Presentatie van de leden
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

geboren in 1954; licentiaat en doctor in de rechten (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (universiteit van Harvard); assistent (1979-1983), vervolgens hoogleraar Europees recht aan de Katholieke Universiteit Leuven (sinds 1983); referendaris bij het Hof van Justitie (1984-1985); professor aan het Europacollege te Brugge (1984-1989); advocaat te Brussel (1986-1989); gasthoogleraar aan de Harvard Law School (1989); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot en met 6 oktober 2003; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003; vicepresident van het Hof van Justitie van 9 oktober 2012 tot en met 7 oktober 2015; president van het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2015.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

geboren in 1954; licentiaat in de rechten (Universidad Complutense de Madrid); Abogado del Estado te Malaga; Abogado del Estado in de juridische dienst van het ministerie van Verkeer, Toerisme en Communicatie, vervolgens in de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Abogado del Estado-Jefe van de juridische dienst van de Staat, belast met de procedures voor het Hof van Justitie, en adjunct-directeur-generaal van de dienst communautaire en internationale juridische bijstand van de Abogacia General del Estado (ministerie van Justitie); lid van de reflectiegroep van de Commissie over de toekomst van het stelsel van communautaire rechtspraak; hoofd van de Spaanse delegatie van de groep „Amis de la Présidence" voor de hervorming van het stelsel van communautaire rechtspraak in het Verdrag van Nice en van de ad-hocgroep „Hof van Justitie" van de Raad; hoogleraar gemeenschapsrecht aan de diplomatenschool te Madrid; mededirecteur van het tijdschrift „Noticias de la Unión Europea"; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003; vicepresident van het Hof van Justitie sedert 9 oktober 2018.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

geboren in 1955; licentiaat in de rechtswetenschappen, universiteit van Metz, afgestudeerd aan het Institut d’études politiques de Paris, oud-leerling van de École nationale d’administration; rapporteur (1982 1985), regeringscommissaris (1985 1987 en 1992 1999); assessor (1999 2000); president van de zesde onderafdeling van de afdeling Rechtspraak (2000 2006) van de Conseil d’État; referendaris bij het Hof van Justitie (1987 1991); directeur van het kabinet van de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Beroepsopleiding, vervolgens directeur van het kabinet van de minister van Staat, minister van de Openbare dienst en bestuurshervorming (1991 1992); hoofd van de juridische dienst van de Conseil d’État bij de Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (2001 2006); geassocieerd hoogleraar aan de universiteit van Metz (1988 2000), vervolgens aan de universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne (sinds 2000); auteur van talrijke publicaties op het gebied van administratief recht, gemeenschapsrecht en Europees recht op het gebied van de rechten van de mens; oprichter en voorzitter van het redactiecomité van het Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, medeoprichter en lid van het redactiecomité van het Bulletin juridique des collectivités locales, voorzitter van de wetenschappelijke raad van de Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2006.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

geboren in 1949; rechtenstudie (universiteit St. Clemens van Ohrid te Sofia); rechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Blagoevgrad (1975-1983); rechter in het Regionale Hof te Blagoevgrad (1983-1986); rechter in het Hooggerechtshof (1986-1991); rechter in het Grondwettelijk Hof (1991-2000); lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (1997-1999); lid van de Europese Conventie over de toekomst van Europa (2002-2003); kamerlid (2001-2006); waarnemer bij het Europees Parlement; rechter in het Hof van Justitie sedert 12 januari 2007.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

geboren in 1959; rechtenstudie (Rijksuniversiteit Groningen, 1977-1983); doctor in de rechtsgeleerdheid (Universiteit van Amsterdam, 1995); universitair docent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht (1983-1987); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1987-1991); universitair docent aan het Europa Instituut van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (1991-1995); hoogleraar Europees recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg (1995-2003); hoogleraar Europees recht aan het departement rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en lid van het bestuur van het Europa Instituut-Universiteit Utrecht (sinds 2003), lid van de redactie van meerdere landelijke en internationale juridische tijdschriften; auteur van een groot aantal publicaties; lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; rechter in het Hof van Justitie sedert 10 juni 2010.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Athene (1973); diploma voortgezette studies sociaal recht van de universiteit Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); advocaat (1974-1980); nationaal deskundige bij de Juridische Dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1988-1990), daarna hoofdadministrateur bij het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Arbeidsverhoudingen en Sociale Zaken (DG V) (1990-1994); auditeur, rechter bevoegd voor verzoekschriften en, sedert 1999, raadsheer bij de Griekse raad van state; toegevoegd lid van het bijzondere hooggerechtshof van Griekenland; lid van het Griekse centraal comité voor de voorbereiding van de wetgeving (1996-1998); directeur van de juridische dienst van het secretariaat-generaal van de Griekse regering (1996-1998); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (1998-2010, kamerpresident van 2004 tot en met 2010); lid van de hoge raad voor de bestuurlijke rechtspleging (2011-2012); lid van de speciale rechtbank bevoegd voor geschillen over de beloning van rechters en de speciale rechtbank bevoegd voor corruptiezaken (2013-2014); lid van de adviescommissie van deskundigen over de kandidaten voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2014-2015); lid van het comité dat advies geeft over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2012-2015); docent Europees recht aan de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995-1996 en 2012-2015); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015.

Eugene Regan
Eugene Regan

geboren in 1952; meester in de politieke en economische wetenschappen (1974) en master in de economische politiek (1975) aan de University College Dublin; master in het internationale en vergelijkende recht aan de Vrije Universiteit Brussel (1979), barrister bij King's Inns te Dublin (1985), economisch analyst bij de Irish Farmers' Association te Dublin (1975-1976); directeur van het bureau van de Irish Farmers' Association bij de Europese Economische Gemeenschap (1976-1979); algemeen directeur van de Irish Meat Exporters Association (1980-1984); politiek adviseur van commissaris Sutherland (1985-1988); algemeen directeur van Agra Trading Ltd (1989-1995); barrister (1995-2005) en Senior Counsel barrister (sedert 2005); lid van de Seanad (Hogerhuis van het Iers parlement) (2007-2011); voorzitter van de Groep van advocaten en projectleider van de Groep „Recht" van het Institute of International and European Affairs (sedert 1998); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

geboren in 1971; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Silezië en van het Europacollege te Brugge; doctor in de rechtsgeleerdheid (2000); habilitatie in de rechtsgeleerdheid (2009); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (2013); Visiting Scholar aan het Jesus College, Cambridge (1998), aan de universiteit van Luik (1999) en aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2003); advocaat (2001 2008); lid van het comité internationaal privaatrecht van de commissie voor codificatie van het privaatrecht bij het ministerie van Justitie (2001 2008); lid van het curatorium van de Europese rechtsacademie te Trier (sedert 2008); lid van de Research Group on existing EC Private Law (Acquis Group) (sedert 2006); ondersecretaris van staat bij het bureau van het comité voor Europese integratie (2008 2009), vervolgens bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (2010 2013); vicepresident van de wetenschappelijke raad van het instituut voor Justitie; gemachtigde van de Poolse regering in een groot aantal zaken voor de rechterlijke instanties van de Europese Unie; redactielid voor verschillende juridische tijdschriften; auteur van een groot aantal publicaties op het gebied van het Europees recht en het internationaal privaatrecht; advocaat-generaal in het Hof van Justitie sedert 23 oktober 2013.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

geboren in 1962; studies te Bonn, Geneve en Parijs; staatsexamen in de rechtsgeleerdheid (1986 en 1992); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bonn, 1988); internationaal diploma overheidsadministratie (École nationale d’administration, 1990); doceerbevoegdheid (universiteit van Bonn, 1996); hoogleraar Duits publiekrecht en Europees recht (1996 2003), decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van de Ruhr, Bochum (2000 2001); hoogleraar Duits publiekrecht en Europees recht (universiteit van Keulen, 2003 2006); directeur van het instituut voor publiekrecht en bestuurswetenschappen (2006); gasthoogleraar aan de Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), de universiteit François Rabelais (Tours, 2001 2006) en de universiteit Paris I Panthéon-Sorbonne (2005 2006); doctor honoris causa van de universiteit François Rabelais (Tours, 2010); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2006.

