Informācija par Tiesas brīvdienām

Laika posmi, kuros tiesas sēdes nenotiek

Saskaņā ar Protokola par Tiesas Statūtiem 15. pantu Tiesa strādā bez pārtraukuma. Katra Kopienu tiesa nosaka oficiālās brīvdienas, kā arī laika posmus, kuros tiesas sēdes principā nenotiek.

Šajos laika posmos, kuros tiesas sēdes var tikt organizētas, ja to prasa lietas apstākļi, Kopienu tiesas un to dienesti tomēr turpina savu parasto darbību.

Tādējādi  2019./2020. un 2020./2021. Tiesas darbības gadā tiesas sēdes principā nenotiks šādos laika posmos : 

 

2019/2020

2020/2021

- Visu Svēto svētkos:
- Ziemassvētkos:
- Karnevāla laikā:
- Lieldienās: 
- Nākšana:
- Vasarā:
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021


Turklāt Kopienu tiesas ievēro oficiālās brīvdienas, kas ir noteiktas Luksemburgā, kur tās atrodas.

 

 Sīkākai informācijai skat.:

Tiesas Lēmums (2019. gada 30. aprīlis) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

Vispārējās tiesas Lēmums (2019. gada 27. februāris) par Vispārējās tiesas oficiālajām brīvdienām