CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Udržitelné řízení

Evropská unie je průkopníkem v přijímání závazků v oblasti ochrany životního prostředí na celosvětové úrovni.

Rovněž Soudní dvůr Evropské unie jako její orgán přikládá této otázce velký význam a rozhodl se na tomto poli za využití systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí EMAS (Eco Management and Audit Scheme)důrazně a odhodlaně angažovat.

V tomto rámci vypracoval Soudní dvůr Evropské unie za rok 2010 první analýzu v oblasti emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v důsledku jeho činností, po níž následovala aktualizace této bilance za roky 2011 a 2012.

Tyto zprávy o bilanci CO2 vypracované ve francouzském jazyce jsou zpřístupněny veřejnosti.

fleche D Diagnostická zpráva a doporučení - konečná verze pdf icon EMAS-icon
fleche D Aktualizace klíčových bodů analýzy a možnosti zlepšení hodnot pdf icon
fleche D Politika životního prostředí Soudního dvora Evropské unie pdf icon
(Pozor! Toto dílo existuje pouze ve francouzštině)

 

 

.