Avviż

Huma biss il-verżjonijiet tad-dokumenti ppubblikati fil-"Ġabra tal- Ġurisprudenza" jew fil-"Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea" li jikkostitwixxu sorsi uffiċjali.

Id-dokumenti l-oħra disponibbli fuq is-sit tal-istituzzjoni jiġu ppubblikati għall-finijiet ta' informazzjoni għall-pubbliku u jistgħu jiġu emendati.

Ir-riproduzzjoni tal-informazzjoni u tad-dokumenti pprovduti fuq dan is-sit hija awtorizzata bil-kundizzjoni li s-sors tagħhom jiġi indikat. Il-qarrejja huma mfakkra li ċerti partijiet ta' din l-informazzjoni u ta' dawn id-dokumenti jistgħu jkunu protetti minn dritt intellettwali, b'mod partikolari bid-dritt tal-awtur.

Il-ħolqien ta' linkijiet mal-paġni ta' dan is-sit hija awtorizzata bil-kundizzjoni li:

- il-window tan-navigatur ("browser") ma tinkludi ebda informazzjoni għajr il-paġna ta' dan is-sit li magħha hemm il-link u l-indirizz ta' din il-paġna
- l-ebda informazzjoni pprovduta minn dan is-sit ma tiġi mibdula.