Δικαστικές διακοπές

Περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται συνεδριάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο παραμένει διαρκώς σε λειτουργία. Κάθε δικαιοδοτικό όργανο ορίζει τις περιόδους δικαστικών διακοπών, καθώς και τις περιόδους κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις.

Εντούτοις, τα δικαιοδοτικά όργανα και οι υπηρεσίες τους εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά κατά τις περιόδους αυτές και, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις της υποθέσεως, διεξάγονται συνεδριάσεις.

Οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν διεξάγονται, καταρχήν, συνεδριάσεις για το δικαστικό έτος 2018/2019 και 2019/2020, είναι οι εξής: 

 

2018/2019

2019/2020

- Αγίων Πάντων:
- Χριστούγεννα:
- Καρναβάλι:
- Πάσχα: 
- Ανάληψη:
- Καλοκαίρι:
29.10.2018 > 04.11.2019
17.12.2018 > 06.01.2019
18.02.2019 > 24.02.2019
15.04.2019 > 28.04.2019
27.05.2019 > 02.06.2019
16.07.2019 > 31.08.2019
28.10.2019 > 03.11.2019
23.12.2019 > 12.01.2020
17.02.2020 > 23.02.2020
06.04.2020 > 19.04.2020
18.05.2020 > 24.05.2020
16.07.2020 > 31.08.2020

 

Τα δικαιοδοτικά όργανα αργούν σε όλες τις κατά νόμον εορτάσιμες ημέρες στο Λουξεμβούργο όπου εδρεύουν.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες:

Αποφαση του δικαστηριου της 13ης Μαρτίου 2018 περί των επισήμων αργιών και των δικαστικών διακοπών