Unionin yleinen tuomioistuin
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

syntynyt 1944, tutkinnot oikeustieteessä sekä talouspolitiikassa Coimbran yliopistosta; tohtorintutkinto kansainvälisessä taloustieteessä Pariisin I Panthéon-Sorbonne-yliopistosta; asevelvollisuus laivastoministeriön oikeudellisella osastolla (1969-1972); eurooppaoikeuden opettaja Lissabonin katolisessa sekä Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Lissabonin katolisessa yliopistossa ja Lissabonin Nova-yliopistossa, toiminut eurooppaoikeuden opettajana Coimbran yliopistossa ja eurooppaoikeuden instituutin johtajana Lissabonin Lusíada-yliopistossa, Portugalin valtioneuvoston jäsen (1980-1983), sisäasiainministeriön sekä valtioneuvoston puhemiehistön ja Eurooppa-asioiden ministeriön valtiosihteeri, Portugalin parlamentin jäsen ja kristillisdemokraattisen puolueryhmän varapuheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies (1986-1988), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti (1989-1995), Lissabonin asianajajayhteisön jäsen erikoisaloinaan eurooppaoikeus ja kilpailuoikeus (1996-2012), Euroopan yhteisöjen oikeusjärjestelmän uudistusta valmistelleen työryhmän (Groupe Due) jäsen (2000), Euroopan komission kurinpitoneuvoston puheenjohtaja (2003-2007), Portugalin eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja (1999-), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 8.10.2012-8.10.2018

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

syntynyt 1928 Irlannissa, barrister, senior counsel, erikoistunut valtiosääntö- ja kauppaoikeuteen, High Courtin tuomari, Irlannin asianajajayhteisön yleisneuvoston puheenjohtaja, King's Innsin bencher ja neuvoston koulutuskomission puheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-10.1.1996, kuollut 3.1.2018

Antonio Saggio
Antonio Saggio

syntynyt 1934 Italiassa, Napolin alioikeuden (Tribunale di Napoli) tuomari, Rooman muutoksenhakutuomioistuimen (Corte d'apello di Roma) ja sittemmin ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen (Corte di cassazzione) jäsen, oikeusministeriön lainsäädäntöosaston (Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia) virkamies, Luganon yleissopimusta valmistelleen diplomaattikonferenssin keskuskomitean puheenjohtaja, yhteisöjen tuomioistuimen italialaisen julkisasiamiehen lakimiesavustaja, Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma -yliopiston professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1995 ja presidentti 18.9.1995-4.3.1998, yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies 5.3.1998-6.10.2000, kuollut 26.1.2010

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

syntynyt 14.11.1934 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianajaja Skotlannissa, King’s counsel (Skotlanti), Skotlannin asianajajayhteisön pääsihteeri ja sittemmin varainhoitaja, Council of the Bars & Law Societies of the European Communityn neuvoa-antavan toimikunnan puheenjohtaja, Edinburghin yliopiston Europa Instituten Salvesen-professori (European Institutions) ja johtaja, House of Lords Select Committee on the European Communitiesin asiantuntija, Lontoon Gray's Innin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-9.3.1992, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-7.1.2004

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

syntynyt 1938 Saksassa, alioikeustuomari Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, oikeusministeriön virkamies yhteisön oikeuden ja ihmisoikeuksien osastolla, Euroopan yhteisöjen komission tanskalaisjäsenen kabinetin ja myöhemmin PO III:n (sisämarkkinat) lakimies, liittovaltion oikeusministeriön rikosoikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, ministerin kabinettipäällikkö (viimeiseksi rikosoikeudellisia asioita käsittelevän alaosaston johtaja), Saarbrückenin yliopiston opettaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.2.1997 kuolemaansa saakka

Christos Yeraris
Christos Yeraris

syntynyt 1938 Kreikassa, ylimmän oikeusasteen hallintotuomioistuimen esittelijäneuvos ja sittemmin hallintoneuvos, ylimmän oikeusasteen erityistuomioistuimen jäsen, tavaramerkkiasioita käsittelevien tuomioistuinten jäsen, hallinnon asiantuntija yhteisön oikeuden soveltamisen alalla, kansallisen julkishallinnon korkeakoulun ja jatkokoulutuksen instituutin yhteisön oikeuden professori, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-18.9.1992

Romain Schintgen
Romain Schintgen

syntynyt 1939, oikeustieteen ja taloustieteen opintoja Pariisissa ja Montpellier'ssa, oikeustieteen lisensiaatti (1964), asianajaja (1964), kelpoisuus asianajoon muutoksenhakutuomioistuimissa (1967), työ- ja sosiaaliturva-asioiden ministeriön virkamies, talous- ja sosiaalineuvoston jäsen (1978-1989) ja sittemmin puheenjohtaja (1988-1989), Société nationale de crédit et d'investissementin ja Société européenne des satellitesin lakimies (-1989), Luxemburgin kansainvälisen yliopistoinstituutin hallintoneuvoston jäsen (1993-1995) ja sittemmin puheenjohtaja (1995-2004), Luxemburgin yliopiston luennoitsija, hallituksen edustaja Euroopan sosiaalirahaston komiteassa sekä työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallituksessa (-1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-11.7.1996, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 12.7.1996-14.01.2008

 

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

syntynyt 1944 Alankomaissa, johdon avustaja D. Hudig & Co -vakuutusvälitysyrityksessä ja sittemmin Granaria BV -yrityksessä, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen (Arrondissementsrechtbank) tuomari, Alankomaiden Antillien tuomioistuimen (Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen) jäsen, alioikeustuomari Rotterdamissa, Rotterdamin alueellisen tuomioistuimen varapresidentti, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.1998

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

syntynyt 1945, yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti, oikeusministeriön virkamies, alioikeuden tuomari, lakimies Tanskan pysyvässä EY-edustustossa, hovioikeuden (Østre Landsret) vs. tuomari, oikeusministeriön valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellisia asioita käsittelevän osaston päällikkö, oikeusministeriön ylijohtaja, yliopistonlehtori, Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien hallintokomitean (CDDH) jäsen ja sittemmin hallituksen jäsen, Trierin eurooppaoikeuden akatemian tuomarinkoulutusta käsittelevän ad hoc -toimikunnan jäsen (2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-3.3.1998 ja sittemmin presidentti 4.3.1998-17.9.2007

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

syntynyt 1946, valtionasiamies (Abogado del Estado) Jaénissa ja Granadassa, Jaénin ja sittemmin Córdoban taloudellis-hallinnollisen aluetuomioistuimen kirjaaja, Jaénin ja Granadan asianajajayhteisöjen jäsen, ulkoasiainministeriön yhteisöoikeudellisen asioiden osaston johtaja, Espanjan valtuuskunnan johtaja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamiseksi asetetussa neuvoston työryhmässä, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-17.9.2007

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

syntynyt 1948 Ranskassa, verohallinnon tarkastaja, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) esittelijä ja sittemmin esittelijäneuvos, useiden ministeriöiden oikeudellinen neuvonantaja, useiden korkeakoulujen sekä instituuttien ja yliopistojen opettaja, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja, Crédit Lyonnais'n lakiasiainosaston johtaja, pankki- ja talousoikeuden eurooppalaisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-18.9.1995; umrl 9. septembra 2020.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto ja oikeustieteen tohtori Leuvenin katolisesta yliopistosta, master of laws ja master in public administration Harvardin yliopistosta, Leuvenin katolisen yliopiston assistentti (1979-1983) ja professori (1983-), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1984-1985), Bruggen Collège d'Europen yhteisön oikeuden opettaja, Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1986-1989), Harward Law Schoolin vieraileva professori (1989), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 25.9.1989-6.10.2003, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2003- , unionin yhteisöjen tuomioistuimen varapresidentti 09.10.2012-08.10.2015, ja presidentti 8.10.2015-

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

syntynyt 1946 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Middle Templen barrister, King's counsel erikoisaloinaan kauppaoikeus, eurooppaoikeus ja julkisoikeus, Common Market Law of Competition -teoksen kolmen ensimmäisen painoksen toinen kirjoittaja (Bellamy ja Child), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.3.1992-15.12.1999

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

syntynyt 1944 Kreikassa, asianajaja Ateenassa, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarien Alexandros Chlorosin ja Constantinos Kakourisin lakimiesavustaja, julkisoikeuden ja yhteisön oikeuden opettaja Ateenassa, oikeudellinen neuvonantaja, tilintarkastustuomioistuimen avustaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1992-17.9.1998

Virpi Tiili
Virpi Tiili

syntynyt 1942, oikeustieteen tohtori Helsingin yliopistosta, Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden assistentti, keskuskauppakamarin lakiasioista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja, kuluttajaviraston ylijohtaja, useiden komiteoiden ja neuvottelukuntien jäsen, mm. lääkemainonnan valvontakunnan puheenjohtaja (1988-1990), kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen (1990-1994), kilpailuneuvoston jäsen (1991-1994) ja Nordiskt Immateriellt Rättsskyddin toimituskunnan jäsen (1982-1990), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2009

Josef Azizi
Josef Azizi

syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Wienin yliopistosta, Wirtschaftsuniversität Wienin sekä Wienin yliopiston ja useiden muiden yliopistojen lehtori, Wienin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kunniaprofessori, liittovaltionviraston ylijohtaja ja osastopäällikkö, Euroopan neuvoston oikeudellisen yhteistyön johtoryhmän (CDCJ) jäsen, valtuutettu asiamies Verfassungsgerichtshofissa (perustuslakituomioistuin) lakien perustuslainmukaisuuden valvontaa koskevissa oikeudellisissa menettelyissä, Itävallan oikeuden mukauttamisesta unionin oikeuteen vastannut koordinaattori, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-16.09.2013.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

syntynyt 1945, oikeustieteen tutkinto Lundin yliopistosta, tuomioistuinharjoittelu Trollhättanin käräjäoikeudessa (1971-1974), ­Svean hovioikeuden (1974-1975) ja Tukholman käräjäoikeuden viskaali (1975), Svean hovioikeuden hallinnollinen viskaali (1975-1978), tuomioistuinhallinnon (Domstolsverket) hallitussihteeri (1977), oikeuskanslerinviraston esittelijä (1979-1980), Svean hovioikeuden asessori (1980-1981), kauppa- ja teollisuusministeriön lakimies (1981-1982), Ruotsin ulkoministeriön oikeudellisen osaston lakimies sekä sittemmin osastopäällikkö ja lainsäädäntöjohtaja (1982-1995), sai suurlähettilään arvonimen (1992), markkinatuomioistuimen varapuheenjohtaja, ETA-neuvottelujen oikeudellisista ja institutionaalisista kysymyksistä vastannut neuvottelija (Efta-työryhmän varapuheenjohtaja ja sittemmin puheenjohtaja) sekä Ruotsin EU-jäsenyysneuvotteluissa samoista kysymyksistä vastannut neuvottelija, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.1.1995-6.10.2006, yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–6.10.2011

André Potocki
André Potocki

syntynyt 1950 Portugalissa, Coimbran yliopiston ja Porton katolisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori, Jean Monnet -oppituolin haltija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija (1984), Paris I -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vieraileva professori (1995), Portugalin hallituksen edustaja YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (Uncitral) sekä Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa, kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995-19.9.2003

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

syntynyt 1950; Portugali; professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Coimbran yliopisto ja Porton katolinen yliopisto; Jean Monnet -oppituolin haltija; opetuksesta vastaava (ranskankielinen) luennoitsija, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemia (1984) ja vieraileva professori, oikeustieteellinen tiedekunta, Pariisin yliopisto I (1995); Portugalin hallituksen edustaja Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL), Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa, väestökirjanpidon yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä komiteassa ja Euroopan neuvoston kansalaisuutta käsittelevässä komiteassa; kansainvälisen oikeuden instituutin jäsen; yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 18.9.1995–31.3.2003.

John D. Cooke
John D. Cooke

syntynyt 1944, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1966-), Englannin ja Walesin, Pohjois-Irlannin sekä New South Walesin asianajajayhteisöjen jäsen (1966-1996), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1980), Inner Bar of New South Walesin jäsen (1991), Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) puheenjohtaja (1985-1986), Dublinin University Collegen vieraileva professori, Chartered Institute of Arbitratorsin jäsen, Royal Zoological Society of Irelandin puheenjohtaja (1987-1990), Dublinin King's Innsin bencher, Lontoon Lincoln's Innsin honorary bencher, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 10.1.1996-15.9.2008; kuollut 29.4.2022.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

syntynyt 1940, Marburgin yliopiston assistentti, oikeustieteen tohtori Marburgin yliopistosta, liittovaltion oikeusministeriön ylitarkastaja, sittemmin lainsäädäntöneuvos vastuualueenaan kansainvälinen yksityisoikeus ja lopuksi siviilioikeudellisia asioita käsittelevän yksikön päällikkö, Unidroit'n hallintoneuvoston jäsen (1993-1998), Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän konferenssin lastensuojeluun liittyvää yleissopimusta valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja (1996), Trierin yliopiston kunniaprofessori (kansainvälinen yksityis- ja prosessioikeus sekä yhteisön oikeus), Hampurin Max Planck -instituutin asiantuntijaneuvoston jäsen (2002-), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 11.6.1997-17.9.2007, kuollut 24.10.2019

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

syntynyt 1938, Bolognan yliopiston kansainvälisen oikeuden professori ja yhteisön oikeuden Jean Monnet -oppituolin haltija, Madridin Carlos III -yliopiston kunniatohtori, Johns Hopkins -yliopiston Bologna Centerin sekä New Yorkin St. Johns -yliopiston, Georgetownin yliopiston, Paris II -yliopiston, Georgian yliopiston ja Luxemburgin Institut universitaire internationalin vieraileva professori, Nijmegenin yliopiston European Business Law Pallas -ohjelman koordinaattori, Euroopan komission julkisten hankintojen neuvoa-antavan komitean jäsen, Italian kauppa- ja teollisuusministeriön alivaltiosihteeri Italian puheenjohtajakaudella, EU:n WTO- valmistelutyöryhmän jäsen sekä Haagin kansainvälisen oikeuden instituutin WTO-tutkimusohjelman johtaja (1997), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 4.3.1998-3.5.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen julkisasiamies 4.5.2006-8.10.2018