Camelia Toader
Camelia Toader

geboren in 1963; licentiaat in de rechten (1986), doctor in de rechten (1997) (universiteit van Boekarest); rechter-stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Buftea (1986‑1988); rechter in de rechtbank van eerste aanleg van de 5e sector van Boekarest (1988‑1992); toegelaten tot de balie van Boekarest (1992); docent (1992‑2005) en sedert 2005 hoogleraar burgerlijk recht en Europees contractenrecht aan de universiteit van Boekarest; verschillende doctorale en onderzoeksstudies aan het Max Planck instituut voor internationaal privaatrecht te Hamburg (tussen 1992 en 2004); hoofd van de afdeling Europese integratie bij het ministerie van Justitie (1997‑1999); rechter in het Hoge Hof van Cassatie en Justitie (1999‑2007); gasthoogleraar aan de universiteit van Wenen (2000); opleider gemeenschapsrecht aan het nationaal instituut voor de magistratuur (2003 en 2005‑2006); lid van het redactiecomité van verschillende juridische tijdschriften; sedert 2010 geassocieerd lid en sedert 2017 gewoon lid van de Internationale Academie voor Rechtsvergelijking; honorair onderzoeker bij het centrum voor Europeesrechtelijke studies van het instituut voor juridisch onderzoek van de Roemeense Academie; rechter in het Hof van Justitie sedert 12 januari 2007.

François Biltgen
François Biltgen

geboren in 1958; Maîtrise en droit (1981) en Diplôme d'études appronfondies (DEA) gemeenschapsrecht van de Université de droit d'économie et de sciences sociales Paris II (1982); diploma van het Institut d'études politiques de Paris (1982); advocaat aan de balie van Luxemburg (1987 1999); lid van de kamer van afgevaardigden (1994 1999); gemeenteraadslid van de stad Esch-sur-Alzette (1987 1999); wethouder van de stad Esch-sur-Alzette (1997 1999); vervangend lid van de Luxemburgse delegatie bij het Comité voor de Regio's van de Europese Unie (1994 1999); minister van Arbeid en Werkgelegenheid; minister van Geloofsgemeenschappen, minister voor Betrekkingen met het Parlement, gedelegeerd minister van Communicatie (1999 2004); minister van Arbeid en Werkgelegenheid, minister van Geloofsgemeenschappen, minister van Cultuur, Hoger Onderwijs en Onderzoek (2004 2009); minister van Justitie, minister voor de Openbare Dienst en de Bestuurshervorming, minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, minister van Communicatie en Media, minister van Geloofsgemeenschappen (2009 2013); medevoorzitter van de ministeriële conferentie in het kader van het Bologna-proces in 2005 en 2009; medevoorzitter van de ministeriële conferentie van de Europese Ruimtevaartorganisatie (2012 2013); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

geboren in 1962; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Tartu (1981-1986); assistente van de openbare aanklager te Tallinn (1986-1991); gediplomeerde van de school voor diplomatieke wetenschappen van Estland (1991-1992); juridisch adviseur (1991-1993) en algemeen adviseur bij de kamer van koophandel en industrie (1992-1993); rechter in het hof van beroep te Tallinn (1993-2004); European Master in Human Rights and Democratisation, universiteiten van Padua en Nottingham (2002-2003); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004 tot 23 oktober 2013; rechter in het Hof van Justitie sedert 23 oktober 2013.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

geboren in 1964; diplôme d'études approfondies (DEA) gemeenschapsrecht (1987) en doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit Panthéon-Assas (1991); spreker aan het centrum voor permanente opleiding van de universiteit Panthéon-Assas; toegelaten tot de balie van Cyprus (1993); bijzonder adviseur voor Europese aangelegenheden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1996-1999); lid van het onderhandelingscomité voor de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie (1998-2003); adviseur voor Unierecht bij de juridische dienst van de Republiek (1999-2002); lid van Grieks-Cypriotische delegaties bij de onderhandelingen voor een algehele regeling van de kwestie Cyprus (2002-2014); hoofdjurist (2002-2007), vervolgens eerste advocaat van de Republiek (2007-2014) en directeur van de afdeling Europees recht van de juridische dienst van de Republiek (2003-2014); gemachtigde van de Cypriotische regering voor de gerechten van de Europese Unie (2004-2014); rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie sedert 8 oktober 2014.

Allan Rosas
Allan Rosas

geboren in 1948; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Turku (Finland); hoogleraar recht aan de universiteit van Turku (1978-1981) en de Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); directeur van het instituut voor de mensenrechten van deze universiteit (1985-1995); verschillende nationale en internationale academische vertrouwensposities; lid van wetenschappelijke genootschappen; coördinatie van verscheidene nationale en internationale onderzoeksprojecten en -programma's op het gebied van onder meer Europees recht, internationaal recht, rechten van de mens en grondrechten, constitutioneel recht en vergelijkend bestuursrecht; vertegenwoordiger van de Finse regering als lid of adviseur van Finse delegaties naar diverse internationale conferenties en bijeenkomsten; expert inzake het Finse juridische leven, onder meer in juridische commissies van de regering en het parlement van Finland, alsmede bij de Verenigde Naties, de Unesco, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa; sinds 1995 juridisch hoofdadviseur bij de Juridische dienst van de Europese Commissie, belast met externe betrekkingen; sinds maart 2001 adjunct-directeur-generaal van de Juridische dienst van de Europese Commissie; rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen sedert 17 januari 2002.

Juliane Kokott
Juliane Kokott

geboren in 1957; rechtenstudie (universiteiten van Bonn en Genève); LL.M. (universiteit van Washington); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Heidelberg, 1985; universiteit van Harvard, 1990); gasthoogleraar aan Berkeley University (1991); hoogleraar Duits en buitenlands publiekrecht, internationaal recht en Europees recht aan de universiteiten van Augsburg (1992), Heidelberg (1993) en Düsseldorf (1994); plaatsvervangend rechter voor de Duitse regering in het internationale Hof voor conciliatie en arbitrage van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE); vicevoorzitter van de federale Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WGBU, 1996); hoogleraar volkenrecht, internationaal economisch recht en Europees recht aan de universiteit van St. Gallen (1999); directeur van het Instituut voor Europees en internationaal economisch recht van de universiteit van St. Gallen (2000); adjunct-directeur van het Master of Business Law-programma van de universiteit van St. Gallen (2001); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003.

Endre Juhász
Endre Juhász
geboren in 1944; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Szeged, Hongarije (1967); ingangsexamen bij de Hongaarse balie (1970); postdoctorale studie rechtsvergelijking aan de universiteit van Straatsburg, Frankrijk (1969, 1970, 1971, 1972); ambtenaar bij de juridische dienst van het ministerie van Buitenlandse Handel (1966-1974), directeur Wetgeving (1973-1974); eerste handelsattaché bij de ambassade van Hongarije te Brussel, verantwoordelijk voor communautaire aangelegenheden (1974-1979); directeur bij het ministerie van Buitenlandse Handel (1979-1983); eerste handelsattaché, vervolgens handelsadviseur bij de ambassade van Hongarije te Washington DC, Verenigde Staten (1983-1989); directeur-generaal bij het ministerie van Handel en bij het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1989-1991); hoofdonderhandelaar voor de associatieovereenkomst tussen de Republiek Hongarije en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten (1990-1991); secretaris-generaal van het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen, hoofd van de dienst Europese aangelegenheden (1992); staatssecretaris bij het ministerie van Internationale Economische Betrekkingen (1993-1994); staatssecretaris, voorzitter van de dienst Europese aangelegenheden, ministerie van Industrie en Handel (1994); buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, hoofd van de diplomatieke missie van de Republiek Hongarije bij de Europese Unie (januari 1995-mei 2003); hoofdonderhandelaar voor de toetreding van de Republiek Hongarije tot de Europese Unie (juli 1998-april 2003); minister zonder portefeuille voor de coördinatie van de Europese integratie (sinds mei 2003); rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004.
Marko Ilešič
Marko Ilešič
geboren in 1947; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Ljubljana); specialisatie rechtsvergelijking (universiteiten van Straatsburg en Coimbra); rechtersexamen; hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht en internationaal privaatrecht; vicedecaan (1995-2001) en decaan (2001-2004) van de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Ljubljana; auteur van vele juridische publicaties; honorair rechter en kamerpresident in de Arbeidsrechtbank van Ljubljana (1975-1986); president van de Rechtbank voor sportaangelegenheden van Slovenië (1978-1986); president van de arbitragekamer van de Beurs van Ljubljana; arbiter bij de Kamer van koophandel van Joegoslavië (tot 1991) en van Slovenië (sinds 1991); arbiter bij de Internationale Kamer van koophandel te Parijs; rechter bij de beroepscommissie van de UEFA en van de FIFA; voorzitter van het verbond van verenigingen van Sloveense juristen (1993-2005); lid van de International Law Association, van het International Maritime Committee en van verscheidene andere internationale juridische verenigingen; rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004.
Jiří Malenovský
Jiří Malenovský
geboren in 1950; doctor in de rechtsgeleerdheid van de Karelsuniversiteit te Praag (1975); hoofdassistent (1974-1990), vicedecaan (1989-1991) en hoofd van het departement Internationaal recht en Europees recht (1990-1992) aan de Masaryk-universiteit te Brno; rechter in het Tsjechoslowaaks Constitutioneel Hof (1992); ambassadeur bij de Raad van Europa (1993-1998); voorzitter van het Comité van afgevaardigden van de ministers van de Raad van Europa (1995); directeur-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1998-2000); voorzitter van de Tsjechische en Slowaakse afdeling van de International Law Asssociation (1999-2001); rechter in het Constitutioneel Hof (2000-2004); lid van de Raad Wetgeving (1998-2000); lid van het Permanent Hof van arbitrage te Den Haag (sinds 2000); hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Masaryk-universiteit te Brno (2001); rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004.
Egils Levits
Egils Levits

