Történeti irattár

Bemutatás

Az Európai Unió intézményei történeti irattárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983-ban, 2003-ban és 2015-ben elfogadott szabályozásnak megfelelően az európai intézmények kötelesek létrehozni és a nyilvánosság számára megnyitni a történeti irattáraikat.
Ezért a Bíróság úgy határozott, hogy irattárát a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (EEI) helyezi el, így bocsátva azt az egyetemi kutatók, a történészek és általában az uniós polgárok rendelkezésére.
A történeti irattárnak a firenzei EEI részére történő átadását, valamint a nyilvános hozzáférés részleteit az Európai Unió Bíróságának az Európai Unió Bírósága történeti irattárának az Európai Unió Történeti Levéltárában (Európai Egyetemi Intézet) való elhelyezéséről szóló, 2014. június 10-i határozata szabályozza.

Az érdeklődők megtekinthetik az Európai Unió Történeti Levéltára honlapját is.

Mely dokumentumokról van szó?

A történeti levéltárban az intézmények által a feladataik teljesítése során készített vagy az e feladatok keretében hozzájuk beérkezett olyan, tartós megőrzésre kiválasztott dokumentumok találhatók, amelyek harminc évnél régebben keltek.
A Bíróság úgy határozott, hogy nem csupán az igazgatási jellegű dokumentumaihoz, hanem az igazságszolgáltatási természetű irattárához is hozzáférést enged. A Bíróság hozzáférhető irattárának egésze szerepel az Európai Unió Történeti Levéltára (EUTL) katalógusában.
A történeti irattárhoz való hozzáféréshez azonban a kérelem előzetes vizsgálata szükséges.

Kihez fordulhat?

A történeti irattár egy vagy több iratához való hozzáférés iránti kérelmet az Európai Unió Történeti Levéltárának e célra szolgáló elektronikus postafiókján keresztül lehet benyújtani.
A hozzáférés iránti kérelem - többek között a magánélet, a gazdasági érdekek és a tanácskozási titok védelme érdekében - alapos vizsgálat tárgyát képezi. Emiatt a kérelem elbírálásának időtartama az iratok mennyiségétől és összetettségétől függően változhat.

Hogyan tekinthet be az irattárba?

Amennyiben a hozzáférést engedélyezik, a kérelmező díjmentesen, a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (EEI) tekinthet be a dokumentumokba.
Az érdeklődők a betekintés részletes szabályairól a Bíróság már említett 2014. június 10-i határozatából tájékozódhatnak pontosabban.

Tájékoztatás és elérhetőség

Az Európai Unió Bírósága történeti irattárának kezeléséért felelős szervezeti egységtől elektronikus levélben kérhető további tájékoztatás.