Michail Vilaras
Michail Vilaras

syntynyt 1950, oikeustieteen loppututkinto Ateenan yliopistosta (1973), Sosiaalioikeuden jatkotutkinto (DEA) Paris II Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (1977), asianajaja (1974–1980), Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön kansallinen asiantuntija (1988–1990) ja sittemmin PO V:n johtava hallintovirkamies (työllisyys, työmarkkinasuhteet ja sosiaaliasiat) (1990–1994), Kreikan valtion korkeimman hallintotuomioistuimen esittelijä sekä esittelijäneuvos ja hallintoneuvos (1999–); korkeimman erityistuomioistuimen ylimääräinen jäsen, Kreikan lakeja valmistelevan keskuskomitean jäsen (1996–1998); Kreikan hallituksen pääsihteeristön oikeudellisen osaston johtaja (1996–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (1998–2010, jaoston puheenjohtaja 2004–2010), korkeimman oikeushallintoneuvoston jäsen (2011–2012), tuomareiden palkkausasioita käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen ja tuomareiden virkavirheitä käsittelevän erityistuomioistuimen jäsen (2013–2014), Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan neuvoa-antavan asiantuntijalautakunnan jäsen (2014–2015), Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen nimitettävien tuomareiden kelpoisuutta arvioivan asiantuntijalautakunnan jäsen (2012–2015), eurooppaoikeuden opettaja kansallisessa tuomarikoulussa (1995–1996 ja 2012–2015), unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–7.10.2021

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

syntynyt 1944, Hoge Raad der Nederlandenin jäsen (1996), College van Beroep voor het bedrijfslevenin jäsen ja varapresidentti (1986), Centrale Raad van Beroepin sekä Tariefcommissien ylimääräinen jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1980), Groningenin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden opettaja ja University of Michigan Law Schoolin tutkimusapulainen, Amsterdamin kauppakamarin kansainvälisen sihteeristön lakimies (1970), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 17.9.1998-13.9.2010

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

syntynyt 1948, B.A.- (1969) ja M.A.-tutkinnot (1973) Cambridgen yliopiston teknillisestä ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Englannin asianajajayhteisön jäsen (1970), asianajaja Lontoossa (1971-1999) ja Brysselissä (1979-1999), Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1981), Queen's counsel (1987), Middle Templen bencher (1998), Englannin ja Walesin asianajajayhteisöjen edustaja Euroopan asianajajaliittojen neuvostossa (CCBE) ja sen yhteisöjen tuomioistuinta koskevia asioita käsittelevän pysyvän valtuuskunnan puheenjohtaja (1995-1999), European Maritime Law Organization- ja World Trade Law Association -järjestöjen hallituksen jäsen (1993-2002), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.12.1999-7.10.2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

syntynyt 1954, Ranskan ylimmän hallintotuomioistuimen (Conseil d'État) jäsen, École normale supérieure de Saint-Cloud'n ja École nationale d'administrationin entinen oppilas, englannin opettaja (1979-1985), Conseil d'État'ssa käsiteltävien oikeudenkäyntiasioiden esittelijä ja sittemmin hallituksen asiamies (1988-1993), YK:n Ranskan pysyvän edustuston oikeudellinen neuvonantaja New Yorkissa (1993-1997), tuomari Jean-Pierre Puissochet'n lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1997-2001), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 19.9.2001-17.9.2007

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

syntynyt 1956, opintoja Lissabonissa sekä Brysselissä ja Strasbourgissa, asianajaja Portugalissa ja Brysselissä, Université libre de Bruxellesin eurooppaopintojen laitoksen vapaa tutkija, yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustaja (1986-2000) ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin Bo Vesterdorfin lakimiesavustaja (2000-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 31 maaliskuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

syntynyt 1959, oikeustieteen kandidaatti (Liègen yliopisto, 1981), tutkija (tieteellisen tutkimuksen kansallinen säätiö, 1985-1989), edustajainhuoneen oikeudellinen neuvonantaja (1981-1990), oikeustieteen tohtori (Strasbourgin yliopisto, 1990), professori (Liègen ja Strasbourgin yliopistot, College of Europe, Institut royal supérieur de Dèfense, Bordeaux'n Montesquieu -yliopisto; collège Michel Servet des universités de Paris; Notre-Dame de la Paix -tiedekunnat, Namur), ulkoasiainministerin erityisedustaja (1995-1999), Institut royal des relations internationalesin Eurooppa-opintojen johtaja (1998-2003), Conseil d'Etat'n apulaisjäsen (2001-2003), Euroopan komission konsultti (1990-2003), Observatoire Internetin jäsen (2001-2003), yhteisöjen unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 07 lokakuu 2003 ja 19 syyskuu 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

syntynyt 1936, kielitieteellinen tutkinto Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1955), oikeustieteen tohtori Maltan kuninkaallisesta yliopistosta (1958), Maltan asianajajaliiton jäsen (1959-), kansallisen naisten neuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1964-1979), valtionhallinnon komission jäsen (1987-1989), Lombard Bank Ltd:n hallintoneuvoston jäsen Maltalla, valtio-osakkeenomistajan edustaja (1987-1993), vaalilautakunnan jäsen (1993-), Maltan kuninkaallisen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnan jäsen, Euroopan rasismin- ja suvaitsemattomuudenvastaisen komission (ECRI) jäsen (2003-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–22.03.2012.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

syntynyt 1946, oikeustieteen tohtori, Szegedin yliopisto (1971), työministeriön virkamies (1971-1974), yliopiston lehtori ja professori (1974-1989), oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani (1989-1990), Szegedin yliopiston vararehtori (1992-1997), asianajaja, kansallisen eläketurvalaitoksen hallintoneuvoston jäsen, eurooppalaisen sosiaaliturvainstituutin varapuheenjohtaja (1998-2002), kansainvälisen sosiaaliturvayhdistyksen tieteellisen neuvoston jäsen, perustuslakituomioistuimen jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari Toukokuu 12, 2004 19 syyskuu 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Irena Wiszniewska-Bialecka; syntynyt 1947; oikeustieteellinen tutkinto, Varsovan yliopisto (1965–1969); Puolan tiedeakatemian oikeustieteellisen instituutin tutkija (assistentti, dosentti, professori) (1969–2004); Max Planck ‑instituutin tutkija Münchenissä kansainvälisen patenttioikeuden, tekijänoikeuksien ja kilpailuoikeuden alalla (1985–1986); asianajaja (1992–2000), korkeimman hallinto-oikeuden tuomari (2001–2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004–19.9.2016, kuollut 23.5.2018.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

syntynyt 1949, oikeustieteen tohtori, talousoikeuden assistentti (ennen vuotta 1989), sitten filosofian tohtori, kauppaoikeuden professori (vuodesta 1993) Prahan Kaarlen yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, arvopaperikomission johtokunnan jäsen (1999-2002), asianajaja, Tšekin hallituksen lainsäädäntöneuvoston jäsen (1998-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-26.9.2019

