OSLAVA 30 LET EXISTENCE TRIBUNÁLU EVROPSKÉ UNIE

U příležitosti třicátého výročí založení Tribunálu Evropské unie se na Soudním dvoře Evropské unie konala dne 25. září 2019 konference.

První členové Tribunálu, který byl zřízen rozhodnutím Rady ze dne 24. října 1988, se totiž ujali svých funkcí dne 25. září 1989.

Této konference nazvané „Tribunál Evropské unie v digitálním věku“ se zúčastnila celá řada zástupců evropských, vnitrostátních a mezinárodních institucí, profesorů práva, soudců, právníků a advokátů ze všech členských států.

Týkala se dvou témat: „Dostupné soudnictví“ a „Efektivní a kvalitní soudnictví“.

Sborník příspěvků z konference (v angličtině a francouzštině podle toho, v jakém jazyce byl daný příspěvek přednesen) 

Pro spuštění tohoto videa musíte přijmout cookies služby YouTube.
Ano, přijímám.Podrobné informace