Το Δικαστήριο σε αριθμούς*
membersΤα μέλη

fleche D 231 μέλη από το 1952:
- 141 μέλη, Δικαστήριο
- 92 μέλη, Γενικό Δικαστήριο ΕΕ (ΓΔΕΕ) (από το 1989)
- 15 μέλη, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔΔ) (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο:
- 28 δικαστές
- 11 γενικοί εισαγγελείς
- 1 γραμματέας

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο:
- 46 δικαστές
- 1 Γραμματέας

buildingsΤα κτίρια

fleche D Νέο Μέγαρο του Δικαστηρίου:
- εγκαίνια: Δεκέμβριος 2008
- εμβαδόν του οικοδομήματος: 124 000 m2
- εμβαδόν του οικοπέδου: 75 000 m2
- κόστος: 355 εκατομ. ευρώ

- Παλαιό Μέγαρο (χώρος προσβάσιμος στο κοινό: 5 αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσα τύπου)
- Δακτύλιος, 2 όροφοι (γραφεία των μελών του Δικαστηρίου)
- 2 Πύργοι, 24 όροφοι, 107 m (1 αίθουσα συνεδριάσεων, μεταφραστικά τμήματα, διοικητικές υπηρεσίες)
- Στοά συνδέουσα τα διάφορα κτίρια

fleche D Άλλα κτίρια:
- Κτίριο Annexe C (1 αίθουσα συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Thomas More (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίριο Erasmus (2 αίθουσες συνεδριάσεων, γραφεία των μελών του Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ)
- Κτίρια T/Tbis (μεταφραστικά τμήματα)

bubblesΟι γλωσσικές υπηρεσίες

fleche D 904 θέσεις εργασίας = 44 % του προσωπικού του θεσμικού οργάνου
- 609 γλωσσομαθείς νομικοί, 74 διερμηνείς
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης
- 552 γλωσσικοί συνδυασμοί
- 1 135 000 σελίδες μετάφρασης + 696 συνεδριάσεις και συσκέψεις με ταυτόχρονη διερμηνεία κατ' έτος

Οι υποθέσεις

fleche D 35 382 αποφάσεις και διατάξεις εκδοθείσες από το 1952:
- ΔΕΕ, περίπου 20 967
- ΓΔΕΕ, περίπου 12 866 (από το 1989)
- ΔΔΔ, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Δικαστήριο:
- 739 εισαχθείσες υποθέσεις
- 699 περατωθείσες υποθέσεις

squaresTUE Γενικό Δικαστήριο:
- 917 εισαχθείσες υποθέσεις
- 895 περατωθείσες υποθέσεις

visitorsΟι επισκέπτες

fleche D 442 631 επισκέπτες από το 1968:
- 673 ομάδες επισκεπτών ετησίως
-
16 247 άτομα

bodiesΤο προσωπικό

fleche D 5 739 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι από το 1952:
- 2 174 θέσεις εργασίας = 1 324 γυναίκες και 850 άνδρες (μόνιμοι υπάλληλοι, έκτακτοι υπάλληλοι και υπάλληλοι επί συμβάσει)
- 60 % γυναίκες
- μέση ηλικία:
44 έτη

booksΗ Βιβλιοθήκη

fleche D 245 000 τόμοι:
- 10,2 km βιβλίων στα ράφια
- 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και ορισμένες γλώσσες τρίτων κρατών

coinΟ Προϋπολογισμός

fleche D 410,03 εκατομ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2018

*Τα σχετικά στοιχεία ως είχαν την 31.12.2017