Dokumenti varji

Dokumenti ta' interess għall-awtorità ġudizzjarja kif ukoll l-evoluzzjoni tas-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea huma ppubblikati taħt din it-taqsima.


Ir-riforma tas-sistema ġudizzjarja tal-UE

 16/12/2015 Regolament (UE, Euratom) 2015/2422 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2015 li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

 13/10/2014 Tweġiba għall-istedina mill-Presidenza Taljana tal-Kunsill sabiex jiġu ppreżentati proposti ġodda bil-għan li jiġi ffaċilitat il-kompitu li jintlaħaq ftehim fi ħdan il-Kunsill dwar il-modalitajiet ta' żieda fin-numru ta' Mħallfin fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea

 13/10/2014 Preżentazzjoni tal-argumenti

 13/10/2014 Stima tal-ispejjeż tat-tisħiħ tal-Qorti Ġenerali 


Kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

 16/01/2020 Is-sitt rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Disponibbli bil-: lang fr  pdf icon

28/02/2018 Il-ħames rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Disponibbli bil-: lang fr pdf icon

08/12/2017 DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE, Euratom) 2017/2262 tal-4 ta' Diċembru 2017 li taħtar membri tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

10/02/2017 It-Raba rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Disponibbli bil-: lang fr pdf icon

12/02/2014 DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL tal-11 ta' Frar 2014 li taħtar il-membri tal-Kumitat previst fl-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

13/12/2013 It-Tielet rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Disponibbli bil-: lang fr pdf icon

22/01/2013 It-Tieni rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Disponibbli bil-: lang fr pdf icon

17/02/2011 Rapport dwar l-attività tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Disponibbli bil-: lang fr pdf icon

26/01/2010 Rakkomandazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-kumitat previst mill-Artikolu 255 TFUE pdf icon


Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali

24/01/2011 Komunikazzjoni komuni tal-Presidenti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, insegwitu għal-laqgħa bejn iż-żewġt iqrati f'Jannar 2011.
Disponibbli bil-: Déclaration commune en français Joint declaration in English pdf icon

05/05/2010 Dokument ta' riflessjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar ċerti aspetti tal adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali pdf icon