Historialliset arkistot

Esittely

Euroopan unionin toimielimillä on vuosina 1983, 2003 ja 2015 annettujen Euroopan unionin toimielinten historiallisten arkistojen avaamista yleisölle koskevien säännösten nojalla velvollisuus koota historialliset arkistonsa ja taata niiden avaaminen yleisölle.

Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt tallettaa historialliset arkistonsa Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin (EUI) ja antaa ne siten yliopistotutkijoiden, historioitsijoiden ja yleisemmin unionin kansalaisten käyttöön.

Historiallisten arkistojen siirtoa Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin ja yleisön oikeutta tutustua arkistoihin koskevat säännökset on määritelty Euroopan unionin tuomioistuimen historiallisten arkistojen tallettamisesta Euroopan unionin historiallisiin arkistoihin (yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin) 10.6.2014 tehdyssä Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksessä.

Tietoa historiallisista arkistoista saa myös Euroopan unionin historiallisten arkistojen internetsivulta.

Mitä asiakirjoja historialliset arkistot koskevat?

Historialliset arkistot koostuvat toimielinten tehtäväänsä hoitaessaan tuottamista ja vastaanottamista asiakirjoista, jotka on valittu säilytettäväksi pysyvästi ja jotka ovat vähintään 30 vuotta vanhoja.

Tuomioistuin on päättänyt myöntää oikeuden tutustua sekä hallinnollisiin asiakirjoihin että tuomioistuintoimintaan liittyviin asiakirjoihin. Euroopan unionin tuomioistuimen historialliset arkistot, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, on otettu kokonaisuudessaan Euroopan unionin historiallisten arkistojen (HAEU) luetteloon.

Oikeus saada tutustua asiakirjoihin edellyttää kuitenkin tutustumispyynnön tutkimista etukäteen.

Keneen voi ottaa yhteyttä?

Oikeutta saada tutustua yhteen tai useampaan historiallisiin arkistoihin kuuluvaan asiakirjaan voi pyytää Euroopan unionin historiallisten arkistojen palveluosoitteesta.

Tutustumispyyntö tutkitaan perusteellisesti muun muassa suhteessa yksityiselämän suojaan, kaupallisiin etuihin ja päätösneuvottelujen salaisuuteen. Pyynnön käsittelyaika voi näin ollen vaihdella asiakirja-aineiston monitahoisuuden tai laajuuden mukaan.

Miten arkistoihin voi tutustua?

Jos oikeus tutustua arkistoihin myönnetään, lupaa pyytänyt saa mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin veloituksetta Firenzen yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa.

Tarkempaa tietoa asiakirjoihin tutustumista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä saa edellä mainitusta Euroopan unionin tuomioistuimen 10.6.2014 antamasta päätöksestä.

Lisätietoja ja yhteydenotot

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse Euroopan unionin tuomioistuimen historiallisten arkistojen hallinnoinnista vastaavalta yksiköltä.