CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Zaměstnání

Zaměstnanci služeb Orgánu jsou ve velké většině vybíráni ze seznamů kandidátů vhodných na přijetí z otevřených výběrových řízení organizovaných Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Soudní dvůr však může za určitých okolností využít i dočasných zaměstnanců nebo pomocných smluvních zaměstnanců. Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni především za účelem obsazení pracovních míst, která budou nakonec svěřena úspěšným kandidátům z výběrových řízení. Mohou obsadit pracovní místa, která vyžadují specifický profesní profil pro časově omezené činnosti. Pomocní smluvní zaměstnanci zastupují úředníky, kteří nemohou vykonávat své funkce z důvodu nemoci nebo mateřské dovolené. Jsou také přijímáni do zaměstnání za účelem posílení služby, která musí čelit vysokému pracovnímu vytížení.

Zaměstnanci jsou rozděleni do dvou kategorií : funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory a právníky lingvisty, a funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Potřeby náboru do zaměstnání na Soudním dvoře se nejčastěji týkají následujících povolání:

U funkční skupiny AD:

  • právník-administrátor v soudní kanceláři nebo v oblasti knihovnictví, výzkumu a dokumentace
  • tlumočník
  • právník-lingvista pro překlady právních textů z nejméně dvou úředních jazyků Evropské unie
  • informatik

U funkční skupiny AST:

  • asistent pro činnost sekretariátu
  • typografický korektor/jazykový redaktor
  • informatik.

Seznam volných pracovních míst


Krom toho Generální ředitelství pro překlady pravidelně využívá služeb externích spolupracovníků.

Podrobnější informace o výběrových řízeních na tlumočníky a možnostech spolupráce pro externí tlumočníky lze nalézt na stránkách  Tlumočení pro Evropu.

Každý zájemce může navíc kdykoli podat spontánní žádost o zaměstnání tím, že elektronickou poštou zašle motivační dopis se životopisem na následující adresu:

CANDIDATURES.CJE@curia.europa.eu

Motivační dopis musí upřesňovat konkrétní profesi, pro kterou zájemce podává svou žádost o zaměstnání (například : právník, právník‑lingvista, tlumočník, sekretář, informatik, účetní atd.).
Pokud jde o životopis, doporučuje se použít formát „Europass"  (viz http://europass.cedefop.europa.eu/). Takto podané spontánní žádosti o zaměstnání jsou uchovávány po dobu dvou let a mohou být využity v případě uvolnění vhodného pracovního místa.

Více informací: - Informace týkající se ochrany údajů pdf   

    

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

.