Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
Άνοιγμα όλων Κλείσιμο όλων

 Ιανουάριος 2010 - Μάρτιος 2010
 Απρίλιος 2010 - Ιούνιος 2010
 Ιούλιος 2010 - Σεπτέμβριος 2010
 Οκτώβριος 2010 - Δεκέμβριος 2010
 Ιανουάριος 2011 - Μάρτιος 2011
 Απρίλιος 2011 - Ιούνιος 2011
 Ιούλιος 2011 - Σεπτέμβριος 2011
 Οκτώβριος 2011 - Δεκέμβριος 2011
 Ιανουάριος 2012 - Μάρτιος 2012
 Απρίλιος 2012 - Ιούνιος 2012
 Ιούλιος 2012 - Σεπτέμβριος 2012
 Οκτώβριος 2012 - Δεκέμβριος 2012
 Ιανουάριος 2013 - Μάρτιος 2013