Daniel Šváby
Daniel Šváby

syntynyt 1951, oikeustieteen tohtori Bratislavan yliopistosta, Bratislavan alioikeuden tuomari, siviilioikeudellisia asioita käsittelevän muutoksenhakutuomioistuimen tuomari, Bratislavan muutoksenhakutuomioistuimen varapresidentti, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston siviili- ja perheoikeudellisista asioista vastaavan yksikön virkamies, korkeimman oikeuden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevä ylimääräinen tuomari, Euroopan ihmisoikeuskomission jäsen Strasbourgissa, perustuslakituomioistuimen tuomari (2000-2004), yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-6.10.2009, unionin tuomioistuimen tuomari 7.10.2009-7.10.2021

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

syntynyt 1954, oikeustieteen tohtori Moskovan M. Lomonosov -yliopistosta sekä Varsovan yliopistosta, Vilnan yliopiston kansainvälisen oikeuden (1981-) sekä ihmisoikeuksien (1991-) ja unionin oikeuden (2000-) professori, hallituksen ulkopoliittisten asioiden neuvonantaja (1991-1993), Liettuan EU-jäsenyysneuvottelujen valtuuskunnan koordinointiryhmän jäsen, valtioneuvoston kanslian unionin oikeutta käsittelevän osaston pääjohtaja (1997-2004), Vilnan yliopiston eurooppaoikeuden Jean Monnet -professori, Euroopan unionia käsittelevien tutkimusten Liettuan-yhdistyksen puheenjohtaja, Liettuan EU-jäsenyyteen liittynyttä perustuslakiuudistusta suunnitelleen parlamentaarisen työryhmän esittelijä, kansainvälisen lakimiestoimikunnan jäsen (huhtikuu 2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-16.09.2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

syntynyt 1962, oikeustieteen tutkinto Tarton yliopistosta (1981-1986), virallisen syyttäjän avustaja Tallinnassa (1986-1991), tutkinto Viron diplomaattikoulusta (1991-1992), kauppa- ja teollisuuskamarin lakimies (1991-1993) ja yleinen neuvonantaja (1992-1993), Tallinnan muutoksenhakutuomioistuimen tuomari (1993-2004), ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen European Master -opinnot Padovan ja Nottinghamin yliopistoista (2002-2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-23.10.2013, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 23.10.2013-

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

syntynyt 1963, oikeustieteen tutkinto Latvian yliopistosta (1986), sisäministeriön tarkastaja Kirovin alueella ja Riian kaupungissa (1986-1989), Riian alioikeuden tuomari (1990-1994), asianajaja (1994-1998 ja heinäkuu 1999 - toukokuu 2000), oikeusministeri (marraskuu 1998 - heinäkuu 1999 ja toukokuu 2000 - lokakuu 2002), Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen (2001-2004), kansanedustaja (2002-2004), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 12.5.2004-25.2.2020

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

syntynyt 1962, oikeustieteen loppututkinto (1987), oikeustieteen tohtori Ljubljanan yliopistosta (1995), oikeus- ja valtioteorian sekä yksityisoikeuden professori (1996-), tutkija, tohtoriopintoja Zürichin yliopistossa sekä Wienin yliopiston vertailevan oikeustieteen instituutissa, Hampurin kansainvälisen yksityisoikeuden Max Planck -instituutissa ja Amsterdamin vapaassa yliopistossa, Wienin ja Freiburgin yliopistojen sekä Hampurin oikeustieteellisen Bucerius-koulun vieraileva professori, tiede- ja teknologiaministeriön oikeudellisen osaston päällikkö (1994-1996) ja valtiosihteeri (1996-2000), valtioneuvoston pääsihteeri (2000), eurooppalaista siviililakia käsittelevän työryhmän (Study Group on European Civil Code) jäsen (2003-), Humboldtin tutkimushankkeen (Humboldt Stiftung) johtaja, julkaissut yli sata oikeustieteellistä artikkelia sekä useita kirjoja eurooppaoikeudesta ja yksityisoikeudesta, Slovenian lakimiesliiton Vuoden lakimies 2003 -palkinnon saaja, useiden oikeustieteellisten aikakauslehtien toimitusneuvostojen jäsen, Slovenian lakimiesliiton pääsihteeri ja useiden lakimiesyhdistysten (mm. Gesellschaft für Rechtsvergleichung) jäsen, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari 7.7.2004-6.10.2006, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–28.11.2012.

 

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

syntynyt 1954, oikeustieteen lisensiaatti, unionin oikeuden jatko-opintoja Bruggen Collège d'Europessa, asianajajayhteisön jäsen, asian ajaja (1978-1983), Rooman La Sapienza -yliopiston (1993-1996) ja Luissiyliopiston (1993-1996 ja 2002-2006) sekä Milanon Bocconi-yliopiston (1996-2000) unionin oikeuden opettaja, Italian pääministerin EY-asioiden neuvonantaja (1993-1995), Euroopan komission varapuheenjohtajan oikeudellinen neuvonantaja ja sittemmin kabinettipäällikkö (1989-1992), sisämarkkinoista (1995-1999) ja kilpailuasioista (1999) vastaavan komission jäsenen kabinettipäällikkö, johtaja komission kilpailuasioiden pääosastolla (2000-2002), komission apulaispääsihteeri (2002-2005), komission poliittisten neuvonantajien ryhmän pääjohtaja (2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 3.5.2006–15.11.2011.

Miro Prek
Miro Prek

syntynyt 1965, oikeustieteen tutkinto (1989), LL.M., oikeustieteen tohtori, asianajajayhteisön jäsen (1994); erilaisia tehtäviä ja virkoja julkishallinnossa, pääasiallisesti lainvalmisteluosastossa (apulaisvaltiosihteeri ja apulaisjohtaja, eurooppaoikeudesta ja vertailevasta oikeustieteestä vastaavan yksikön johtaja) ja Eurooppa-asioista vastaavassa osastossa (apulaisvaltiosihteeri); assosiaatiosopimuksesta vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1994–1996) ja liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1998–2002), oikeudellisten asioiden päällikkö; asianajaja, ryhmänvetäjä ja johtava asiantuntija lainsäädännön yhteensovittamista unionin lainsäädännön kanssa ja Euroopan integraatiota pääasiassa Länsi-Balkanilla koskevissa EU:n rahoittamissa hankkeissa, yksikön päällikkö Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (2004–2006), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2006–26.9.2019

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

syntynyt 1940, oikeustieteen opintoja Sofian St. Kliment Ohridski -yliopistossa (1961), oikeustieteen tohtori (1977), asianajaja (1963-1964), kansainvälisistä tiekuljetuksista vastaavan valtionyhtiön oikeudellinen neuvonantaja (1964-1973), Bulgarian tiedeakatemian oikeudellisen instituutin tutkija (1973-1988), Sofian St. Kliment Ohridski -yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviiliprosessioikeuden assistentti (1988-1991), kauppakamarin välitystuomioistuimen välimies (1988-2006), perustuslakituomioistuimen tuomari (1991-1994), Plovdivin Paissiy Hilendarski -yliopiston apulaisprofessori (helmikuu 2001 - 2006), oikeusministeri (1994-1995), Sofian uuden bulgarialaisen yliopiston siviiliprosessioikeuden apulaisprofessori (1995-2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-29.6.2010

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

syntynyt 1960, oikeustieteen perustutkinto (1984) ja oikeustieteen tohtori (1997) Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta, Suceavan alioikeuden tuomari (1984-1989), Iaşin sotilastuomioistuimen tuomari (1989-1990), Iaşin Alexandru Ioan Cuza -yliopiston professori (1990-2006), yksityisoikeuden stipendiopiskelija Rennesin yliopistossa (1991-1992), Iaşin Petre Andrei -yliopiston lehtori (1999-2002), Littoral Côte d'Opale -yliopiston teollisuus- ja innovaatiotutkimuskeskuksen apulaisprofessori (2006), unionin yleisen (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen) tuomioistuimen tuomari 1.12.2007-26.11.2010

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

syntynyt 1950, oikeustieteen opintoja Erlangen-Nürnbergin yliopistossa (1970-1975), Oberlandesgericht Nürnbergin esittelijä (1975-1978), liittovaltion talousministeriön virkamies (1978-1982), Saksan pysyvän EY-edustuston virkamies (1982), liittovaltion talousministeriön virkamies vastuualueenaan yhteisön oikeus ja kilpailuasiat (1983-1992), oikeusministeriön unionin oikeuden osaston päällikkö (1992-2007), Euroopan unionin neuvoston yhteisöjen tuomioistuintyöryhmän Saksan valtuuskunnan päällikkö, useita kertoja liittovaltion hallituksen asiamiehenä unionin tuomioistuimessa, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-26.9.2019

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

syntynyt 1960, oikeustieteen tutkinto Barcelonan autonomisesta yliopistosta (1983), tuomari (1985), hallinnollisiin riita-asioihin erikoistunut tuomari Tribunal Superior de Justicia de Canariasissa Santa Cruz de Tenerifessä (1992 ja 1993) sekä Audiencia Nacionalissa Madridissa (1998 – elokuu 2007; ratkaisi muutoksenhakuasioita, joiden kohteena olivat arvonlisävero, talousministeriön yleiset säännökset ja valtiontuet tai hallinnon korvausvastuu sekä taloudellisten keskusvalvontaviranomaisten päätökset pankki-, pörssi-, energia-, vakuutus- ja kilpailualoilla), perustuslakituomioistuimen esittelijä (1993–1998), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

syntynyt 1962, tutkinto Pariisin Institut d'études politiquesta (1984), École nationale de la magistraturen entinen oppilas (1986-1988), tribunal de grande instance de Marseillen tuomari (tammikuu 1988 - tammikuu 1990), oikeusministeriön siviiliasioiden yksikön tuomari (tammikuu 1990 - kesäkuu 1992), valtiovarain- ja teollisuusministeriön kilpailu-, kuluttaja- ja petosasioiden osaston apulaisosastopäällikkö sekä sittemmin osastopäällikkö (kesäkuu 1992 - syyskuu 1994), oikeusministerin tekninen neuvonantaja (syyskuu 1994 - toukokuu 1995), tribunal de grande instance de Nîmesin tuomari (toukokuu 1995 - toukokuu 1996), yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamiehen Philippe Léger'n lakimiesavustaja (toukokuu 1996 - joulukuu 2001), cour de cassationin jäsen (joulukuu 2001 - elokuu 2007), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2007-16.09.2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

syntynyt 1946, opintoja Limerickin Crescent Collegessa, Clongowes Wood Collegessa, Dublinin University Collegessa (perustutkinto sekä eurooppaoikeuden opintoja) sekä King's Innsissä, Irlannin asianajajayhteisön jäsen (1968), asianajaja (1968-1982), Inner Bar of Irelandin senior counsel (1982-1986), Circuit Courtin tuomari (1986-1997), High Court of Irelandin tuomari (1997-2008), King's Innsin bencher, Irlannin edustaja eurooppalaisten tuomareiden neuvoa-antavassa neuvostossa (2000-2008), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 15.9.2008-16.09.2013.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

syntynyt 1957, oikeustieteen tutkinto Ateenan yliopistosta (1980), julkisoikeuden jatkotutkinto Paris I Panthéon-Sorbonne -yliopistosta (DEA, 1981), eurooppaoikeuden jatkotutkinto Paris I -yliopistosta (1982), korkeimman hallinto-oikeuden (Symvoulio tis Epikrateias) esittelijä (1985-1992), korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneuvos (1992-2005), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1994-1996), Kreikan korkeimman erityistuomioistuimen (Anotato Eidiko Dikastirio) ylimääräinen jäsen (1998 ja 1999), korkeimman hallinto-oikeuden jäsen (2005), virkavelvollisuuden rikkomisia käsittelevän erityistuomioistuimen (Dikastirio Agogon Kakodikas) jäsen (2006), korkeimman hallinto-oikeudellisen tuomarineuvoston jäsen (2008), hallinto-oikeuksien tarkastaja (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 25.10.2010-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Andrei Popescu
Andrei Popescu

syntynyt 1948, oikeustieteen tutkinto Bukarestin yliopistosta (1971), kansainvälisen työoikeuden ja yhteisön sosiaalioikeuden jatko-opintoja Geneven yliopistossa (1973-1974), oikeustieteen tohtori Bukarestin yliopistosta (1980), Bukarestin yliopiston työoikeuden apulaisassistentti (1971-1973) ja assistentti (1974-1985) sekä työoikeuden lehtori (1985-1990), työ- ja sosiaaliturvan tieteellisen tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija (1990-1991), työ- ja sosiaaliturvaministeriön apulaispääjohtaja (1991-1992) sekä johtaja (1992-1996), Bukarestin kansallisen valtio- ja hallintotieteiden oppilaitoksen luennoitsija (1997) ja professori (2000), integraatioministeriön valtiosihteeri (2001-2005), Romanian lainsäädäntöneuvoston osastonjohtaja (1996-2001 ja 2005-2009), Revue roumaine de droit européen -aikakauskirjan perustaja, Romanian eurooppaoikeudellisen yhdistyksen puheenjohtaja (2009-2010), Romanian valtionasiamies unionin tuomioistuimissa (2009-2010), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 26 marraskuu 2010 ja 19 syyskuu 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

syntynyt 1950, oikeustieteen tutkinto Rooman La Sapienza -yliopistosta (1973), eurooppaoikeuden tutkinto Bruggen Collège d'Europesta (1974-1975), virkamies Euroopan komission maatalouden pääosaston kansainvälisten asioiden osastolla (1975-1976), Euroopan komission oikeudellisen osaston lakimies (1976-1991 ja 1994-1995), Euroopan komission oikeudellisen osaston edustaja Luxemburgissa (1990-1991), yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (tuomari G. Federico Mancinin kabinetti 1991-1994), Euroopan komission jäsenten oikeudellinen neuvonantaja (komissaari Mario Montin kabinetti 1995-1997 ja komissaari Frits Bolkesteinin kabinetti 2000-2002), johtaja Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston julkisten hankintojen politiikan osastolla (2002-2003) sekä palveluiden, teollis- ja tekijänoikeuksien, viestimien ja tietosuojan osastolla (2003-2005) ja palveluiden osastolla (2005-2011), päälakimies ja johtaja Euroopan komission oikeudellisen osaston oikeuden, vapauden, turvallisuuden, yksityisoikeuden ja rikosoikeuden yksikössä (2011-2012), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 17.9.2012-26.9.2019

