Muita asiakirjoja

Tämän otsikon alla julkaistaan erilaisia asiakirjoja, joilla voi olla vaikutusta Euroopan unionin lainkäytön kehittymiseen


Unionin tuomioistuinjärjestelmän uudistaminen

Unionin tuomioistuimen esittämä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 281 artiklan toiseen kohtaan perustuva pyyntö Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

 16/12/2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

 13/10/2014 Vastaus neuvoston puheenjohtajavaltion Italian pyyntöön esittää uusia ehdotuksia sen helpottamiseksi, että neuvostossa päästään sopimukseen niistä yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaan unionin yleisen oikeusasteen tuomarien määrää nostetaan

 13/10/2014 Perustelut

 13/10/2014 Unionin yleisen tuomioistuimen vahvistamiseen liittyvät arvioidut kustannukset 


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa määrätty komitea

 18/07/2022 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean seitsemäs toimintakertomus. 
Saatavilla: lang fr  pdf icon

fleche D 15/12/2021 Neuvoston päätös (EU) 2021/2232, annettu 14 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä

 16/01/2020 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean kuudes toimintakertomus. 
Saatavilla: lang fr  pdf icon

28/02/2018 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean viides toimintakertomus.
Saatavilla: lang fr pdf icon

08/12/2017 NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU, Euratom) 2017/2262, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä

10/02/2017 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean neljäs toimintakertomus.
Saatavilla: lang fr pdf icon

12/02/2014 NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä

13/12/2013 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean kolmannen toimintakertomus.
Saatavilla: lang fr pdf icon

22.01.2013 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean toinen toimintakertomus.
Saatavilla: lang fr pdf icon

17.02.2011 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean toimintakertomus.
Saatavilla: lang fr pdf icon

26.01.2010 SEUT 255 artiklassa määrätyn komitean kokoonpanosta annettu suositus pdf icon


Euroopan unionin liittyminen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen (Euroopan ihmisoikeussopimus)

24.01.2011 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentin ja unionin tuomioistuimen presidentin yhteinen tiedonanto heidän tavattuaan tammikuussa 2011.
Saatavilla: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05./05.2010 Tuomioistuimen muistio Euroopan unionin liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen pdf icon