Δικαστικές διακοπές

Περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς σε λειτουργία. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο ορίζει τις περιόδους δικαστικών διακοπών, καθώς και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις.

Εντούτοις, τα δικαιοδοτικά όργανα και οι υπηρεσίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τις περιόδους αυτές και, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις της υποθέσεως, διεξάγονται συνεδριάσεις.

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2022/2023, είναι οι εξής: 

 

2022/2023

Αγίων Πάντων:
- Χριστούγεννα:
- Καρναβάλι:
- Πάσχα: 
- Ανάληψη:
- Καλοκαίρι:
31.10.2022 > 06.11.2022
19.12.2022 > 08.01.2023
20.02.2023 > 26.02.2023
03.04.2023 > 16.04.2023
29.05.2023 > 04.06.2023
16.07.2023 > 31.08.2023


Τα δικαιοδοτικά όργανα αργούν σε όλες τις κατά νόμον εορτάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο όπου εδρεύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 2ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις επίσημες αργίες και τις δικαστικές διακοπές

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές