Aktuality
Nº 62/2020 : 20. května 2020
Tribunál EU rozhodl, že žaloby podané společnostmi Nord Stream AG a Nord Stream 2 AG proti směrnici 2019/692, která rozšiřuje působnost určitých pravidel vnitřního trhu se zemním plynem na plynovody vedoucí ze třetích zemí, jsou nepřípustné
Vyhledání věci
Soud
Poslední rozsudky a stanoviska