Informācija par Tiesas brīvdienām

Laika posmi, kuros tiesas sēdes nenotiek

Saskaņā ar Protokola par Tiesas Statūtiem 15. pantu Tiesa strādā bez pārtraukuma. Katra Kopienu tiesa nosaka oficiālās brīvdienas, kā arī laika posmus, kuros tiesas sēdes principā nenotiek.

Šajos laika posmos, kuros tiesas sēdes var tikt organizētas, ja to prasa lietas apstākļi, Kopienu tiesas un to dienesti tomēr turpina savu parasto darbību.

Tādējādi  2018./2019. un 2019./2020. Tiesas darbības gadā tiesas sēdes principā nenotiks šādos laika posmos : 

 

2018./2019.

2019./2020.

- Visu Svēto svētkos:
- Ziemassvētkos:
- Karnevāla laikā:
- Lieldienās: 
- Nākšana:
- Vasarā:
2018.29.10 > 2019.04.11
2018.17.12 > 2019.06.01
2019.18.02 > 2019.24.02
2019.15.04 > 2019.28.04
2019.27.05 > 2019.02.06
2019.16.07 > 2019.31.08
2019.28.10 > 2019.03.11
2019.23.12 > 2020.12.01
2020.17.02 > 2020.23.02
2020.06.04 > 2020.19.04
2020.18.05 > 2020.24.05
2020.16.07 > 2020.31.08

 

Turklāt Kopienu tiesas ievēro oficiālās brīvdienas, kas ir noteiktas Luksemburgā, kur tās atrodas.

 

 Sīkākai informācijai skat.:

Tiesas Lēmums (2018. gada 13. marts) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām