Duurzaam beheer

De Europese Unie loopt wereldwijd voorop als het om verbintenissen ter bescherming van het milieu gaat.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie hecht als instelling ook groot belang aan de manier waarop met dit onderwerp wordt omgegaan. Het heeft besloten zich met nadruk en overtuiging op dit gebied in te zetten door gebruik te maken van het milieubeheerssysteem EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Op 15 december 2016 heeft de Luxemburgse milieuminister, mevrouw Dieschbourg, bevestigd dat onze instelling op grond van die regeling is geregistreerd.

Hieronder treft u de belangrijkste documenten van het EMAS-systeem aan. Deze documenten, die beschikbaar zijn in het Frans, worden ter kennis van het publiek gebracht:

 

In het milieubeleid zijn de algemene beginselen en doelstellingen van onze instelling op milieugebied vastgelegd.

 

De milieuverklaring is een voor het publiek en belangstellenden bestemd document waarin onze organisatie haar activiteiten, de milieu-impact daarvan, de verbintenissen ter verbetering van de milieuprestaties en de daarvoor gedane inspanningen uiteenzet.

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het kader van zijn EMAS-systeem voor het eerst in 2010 een eerste diagnose van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van zijn activiteiten uitgevoerd. Geregeld vindt er een update van de koolstofbalans plaats.

 

Om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren alsook het energieverbruik en de broeikasgasemissies in de bouwsector te verminderen, past het Groothertogdom Luxemburg een regeling toe betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Deze regeling vormt een wettelijke grondslag. Het energieprestatiecertificaat, dat ook „energiepaspoort” wordt genoemd, is een kwaliteitskeurmerk voor de energieprestatie van gebouwen.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer