Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο πρέπει να δεχτείτε τα cookies από το YouTube.
Ναι, δέχομαιΠερισσότερες πληροφορίες

Νέα
Nº 75/2020 : 25ης Ιουνίου 2020
Οι δικαστικές αρχές που καλούνται να αποφανθούν επί της θέσης υπό κράτηση παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας μπορούν να παραλαμβάνουν αίτηση διεθνούς προστασίας και οφείλουν να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία κατάθεσης τέτοιας αίτησης
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις