Για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο πρέπει να δεχτείτε τα cookies από το YouTube.
Ναι, δέχομαιΠερισσότερες πληροφορίες

Νέα
Nº 89/2022 : 19ης Μαΐου 2022
Σε περίπτωση αδυναμίας εντοπισμού του, ο κατηγορούμενος μπορεί να δικαστεί και να καταδικαστεί ερήμην, αλλά δικαιούται, εν συνεχεία, να ζητήσει την επανάληψη της δίκης επί της ουσίας της υπόθεσης παρουσία του ιδίου
Nº 87/2022 : 18ης Μαΐου 2022
Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ότι η γερμανική ενίσχυση για τη διάσωση της Condor είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης
Αναζήτηση υποθέσεως
Δικαιοδοτικό όργανο
Τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις