Sejħiet għal offerti

Fil-każijiet previsti mir-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja hija marbuta tniedi sejħiet għal offerti fir-rigward tal-akkwist ta' oġġetti u ta' servizzi.

Is-sejħiet għal offerti huma ppubblikati b'mod regolari fis-serje S tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jistgħu jiġu kkonsultati fid-database TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) li hija aġġornata kuljum fuq l-Internet.

L-informazzjoni ppreżentata fil-paġni tas-sit Internet tal-Qorti tal-Ġustizzja hija ta' natura informali li ġeneralment ma tkunx tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha u ma tkunx eżawrjenti.

Din l-informazzjoni b'ebda mod ma tissostitwixxi l-pubblikazzjoni uffiċjali fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - Serje S.

Direttorat Ġenerali tal-Multilingwiżmu - Tradutturi fuq bażi free-lance

Pubbliċità ex ante għall-kuntratti bejn EUR 15 000.01 u l-limiti minimi stabbiliti fid-Direttiva dwar il-kuntratti pubbliċi 2014/24/UE

Lista annwali tal-kuntratti [punt 3.3 a) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019

Lista annwali tal-kuntratti [punt 3.3 e) tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 20182019 

Lista annwali tal-bidliet tal-kuntratti [il-punti a) u b) tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 172(3) tar-Regolament Finanzjarju] ta’ livell inferjuri mil-limiti tad-Direttiva Kuntratti 2014/24 UE, u l-punt c) tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 172(3) tar-Regolament Finanzjarju] 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Lista annwali tal-kuntratti attribwiti konformement mal-punti j) sa m) tal-punt 11.1, u mal-punt h) tat-tieni inċiż tal-punt 11.1 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju  2019

TED – Lista annwali ta’ kontraenti 2007  / 2008 / 2010 Servizz / 2010 Provvisti / 2010 Xogħlijiet / 2011 / 2012 Servizz / 2013 Servizz / 2014 Servizz 

Informazzjoni lill-partijiet kontraenti:

Kundizzjonijiet ġenerali għall-kuntratti ta' xiri ta' valur żgħir -verżjoni 01/2019- (Attenzjoni! Din il-pubblikazzjoni teżisti biss bil-Franċiż)

Informazzjoni finanzjarja

Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali fil-kuntest tal-validazzjoni tal-entitajiet legali u tal-kontijiet bankarji kif ukoll fil-kuntest tat-tranżazzjonijiet finanzjarji relatati magħhom

- Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali fil-kuntest tal-kuntratti pubbliċi

- Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali fil-kuntest tal-EDES

KOMUNIKAZZJONI TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI

Sejħiet għal offerti kurrenti

Sejħiet għal offerti taħt evalwazzjoni/Sejħiet għal offerti magħluqa

Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  17/04/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
il-Lussemburgu-Lussemburgu: Servizzi ta' ġarr u manutenzjoni għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  29/01/2020
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  29/08/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Servizzi ta' laboratorju għal analiżi medika
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  23/08/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Xogħlijiet ta' żvilupp, ta' restawr u ta' tiswija fil-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  09/12/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Provvista ta' kaxxiforti għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  03/01/2020
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Provvista ta' siġġijiet tal-uffiċċju li jippromwovu l-moviment għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  13/09/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Integrated Case Management System
Proċedura kompetittiva permezz tan-negozjar
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  30/09/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew kif ukoll valutazzjoni tal-kwalità ta' dawn is-servizzi u konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurezza u s-sigurtà
Proċedura ristretta 
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  29/08/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Riorganizzazzjoni tal-kamra tal-konferenzi tal-bini Anness C tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - ir-4 sular
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  14/02/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Supply of conference tables with multimedia connectivity for the Court of Justice of the European Union
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  01/02/2019
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera minn istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u Lussemburgu
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  21/12/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-ġabra tal-ġurisprudenza
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  26/10/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti amministrattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  01/11/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Is-sigurtà tal-istazzjon ta' kontroll tan-nirien u s-sikurezza (PIC/PCS)
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  24/09/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt
Provvista ta' kotba u supplimenti speċjalizzati fil-qasam ġuridiku
Proċedura miftuħa
Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:  19/03/2018
Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt