Aktuality
Nº 87/2018 : 19. června 2018
Tribunál EU potvrzuje rozhodnutí Evropského parlamentu, v němž se Marine Le Pen ukládá, aby vrátila částku ve výši téměř 300 000 eur, která jí byla vyplacena na pokrytí nákladů za zaměstnávání parlamentní asistentky. Marine Le Pen totiž neprokázala, že tato asistentka skutečně vykonávala nějakou činnost.
Vyhledání věci
Soud
Poslední rozsudky a stanoviska