 15-től 1995. szeptember 18-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Született 1957-ban; jogot végez (Trinity College, Dublin, 1975–1979); kutatási asszisztens Mary Robinson szenátor mellett (1978–1979 és 1980); „Pádraig Pearse” tanulmányi ösztöndíj a Collège d'Europe-ban (Bruges, 1979); posztgraduális uniós jogi tanulmányok a Collège d'Europe-ban (1979–1980); jogi LL.M. a Cambridge i Egyetemen (1980–1981); gyakornok az Európai Parlamentnél (Luxembourg, 1981); tanácsos az Európai Parlament jogi bizottságának titkárságán (Luxembourg, 1981–1988); az Európai Parlament jogi szolgálatának tagja (Brüsszel, 1988–1995); jogi referens a Bíróságon (1995–2000); európai jogi docens a Harvard Law Scoolban (2000); az Európai Parlament jogi szolgálatának tagja (2000–2003), később e szolgálatnál egységvezető (2003–2011), majd igazgató (2011); számos publikáció szerzője; 2011. Október 6, 2011 az augusztus 31, 2016a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Nicola CATALANO
Nicola CATALANO

Született 1910. február 17-én Castellanetában; jogi doktorátust szerez (1932), 1939-ig ügyvéd; versenyvizsga útján felvételt nyer az „Avvocatura generale dello Stato"-ba, majd általános helyettessé nevezik ki (1955); tanársegéd a Római Egyetemen (1939-1950); „commissario governativo" az Il Giornale d'Italia kiadóban (1944-1946); a Poligrafico dello Stato jogtanácsosa (1946-1948); a békeszerződést tárgyaló bizottságban az olasz kormány meghatalmazottja (1948-1950); a tangeri nemzetközi övezet (1951-1953) és az ESZAK Főhatóságának (1953-1956) jogtanácsosa; a Római Szerződések kidolgozásában résztvevő olasz küldöttség jogi szakértője; több jogi mű szerzője; a Bíróság bírája (1958-1961); elhunyt 1984. augusztus 5-én.

Andreas Matthias DONNER
Andreas Matthias DONNER

Született 1918. január 15-én Rotterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez (1941); jogi tevékenység a „Schoolraad voor de Scholen met de Bijbel”-ben, a szervezet megszállók általi betiltása után titokban folytatja tevékenységét (1941–1945); az Amszterdami Szabadegyetemen közjogot és közigazgatási jogot oktató egyetemi tanár (1945-től); a „Nederlandse Verening voor Administratief Recht” elnöke (1948–1958); 1955-től a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja; 1958. október 7-től 1979. március 29-ig az Európai Bíróság bírája, 1958. október 7-től 1964. október 7-ig elnöke; alkotmányjogot oktató egyetemi tanár a Groningeni Egyetemen (1979–1984); elhunyt 1992. augusztus 24-én.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

született 1966-ban; jogi tanulmányok (Candidatus iuris) az Aarhusi Egyetemen (1989); ügyvédjelölt a dán kormány jogtanácsosa mellett (1989–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán C. C. Gulmann főtanácsnok mellett (1991–1993); felvételt nyer a dán ügyvédi kamarába (1993); ügyvéd a dán kormány jogtanácsosa mellett (1993–1995); európai jogot oktat a Koppenhágai Egyetemen; docens az Institut européen d'administration publique‑ben (EIPA) (Luxembourg, 1995–1997); ügyvéd Brüsszelben (1997); docens, majd megbízott igazgató az EIPA‑ban (Luxembourg, 1997–1999); tanácsos az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Felügyeleti Hatóság jogi szolgálatánál (1999-2000); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán C. C. Gulmann bíró (2003–2006), majd L. Bay Larsen bíró mellett (2006–2013); 2013. október 7-től 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Született 1954-ben; jogi diploma és PhD Katholieke Universiteit-en (Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); tanársegéd (1979-1983), majd az európai jog tanára (1983-tól) a Leuveni Katholieke Universiteit-en; az Európai Közösségek Bíróságán jogi referens (1984-1985); tanár a College d'Europe-ban Brugge-ben (1984-1989); ügyvéd a brüsszeli ügyvédi kamarában (1986-1989); vendégprofesszor a Harvard Law School-on (1989); 1989. szeptember 25-től 2003. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2003. október 7-től a Bíróság bírája; 2012. október 9-től 2015. október 8-ig az Bíróság elnökhelyettese.; 2015. október 8-től a Bíróság elnöke.

Alberto TRABUCCHI
Alberto TRABUCCHI

Született 1907. július 26-án Veronában; olasz állampolgár; a Padovai Egyetemen szerez jogi doktorátust (1928); a Padovai Jogfilozófiai Intézet tanársegédje (1929); polgári jogot oktató egyetemi magántanár (1935); polgári jogot oktató egyetemi tanár Ferrarában (1935-1942); polgári jogot oktató címzetes egyetemi tanár Velencében (1941-1942); 1942-től polgári jogot oktató rendes egyetemi tanár Padovában, majd 1953-tól összehasonlító magánjogot oktat ugyanezen az egyetemen; 1945-től a magánjogi intézet igazgatója Padovában; az Istituto Veneto de Venise, valamint a Pádovai, a Veronai és a Ferrarai Akadémia tagja; 1962. március 8-tól 1972. december 12-ig bíró, majd 1973. január 9-től 1976. október 6-ig főtanácsnok a Bíróságon; elhunyt 1998. április 18-án.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Született 1946-ban; brit állampolgár; barrister, Middle Temple; kereskedelmi jogra, európai jogra és közjogra szakosodott Queen’s Counsel; A „Bellamy & Child, Common Market Law of Competition” első három kiadásának társszerzője; 1992. március 10-től 1999. december 15-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

João Sant
João Sant'Anna

Született 1957 ben; jogi diploma a Lisszaboni Egyetemen (1980); a közigazgatási jog oktatója a Lisszaboni Egyetemen (1979-1980); szellemi tulajdoni tanulmányok a müncheni Max Planck Intézetben (1982-1984); tisztviselő, majd osztályvezető a Belügyminisztériumban (1980-1986); ügyvéd a Lisszaboni Ügyvédi Kamarában (1981-1986); tisztviselő az Európai Parlamentben, az információs és közönségkapcsolati főigazgatóságon (1986-1987), a kutatási és tanulmányi főigazgatóságon (1987-1992), a személyzeti, költségvetési és pénzügyi főigazgatóságon (1992-1996) és a jogi szolgálatnál (1996-2000); az európai ombudsman mellett az igazgatási és pénzügyi osztály vezetője (2000-2007), majd a jogi osztály igazgatója (2007-2011) és az „A" igazgatóság igazgatója (2012-2015); az április 13-án, augusztus 31-én 2016-ban tól a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

született 1978-ban; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (2002) és európai jogi Master of Laws fokozat a Collège d'Europe-ban (Bruges, 2004); a jogtudományok doktora (2008); ügyvéd a Brüsszeli Ügyvédi Kamarában (2004–2006); az Európai Unió eljárásjogának óraadója a szófiai Nemzetgazdasági és Világgazdasági Egyetemen (2008–2012) és Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (2010–2013); az európai uniós jog és a nemzetközi magánjog docense a Bolgár Tudományos Akadémián (2014 óta); vendégoktató a Cambridge-i Egyetemen és a KU Leuven-en; jogi referens az Európai Unió Bíróságán (2007–2016); a bolgár európai jogi egyesület alapítója és elnökségének tagja; az Evropeiski praven pregled európai jogi folyóirat főszerkesztője; számos európai jogi publikáció szerzője; 2016. április 13-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Született 1944-ban; görög állampolgár; ügyvéd (Athén); a Bíróságon jogi referens Chloros bíró, majd Kakouris bíró mellett; közjogot és közösségi jogot oktató egyetemi tanár (Athén); jogtanácsos; a Számvevőszék vezető attaséja; 1992. szeptember 18-tól 1998. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Robert LECOURT
Robert LECOURT

Született 1908. szeptember 19-én; francia állampolgár; jogi doktorátust szerez; ügyvéd a Párizsi Fellebbviteli Bíróságon; tartalékos százados; az ellenállási mozgalom titkos igazgatótanácsának tagja, a Nemzeti Felszabadítási Mozgalom tagja; az ideiglenes nemzetgyűlés tagja; Párizs képviselője (1945-1958); az Hautes-Alpes megye képviselője (1958. november); igazságügy-miniszter (garde des Sceaux, 1948 és 1958 között több alkalommal); a [Francia] Köztársaság és a Közösség tagállamai közötti segélyezésért és együttműködésért, majd a tengeren túli megyékért és tengeren túli területekért, valamint a Szaharáért felelős miniszter (1959. január - 1961. augusztus); az Európai Mozgalom végrehajtó bizottságának tagja; 1962. május 18-tól 1967. október 9-ig a Bíróság bírája; 1967. október 10-től 1976. október 25-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 2004. augusztus 9-én.

Virpi TIILI
Virpi TIILI

Született 1942-ben; a Helsinki Egyetemen szerez jogi doktorátust; a Helsinki Egyetemen a polgári és kereskedelmi jogi tanszéken tanársegéd, a finnországi Központi Kereskedelmi Kamara jogi és kereskedelempolitikai igazgatója; a finn Fogyasztóvédelmi Felügyelet főigazgatója; számos kormánybizottság és küldöttség tagja, többek közt a gyógyszerreklám-felügyeleti tanács elnöke (1988-1990), a fogyasztóvédelmi ügyek tanácsának a tagja (1990-1994), a versenyügyi tanács tagja (1991-1994), és a Nordic Intellectual Property Law Review szerkesztőbizottságának a tagja (1982-1990); 1995. január 18 tól 2009. október 6 ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Született 1955-ben; jogi tanulmányok Regensburgban és Genfben (1974-1979); első államvizsga (1979); közösségi jogi posztgraduális tanulmányok a bruges-i Collège d'Europe-ban (1979-1980); bírósági fogalmazó Regensburgban (1980-1983); jogi doktor (1982); szakvizsga (1983); ügyvéd Münchenben és Párizsban (1983-1989); az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője (1990-2005); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (P. Jann bíró kabinetje, 1995-2005); több egyetemen tart előadásokat Németországban, Ausztriában, Svájcban és Oroszországban; a Saar-vidéki Egyetem tiszteletbeli professzora (1999 óta); több jogi bizottság, egyesület és tanács tagja; számos közösségi jogi és perjogi kiadvány szerzője; 2005. november 30-augusztus 31, 2016 az Európai Közszolgálati Törvényszék hivatalvezetője.

Walter STRAUSS
Walter STRAUSS

Született 1900. június 15-én Berlinben; német állampolgár; jogi doktorátust szerez (Heidelberg, 1924); a berlini bíróságokon kisegítő bíró; tisztviselő a Gazdasági Minisztériumban (1928 és 1935 között); gazdasági szakértő; berlini kórházakban ügyvezető igazgató; a hesseni kormány szövetségi ügyekért felelős államtitkára, az Amerikai Megszállási Övezet Szövetségi Tanácsa Igazgatóságának tagja Stuttgartban (1946); az egyesített gazdasági övezet igazgatásának előbb igazgatóhelyettese (1947-1948), majd jogi hivatalának vezetője (1948-1949); a parlamenti tanács tagja (1948-1949); a szövetségi Igazságügyi Minisztérium államtitkára (1949-1963); 1963. február 6-tól 1970. október 28-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1976. január 1-jén.

Josef Azizi
Josef Azizi

Született 1948-ban; a Bécsi Egyetemen szerez jogi, közgazdasági és társadalomtudományi diplomát; a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Bécsi Egyetem jogi karán és több más egyetemen oktat; a Bécsi Egyetem jogi karának tiszteletbeli professzora; Ministerialrat és osztályvezető a Szövetségi Kancellárián; az Európa Tanács Igazságügyi Együttműködés (ETIE) irányító bizottságának tagja; ad litem meghatalmazott a Verfassungsgerichtshof (Alkotmánybíróság) előtt a szövetségi törvények alkotmányossági vizsgálatára irányuló eljárásokban; a közösségi jognak az osztrák szövetségi jogba történő átültetéséért felelős koordinátor; 1995. január 18-tól 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Riccardo MONACO
Riccardo MONACO

Született 1909. január 2-án; olasz állampolgár; jogi doktorátust szerez a Torinói Egyetemen (1930); nemzetközi jogi „Privatdozent" (1933); a Torinói Egyetemen oktat; a Cagliari (1939-1940), majd a Modenai Egyetemen (1940-1942) nemzetközi jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár; rendes egyetemi tanár a Torinói Egyetem jogi karán (1942-1956); a Római Egyetem politikatudományi karán „nemzetközi szervezetek" tárgyat oktató rendes egyetemi tanár (1956-1964); a Torinói Bíróság bírája; államtanácsos (1948-től); az Államtanács tiszteletbeli szekciójának elnöke (1956); a diplomáciai peres ügyek főtitkára és a jogi szolgálat vezetője; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja, az Állandó Választottbíróság tagja; 1964. október 8-tól 1976. február 3-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2000. január 18-án.

