Paziņojums

Oficiālie avoti ir tikai tās dokumentu versijas, kas ir publicētas "Judikatūras krājumā" vai "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Citi dokumenti, kas ir pieejami iestādes vietnē, tiek publiskoti informatīvos nolūkos un var tikt grozīti.

Šajā vietnē pieejamās informācijas un dokumentu reproducēšana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek minēts ieguves avots. Lasītāju uzmanība tiek vērsta uz to, ka atsevišķas šīs informācijas un šo dokumentu daļas var būt aizsargātas ar intelektuālā īpašuma tiesībām, t.i., autortiesībām.

Saišu izveide ar šīs vietnes lapām ir atļauta tikai ar nosacījumu, ka:

- pārlūkprogrammas logā ("browser") nav nekādas citas informācijas kā tikai šīs vietnes lapa, uz kuru ir izveidota saite, un tās adrese;

- nekāda šajā vietnē sniegtā informācija netiek mainīta.