CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Duurzaam beheer

De Europese Unie loopt wereldwijd voorop als het om verbintenissen ter bescherming van het milieu gaat.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie hecht als instelling ook groot belang aan de manier waarop met dit onderwerp wordt omgegaan. Het heeft besloten zich met nadruk en overtuiging op dit gebied in te zetten door gebruik te maken van het milieubeheerssysteem EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in dit kader een eerste diagnose van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van zijn activiteiten voor het jaar 2010 uitgevoerd. Voor de jaren 2011 en 2012 heeft een update van de koolstofbalans plaatsgevonden.

Deze rapporten over de koolstofbalans, die beschikbaar zijn in het Frans, worden ter kennis van het publiek gebracht.

fleche D Rapport diagnose en aanbevelingen - Definitieve versie  pdf icon

EMAS-icon
fleche D Update van de kernpunten van de diagnose en voorstellen om tot betere gegevens te komen pdf icon
fleche D Milieubeleid van het Hof van Justitie van de Europese Unie pdf icon
(Opgelet ! Dit werk bestaat alleen in het Frans)
 

.