Joseph GAND
Joseph GAND

Született 1913. február 28-án; francia állampolgár; jogot végez; közjogból és politikai gazdaságtanból szakoklevelet szerez; diplomát szerez az École libre des sciences politiques-on; 1963-ban versenyvizsga útján az Államtanács ülnöke; 1947 és 1950, 1957 és 1960, valamint 1962 és 1964 között a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójánál; 1959 februárjától 1961 áprilisáig a közigazgatás és közszolgálat főigazgatója; 1947-től 1958-ig az École nationale d'administration docense; 1958-tól 1962-ig egyetemi tanár a párizsi Institut d'études politiques-on; 1964. október 8-tól 1970. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1974. október 4-én.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Született 1945-ben; a Lundi Egyetemen szerez jogi diplomát; jogi referens és bíró a trollhättani elsőfokú bíróságon (1971-1974); jogi referens a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon (1974-1975); bíró a Stockholmi Elsőfokú Bíróságon (1975); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróság elnökének tanácsadója jogi és igazgatási ügyekben (1975-1978); megbízott a Domstolverketen (Országos Igazságszolgáltatási Tanács) (1977); tanácsadó az Igazságügyi Kancelláriahivatalban (Justice Chancellor) (1979-1980); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon a bírói tanács tagja (1980-1981); jogtanácsos a Kereskedelmi Minisztériumban (1981-1982); a Külügyminisztériumban a jogi ügyekért felelős jogtanácsos, majd igazgató és főigazgató (1982-1995); 1992-ben nagykövet; a Swedish Market Court elnökhelyettese; az EGT-tárgyalások során (az EFTA-csoport alelnöke, majd elnöke) és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása érdekében folytatott tárgyalások során a jogi és intézményi kérdések felelőse; 1995. január 18-tól 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2011. október 6-ig a Bíróság bírája.

André Potocki
André Potocki

Született 1950-ben; francia állampolgár; a Semmítőszék elnökségének főtitkára (1988); a Párizsi Elsőfokú Bíróság alelnöke (1990); az-igazságügyi Minisztérium európai és nemzetközi ügyek szolgálatának vezetője (1991); a Párizsi Fellebbviteli Bíróság tagja és a Paris X – Nanterre Egyetem docense (1994); 1995. szeptember 18-tól 2001. szeptember 19-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Josse J. MERTENS de WILMARS
Josse J. MERTENS de WILMARS

Született 1912. június 22-én St-Niklaas Waasban; belga állampolgár; jogi doktorátust szerez (1934); ügyvéd, a kamara fegyelmi bizottságának tagja (1935); a politika- és diplomáciatudományok doktora (1945); a Vlaamse Conferentie van de Balie hivatalának tagja, majd elnöke; a Képviselőház tagja (1951-1961); a külügyi, az igazságügyi és az alkotmánymódosító parlamenti bizottságok tagja; a Leuveni Egyetem jogi karának címzetes egyetemi tanára; 1967. október 9-től 1980. október 29-ig a Bíróság bírája, 1980. október 30-tól 1984. április 10-ig elnöke; elhunyt 2002. augusztus 1-jén.

Pierre PESCATORE
Pierre PESCATORE

Született 1919. november 20-án Luxembourgban; luxemburgi állampolgár; jogi doktorátust szerez; a Külügyminisztérium jogtanácsosa, politikai igazgatója, majd főtitkára (1946-1967); a Liège-i Egyetem jogi karán oktat (1951); a Liège-i Egyetem Európai Jogi Tanulmányok Intézetének egyik alapítója (1963); címzetes egyetemi tanár és tanszékvezető egyetemi tanár a közösségi jogi tanszéken (1965); a Nemzetközi Jogi Intézet varsói ülésének társult tagja (1965); a Nagyhercegi Intézet szellem- és politikatudományok szekciójának tagja (1967); 1967. október 9-től 1985. október 7-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2010. február 2-án.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Született 1950-ben; portugál állampolgár; egyetemi tanár a Coimbrai Egyetem jogi karán és a Portói Katolikus Egyetem jogi karán; Jean Monnet professzori cím birtokosa; a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián (francia nyelvű) kurzus-igazgatója (1984) és a Paris 1 Egyetem jogi karának vendégprofesszora (1995); az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL), a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciának, a Polgári Jogi Nemzetközi Bizottságnak és az Európa Tanács Állampolgársági Bizottságának portugál kormányképviselője; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja; 1995. szeptember 18-tól 2003. március 31-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Hans KUTSCHER
Hans KUTSCHER

Született 1911. december 14-én Hamburgban; német állampolgár; jogi tanulmányokat folytat (Graz, Freiburg im Breisgau, Berlin); jogi doktorátust szerez (1937, Königsberg/Pr.); tisztviselő a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban; a Bundesrat jogi szakértői bizottságának, valamint a Bundestag és a Bundesrat vegyesbizottságának titkára; a Karlsruhei Alkotmánybíróság bírája (1955-1970); a Heidelbergi Egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára; 1970. október 28-tól 1976. október 6-ig az Európai Közösségek Bíróságának bírája, 1976. október 7-től 1980. október 31-ig elnöke; elhunyt 1993. augusztus 24-én.

John D. Cooke
John D. Cooke

Született 1944-ben; 1966-tól az Ír Ügyvédi Kamara tagja; tagja az angliai és wales-i, észak-írországi, új-dél wales-i ügyvédi kamaráknak; 1966-tól 1996-ig barrister; 1980-tól Írországban (Senior Counsel), 1991-től Új-dél Walesben az Inner Bar tagja; 1985-től 1986-ig az Európai Közösségek Ügyvédi Kamarái (EKÜK) Tanácsának elnöke; vendégprofesszor a dublini University College jogi karán; a Chartered Institute of Arbitrators tagja; 1987-től 1990-ig az írországi Royal Zoological Society elnöke; a dublini Honorable Society of Kings Inns rangidős tagja (bencher); a londoni Lincoln's Inn tiszteletbeli rangidős tagja (honorary bencher); 1996. január 10-től 2008. szeptember 15-igaz Elsőfokú Bíróság bírája.

Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE
Alain Louis DUTHEILLET de LAMOTHE

Született 1919. augusztus 25-én Limoges-ban; francia állampolgár; jogi doktorátust szerez; bölcsészettudományokat végez (angol szakon); az École nationale d'administration hallgatója (1945-1947); előbb ülnök az Államtanácsban, majd államtanácsi előadóvá (1954), később tanácsossá nevezik ki (1969); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójában (1957-1969) és a hatásköri összeütközéseket elbíráló bíróságon (1965-1970); tisztviselő az Európai gazdasági együttműködési tárcaközi bizottságnál (1948-1951), majd a miniszterelnök (1952), a honvédelmi miniszter (1952-1954), és az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetjeiben (1969-1970); szakmai segítségnyújtás címén külföldi megbízatásokat teljesít; az École nationale d'administration és a párizsi Institut d'études politiques docense; rendszeresen publikál jogi folyóiratokban; 1970. október 7-től elhunytáig, 1972. január 2-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Született 1940-ben; a Marburgi Egyetemen tudományos munkatárs; a jogtudomány doktora (Marburgi Egyetem); nemzetközi magánjoggal foglalkozó tisztviselő (Referent), majd a nemzetközi magánjogi osztály (Referat) vezetője, végül az egyik polgári jogi főosztály (Unterabteilung) vezetője a Szövetségi Igazságügyi Minisztériumban; az Unidroit igazgatótanácsának tagja (1993-1998); a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia gyermekvédelmi egyezmény kidolgozásáért felelős bizottságának elnöke (1996); a Trieri Egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára (nemzetközi magán- és eljárásjog, európai jog); 2002 óta a hamburgi külföldi és nemzetközi magánjogi Max Planck Intézet szaktanácsadói testületének tagja; 1997. június 11-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Henri MAYRAS
Henri MAYRAS

Született 1920. március 29-én Charenton le Pont-ban (Val de Marne); francia állampolgár; közjogi és politikai gazdaságtan szakoklevelet szerzett; a francia-olasz békéltető bizottságban a kormány meghatalmazottja (1949-1951); az igazságügy-miniszter (garde des Sceaux) kabinetjének szaktanácsadója (1952-1953); államtanácsi ülnök, majd ezt követően előadóvá (1954) és államtanácsossá nevezik ki (1972); jogtanácsos Franciaország marokkói nagykövetségén (1956-1958); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek szekciójában (1958-1961); a Marokkói Legfelsőbb Bíróság közigazgatási tanácsának elnöke (1961-1964); az Igazságügyi Minisztérium jogi szolgálatának igazgatója (1964); az École nationale d'administration docense; a rabati jogi karon oktat; az École marocaine d'administration egyetemi tanára; 1972. március 22-től 1981. március 18-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1995. július 9-én995.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Született 1938-ban; olasz állampolgár;a Bolognai Egyetemen a nemzetközi jog professzora és az európai közösségi jogi Jean Monnet tanszék vezetője; doctor honoris causa a madridi Carlos III egyetemen; vendégprofesszor a Johns Hopkins (Bologna Center), a St. Johns (New York), a Georgetown, a Paris II, a Georgia (Athén) és az Institut Universitaire International (Luxembourg) egyetemeken; a Nijmegeni Egyetemen szervezett European Business Law Pallas Program koordinátora; az Európai Közösségek Bizottsága Közbeszerzési Tanácsadó Bizottságának tagja; kereskedelmi és ipari helyettes államtitkár a Tanács soros olasz elnöksége alatt; a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) foglalkozó európai közösségi munkacsoport tagja és a WTO-val foglalkozó hágai Nemzetközi Jogi Akadémia kutatóközpontja 1997-es ülésének-igazgatója; 1998. március 4-től 2006. május 3-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. május 4-től főtanácsnok a Bíróságon.

 

Cearbhall O
Cearbhall O'DALAIGH

Született 1911. február 12-én; ír állampolgár; keltológiából oklevelet szerez (University College, Dublin, 1933); barrister, King's Inn (1934); Senior Counsel (1945); bencher, King's Inn (1946); Attorney general (1946-1948 és 1951-1953); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1953-1961); Chief Justice (1961-1973); az Európai Bíróság bírája (1973. január 9-től 1974. december 12-ig ); Írország elnöke (1974-1976); elhunyt 1978. március 21-én.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Született 1950-ben; ügyvéd (1974-1980); az Európai Közösségek Bizottsága Jogi Szolgálatának nemzeti szakértője, majd az V. Főigazgatóság (Foglalkoztatás, Ipari Kapcsolatok, Szociális Ügyek) vezető tisztviselője; a görög Államtanács ülnöke, előadója majd 1999-től tanácsosa; a görög Legfelsőbb Különbíróság tagja; a görög jogszabály-előkészítő központi bizottság tagja (1996-1998); a görög kormány főtitkársága mellett működő jogi szolgálat igazgatója; 1998. szeptember 17-től 2010. október 25-ig a Törvényszék bírája.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Született 1944-ben; a Holland Legfelsőbb Bíróságon bíró (1996); a College van Beroep voor het bedrijfsleven (kereskedelmi és ipari közigazgatási bíróság) bírája és elnökhelyettese (1986); bíró a társadalombiztosítási ügyekben eljáró Fellebbviteli Bíróságon és a vámtarifákkal kapcsolatos ügyekben eljáró Közigazgatási Bíróságon; 1980-tól a Bíróságon jogi referens; a Groningeni Egyetem jogi karán európai jogot tanít és segédkutató a University of Michigan Law School-on; az amszterdami kereskedelmi kamara nemzetközi titkárságának tagja (1970); 1998. szeptember 17-től 2010. szeptember 13-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Max SØRENSEN
Max SØRENSEN

Született 1913. február 19-én Koppenhágában; dán állampolgár; jogi tanulmányokat végez a Koppenhágai Egyetemen és a genfi Institut universitaire des Hautes études internationales-ban; jogi doktorátust szerez (1946); a dán Külügyminisztérium keretén belül Bernben és Londonban teljesít szolgálatot (1938-1945); az Aarhusi Egyetemen nemzetközi jogot és alkotmányjogot oktató egyetemi tanár (1947-től); az északi-tengeri kontinentális talapzat ügyekben a Nemzetközi Bíróságon a dán és a holland kormány által kijelölt ad hoc bíró (1968-1969); az Állandó Választottbíróság tagja; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja; 1973. január 9-től 1979. október 8-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1981. október 11-én.

Gerhard REISCHL
Gerhard REISCHL

Született 1918. július 17-én Münchenben; német állampolgár; jogi doktorátust szerez a Müncheni Egyetemen (1950); szakvizsgát tesz jogtudományokból (1951); helyettes bíró, majd elsőfokú bírói minőségben bíró Bajorország Igazságügyi Minisztériumában (1951-1954); bíró a müncheni bíróságon (1954-1955); a „Bund" előtt Bajorországot teljhatalmúlag képviselő minisztérium szolgálatában áll (1955-1956); Oberregierungsrat, majd Regierungsdirektor a bajor miniszterelnöki hivatalban Münchenben (1956-1958); a Müncheni Tartományi Legfelsőbb Bíróság bírája (1958-1961); a Bundestag képviselője (1961-1972); a szövetségi Pénzügyminisztérium parlamenttel való kapcsolataiért felelős államtitkár (1969-1971); az Európai Közgyűlés tagja (1971-1973); 1973. október 9-től 1984. január 11-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 1998. április 16-án.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Született 1948-ban; a Cambridge-i Egyetemen szerzi meg diplomáit BA 1969., MA 1973. (mechanikai tudományok és jog); 1970-től tagja az Angliai Ügyvédi Kamarának, majd ügyvéd Londonban (1971-1999) és Brüsszelben (1979-1999); 1981-től tagja az Ír Ügyvédi Kamarának; 1987-ben Queen's Counsel-i kinevezés; 1998-ban a Middle Temple rangidős tagja (bencher); az Angliai és Walesi Ügyvédi Kamara képviselője az Európai Közösségek Ügyvédi Kamarái (EKÜK) Tanácsa előtt és az EKÜK Európai Közösségek Bírósága melletti állandó képviseletének elnöke (1995-1999); a World Trade Law Association irodájának és a European Maritime Law Organization tagja (1993-2002); 1999. december 15-től 2015. október 7-ig a Törvényszék bírája.

Hubert Legal
Hubert Legal

Született 1954-ben; államtanácsos (Franciaország); tanulmányait az École Normale Supérieur de Saint-Cloud és az École Nationale d’Administration-ban végzi; angol nyelvtanár (1979-1985); rapporteur, majd a kormány megbízottja az Államtanács ítélkező testületei előtt folyó eljárásokban (1988-1993); jogtanácsos Franciaország new york-i állandó ENSZ képviseletén (1993-1997); a Bíróságon jogi referens Puissochet bíró kabinetjében (1997-2001); 2001. szeptember 19-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Jean-Pierre WARNER
Jean-Pierre WARNER

Született 1924. szeptember 24-én; brit állampolgár; 1943 februárjában belépett a brit hadseregbe, a lövészezredbe sorozzák be, részt vesz az európai és ázsiai katonai műveletekben; Acting Major-ré nevezik ki (1947); jogi diploma (B.A., 1948); belép a Lincoln's Inn Ügyvédi Kamarába (1950. január); barrister a Chancery Barban (1950-1972); bencher a Lincoln's Innben (1966-tól); councillor, Royal Borough of Kensington (1959-1968); a Warner & Sons Ltd. és leányvállalatainak igazgatója (1952-1970); Queen's Counsel (1972. november); 1973. január 9 től 1981. február 26-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2005. február 1-jén.

Alexander J. MACKENZIE STUART
Alexander J. MACKENZIE STUART

Született 1924. november 18-án; brit állampolgár; advocate a Skót Ügyvédi Kamarában (1951); Queen's Counsel (1963); a Court of Session (Skócia Legfelsőbb Bírósága) bírája (1972); 1973. január 9 től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája, 1984. április 10 től 1988. október 6-ig elnöke; szolgálatai elismeréseként Lord Mackenzie-Stuart of Dean címen az Egyesült Királyság bárójának méltóságára emelték; elhunyt 2000. április 1-jén.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Született 1956-ban; tanulmányait Lisszabonban, Brüsszelben és Strasbourgban végzi, Portugáliában és Brüsszelben advogada (ügyvéd), l'Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles-ben kutató; a Bíróságon jogi referens Moitinho de Almeida, portugál bíró mellett (1986-2000), majd az Elsőfokú Bíróság elnöke, Vesterdorf bíró mellett (2000-2003); Március 31, 2003, hogy szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Andreas O
Andreas O'KEEFFE

Született 1912. október 4-én; ír állampolgár; LL. B., University College Dublin (1936); barrister, the Kings Inns, Dublin (1935); Senior Counsel (1951); bencher of the Kings Inns (1954); Attorney General (1954 és 1957-1965); a Legfelsőbb Bíróság bírája (1965); a High Court elnöke (1966); a Bíróság bírája (1975. december 12 től 1985. január 16-ig ); elhunyt 1994. december 30-án.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Született 1959-ben; jogot végez (Liège-i Egyetem, 1981), aspiráns (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989); a képviselőházban jogtanácsos (1981-1990); jogi doktor (Strasbourgi Egyetem, 1990); egyetemi tanár (Liège-i és Strasbourgi Egyetem, College of Europe, Institut royal supérieur de Défense, bordeaux-i Montesquieu Egyetem; Collège Michel Servet des universités de Paris; namuri Facultés Notre-Dame de la Paix); a külügyminiszter rendkívüli képviselője (1995-1999); az Institut royal des relations internationales-ban az európai tanulmányok igazgatója (1998-2003); az Államtanácsban ülnök (2001-2003); az Európai Bizottságban tanácsadó (1990-2003); az Observatoire Internet tagja (2001-2003); 7 október 2003 a szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Ena Cremona
Ena Cremona

Született 1936-ban; bölcsészdiplomát szerez a Máltai Királyi Egyetemen (1955); 1958-ban jogi diplomát szerez a Máltai Királyi Egyetemen; 1959 óta a Máltai Ügyvédi Kamara tagja; jogtanácsos a Nemzeti Nőtanácsnál (1964-1979); a Közszolgálati Bizottság tagja (1987-1989); az állam, mint részvényes képviseletében a Lombard Bank (Málta) vezetőségének tagja (1987-1993); 1993-tól tagja a máltai választási bizottságnak; a Máltai Királyi Egyetem jogi kara doktori vizsgabizottságának tagja; a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság tagja (ECRI) (2003-2004); 2004. május 12-től 2012. március 22-ig a Törvényszék bírája.

Giacinto BOSCO
Giacinto BOSCO

Született 1905. január 25-én Casertában; olasz állampolgár; jogot végez a Nápolyi Egyetemen (1925); a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (1927-1932); a Római Egyetemen nemzetközi jogot oktató egyetemi tanár (1932); az Urbinói Egyetem jogi karának dékánja (1932); nemzetközi jogot oktató rendes egyetemi tanár a Firenzei Egyetemen (1933-1940) és a Római Egyetemen (1940-1975); a Római Egyetem Gazdasági és Kereskedelmi Kara Közjogi Intézetének igazgatója (1966-tól); szenátor (1948-1972); a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára (1953-1958); a Szenátus alelnöke (1958-1960); középítésügyi miniszter (1960-1962); igazságügy-miniszter (1962-1963); munkaügyi és szociális gondoskodási miniszter (1963-1964 és 1966-1968); az ENSZ-ügyekkel foglalkozó tárca nélküli miniszter (1968-1969 és 1970); pénzügyminiszter (1969-1970); posta- és távközlési miniszter (1970-1972); 1976. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1997. október 11-én.

Adolphe TOUFFAIT
Adolphe TOUFFAIT

Született 1907. március 29-én Rennes-ben; francia állampolgár; magánjogi szakoklevelet szerez; a Douai-i, majd a Párizsi Fellebbviteli Bíróság helyettes bírája (1933-1936); ügyész-helyettes az Évreux-i Bíróságon (1936-1940); ügyész az Évreux-i Bíróságon (1940); a háborús bűncselekményeket feltáró szolgálat igazgatója (1946); a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke (1947-1949); a tájékoztatási államminiszter kabinetfőnöke (1949-1953); a miniszterelnök-helyettes államminiszter kabinetfőnöke (1953); a Szajna Menti Bíróság első helyettese (1954-1956); az igazságügy-miniszter kabinetfőnöke (1957-1958); a Szajna Menti Bíróság főügyésze (1958-1961); a Semmítőszék bírája (1961); a jogi szolgálatok főellenőre (1962); a Párizsi Fellebbviteli Bíróság elnöke (1962-1968); legfőbb ügyész a Semmítőszéken (1968-1976); 1976. október 26-tól 1982. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 1990. március 12-én.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Született 1951-ben; a jogtudományok doktora (Pozsonyi Egyetem); a pozsonyi elsőfokú bíróság bírája; a polgári jogi ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság bírája, a pozsonyi fellebbviteli bíróság alelnöke; az Igazságügyi Minisztérium jogi intézete polgári és családjogi tagozatának tagja; a kereskedelmi jogi ügyekben eljáró Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája; az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (Strasbourg); alkotmánybíró (2000-2004); 2004. május 12-től 2009. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2009. október 7-től a Bíróság bírája.

Francesco CAPOTORTI
Francesco CAPOTORTI

Született 1925. február 9-én Nápolyban; olasz állampolgár; jogi diploma (Nápoly, 1945); tanársegéd a Nápolyi Egyetemen (1946-1952); a nemzetközi jog doktora (1951); nemzetközi jogot oktat a Nápolyi Egyetemen (1951-1954); a Cagliari Egyetem közjogi intézeteinek címzetes egyetemi tanára (1954); nemzetközi jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár a Bari Egyetemen (1955-1968); a Nápolyi Egyetemen a nemzetközi szervezetek tárgyat oktató rendes egyetemi tanár (1968); ugyanezen egyetem gazdasági és kereskedelmi karán a közjogi intézet igazgatója (1970); a Római Egyetem politikatudományi karán nemzetközi magánjogot oktató egyetemi tanár (1970-1976); 1976. február 3-tól október 6-ig a Bíróság bírája, majd 1976. október 7-től 1982. október 6-ig főtanácsnoka; elhunyt 2002. április 4-én.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Imwieled fl-1954; Duttur tal-Liġi mill-Università ta' Moska; duttur awtorizzat jgħallem il-liġi, Università ta' Varsavja; professur fl-Università ta' Vilnius: dritt internazzjonali (mill-1981), drittijiet tal-bniedem (mill-1991) u dritt Komunitarju (mill-2000); konsulent mal-Gvern għall-affarijiet barranin (1991-1993); membru tal-grupp ta' koordinazzjoni tad-delegazzjoni għan-negozjati għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tad-Dritt Ewropew tal-Gvern (1997-2004); professur tad-dritt Ewropew fl-Università ta' Vilnius u inkarigat mill-Kattedra Jean Monnet; President tal-Assoċjazzjoni Litwana għall-Istudji fuq l-Unjoni Ewropea; relatur tal-grupp ta' xogħol parlamentari għar-riforma kostituzzjonali dwar l-adeżjoni tal-Litwanja; Membru tal-Kummissjoni Internazzjonali tal-Ġuristi (April 2003); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004 sad-16 ta' Settembru 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Született 1962-ben; a Tartui Egyetemen szerez jogi diplomát (1981-1986); az államügyész mellett dolgozik Tallinban (1986-1991); észt diplomataképző diploma (1991-1992); jogtanácsos (1991-1993) és főtanácsos a Kereskedelmi és Iparkamarában (1992-1993); a Tallinni Fellebbviteli Bíróság bírája (1993-2004); European Master emberi jogok és demokratizálás témakörében a Padovai és Nottinghami Egyetemeken (2002-2003); 2004. május 12-től 2013. október 23-ig a Törvényszék bírája;2013 . október 23-től a Bíróság bírája.

Thymen KOOPMANS
Thymen KOOPMANS

Született 1929. augusztus 11-én Amszterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez (Amszterdami Egyetem, 1953); ügyvéd és ügyész Haarlemben (1953-1956); tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban Hágában (1956-1962); az EK Tanácsa jogi szolgálatának jogtanácsosa (1962-1965); a Leideni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára (1965-1978), a jogi kar dékánja (1973-1975); a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja (1978); a Hoge Raad bírája (1978-1979); 1979. március 29-től 1990. március 29-ig a Bíróság bírája); elhunyt 2015. december 24-án.

Ole DUE
Ole DUE

Született 1931. február 10-én; dán állampolgár; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; megbízott bíró a fellebbviteli bíróságon; a dán küldöttség tagja a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencián; 1979. október 9 től 1988. október 6-ig az Európai Bíróság bírája; 1988. október 7-től 1994. október 6-ig a Bíróság elnöke; elhunyt 2005. január 21-én.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Született 1946-ban; a Szegedi Tudományegyetemen szerez jogi diplomát (1971); előadó a Munkaügyi Minisztériumban (1971-1974); oktató és professzor (1974-1989), a jogi kar dékánja (1989-1990), rektorhelyettes (1992-1997) a Szegedi Tudományegyetemen; ügyvéd; az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazgatótanácsának tagja; a European Institute for Social Security alelnöke (1998-2002); a Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség (ISSA) Tudományos Tanácsának tagja; alkotmánybíró (1998-2004); Május 12, 2004 szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Született 1947-ben; a Varsói Egyetemen szerez jogi diplomát (1965-1969); a Lengyel Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének kutatója (tanársegéd, docens, professzor) (1969-2004); a müncheni Max Planck Intézet külföldi és nemzetközi szabadalmi joggal, szerzői joggal és versenyjoggal foglalkozó kutatója (Foundation AvH ösztöndíj 1985-1986); ügyvéd (1992-2000); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság bírája (2001-2004); 2004. Május 12, 2004 szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája; elhunyt 2018. május 23‑án.

Ulrich EVERLING
Ulrich EVERLING

Született 1925. június 2-án Berlinben; német állampolgár; jogi doktorátus a Göttingeni Egyetemen (1952); tisztviselő a Szövetségi Gazdasági Minisztérium jogi osztályán (1953); a szövetségi Gazdasági Minisztérium európai osztályának vezetője (1958); az európai politikai osztály vezetője (1970); a Münsteri Egyetemen ad elő (1971), majd tiszteletbeli egyetemi tanár (1975); a Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Europarecht végrehajtó-bizottságának tagja; a „Max Planck Intézet a külföldi közjogért és nemzetközi jogért" igazgatótanácsának tagja Heidelbergben; 1980. október 6-tól 1988. október 6-ig a Bíróság bírája.

Pieter VERLOREN van THEMAAT
Pieter VERLOREN van THEMAAT

Született 1916. március 16-án Rotterdamban; holland állampolgár; jogi doktorátust szerez a Leideni Egyetemen (1946); a Gazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium tisztviselője, többek között a miniszter főtanácsadója és piacszervezési igazgatói minőségben (1945-1958); főigazgató az Európai Közösségek Bizottságán (1958-1967); az Utrechti Egyetemen szociális és gazdasági jogot oktató egyetemi tanár (1967-1981); 1981. június 4-től 1986. január 13-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2004. július 4-én.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Született 1962-ben; bírói szakvizsga (1987); a Ljubljanai Egyetemen szerez jogi doktorátust (1995); jogelméletet, államelméletet és magánjogot oktató egyetemi tanár (1996 óta); kutató; doktori tanulmányokat folytat a Zürichi Egyetemen, a Bécsi Egyetem összehasonlító jogi intézetében, a hamburgi nemzetközi magánjogi Max Planck Intézetben, az Amszterdami Szabadegyetemen; a Bécsi és a németországi Freiburgi Egyetem, valamint a hamburgi Bucerius Law School vendégprofesszora; a Tudományos és Technológiai Minisztérium jogi szolgálatának vezetője (1994–1996), majd államtitkára (1996–2000); a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (2000); 2003 óta az európai polgári törvénykönyv munkacsoport (Study Group on European Civil Code) tagja; a Humboldt kutatási projekt (Humboldt Stiftung) felelőse; az európai joggal és a magánjoggal kapcsolatos több mint száz jogi cikk és számos könyv szerzője; a Szlovén jogászok egyesülete által odaítélt, a „2003-as év jogásza” díj nyertese; több jogi folyóirat kiadótanácsának tagja; a szlovén jogászok egyesületének főtitkára, számos jogász egyesület, többek között a Gesellschaft für Rechtsvergleichung tagja; 2004. július 7-től 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2012. november 28-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Született 1954-ben; jogi diplomát szerez (La Sapienza Egyetem, Róma); a közösségi jog területére szakosodik (Collège d'Europe, Bruges); az ügyvédi kamara tagja, ügyvédi tevékenységet folytat (1978-1983); közösségi jogot tanít a La Sapienza Egyetemen Rómában (1993-1996), a Luiss Egyetemen, Rómában (1993-1996 és 2002-2006) és a Bocconi Egyetemen, Milánóban (1996-2000); a közösségi ügyek tanácsadója az olasz miniszterelnök mellett (1993-1995); tisztviselő az Európai Bizottságnál: jogi tanácsadó, majd az alelnök kabinetfőnöke (1989-1992), a „belső piacért" (1995-1999) és a „versenyért" (1999) felelős biztos kabinetfőnöke, igazgató a Versenypolitikai Főigazgatóságon (2000-2002), az Európai Bizottság főtitkárhelyettese (2002-2005), az Európai Bizottság Szakpolitikai Tanácsadói Irodájának (BEPA) főigazgatója (2006); 2006. május 3-tól 2011. november 15-ig a Törvényszék bírája.

 

Simone ROZÈS
Simone ROZÈS

Született 1920. március 29-én Párizsban; francia állampolgár; jogot végez, közjogi, politikai gazdaságtan és politikatudományi szakoklevelet szerez; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban (1950); az igazságügy-miniszter kabinetfőnöke (1958); a Párizsi Elsőfokú Bíróság alelnöke (1969); igazgató az Igazságügyi Minisztériumban (1973); az École nationale de la magistrature tanácsosa (1974); a Párizsi Elsőfokú Bíróság elnöke (1976); 1981. március 18-tól 1984. február 13-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Fernand GRÉVISSE
Fernand GRÉVISSE

Született 1924. július 28-án; francia állampolgár; ülnök, majd előadó a francia Államtanácsban; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; a Vizek és Erdők Nemzeti Hivatalának főigazgatója; a kormány főtitkárságának főigazgatója; államtanácsos; a peres ügyek szekciója első alszekciójának elnöke; az Institut d'études politiques tanára; az Államtanács közmunkaügyi szekciójának elnöke; 1981. június 4 től 1982. október 6-ig és 1988. október 7 től 1994. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2002. január 11-én.

Nils Wahl
Nils Wahl

Született 1961 ben; jogi doktorátus, Stockholmi Egyetem (1995); docens, az európai jog Jean Monet professzora (1995); az európai jog professzora, Stockholmi Egyetem (2001); oktatási alapítvány igazgatási igazgatója (1993-2004); a Közösségi Jogi Tanulmányokért Svéd Egyesület (Nätverket för europarättslig forskning) elnöke (2001-2006); a Versenyjogi Tanács (Rådet för konkurrensfrågor) tagja (2001-2006); 2006. október 7 től 2012. november 28 ig a Törvényszék bírája; 2012. november 28 tól a Bíróság főtanácsnoka.

Alexandros CHLOROS
Alexandros CHLOROS

Született 1926. augusztus 15-én Athénban; görög állampolgár; jogfilozófiai diplomát szerez az Oxfordi Egyetemen; a University College of Wales Aberystwyth-en (1954), majd a londoni King's College-ban oktat (1959); a Londoni Egyetemen összehasonlító jogot oktató tanszékvezető egyetemi tanár (1966); jogi doktorátus „LL.D." a Londoni Egyetemen (1972); a King's College Európai Jogi Központjának igazgatója (1974); 1981. január 12-től elhunytáig, 1982. november 15-ig a Bíróság bírája.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Született 1940 ben; jogi tanulmányok a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1961); jogi doktorátus (1977); ügyvéd (1963-1964); a nemzetközi közúti szállítmányozási állami vállalatnál jogtanácsos (1964-1973); tudományos munkatárs a Bolgár Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében (1973-1988); polgári eljárásjogot oktat a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem jogi karán (1988-1991); választottbíró a Kereskedelmi és Iparkamara választott-bíróságán (1988-2006); alkotmánybíró (1991-1994); a Plovdivi Paissiy Hilendarski Egyetem docense (2001 február-2006); igazságügy miniszter (1994-1995); a Szófiai Új Bolgár Egyetemen a polgári eljárásjog docense (1995-2006); 2007; január 12-től 2010. június 29-ig a Törvényszék bírája.

