Soudní statistiky

Soud každoročně ve výroční zprávě Soudního dvora zveřejňuje soudní statistiky týkající se jeho činnosti.

Soudní statistiky za několik předcházejících let lze rovněž nalézt na stránce Curia, v části Archiv.