Csoportos látogatások

Az Európai Unió Bírósága arra törekszik, hogy a Bíróságot – többek között látogatások szervezése révén – közelebb hozza a polgárokhoz. A látogatások célja lehetővé tenni az Unió igazságszolgáltatási fórumai létjogosultságának és alapvető szerepének jobb megértését, valamint bemutatni, hogy a Bíróság ítéletei milyen közvetlen hatással vannak az európai polgárok életére.

Egyrészt az intézmény tevékenységének sajátosságai miatt az Európai Unió Bírósága luxemburgi székhelyén szakmai csoportokat fogad, például nemzeti bírákat és ügyészeket, ügyvédeket, egyetemi oktatókat, vállalati jogászokat stb. Másrészt a Bíróságra igen nagy számban érkeznek más látogatók is, különösen joghallgatók.

Noha továbbra is a személyes látogatás az Intézmény felfedezésének ajánlott formája, ma már virtuális látogatás is lehetséges.

A Bíróság csak az ítélkezési időszakokban, munkanapokon 8 óra és 17 óra 30 perc között látogatható.

Az egyéni látogatásról, illetve a turista célú látogatásról a megfelelő oldalon található bővebb információ.

A Konferencia- és Látogatásszervezési Egység által szervezett látogatások ingyenesek, és lebonyolításukra az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén lehetőség van.

A Bíróság látogatásszervezési szolgálata az „EMAS” rendszer keretében elkötelezett amellett, hogy minden tevékenysége során környezetbarát módon járjon el, és folyamatosan fejleszti tevékenységét, így többek között virtuális programokat kínál és dematerializált dokumentációt terjeszt.

Kérjük, mielőtt a Bíróság meglátogatására jelentkezne, figyelmesen olvassa el a regisztrációs feltételekre és a szervezési szabályokra vonatkozó információkat.

A látogatásszervezési szolgálat által szervezett tevékenységek típusai

A látogatásszervezési szolgálat kétféle tevékenységet szervez: látogatásokat és szemináriumokat.

E kétféle tevékenység személyes vagy virtuális formát ölthet.

Regisztrációs feltételek

A személyes és a virtuális látogatások kezelését a My Visit alkalmazás teszi lehetővé. Kérjük, hogy a látogatócsoport felelőse ezt az alkalmazást használja foglalási kérelmének benyújtásához. Kérjük, hogy kérelmének „megjegyzések” rovatában jelezze, ha a virtuális formátumot választja.

 • A Bíróság tevékenységének sajátos jellege miatt a látogatók közül előnyt élveznek a gyakorló jogászokból, illetve joghallgatókból álló csoportok.
 • A résztvevők minimális életkora 18 év. Nem egyetemi szintű képzésben részt vevő diákcsoportra vonatkozó kérelem esetén kérjük, forduljon a látogatásszervezési szolgálathoz (kapcsolatfelvételi űrlap – tárgy: a szervezett látogatások).
 • A látogatási kérelmet a Bíróság iránti jelentős érdeklődésre tekintettel érdemes öt–hat hónappal előre benyújtani.
 • Személyes látogatás esetén a látogatócsoport létszáma legalább 7 és legfeljebb 35 fő. Ettől eltérő létszám esetén kérjük, forduljon a látogatásszervezési szolgálathoz (kapcsolatfelvételi űrlap – tárgy: a szervezett látogatások).
 • Virtuális látogatás esetén a látogatócsoport létszáma legalább 7 fő.

A személyes vagy virtuális látogatás programelemei

Mind személyes, mind virtuális látogatás esetén – az Ön időbeli korlátainak keretein belül – megválaszthatja az érdeklődésének és a jogi ismereteinek leginkább megfelelő programelemeket.

 • Tárgyalás a Bíróságon vagy a Törvényszéken, amelyet az ügy bemutatása előz meg (általában kedden, szerdán és csütörtökön 8 óra 20 perctől 11 óra 30 percig; időtartam: nagyjából 3 óra). Ez a programelem csak személyes látogatáshoz választható.
 • A Bíróság / a Törvényszék átalános bemutatása (időtartam: 45 perc)
 • A jogász-nyelvészi munka bemutatása (időtartam: 45 perc)
 • A Bíróság többnyelvűségének (fordítás, tolmácsolás) bemutatása (időtartam: 45 perc)
 • A könyvtár bemutatása (időtartam: 30 perc; virtuális látogatás esetén: 10 perc)
 • Az épület idegenvezetés keretében történő megtekintése (időtartam: 45 perc; virtuális látogatás esetén: 30 perc)

E programelemeket a My Visit alkalmazásban kitöltendő űrlapon választhatja ki (lásd „A My Visitbe való belépés” fejezetet). A látogatásszervezési szolgálat – a Bíróság anyagi és emberi erőforrásainak rendelkezésre állásától függően – törekedni fog arra, hogy tiszteletben tartsa az Ön választását.

Virtuális látogatás

A virtuális látogatásokat ugyanolyan feltételekkel szervezzük, mint a személyes látogatásokat. A csoportlétszám azonban nem korlátozódik 35 főre. A program összeállításához szabadon választhat az előző fejezetben említett programelemek közül. A virtuális látogatás a csoport tudásszintjéhez és érdeklődéséhez igazítható. A Bíróság rendelkezik az ilyen programokhoz szükséges platformmal, de bizonyos feltételek mellett a látogatásszervezési szolgálat azt is elfogadhatja, hogy a virtuális látogatás az Ön által választott platformon keresztül történjen. A résztvevők egyénileg kapcsolódhatnak, és a látogatásszervezési szolgálat közli Önnel a csatlakozás linkjét, valamint szükség esetén az esetleges csatlakozáspróba időpontját és linkjét.

Virtuális látogatás iránti kérelmet a „My Visit” alkalmazás útján lehet benyújtani (lásd „A My Visitbe való belépés” fejezetet). Kérjük, hogy kérelmének „megjegyzések” rovatában jelezze, hogy a virtuális formátumot választja.

Ésszerű határidőn belül (legkésőbb két héttel az időpont előtt) kérhet személyes látogatás helyett virtuális látogatást, vagy fordítva.

Probléma esetén, vagy a látogatás szervezésével kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, forduljon a látogatásszervezési szolgálathoz (kapcsolatfelvételi űrlap – tárgy: a szervezett látogatások).

Szemináriumok

Igény esetén, bírákból, illetve ügyészekből álló csoportok számára lehetőség van egy- vagy kétnapos, a résztvevők érdeklődési köréhez illeszkedő szemináriumok szervezésére.

E szemináriumok célja, hogy az uniós jog tökéletesebb alkalmazása érdekében hozzájáruljanak annak jobb megértéséhez és ismeretének terjesztéséhez. A szemináriumok célja továbbá, hogy elősegítsék egyrészt a nemzeti bíróságok és az uniós bíróság közötti párbeszédet, másrészt a különböző tagállamok közötti igazságügyi együttműködést.

A szemináriumok is tarthatók virtuális formában.

Ha érdekli Önt ez a lehetőség, a részletekért kérjük, forduljon a látogatásszervezési szolgálathoz (kapcsolatfelvételi űrlap – tárgy: a szervezett látogatások).

A személyes látogatás programjának szervezési részletei

 • Kérjük, hogy a látogatócsoport felelőse legkésőbb két héttel a látogatás előtt a My Visit alkalmazás útján jelentse be a látogatók nevét és születési idejét. Kérjük, ne lépjék túl a bejelentett résztvevői létszámot anélkül, hogy írásban kapcsolatba léptek volna a látogatásszervezési szolgálattal.
 • A látogatásszervezési szolgálat a programjavaslatot hozzávetőleg két héttel, a végleges programot pedig hozzávetőleg egy héttel a látogatás előtt közli a kapcsolattartó személy My Visit internetes fiókján keresztül.
 • A látogatás napján kérjük, hogy a látogatócsoport a programban megadott időpontban jelenjen meg a programban megjelölt bejáratnál. Kérjük, legyenek különösen pontosak. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy Luxemburgban az utakon nagy a forgalom, és reggelenként az autópályákon és a fővárosban gyakoriak a forgalmi torlódások.
 • A biztonsági intézkedések megkövetelik, hogy a látogatók kézipoggyászukkal és egyéb személyes tárgyaikkal fémdetektorkapun haladjanak át.
 • Az egészségügyi helyzettől függően szükséges lehet a védettségi igazolás ellenőrzése.
 • A látogatóknak be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat és a magatartási szabályokat.
 • A Bíróság bejáratánál a Konferencia- és Látogatásszervezési Egység kísérője fogadja a látogatócsoportot. E személy a bírósági látogatás során mindvégig kíséri és felügyeli a csoportot. A látogatócsoport felelősének szintén feladata a csoport felügyelete, és segítenie kell a kísérőt.
 • Minden látogatót kérünk, tartsa magánál személyazonosító igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát.
 • A Bíróság önkiszolgáló éttermébe, illetve kávézójába főszabály szerint a személyi állomány tagjai léphetnek be.
 • Kérjük a látogatócsoport felelősét, hogy a Bíróságon tett látogatást követően töltse ki a látogatás értékelésére szolgáló űrlapot, amely a következő címen található:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy kivételes körülmények esetén a Bíróság fenntartja magának a jogot a programba felvett látogatás lemondására.
 • A látogatásszervezési szolgálat közli a látogatócsoport felelősével a csatlakozás linkjét, valamint szükség esetén az esetleges csatlakozáspróba időpontját és linkjét.
 • A látogatócsoport felelőse vállalja, hogy továbbítja a résztvevőknek a teljes kapott információt (a programot, a csatlakozás linkjét, a csatlakozáspróba adatait).
 • A látogatócsoport felelősét kérjük, közölje a várható csatlakozások számát; a látogatás e formájánál nem szükséges bejelenteni a látogatók nevét és születési idejét.
 • A látogatócsoport felelőse garantálja a csoport összetételét, és vállalja, hogy a csatlakozás linkjét kizárólag a bejelentett látogatóknak adja át.
 • A látogatásszervezési szolgálat a programjavaslatot hozzávetőleg két héttel, a végleges programot pedig hozzávetőleg egy héttel a látogatás előtt közli a kapcsolattartó személy My Visit internetes felületén keresztül.
 • Kérjük, hogy a látogatás napján a látogatók legyenek különösen pontosak.
 • A Konferencia- és Látogatásszervezési Egység munkatársa felügyeli a virtuális programot, és biztosítja annak zökkenőmentességét.
 • Kérjük a látogatócsoport felelősét, hogy a Bíróságon tett látogatást követően töltse ki a látogatás értékelésére szolgáló űrlapot, amely a következő címen található:

A virtuális látogatás programjának szervezési részletei

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy kivételes körülmények esetén a Bíróság fenntartja magának a jogot a programba felvett látogatás lemondására.

Az Európai Unió Bíróságára történő látogatás iránti kérelem / A My Visitbe való belépés

A My Visit alkalmazás teszi lehetővé a személyes és virtuális látogatások kezelését. Kérjük, hogy a látogatócsoport felelőse ezt az alkalmazást használja foglalási kérelmének benyújtásához. Kérjük, hogy kérelmének „megjegyzések” rovatában jelezze, ha a virtuális formátumot választja.

Az alkalmazás használatához érvényes e-mail cím szükséges, és a felhasználónak létre kell hoznia a saját személyes felületét. E felületen:

 • létrehozhatja látogatócsoportjait a későbbi látogatásokhoz való ismételt felhasználás céljából;
 • a kérelem benyújtása előtt megtekintheti a rendelkezésre álló látogatási időpontokat;
 • látogatási programelemeket választhat.

A kérelem benyújtását követően a felhasználó e személyes felületre belépve:

 • nyomon követheti a látogatás iránti kérelme kezelését;
 • véglegesítése előtt módosíthatja a látogatás iránti kérelme egyes adatait;,
 • megtekintheti vagy kinyomtathatja a látogatási dossziéjával kapcsolatos szövegeket;
 • megőrizheti a Bíróságon tett korábbi látogatásának adatait.

A My Visit alkalmazás használata során fellépő probléma esetén a „?”-re kattintva olvashatja el az internetes használati útmutatót, vagy használhatja a kapcsolatfelvételi űrlapot (tárgy: a szervezett látogatások).

Belépés a My Visitbe

Ha Önnek nincs e-mail címe, kattintson az Elérhetőségekre.

Az épületek és műalkotások idegenvezetés keretében történő megtekintése (Art' tour)

A tagállamok adományainak és kölcsönzéseinek köszönhetően az Európai Unió Bírósága olyan műtárgygyűjteményt őriz, amely reprezentálja Európa kulturális örökségét. E gyűjtemény újrarendezését és kiemelését a Bíróság épülete – Dominique Perrault építészeti alkotása – tette lehetővé. Az Európai Unió Bíróságának látogatásszervezési szolgálata rendszeres időközönként ingyenes tárlatvezetéseket szervez, hogy a látogatók megismerhessék ezt az emblematikus építészeti környezetben lévő művészeti gyűjteményt.

E látogatásokat előre meghatározott beosztás szerint (lásd e táblázatot), angol, francia vagy német nyelven, egyszerre legfeljebb 20 látogató számára szervezzük. Kérjük az érdeklődőket, hogy a jelentkezési űrlap útján, legalább 2 munkanappal előre jelentkezzenek be. Mindazon látogatókat, akiknek a jelentkezését visszaigazoltuk, kérjük, hogy a látogatók részére fenntartott bejáratnál (térkép) jelenjenek meg, és hozzák magukkal személyazonosító igazolványukat.

A látogatásszervezési szolgálathoz benyújtott kérelem alapján további, kizárólag csoportos vezetések szervezhetők legalább 7 főből álló csoportok részére (kapcsolatfelvételi űrlap – tárgy: a szervezett látogatások).