Carl Wetter
Carl Wetter

syntynyt 1949, taloustieteen (Bachelor of Arts, 1974) ja oikeustieteen (Master of Laws, 1977) tutkinnot Uppsalan yliopistosta, ulkoasiainministeriön virkamies (1977), Ruotsin Asianajajaliiton jäsen (1983 alkaen), kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ruotsalaisen kilpailuoikeustyöryhmän jäsen, kilpailuoikeuden opettaja Lundin ja Tukholman yliopistoissa, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 18 maaliskuu 2013 ja 19 syyskuu 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

syntynyt 1950; oikeustieteen loppututkinto Vilnan yliopistosta (1973); oikeustieteen tohtori (1978), assistentti, yliassistentti ja sittemmin yliopistonlehtori Vilnan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1977-1992); Liettuan parlamentin (Seimas) lakivaliokunnan valiokuntaneuvos (1990-1992); Liettuan Belgian suurlähetystön ministerineuvos (1992-1994); Liettuan Ranskan suurlähetystön ministerineuvos (1994-1996); Euroopan ihmisoikeuskomitean jäsen (1996-1999); Liettuan korkeimman oikeuden jäsen (1999-2011); Vilnan yliopiston rikosoikeuden yliopistonlehtori (2003-2013); Liettuan edustaja Eurojustin yhteisessä valvontaviranomaisessa (2004-2011); Liettuan perustuslakituomioistuimen jäsen (2011-2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-26.9.2019

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz on syntynyt Budapestissa (Unkari) vuonna 1952. Hän suoritti Universität Wienissä (Wienin yliopisto, Itävalta) oikeustieteen tutkinnon vuonna 1980 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1981.

Kreuschitz aloitti työuransa vuonna 1980 Universität Wienin Institut für Staats- und Verwaltungsrechtin tieteellisenä avustajana ja siirtyi sen jälkeen vuosiksi 1981–1997 virkamieheksi Itävallan liittokanslerinviraston perustuslaillisten asioiden osastolle. Lisäksi hän toimi Datenschutzkommissionin (Itävallan tietosuojakomitea) jäsenenä vuosina 1987–1997.

Kreuschitz siirtyi Euroopan komission oikeudellisen yksikön palvelukseen oikeudellisen neuvonantajan tehtäviin ja edusti tätä toimielintä vuosina 1997–2013 lukuisissa asioissa unionin tuomioistuimissa ja Euroopan vapaakauppajärjestön tuomioistuimessa.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-15.9.2022.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

syntynyt 1960; oikeustieteen lopputukinto Dublinin Trinity Collegesta (1984) ja asianajajan tutkinto (Barrister-at-law) Dublinin the Honourable Society of King's Innsistä (1986); the Honorable Society of King's Innsin tuomarijäsen (Bencher) (2013–); dosentti University College Corkissa (2015–); Irlannin eurooppaoikeuden keskuksen hallituksen jäsen (1997–); Irlannin asianajoyhteisön jäsen (Barrister-at-law 1986–1990 ja 1997–2003 sekä Senior Counsel 2003–2013); lakimiesavustaja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa (1990–1997); Euroopan kansallisten nuorisokomiteoiden neuvoston varapresidentti (1979–1981); Euroopan koululaisten liittojen järjestelytoimiston pääsihteeri (1977–1984); Irlannin koululaisten liiton pääsihteeri (1977–1979); Euroopan asianajajaliittojen neuvoston (CCBE) Euroopan unionin tuomioistuimeen ja EFTAn tuomioistuimeen liittyviä kysymyksiä käsittelevän pysyvän valtuuston jäsen (2006–2013); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen julkisasiamies 7.10.2021-

 

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

syntynyt 1967; oikeustieteellinen loppututkinto oivallisesti (1985-1990) ja tohtoriopintoja (1990-1993) Madridin Complutense-yliopistossa; Geronan virallinen syyttäjä (2000-2003); oikeudellinen ja ihmisoikeusneuvonantaja, Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak (2003-2004); Geronan siviiliasioiden ensimmäisen asteen tuomari ja tutkintatuomari (2003-2007); Geronan vanhempi tuomari (2008); Irakin osalta toteutettavan Euroopan unionin yhdennetyn oikeusvaltio-operaation EUJUST LEXin varajohtaja (2005-2006); Espanjan perustuslakituomioistuimen lakimies (2006-2011 ja 2013); turvallisuusasioiden valtiosihteeri (2012-2013); Euroopan unionin neuvoston siviiliasiantuntija oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuusalan uudistuksen alalla (2005-2011); ulkopuolinen asiantuntija Euroopan komission perusoikeuksiin ja rikosoikeuteen liittyvissä kysymyksissä (2011-2013); lukuisia luentoja ja julkaisuja; unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 16.9.2013-26.9.2019

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

syntynyt 1945, tutkinnot Glasgow’n yliopistosta (MA 1965, LLB 1967) (historia ja englantilainen kirjallisuus, oikeustiede), oikeustieteellinen loppututkinto (MCL 1969) (Tulanen yliopisto, Louisiana), Skotlannin asianajajayhteisön jäsen (1972) ja New Yorkin asianajajayhteisön jäsen (1977), Queen’s Counsel (1988), Englannin ja Walesin asianajajayhteisön jäsen (1996), Brysselin asianajajayhteisön jäsen (1999); harjoittanut asianajoa Edinburgissa, Brysselissä, Lontoossa ja New Yorkissa; kutsuttu professori Glasgow᾽n yliopistossa (1991), Glasgow’n yliopiston tohtori h.c.(2009); bencher, Middle Temple (2012); kansainvälisen kauppakamarin (ICC), kansainvälisen investointiriitojen sovittelukeskuksen (ICSID) ja urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen (CAS) välimies; lukuisia julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 7.10.2015–31.1.2020

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Constantinos Iliopoulos on syntynyt Ateenassa (Kreikka) vuonna 1948. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Panepistimio Athinonissa (Ateenan yliopisto, Kreikka) vuonna 1971 ja taloustieteen tutkinnon Oikonomiko Panepistimio Athinon (Ateenan kauppakorkeakoulu, Kreikka) vuonna 1974. Hän laati väitöskirjan kilpailuoikeudesta Universität Hamburgissa (Hampurin yliopisto, Saksa), josta hän valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 1984.

