Tematické listy

„Tematické listy“ jsou dokumenty obsahující analýzu právní úpravy, judikatury nebo stavu pozitivního práva k určitému tématu. Může se jednat o kompilace rozhodnutí, stručných verzí shrnutí nebo vysvětlujících poznámek vypracované Soudním dvorem Evropské unie nebo členskými soudy JSEU.

V této rubrice sdílí Soudní dvůr „Tematické listy k judikatuře“, které vypracovává ředitelství výzkumu a dokumentace a které podávají v určené oblasti přehled nejvýznamnějších právních problémů v rámci určitého výběru rozsudků. Tyto listy jsou dostupné ve všech úředních jazycích.


Ochrana osobních údajů
01.11.2021 | Unijní soudy | Tematický list
Ochrana údajů
Odpočet daně z přidané hodnoty
30.11.2019 | Unijní soudy | Tematický list
Daň z přidané hodnoty
Elektronický obchod a smluvní závazky
01.07.2020 | Unijní soudy | Tematický list
Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví - Ochrana spotřebitelů - Sbližování právních předpisů
Oblast působnosti Listiny základních práv Evropské unie
08.06.2021 | Unijní soudy | Tematický list
Listina základních práv
Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí
27.11.2017 | Unijní soudy | Tematický list
Životní prostředí
Naléhavé řízení o předběžné otázce a zrychlené řízení
31.10.2019 | Unijní soudy | Tematický list
Procesní ustanovení