Gordon SLYNN
Gordon SLYNN

Született 1930. február 17-én; brit állampolgár; barrister, Master of the Bench, majd Treasurer, Gray's Inn; Queen's Counsel; Junior Counsel a Munkaügyi Minisztériumban, Junior és Leading Counsel a Treasuryben; Recorder; a High Court bírája (Queen's Bench Division); az Employment Appeal Tribunal elnöke; Visiting Professor különböző egyetemeken: University of Durham, Comell (Amerikai Egyesült Államok), Mercer (Amerikai Egyesült Államok), King's College, London; 1981. február 26-tól 1988. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; 1988. október 7-től 1992. március 10-ig bíró elhunyt 2009. április 7-én.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Született 1960 ban; jogot végez (1984), a jogtudományok doktora (1997) (Iaşi-i Alexandru Joan Cuza Egyetem); bíró a Suceavai elsőfokú bíróságon (1984-1989); katonai bíró a Iaşi-i katonai bíróságon (1989-1990); egyetemi tanár a Iaşi-i Alexandru Joan Cuza Egyetemen (1990-2006); magánjogi szakosodásra vonatkozó ösztöndíj a Rennes-i Egyetemen (1991-1992); oktató a Iaşi-i Petre Andrei Egyetemen (1999-2002); docens a Littoral Côte d'Opale Egyetemen (LAB. RII) (2006); 2007. január 12-től 2010. november 26-ig a Törvényszék bírája.

Kai BAHLMANN
Kai BAHLMANN

Születetett 1927. január 29-én Düsseldorfban; német állampolgár; jogi tanulmányok a Kölni, a Bonni és a Freiburgi Egyetemen (1947-1951); Gerichtsreferendar (1952-1956), majd Gerichtassessor (1956) a Kölni Fellebbviteli Bíróságon; a szövetségi alkotmánybíróság tudományos munkatársa (1958-1960); Landsgerichtsrat a Kölni Elsőfokú Bíróságon (1959); tisztviselő a szövetségi Igazságügyi Minisztériumban (1961), majd a közjogi osztály igazgatója (1969); 1982. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2009. május 28-én.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Született 1960-ban; a Barcelonai Autonóm Egyetemen szerez jogi diplomát (1983); bíróként tevékenykedik (1985); 1992-től a közigazgatási peres ügyekben eljáró tanács bírája a Kanári-szigetek Legfelsőbb Bíróságán (Santa Cruz de Tenerife) (1992 és 1993), majd a Spanyol Legfelsőbb Bíróságon (Madrid, 1998 május 2007 augusztus), ahol adóügyekben (ÁFA ügyek) és a gazdasági minisztérium általános hatályú normatív előírásai és a állami támogatásokra vonatkozó határozatai ellen irányuló keresetek tárgyában vagy a kormány pénzügyi felelősségére vonatkozó ügyekben, továbbá a bankszektor, a tőzsde, energia, biztosítási és versenyjogi területen a központi gazdasági szabályozó szervek által kötött szerződések ellen indított keresetek tárgyában ítélkezik; jogi referens az Alkotmánybíróságon (1993-1998); 2007. szeptember 17-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

G. Federico MANCINI
G. Federico MANCINI

Született 1927. december 23-án; olasz állampolgár; munkajogot (Urbino, Bologna, Róma) és összehasonlító magánjogot (Bologna) oktató tanszékvezető egyetemi tanár; az Igazságszolgáltatási Tanács tagja (1976-1981); a Bíróság főtanácsnoka (1982-1988); 1988. október 7-től elhunytáig, 1999. július 21-ig a Bíróság bírája.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Született 1962-ben; az Institut d'études politiques-ban (Párizs) szerez diplomát (1984); az Országos Bíró és Ügyészképző Intézet volt hallgatója (1986-1988); a Marseille-i Bíróság bírája (1988. január-1990. január); az Igazságügyi Minisztérium polgári ügyekkel foglalkozó igazgatóságán bíró (1990. január - 1992. június); a Gazdasági, Pénzügyi és Ipari Minisztérium csalás elleni, fogyasztóvédelmi és versenyjogi igazgatóságán irodavezető-helyettes, majd irodavezető (1992. június - 1994. szeptember); jogtanácsos az igazságügy-miniszter mellett, Igazságügyi Minisztérium (1994. szeptember - 1995. május); a Nîmes-i Bíróság bírája (1995. május - 1996. május); jogi referens a Bíróságon P. Léger főtanácsnok mellett (1996. május - 2001. december); bíró a Semmítőszéken (2001. december - 2007. augusztus); 2007. szeptember 17-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Született 1946-ban; tanulmányait a Limerick-i Crescent College-ban, a Clongowes Wood College-ban, a University College Dublinban (B.A. fokozat és diploma európai jogból) és a Kings Innsben végzi; 1968-tól az Ír Ügyvédi Kamara tagja; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); a Circuit Court bírája (1986-1997); az ír High Court bírája (1997-2008); Bencher of Kings Inns; az Európai Bírák Tanácsadó Bizottságában Írország képviselője (2000-2008) ; 2008. szeptember 15-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Yves GALMOT
Yves GALMOT

Született 1931. január 5-én Párizsban; francia állampolgár; jogot végez, közjogi szakoklevelet szerez; elvégzi az École nationale d'administration-t (1956); az Államtanács ülnöke (1956); tisztviselő, majd szaktanácsadó az ifjúsági és sportügyi főbiztos kabinetjében (1961); az Államtanács előadója (1962); a kormány megbízottja az Államtanács peres ügyek tanácsában (1964-1968); a Bányászati és Vegyipari Vállalat helyettes főtitkára, majd főtitkára (1970-1974); az Akusztikai/Zenei Kutató- és Együttműködési intézet (IRCAM) ügyvezető és pénzügyi igazgatója a Pompidou Központban (1974-től); államtanácsos (1981. június); az Olajkutató és feldolgozó Vállalat jogtanácsosa (1981. október -1982); 1982. október 7-től 1988. október 6-ig a Bíróság bírája; elhunyt 2017. október 3-én.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Született 1948-ban; jogi diplomát szerez a Bukaresti Egyetemen (1971); nemzetközi munkajogi és európai szociális jogi posztgraduális tanulmányokat folytat a Genfi Egyetemen (1973-1974); doktori fokozatot szerez a Bukaresti Egyetemen (1980); próbaidős tanársegéd (1971-1973), véglegesített tanársegéd (1974-1985), majd óraadó a munkajog tárgykörében a Bukaresti Egyetemen (1985-1990); vezető kutató a Munkával és a Szociális Védelemmel Kapcsolatos Tudományos Kutatások Intézeténél (1990-1991); vezérigazgató helyettes (1991-1992), majd vezérigazgató (1992-1996) a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztériumnál; egyetemi docens (1997), majd egyetemi tanár (2000) a bukaresti Politika- és Igazgatástudományi Egyetemen; államtitkár az Európai Integrációs Minisztériumban (2001-2005); osztályvezető a Román Jogalkotási Tanácsnál (1996-2001 és 2005-2009); a Román Európai Jogi Szemle alapító igazgatója; a Román Európai Jogi Társaság elnöke (2009-2010); a román kormány képviselője az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt (2009-2010); November 26, 2010, hogy szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.