Δικαστικές διακοπές

Περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς σε λειτουργία. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο ορίζει τις περιόδους δικαστικών διακοπών, καθώς και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις.

Εντούτοις, τα δικαιοδοτικά όργανα και οι υπηρεσίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τις περιόδους αυτές και, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις της υποθέσεως, διεξάγονται συνεδριάσεις.

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2020/2021 και 2021/2022, είναι οι εξής: 

 

2020/2021

2021/2022

Αγίων Πάντων:
- Χριστούγεννα:
- Καρναβάλι:
- Πάσχα: 
- Ανάληψη:
- Καλοκαίρι:
02.11.2020 > 08.11.2020
21.12.2020 > 10.01.2021
15.02.2021 > 21.02.2021
29.03.2021 > 11.04.2021
24.05.2021 > 30.05.2021
16.07.2021 > 31.08.2021
01.11.2021 > 07.11.2021
20.12.2021 > 09.01.2022
14.02.2022 > 20.02.2022
11.04.2022 > 24.04.2022
23.05.2022 > 29.05.2022
16.07.2022 > 31.08.2022


Τα δικαιοδοτικά όργανα αργούν σε όλες τις κατά νόμον εορτάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο όπου εδρεύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τις επίσημες αργίες και τις δικαστικές διακοπές

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 2ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις επίσημες αργίες και τις δικαστικές διακοπές

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές