Γενικό Δικαστήριο
Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

 Ιανουάριος 2010 - Μάρτιος 2010
 Απρίλιος 2010 - Ιούνιος 2010
 Ιούλιος 2010 - Σεπτέμβριος 2010
 Οκτώβριος 2010 - Δεκέμβριος 2010
 Ιανουάριος 2011 - Μάρτιος 2011
 Απρίλιος 2011 - Ιούνιος 2011
 Ιούλιος 2011 - Σεπτέμβριος 2011
 Οκτώβριος 2011 - Δεκέμβριος 2011
 Ιανουάριος 2012 - Μάρτιος 2012
 Απρίλιος 2012 - Ιούνιος 2012
 Ιούλιος 2012 - Σεπτέμβριος 2012
 Οκτώβριος 2012 - Δεκέμβριος 2012
 Ιανουάριος 2013 - Μάρτιος 2013
 Απρίλιος 2013 - Ιούνιος 2013
 Ιούλιος 2013 - Σεπτέμβριος 2013
 Οκτώβριος 2013 - Δεκέμβριος 2013
 Ιανουάριος 2014 - Μάρτιος 2014
 Απρίλιος 2014 - Ιούνιος 2014
 Ιούλιος 2014 - Σεπτέμβριος 2014
 Οκτώβριος 2014 - Δεκέμβριος 2014
 Ιανουάριος 2015 - Μάρτιος 2015
 Απρίλιος 2015 - Ιούνιος 2015
 Ιούλιος 2015 - Σεπτέμβριος 2015
 Οκτώβριος 2015 - Δεκέμβριος 2015
 Ιανουάριος 2016 - Μάρτιος 2016
 Απρίλιος 2016 - Ιούνιος 2016
 Ιούλιος 2016 - Σεπτέμβριος 2016