Plašsaziņas līdzekļu pakalpojumi

Preses un informācijas nodaļa sniedz pieejamo informāciju par Tiesas un Vispārējās tiesas ar judikatūru saistīto darbību.

Abas tiesas savu viedokli pauž tikai savos nolēmumos. Līdz ar to Preses un informācijas nodaļa nav to viedokļa paudēja.

Nodaļa vienā vai vairākās valodās izplata paziņojumus presei, kas dod iespēju ātri aptvert galvenos spriedumu un secinājumu jautājumus. Presei var tikt sniegta informācija arī par dažiem notikumiem (svinīgās tiesas sēdes, oficiālie apmeklējumi).

Ar šiem paziņojumiem var iepazīties Curia mājaslapā vai izmantojot lietotni viedtālruņiem un planšetdatoriem (Android un Apple); tie arī ir pieejami, izmantojot RSS padevi.

Tāpat nodaļa pārvalda divus Tvītera kontus @CourUEPresse (franču valodā) un @EUCourtPress (angļu valodā), kas tiek izmantoti, lai izplatītu informāciju par Tiesas darbu un svarīgiem notikumiem.

Arī žurnālisti var sazināties ar kādu no nodaļas darbiniekiem un pieteikties paziņojumu presei, kā arī citas precīzas informācijas par Tiesas darbības plānu saņemšanai pa pastu (Informācija attiecībā uz datu aizsardzību).

Tiesas darbības plāns attiecas uz piecu nedēļu laika posmu, un tajā ir iekļautas sēdes, kurās tiek uzklausīti mutvārdu paskaidrojumi, nolasīti secinājumi un pasludināti spriedumi. Tajā ir iekļauta arī vispārīga informācija par izskatītajām lietām.

Pilns spriedumu un secinājumu teksts Curia mājaslapā parasti ir pieejams, sākot no plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika sprieduma pasludināšanas vai secinājumu nolasīšanas dienā.

Turklāt par attiecīgās valodas grupu atbildīgā persona var noorganizēt tikšanos ar tiesnešiem un ģenerāladvokātiem.

Visbeidzot, nodaļas rīcībā ir profesionāļi plašsaziņas līdzekļu jomā, lai sniegtu jebkādus paskaidrojumus saistībā ar juridisko terminoloģiju un tiesību jautājumiem, kas aplūkoti Savienības tiesu nolēmumos.

 

Sīkākai informācijai skat.:

- Preses un informācijas nodaļas kolektīvs
- Paziņojumi presei
- RSS padeve
Tvītera izmantošanas politika
- Tiesas darbības plāns
- Veidlapa judikatūras meklēšanai