Diensten voor de media

De eenheid Pers en Voorlichting geeft informatie over het rechtsprekend werk van het Hof van Justitie en het Gerecht.

De twee rechterlijke instanties spreken zich uitsluitend uit door middel van hun beslissingen. De eenheid Pers en Voorlichting is dus niet hun woordvoerder.

De eenheid verspreidt perscommuniqués in een of meer talen, waarin de belangrijkste punten van de arresten en conclusies snel kunnen worden nagelezen. Ook over andere gebeurtenissen (plechtige zittingen, protocollaire bezoeken) kan informatie aan de pers worden verstrekt.

De communiqués zijn te vinden op de Curia-site. Zij zijn tevens beschikbaar via een applicatie voor smartphones en tablets (Android en Apple), en in de vorm van RSS-feeds.

De eenheid beheert tevens twee Twitter-accounts, @CourUEPresse (in het Frans) en @EUCourtPress (in het Engels), die worden gebruikt voor de verspreiding van informatie over de werkzaamheden van het Hof en over belangrijke gebeurtenissen.

Journalisten kunnen ook contact opnemen met een van de medewerkers van de eenheid en zich op een lijst laten zetten om perscommuniqués en andere relevante informatie in verband met de kalender per e-mail te ontvangen (Informatie over gegevensbescherming).

De kalender beslaat een periode van vijf weken met de hoorzittingen, conclusies en arresten. Ook wordt zo algemene informatie over de behandelde zaken verstrekt.

De integrale tekst van de arresten en de conclusies staat op de Curia-site, normaal gesproken vanaf 12.00 uur CET op de dag van de uitspraak.

Verder kunnen gesprekken met rechters en advocaten-generaal worden georganiseerd door de medewerker van de desbetreffende taalsectie.

Ten slotte staat de eenheid ter beschikking van de media voor alle gewenste uitleg over de juridische terminologie en de in de uitspraken van de rechters van de Unie besliste rechtsvragen.

 

Zie ook:

- Het team van de eenheid Pers en Voorlichting
Perscommuniqués
- RSS-feeds
Twitter-beleid
- Kalender
- Zoeken in de rechtspraak