Sejħiet għal offerti

Sejħiet għal offerti kurrenti

Sejħiet għal offerti taħt evalwazzjoni/Sejħiet għal offerti magħluqa

Direttorat Ġenerali tal-Multilingwiżmu - Tradutturi fuq bażi free-lance

Pubbliċità ex ante għall-kuntratti bejn EUR 15 000.01 u l-limiti minimi stabbiliti fid-Direttiva dwar il-kuntratti pubbliċi 2014/24/UE

Lista annwali tal-kuntratti [Artikolu 124(3)(a) tar-Regoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju]  2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Lista annwali tal-kuntratti [Artikolu 124(3)(e) tar-Regoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Lista annwali tal-emendi tal-kuntratti [Artikolu 114a(3)(a) u (b) tar-Regolament Finanzjarju] li ma jilħqux il-limiti minimi stabbiliti fid-Direttiva dwar il-kuntratti pubbliċi 2014/24/UE, u Artikolu 114a(3)(c) tar-Regolament Finanzjarju 2016 / 2017

TED – Lista annwali ta’ kontraenti 2007  / 2008 / 2010 Servizz / 2010 Provvisti / 2010 Xogħlijiet / 2011 / 2012 Servizz / 2013 Servizz / 2014 Servizz 

Informazzjoni lill-partijiet kontraenti


Fil-każijiet previsti mir-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Ġustizzja hija marbuta tniedi sejħiet għal offerti fir-rigward tal-akkwist ta' oġġetti u ta' servizzi.

Is-sejħiet għal offerti huma ppubblikati b'mod regolari fis-serje S tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jistgħu jiġu kkonsultati fid-database TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) li hija aġġornata kuljum fuq l-Internet.

L-informazzjoni ppreżentata fil-paġni tas-sit Internet tal-Qorti tal-Ġustizzja hija ta' natura informali li ġeneralment ma tkunx tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha u ma tkunx eżawrjenti.

Din l-informazzjoni b'ebda mod ma tissostitwixxi l-pubblikazzjoni uffiċjali fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea - Serje S.

Sejħiet għal offerti kurrenti :

 

 

Sejħiet għal offerti taħt evalwazzjoni/Sejħiet għal offerti magħluqa :

 

Avviż dwar kuntratt

Disinn, twettiq u operazzjonijiet tas-soluzzjonijiet tal-kompjuter tal-Qorti tal-Ġustizzja

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq:  17/04/2019

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


 

Avviż dwar kuntratt

Riorganizzazzjoni tal-kamra tal-konferenzi tal-bini Anness C tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea - ir-4 sular

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq:  14/02/2019

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


- Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ajánlati felhívás

Multimédia-csatlakozással ellátott konferenciaasztalok beszerzése az Európai Unió Bírósága számára

Eljárás: Nyílt eljárás

Határidő:  01/02/2019

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az e‑Tendering felületen érhetők el a közbeszerzési hirdetményben szereplő hivatkozás útján


Avviż dwar kuntratt

Servizzi ta' taħriġ fil-qasam tas-sewqan tal-karozzi għal xufiera minn istituzzjonijiet Ewropej fi Brussell u Lussemburgu

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq:  21/12/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Avviż dwar kuntratt

It-titlu: It-tħejjija, bil-lingwa Franċiża, ta' ġabriet ta' Digrieti u Ordnijiet tal-ġurisdizzjonijiet tal-Unjoni li huma s-suġġett ta' informazzjoni fil-ġabra tal-ġurisprudenza

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq:  26/10/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


 Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti amministrattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq:  01/11/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti amministrattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 24/09/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Is-sigurtà tal-istazzjon ta' kontroll tan-nirien u s-sikurezza (PIC/PCS)

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 24/09/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


- Direttorat Ġenerali tal-Multilingwiżmu - Tradutturi fuq bażi free-lance


 Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Tindif tal-bini u l-manutenzjoni ta' żoni ħodor tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 29/08/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


 Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Konklużjoni ta' oqfsa ta' kuntratti għal verifika lingwistika kif ukoll bħala korrezzjoni ta' żbalji fejn jidħol il-mod kif wieħed jispelli u tat-tipografija fil-konklużjonijiet (bil-Franċiż) tal-Avukati-Ġenerai tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Proċedura ristretta
Id-data tal-għeluq: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Provvista ta' kotba u supplimenti speċjalizzati fil-qasam ġuridiku

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 19/03/2018

Id-dokumenti tal-kuntratt huma biss disponibbli fuq il-pjattaforma e-Tendering permezz tal-link indikat fl-avviż ta’ kuntratt


 Avviż dwar kuntratt

Tiswija

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: - Provvista ta' abbonamenti f'perjodiċi speċjalizzati
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Legatura ta' perjodiċi u kotba u legatura ta' xogħlijiet ta' korrezzjoni

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: CJ-PROC-15/011 - Provvista ta' abbonamenti f'perjodiċi speċjalizzati
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Avviż dwar kuntratt

Titolu: servizzi ta' laboratorju għall-analiżi medika
Id-dokument: Kuntratt pubbliku 
Id-data tal-għeluq: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Avviż dwar kuntratt

Proċedura mhux kompluta 

Titolu: testijiet tal-għajnejn
Id-dokument: Kuntratt pubbliku 
Id-data tal-għeluq: 30.9.2015 - 17:00


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Il-kostruzzjoni ta' 2 żoni miksijin bil-ħġieġ fis-sulari ta' taħt l-art tal-binjiet Erasmus u Thomas More

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Titjib fl-aċċessibbiltà tal-parkeġġ tal-persunal fil-Qorti tal-Ġustizzja

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Manutenzjoni u provvista ta' pjanti għal ġewwa

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 31/5/2017

 

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Avviż dwar kuntratt

Proċedura mhux kompluta

It-titlu: Paviljun tas-sigurtà

Id-dokument: Proċedura ristretta

Id-data tal-għeluq: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Avviż dwar kuntratt

Tiswija

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Koordinazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Id-dokument: Kuntratt pubbliku

Id-data tal-għeluq: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Titolu: Modifikazzjoni lill-bibien tas-sigurtà li jduru fil-kumpless tal-Qorti tal-Ġustizzja

Tip ta’ proċedura: Għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel


 Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Kiri fit-tul ta' karozzi tas-servizz

Id-dokument: Proċedura ristretta

Id-data tal-għeluq: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Titjib u tiswija ta' karatteristiċi u finituri arkitettoniċi — karatteristiċi magħluqa u koperti
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Avviż ta' konċessjoni

It-titlu: Tmexxija tas-servizzi ta' forniment tal-ikel u provvista ta' servizzi rrelatati għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Proċedura dwar l-għoti ta’ konċessjoni
Id-data tal-għeluq: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Provvista ta' karta bajda A4 TCF, 80 g għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Tiswija

It-titlu: Titjib u tiswija ta' karatteristiċi arkitettoniċi u tal-finituri - installazzjoni ta' tagħmir tekniku
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 19.04.2016 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Avviż ta' kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Provvista, installazzjoni u manutenzjoni ta' kabini għat-tipjip għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Avviż ta' kuntratt

Titolu: Kostruzzjoni ta' armarji għall-kotba mibnija apposta
Tip ta' proċedura: Ristretta b'mod mgħaġġel
Data ta' għeluq: 27.11.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Xogħlijiet ta' titjib u tibdil għal bini sigur
Id-dokument: Proċedura ristretta
Id-data tal-għeluq: 5.12.2015 - 17:00


Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Titolu: Il-kiri ta' kamra tat-TI (Ċentru tad-dejta tar-IV livell)
Tip ta' proċedura: Innegozjata mingħajr sejħa għal kompetizzjoni


Avviż dwar kuntratt

Proċedura mhux kompluta

It-titlu: Provvista ta' lampi li jitqiegħdu fuq l-iskrivaniji u mal-art għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 24.9.2015 - 17:00


Avviż dwar kuntratt

Tagħrif ieħor 

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Manutenzjoni li 'tkopri kollox' ta' stampanti diġitali Xerox, inkluż l-apparat periferali u tagħmir ieħor marbut magħhom, u tal-fotokopjaturi Océ u Ricoh u Toshiba għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 18.9.2015 - 17:00


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Provvista ta' siġġijiet għall-awli tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 22.9.2015 - 17:00


Avviż ta' kuntratt

Titolu: Alterazzjonijiet fuq installazzjonijiet tekniċi speċjali fil-binjiet
Tip ta' proċedura: Ristretta b'mod mgħaġġel
Data ta' għeluq: 29.6.2015 - 12:00


Avviż ta' kuntratt

Proċedura mhux kompluta 

Titolu: Alterazzjonijiet fuq installazzjonijiet tekniċi speċjali fil-binjiet
Tip ta' proċedura: Ristretta b'mod mgħaġġel
Data ta' għeluq: 16.6.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: CJ 01/2015 - Xogħlijiet ta' fittjaturi interni fil-binja Anneau
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 20.5.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Xogħlijiet ta' għoti ta' żejt lill-pavimentar tal-parkè fil-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 8.4.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Xogħlijiet għall-installazzjoni ta' kabinetti mobbli fil-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 8.4.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Xogħlijiet ta' żebgħa tal-ħitan u l-art fil-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 8.4.2015 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Kuntratt għall-manutenzjoni u ż-żamma ta' erjas bil-ħaxix fil-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 2015-2018
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 26.1.2015

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Kuntratt fil-qasam tat-TVAK - Installazzjoni ta' tagħmir ta' ventilazzjoni, tisħin u ta' kontroll f'1 mill-parkeġġi tal-karozzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 12/01/2015


Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Servizzi ta' għassiesa u ta' sigurtà kontra n-nar għall-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll valutazzjoni tal-kwalità ta' dawn is-servizzi u konsulenza f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà
Id-dokument: Proċedura ristretta
Id-data tal-għeluq: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Avviż ta' kuntratt

Titolu: Ir-rilokazzjoni tad-dipartimenti amministrattivi tal-Qorti tal-Ġustizzja
Tip ta' proċedura: Ristretta b'mod mgħaġġel
Data ta' għeluq: 14.11.2014 - 12:00


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Kuntratt fil-qasam tal-makkinarju tal-irfigħ - rinnovament ta' kisi fil-kabini tal-liftijiet tat-Torrijiet A u B u l-bażijiet
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 20.10.2014


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Servizzi ta' legatura u l-provvista ta' kaxxi tal-arkivju għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 16.9.2014


Avviż dwar kuntratt

Tiswija

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Assikurazzjoni elettronika komprensiva
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 18.8.2014


Avviż dwar kuntratt

Tiswija

Proċedura mhux kompluta 

It-titlu: Kuntratt fil-qasam tal-kontroll tal-aċċess - l-appgrejdjar ta' sistemi tal-kontroll tal-aċċess u ż-żieda ta' apparat li jaqra l-karti tal-aċċess
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 15.9.2014


Avviż dwar kuntratt

Tiswija

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: L-operazzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-TI u t-telekomunikazzjoni
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 14.7.2014


Avviż dwar kuntratt

Proċedura mhux kompluta

It-titlu: Provvista ta' togi għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 24.6.2014 - 17:00


Avviż dwar kuntratt

It-titlu: Xogħol ta' kisi tal-art fil-parkeġġi tal-karozzi Erasmus u Thomas More fil-Qorti tal-Ġustizzja
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 21.5.2014 - 23:59


Avviż dwar kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

It-titlu: Provvista ta' siġġijiet għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Id-dokument: Kuntratt pubbliku
Id-data tal-għeluq: 7.5.2014 - 17:00


Avviż ta' kuntratt

Tiswija

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Titolu: Manutenzjoni u żvilupp ta' sistemi tat-TI
Tip ta' proċedura: Miftuħa
Data ta' għeluq: 30.4.2014 - 15:00


Avviż ta' kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Titolu: Appoġġ lill-utenti
Tip ta' proċedura: Miftuħa
Data ta' għeluq: 7.4.2014 - 15:00


Avviż ta' kuntratt

Avviż dwar l-għoti ta' kuntratt

Titolu: Kuntratt għall-manutenzjoni u t-tindif tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 2014-2018
Tip ta' proċedura: Miftuħa
Data ta' għeluq: 27.1.2014 - (23:59)

 

Informazzjoni lill-partijiet kontraenti:

Kundizzjonijiet ġenerali għall-kuntratti ta' xiri ta' valur żgħir -verżjoni 01/2019- (Attenzjoni! Din il-pubblikazzjoni teżisti biss bil-Franċiż)

Informazzjoni finanzjarja

Dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali fil-kuntest tal-validazzjoni tal-entitajiet legali u tal-kontijiet bankarji kif ukoll fil-kuntest tat-tranżazzjonijiet finanzjarji relatati magħhom

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer