Bibliotēka

Bibliotēkas izmantošana

Bibliotēkai var piekļūt no Galerijas abu torņu tuvumā.

Personas, kas nav piederīgas Eiropas Savienības iestādēm, bet kas pierāda pamatotu interesi (universitāšu pētnieki un pasniedzēji, advokāti u.c.), bibliotēku var izmantot, saņemot iepriekšēju atļauju. Ieinteresētajām personām ir jāvēršas bibliotēkas informācijas dienestā (information desk), vēlams, izmantojot saziņas veidlapu. Studenti, kas vēl nav pabeiguši universitātes studijas, bibliotēku nevar izmantot.

Papildu informācijai skat.: - Informācija attiecībā uz datu aizsardzību pdf   

Izdevumu un grāmatu izmantošana

Izdevumus un grāmatas personas, kas ir saņēmušas atļauju, var izmantot lasītavā, kur atrodas izdevumi un grāmatas par Kopienu tiesībām, starptautiskajām tiesībām un Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībām. Pārējos izdevumus un grāmatas, kas atrodas bibliotēkas fondos, var pieprasīt informācijas dienestā (information desk). Lietotāji, kas nav piederīgi Eiropas Savienības iestādēm, var par maksu saņemt kopijas.

Patapināšana

Grāmatas var patapināt tikai iestādes darbinieki.

Noderīga informācija

Darba laiki

No pirmdienas līdz ceturtdienai: 9:00 - 18:30
Piektdien: 9:00 - 17:00
(darba laiks īsāks tiesas brīvdienu laikā)

Saziņa

Tālrunis: (+352) 4303 1
Informācijas dienests (information desk): (+352) 4303 2681
Fakss: (+352) 4303 2424
saziņas veidlapu

Pasta adrese

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L‑2925 Luxembourg