Το Δικαστήριο σε αριθμούς

Τα σχετικά στοιχεία ως είχαν την 31.12.2018

membresΤα μέλη


fleche D 236 μέλη από το 1952:

- 147 μέλη, Δικαστήριο 
- 92 μέλη, Γενικό Δικαστήριο ΕΕ (ΓΔΕΕ) (από το 1989) 
- 15 μέλη, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο: 
- 28 δικαστές 
- 11 γενικοί εισαγγελείς 
- 1 γραμματέας

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο: 
- 46 δικαστές 
- 1 Γραμματέας

affairesΟι υποθέσεις


fleche D 37 127 αποφάσεις και διατάξεις εκδοθείσες από το 1952:

- ΔΕΕ, περίπου 21 703
- ΓΔΕΕ, περίπου 13 875 (από το 1989) 
- ΔΔΔ, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο: 
- 849 εισαχθείσες υποθέσεις 
- 760 περατωθείσες υποθέσεις
- 1001 εκκρεμείς υποθέσεις
- Μέση διάρκεια των διαδικασιών: 15,7 Μήνες

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο: 
- 834 εισαχθείσες υποθέσεις 
- 1009 περατωθείσες υποθέσεις
- 1333 εκκρεμείς υποθέσεις
- Μέση διάρκεια των διαδικασιών: 20 Μήνες

visiteursΟι επισκέπτες


fleche D 459 891 επισκέπτες από το 1968: 
- 705 ομάδες επισκεπτών ετησίως 
- 17 260 άτομα

personnelΤο προσωπικό


fleche D 5 863 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι από το 1952: 
- 2 217 θέσεις εργασίας = 1 345 γυναίκες και 872 άνδρες (μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι και υπάλληλοι επί συμβάσει) 
- 61 % γυναίκες 
- μέση ηλικία: 45 έτη

bibliothequeΗ Βιβλιοθήκη


fleche D 250 000 τόμοι:
- 10,5 km βιβλίων στα ράφια 
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και ορισμένες γλώσσες τρίτων κρατών

budgetΟ Προϋπολογισμός


fleche D 429,5 εκατομ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2019

batimentsΤα κτίρια


fleche D Νέο Μέγαρο του Δικαστηρίου:
- εγκαίνια: Δεκέμβριος 2008 
- εμβαδόν του οικοδομήματος: 124 000 m2 
- εμβαδόν του οικοπέδου: 75 000 m2 
- κόστος: 355 εκατομ. ευρώ
- Παλαιό Μέγαρο (χώρος προσβάσιμος στο κοινό: 5 αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσα τύπου) 
- Δακτύλιος, 2 όροφοι (γραφεία των μελών του Δικαστηρίου) 
- 2 Πύργοι, 24 όροφοι, 107 m (1 αίθουσα συνεδριάσεων, μεταφραστικά τμήματα, διοικητικές υπηρεσίες) 
- Στοά συνδέουσα τα διάφορα κτίρια

fleche D Άλλα κτίρια:
- Κτίριο Annexe C (1 αίθουσα συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Thomas More (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Erasmus (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίρια T/Tbis (μεταφραστικά τμήματα)

linguismeΟι γλωσσικές υπηρεσίες


fleche D 960 θέσεις εργασίας = 43 % του προσωπικού του θεσμικού οργάνου 
- 606 γλωσσομαθείς νομικοί, 71 διερμηνείς 
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης 
- 552 γλωσσικοί συνδυασμοί 
- 1 285 000σελίδες η παραγωγή της μεταφραστικής υπηρεσίας + 721 συνεδριάσεις και συσκέψεις με ταυτόχρονη διερμηνεία κατ' έτος