Τουριστικές επισκέψεις

Ο Οργανισμός Τουρισμού του Λουξεμβούργου διοργανώνει επισκέψεις με ξενάγηση στο Δικαστήριο κατά τα Σαββατοκύριακα και κατά τις δικαστικές διακοπές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τις επισκέψεις αυτές 4 εβδομάδες νωρίτερα στο Luxembourg City Tourist Office – 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 – L-2011 Luxembourg, Τηλ.: +352 22 28 09 – Φαξ: +352 46 70 70 – E‑mail: guides@lcto.lu – www.luxembourg-city.com.