Iliopoulos hyväksyttiin Ateenan asianajajayhteisön jäseneksi vuonna 1973, ja hän työskenteli asianajajana vuoteen 2016 asti. Vuosina 1992–2006 hän toimi Elliniki Epitropi Antagonismoun (kilpailulautakunta, Kreikka) jäsenenä. Vuosina 2002–2003 hän työskenteli Kyproksen hallituksen oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeutta ja immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa Kyproksen valmistautuessa liittymään Euroopan unioniin. Vuosina 2007–2009 hän työskenteli Kreikan talouskehityksestä ja energia-alasta vastaavan ministeriön oikeudellisena neuvonantajana.

Muiden töidensä ohella Iliopoulos toimi opetustehtävissä Universität Hamburgin oikeustieteellisessä tiedekunnassa: hän toimi eurooppaoikeuden laitoksen assistenttina vuosina 1980–1984, eurooppaoikeuden sekä eurooppalaisen kuluttajaoikeuden, yhtiöoikeuden, kauppaoikeuden ja immateriaalioikeuksien luennoitsijana vuosina 1992–2006 ja vierailevana professorina vuonna 2015. Hän toimi lisäksi Democritio Panepistimio Thrakisin (Traakian Demokritos-yliopisto, Kreikka) oikeustieteellisessä tiedekunnassa kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden professorina vuosina 2007–2015 sekä kansainvälisen ja eurooppalaisen energiaoikeuden master-ohjelman professorina vuosina 2015–2016. Hänet sai vuonna 2016 kunniaprofessorin arvon ja on siitä lähtien opettanut eurooppalaista energiaoikeutta kyseisen master-ohjelman puitteissa.

Iliopoulos on kirjoittanut useita julkaisuja, ja hän on ohjannut kotimaassaan tutkimustyötä Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaioussa (Kreikan eurooppaoikeuden yhdistys). Hän on myös toiminut kyseisen yhdistyksen varainhoitajana vuosina 1987–2002, pääsihteerinä vuosina 2002–2019 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi hän on yksi Elliniki Enosi Dikaiou Energeiasin (Kreikan energiaoikeuden yhdistys) perustajajäsenistä, ja hän toimi vuosina 2012–2016 sen pääsihteerinä ja on toiminut vuodesta 2017 alkaen sen puheenjohtajana.

Saksalainen oikeuskulttuuri on Iliopoulosin kiinnostuksen kohde hänen Hampurin yliopistossa suorittamiensa tohtoriopintojen myötä, ja hän on toiminut vuodesta 1987 lähtien saksalais-kreikkalaisen juristien seuran (Hampuri) varapuheenjohtajana ja vuodesta 1990 lähtien kreikkalais-saksalaisen juristien seuran (Ateena) varapuheenjohtajana. Vuosina 2005–2011 hän toimi myös Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessalonikin (Thessalonikin kansainvälisen ja eurooppalaisen talousoikeuden keskus, Kreikka) hallituksen jäsenenä.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-15.9.2022.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

syntynyt 1957, oikeustieteen loppututkinto Complutense de Madridin yliopistosta (1979) ja master Tuftsin yliopiston (Yhdysvallat) Fletcher School of Law and Diplomacysta (1985), oikeustieteen professori CEU San Pablon yliopistossa (1985-1993), valtionneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (1983-1996), Fondation Juan Marchin Center for the Advanced Study in the Social Sciencesin pääsihteeri (1991-1996), alivaltiosihteeri sisäministeriössä (1996-2001), yrityslakimies (2001-2003), asianajaja (2004-2005), kansainvälisten suhteiden master-ohjelman johtaja ja oikeustieteen professori Instituto de Empresassa (2007-2013), valtioneuvoston oikeudellinen neuvonantaja (2005-2016); unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-26.9.2019

René Barents
René Barents

René Barents on syntynyt Rotterdamissa (Alankomaat) vuonna 1951. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon ja taloustieteen erikoistutkinnon vuonna 1973 Erasmus Universiteitissa (Erasmus-yliopisto, Alankomaat). Hän täydensi akateemista koulutustaan oikeustieteen tohtorin tutkinnolla Universiteit Utrechtissa (Utrechtin yliopisto, Alankomaat), jossa hän väitteli vuonna 1981.

Barents aloitti työuransa Universiteit Utrechtin Eurooppa-instituutissa, jossa hän toimi vuosina 1973–1974 tutkijana ja vuosina 1974–1979 lehtorina muun muassa eurooppaoikeuden ja talousoikeuden aloilla. Hän opetti myös Universiteit Leidenissä (Leidenin yliopisto, Alankomaat) lehtorina vuosina 1979–1981. Sittemmin hänet nimitettiin professoriksi Universiteit Maastrichtiin (Maastrichtin yliopisto, Alankomaat), jossa hän opetti eurooppaoikeutta vuosina 1988–2003 ja jonka eurooppaoikeuden kunniaprofessoriksi hänet nimitettiin vuonna 2003. Barents on kirjoittanut useita julkaisuja unionin oikeudesta, ja hän aloitti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa vuonna 1981 lakimiesavustajana julkisasiamies Pieter VerLoren van Themmatin (vuosina 1981–1986) ja julkisasiamies Jean Mischon (1986) kabineteissa. Hän siirtyi seuraavaksi tuomioistuimen henkilöstöosastolle, jossa hän työskenteli vuosina 1986–1987 henkilöstösääntöihin perustuvien oikeuksien yksikön päällikkönä.

Barents toimi vuosina 1987–1991 Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön palveluksessa, ja palasi vuosiksi 1991–2000 yhteisöjen tuomioistuimeen lakimiesavustajaksi tuomari Paul Joan George Kapteynin kabinettiin. Vuosina 2000–2009 hän hoiti osastopäällikön virkaa tutkimuksen ja dokumentaation pääosastolla, jonka johtaja hänestä tuli vuosiksi 2009–2011.

Vuosina 1993–2011 Barents toimi lisäksi Gerechtshof 's-Hertogenboschin (’s-Hertogenboschin ylioikeus, Alankomaat) neuvonantajana.

Barents nimitettiin virkamiestuomioistuimen tuomariksi 6.10.2011, ja hän toimi tässä tehtävässä 31.8.2016 asti.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19. syyskuuta 2016-15. syyskuuta 2022.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

syntynyt 1954, oikeustieteen loppututkinto Maltan yliopistosta (1977), Master of Laws Lontoon yliopistosta (1979), oikeustieteen tohtori Cambridgen yliopistosta (1982), lehtori Ealing College of Higher Educationissa (1982–1984), yliopistonlehtori Exeterin yliopistossa (1984–1990), vanhempi yliopistonlehtori Lontoon Queen Mary -yliopiston Westfield Collegessa (1990–1993), oikeudellinen neuvonantaja yksityissektorilla ja sittemmin Maltan parlamentissa (1993–2016), Maltan yliopiston eurooppaoikeuden ja vertailevan oikeustieteen laitoksen professori ja johtaja (1993–2016), Maltan yliopiston kirjasto- ja tutkimuskeskuksen johtaja (1993–2016), Maltan eurooppaoikeuden yhdistyksen puheenjohtaja, kirjoittanut useita julkaisuja, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2016–2018), unionin tuomioistuimen tuomari 8.10.2018–

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

syntynyt 1965, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvösin yliopistosta (1990), loppututkinto taidehistoriasta (1992) ja master of laws Heidelbergin yliopistosta (1991), oikeustieteen tohtori (2004), asianajaja Budapestissa (1995-2016), oikeustieteen apulaisprofessori (1991-2005) ja oikeustieteen professori (2005-2016) Loránd Eötvösin yliopistossa; kauppaoikeuden laitoksen johtaja (2007-2013), sittemmin yksityis- ja kauppaoikeuden laitoksen johtaja ja professori (2013-2016) Budapestin katolisen Péter Pázmányn yliopistossa; vieraileva professori Lyonin katolisessa yliopistossa (2013-2016), välimies Unkarin pörssin yhteydessä toimivassa pysyvässä välimiestuomioistuimessa ja välimies ad hoc -välitysmenettelyissä (2004-2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 13.4.2016-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Ezio Perillo
Ezio Perillo

syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori ja asianajaja, Padovan asianajajayhteisön jäsen; Padovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan siviilioikeuden ja vertailevan siviilioikeuden assistentti ja sittemmin tutkija (1977–1982); yhteisön oikeuden opettaja Collegio Europeossa (Parma, 1990–1998) sekä Padovan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (1985–1987), Maceratan yliopistossa (1991–1994), Napolin yliopistossa (1995) ja Milanon yliopistossa (2000–2001); Padovan yliopiston Master in European integration ‑tutkinnon tieteellisen komitean jäsen, yhteisöjen tuomioistuimen kirjasto- sekä tutkimus- ja dokumentaatio‑osaston virkamies (1982–1984), julkisasiamies G. F. Mancinin lakimiesavustaja yhteisöjen tuomioistuimessa (1984–1988), Euroopan parlamentin pääsihteerin E. Vincin sihteeristön lakimies (1988–1993), Euroopan parlamentin oikeudellisen osaston päällikkö (1995–1999), Euroopan parlamentin lainsäädäntötyön koordinoinnin sekä toimielinten välisten ja parlamentaaristen suhteiden osaston johtaja (1999–2004), Euroopan parlamentin ulkosuhteiden osaston johtaja (2004–2006), Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lainsäädäntöasioiden johtaja (2006–2011), kirjoittanut useita julkaisuja Italian siviilioikeudesta ja eurooppaoikeudesta, virkamiestuomioistuimen tuomari 6.10.2011–31.8.2016, unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–26.9.2019

Barna Berke
Barna Berke

syntynyt 1966, oikeustieteen loppututkinto Budapestin Loránd Eötvös -yliopistosta (1990), Master of Laws Tukholman yliopistosta (1995), Budapestin asianajajayhteisön jäsen, Unkarin parlamentin oikeudellinen neuvonantaja Euroopan unioniin liittymisprosessin yhteydessä (1994–1996 ja 2002–2004), Unkarin perustuslakituomioistuimen presidentin lakimiesavustaja (1997–2000), kilpailuviranomaisen apulaisjohtaja ja sittemmin kilpailulautakunnan puheenjohtaja (2000–2002), välimies rahoitus- ja pääomamarkkinoiden pysyvässä välitystuomioistuimessa (2008–2014); luennoitsija (1990–1994), opettaja (1995–1999) ja sittemmin apulaisopettaja (2003–2016) Loránd Eötvös ‑yliopistossa; eurooppalaisesta ja kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaava valtiosihteeri oikeusministeriössä (2014–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–1.8.2021 kuolemaansa saakka.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

syntynyt 1967, oikeustieteen tutkinto Iasin Alexandru Ioan Cuza -yliopistosta (1990), oikeustieteen tohtori (1999), tuomari Bukarestin alioikeudessa nro 4 (1991–1996), tuomari (1996–1999) ja jaoston puheenjohtaja (1997–1999) Bukarestin alioikeudessa, tuomari (1999–2005) ja jaoston puheenjohtaja (1999–2003) Bukarestin ylioikeudessa, Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan jäsen (2006–2016), Romanian tuomarikoulun opettaja ja sittemmin johtaja (2011–2016), tuomari Romanian ylimmässä tuomioistuimessa (2006–2016), Romanian tuomarikoulun tiedeneuvoston ja oikeusvirkailijoiden koulutuslaitoksen johtokunnan jäsen (2011–2016), Bukarestin yliopiston tohtorikoulun neuvoston jäsen (2012–2016), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari 19.9.2016–-7.10.2021, unionin (yhteisöjen) tuomioistuimen tuomari 7.10.2021-

Hans Jung
Hans Jung

syntynyt 1944 Saksassa, Berliinin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti ja sittemmin professori, asianajaja Frankfurtissa, yhteisöjen tuomioistuimen juristi-lingvisti, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin Hans Kutscherin ja sittemmin saksalaisen tuomarin lakimiesavustaja, yhteisöjen tuomioistuimen apulaiskirjaaja, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja 10.10.1989-5.10.2005, kuollut 26.9.2009

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Emmanuel Coulon on syntynyt Versailles’ssa (Ranska) vuonna 1968. Hän suoritti oikeustieteen tutkinnon Université Panthéon-Assasissa (Pariisin II yliopisto, Ranska) vuonna 1990 ja hallintotieteen tutkinnon Université Paris-Dauphinessa (Pariisin IX yliopisto, Ranska) vuonna 1991. Tämän jälkeen hän opiskeli Bruggen Collège d’Europessa (Belgia), jossa hän suoritti vuonna 1992 eurooppaoikeuden Master of Laws ‑tutkinnon (LLM).

Coulon läpäisi vuonna 1993 asianajajien koulutusohjelman pääsykokeen. Hän suoritti asianajajan ammattitutkinnon Brysselin asianajajayhteisössä vuonna 1995, ja hän työskenteli asianajajana kyseisen asianajajayhteisön jäsenenä kansainvälisessä asianajotoimistossa. Vuonna 1998 hän läpäisi Euroopan yhteisöjen komission järjestämän avoimen kilpailun virkamiesten palvelukseen ottamista varten.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti Antonio Saggio otti Coulonin palvelukseen vuonna 1996 hoitamaan lakimiesavustajan tehtäviä kilpailuasioista vastaavassa task forcessa. Hän siirtyi vuonna 1998 presidentti Bo Vesterdorfin kabinettiin lakimiesavustajaksi ja hoiti tätä tehtävää vuoteen 2002 asti. Vuoden 2003 alussa hänet nimitettiin unionin yleiseen tuomioistuimeen vastaperustettuun virkaan presidentin kabinettipäälliköksi.

Coulon on kirjoittanut julkaisuja unionin oikeudesta, muun muassa prosessioikeudesta ja oikeudenhoidosta.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja 6.10.2005–30.4.2023.