Σύνθεση των τμημάτων
11.03.2020 
     
Πρώτο τμήμα: H. Kanninen
A) M. Jaeger
    N. Półtorak
B) M. Jaeger
    O. Porchia
C) M. Jaeger
    M. Stancu
D) N. Półtorak
    O. Porchia
E) N. Półtorak
    M. Stancu
F) O. Porchia
    M. Stancu
Πρώτο πενταμελές τμήμα:   H. Kanninen
M. Jaeger
N. Półtorak
O. Porchia
M. Stancu
Δεύτερο τμήμα: V. Tomljenović
A) F. Schalin
    P. Škvařilová-Pelzl
B) F. Schalin
    I. Nõmm
C) P. Škvařilová-Pelzl
    I. Nõmm
Δεύτερο πενταμελές τμήμα: V. Tomljenović
F. Schalin
P. Škvařilová-Pelzl
I. Nõmm
G. Steinfatt
Τρίτο τμήμα: A. M. Collins
A) V. Kreuschitz
    Z. Csehi
B) V. Kreuschitz
    G. De Baere
C) V. Kreuschitz
    G. Steinfatt
D) Z. Csehi
    G. De Baere
E) Z. Csehi
    G. Steinfatt
F) G. De Baere
    G. Steinfatt

Τρίτο πενταμελές τμήμα:

A. M. Collins
V. Kreuschitz
Z. Csehi
G. De Baere
G. Steinfatt
Τέταρτο τμήμα: S. Gervasoni
A) L. Madise
    P. Nihoul
B) L. Madise
    R. Frendo
C) L. Madise
    J. M. y Pérez de Nanclares
D) P. Nihoul
    R. Frendo
E) P. Nihoul
    J. M. y Pérez de Nanclares
F) R. Frendo
    J. M. y Pérez de Nanclares
Τέταρτο IVème πενταμελές τμήμα: S. Gervasoni
L. Madise
P. Nihoul
R. Frendo
J. M. y Pérez de Nanclares
Πέμπτο τμήμα: D. Spielmann
A) U. Öberg
     O. Spineanu-Matei
B) U. Öberg
     R. Mastroianni
C) O. Spineanu-Matei
     R. Mastroianni
Πέμπτο πενταμελές τμήμα: D. Spielmann
U. Öberg
O. Spineanu-Matei
R. Mastroianni
R. Norkus
Έκτο τμήμα: A. Marcoulli
A) S. Frimodt Nielsen
    J. Schwarcz
B) S. Frimodt Nielsen
    Κ. Ηλιόπουλος
C) S. Frimodt Nielsen
    R. Norkus
D) J. Schwarcz
    Κ. Ηλιόπουλος
E) J. Schwarcz
    R. Norkus
F) Κ. Ηλιόπουλος
    R. Norkus
Έκτο πενταμελές τμήμα: A. Marcoulli
S. Frimodt Nielsen
J. Schwarcz
Κ. Ηλιόπουλος
R. Norkus
Έβδομο τμήμα: R. da Silva Passos
A) V. Valančius
    I. Reine
B) V. Valančius
    L. Truchot
C) V. Valančius
    M. Sampol Pucurull
D) I. Reine
    L. Truchot
E) I. Reine
    M. Sampol Pucurull
F) L. Truchot
    M. Sampol Pucurull
Έβδομο πενταμελές τμήμα: R. da Silva Passos
V. Valančius
I. Reine
L. Truchot
M. Sampol Pucurull
Όγδοο τμήμα: J. Svenningsen
A) R. Barents
    C. Mac Eochaidh
B) R. Barents
    T. R. Pynnä
C) R. Barents
    J. C. Laitenberger
D) C. Mac Eochaidh
    T. R. Pynnä
E) C. Mac Eochaidh
    J. C. Laitenberger
F) T. R. Pynnä
    J. C. Laitenberger
Όγδοο πενταμελές τμήμα: J. Svenningsen
R. Barents
C. Mac Eochaidh
T. R. Pynnä
J. C. Laitenberger
Ένατο τμήμα: M. J. Costeira
A) D. Gratsias
    M. Kancheva
B) D. Gratsias
    B. Berke
C) D. Gratsias
    T. Perišin
D) M. Kancheva
    B. Berke
E) M. Kancheva
    T. Perišin
F) B. Berke
    T. Perišin
Ένατο πενταμελές τμήμα: M. J. Costeira
D. Gratsias
M. Kancheva
B. Berke
T. Perišin
δέκατο τμήμα: A. Kornezov
A) E. Buttigieg
    J. Passer
B) E. Buttigieg
    K. Kowalik-Bańczyk
C) E. Buttigieg
    G. Hesse
D) J. Passer
    K. Kowalik-Bańczyk
E) J. Passer
    G. Hesse
F) K. Kowalik-Bańczyk
    G. Hesse
δέκατο ενταμελές τμήμα: A. Kornezov
E. Buttigieg
J. Passer
K. Kowalik-Bańczyk
G. Hesse