geboren in 1955; gediplomeerde in de rechten en de politieke wetenschappen van de universiteit van Hamburg; wetenschappelijk medewerker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Kiel; adviseur van het Letse parlement op het gebied van internationaal recht, grondwettelijk recht en wetshervorming; ambassadeur van de Republiek Letland in Duitsland en in Zwitserland (1992-1993), in Oostenrijk, in Zwitserland en in Hongarije (1994-1995); vice-eerste minister en minister van Justitie, waarnemend voor de minister van Buitenlandse Zaken (1993-1994); bemiddelaar bij het Hof voor conciliatie en arbitrage van de OVSE (sinds 1997); lid van het Permanent Hof van arbitrage (sinds 2001); in 1995 benoemd tot rechter in het Europese Hof voor de rechten van de mens, herbenoemd in 1998 en 2001; vele publicaties op het gebied van grondwettelijk recht en administratief recht, wetshervorming en gemeenschapsrecht; rechter in het Hof van Justitie sedert 11 mei 2004.

Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

geboren in 1953; diploma politieke wetenschappen (1976), licentiaat in de rechten (1983), universiteit van Kopenhagen; ambtenaar bij het ministerie van Justitie (1983-1985); docent (1984-1991), vervolgens geassocieerd hoogleraar (1991-1996) familierecht aan de universiteit van Kopenhagen; afdelingshoofd bij het Advokatsamfund (1985-1986); diensthoofd (1986-1991) bij het ministerie van Justitie; toegelaten tot de balie (1991); afdelingshoofd (1991-1995), hoofd van het departement politie (1995-1999), hoofd van het juridisch departement (2000‑2003) van het ministerie van Justitie; vertegenwoordiger van Denemarken in het Comité K-4 (1995-2000), de Centrale Groep van Schengen (1996-1998) en de Europol Management Board (1998-2000); rechter in de Højesteret (2003-2006); rechter in het Hof van Justitie sedert 11 januari 2006.

Eleanor Sharpston
Eleanor Sharpston

geboren in 1955; studie economie, talen en rechten, King’s College, Cambridge (1973‑1977); wetenschappelijk medewerkster, Corpus Christi College, Oxford (1977‑1980); toegelaten tot de balie (Middle Temple, 1980); Barrister (1980‑1987 en 1990‑2005); referendaris bij advocaat-generaal, vervolgens rechter Sir Gordon Slynn (1987‑1990); hoogleraar Europees recht en rechtsvergelijking (Director of European Legal Studies), University College London (1990‑1992); Lecturer in de faculteit der rechtsgeleerdheid (1992‑1998), vervolgens Affiliated Lecturer (1998‑2005), universiteit van Cambridge; Fellow of King’s College, Cambridge (1992‑2010); Emeritus Fellow of King’s College, Cambridge (sedert 2011); Senior Research Fellow, Centre for European Legal Studies, universiteit van Cambridge (1998‑2005); Queen’s Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010), Nottingham Trent (2011) en Stockholm (2014); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 11 januari 2006.

Yves Bot
Yves Bot

geboren in 1947; afgestudeerd aan de faculteit rechtsgeleerdheid te Rouen; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit Paris II Panthéon-Assas); geassocieerd hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid te Le Mans; substituut en vervolgens eerste substituut bij het parket van Le Mans (1974-1982); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Dieppe (1982-1984); procureur de la République adjoint bij het Tribunal de grande instance de Strasbourg (1984-1986); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Bastia (1986-1988); advocaat-generaal bij de Cour d'appel de Caen (1988-1991); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance du Mans (1991-1993); chargé de mission bij de ministre d'État, garde des Sceaux (1993-1995); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Nanterre (1995-2002); procureur de la République bij het Tribunal de grande instance de Paris (2002-2004); procureur général bij de Cour d'appel de Paris (2004-2006); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2006.

Marek Safjan
Marek Safjan

geboren in 1949; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Warschau, 1980); doctor met doceerbevoegdheid in de rechtswetenschappen (universiteit van Warschau, 1990); gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (1998); directeur van het instituut voor burgerlijk recht van de universiteit van Warschau (1992 1996); vicerector van de universiteit van Warschau (1994 1997); secretaris-generaal van de Poolse sectie van de Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994 1998); vertegenwoordiger van Polen bij het Comité voor Bio-Ethiek van de Raad van Europa (1991 1997); rechter in het Constitutioneel Hof (1997 1998), vervolgens president van dat hof (1998 2006); lid van de Internationale Academie voor Rechtsvergelijking (sinds 1994) en vicevoorzitter daarvan (sinds 2010), lid van de Internationale Academie voor Recht, Ethiek en Wetenschap (sinds 1995), lid van het Poolse Helsinki-comité, lid van de Poolse academie voor kunsten en letteren; medaille Pro Merito, uitgereikt door de secretaris-generaal van de Raad van Europa (2007); auteur van talrijke publicaties op het gebied van burgerlijk recht, gezondheidsrecht en Europees recht; doctor honoris causa van het European University Institute (2012); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2009.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bratislava); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bratislava; rechter voor burgerrechtelijke zaken in het Hof van beroep te Bratislava, en vicepresident van dat hof; lid van de sectie burgerlijk recht en familierecht bij het instituut voor rechtsgeleerdheid van het ministerie van Justitie; tijdelijk rechter voor handelsrechtzaken in het Hooggerechtshof; lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg); rechter in het Constitutionele Hof (2000-2004); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 12 mei 2004 tot en met 6 oktober 2009; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2009.

Carl Gustav Fernlund
Carl Gustav Fernlund

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Lund (1975); griffier van de districtsrechtbank te Landskrona (1976 1978); assessor in het Kammarrätt (bestuurlijke beroepsinstantie) (1978 1982); plaatsvervangend rechter in het Kammarrätt (1982); juridisch adviseur bij het permanente comité voor de grondwet van het Zweedse parlement (1983 1985); juridisch adviseur bij het ministerie van financiën (1985 1990); directeur van de afdeling inkomstenbelasting van natuurlijke personen bij het ministerie van Financiën (1990 1996); directeur van de afdeling accijnzen bij het ministerie van Financiën (1996 1998); belastingadviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Zweden bij de Europese Unie (1998 2000); directeur-generaal juridische zaken bij het departement douane en accijnzen van het ministerie van Financiën (2000 2005); rechter in het Regeringsrätt (hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak) (2005 2009); president van het Kammarrätt te Göteborg (2009 2011); rechter in het Hof van Justitie sedert 6 oktober 2011.

Christopher Vajda
Christopher Vajda

geboren in 1955; gediplomeerde in de rechten van de universiteit te Cambridge; bijzonder licentiaat in het Europese recht van de Vrije Universiteit van Brussel (grote onderscheiding); toegelaten tot de balie van Engeland en Wales (Gray's Inn, 1979); barrister (1979 2012); toegelaten tot de balie van Noord-Ierland (1996); Queen's Counsel (1997); bencher of Gray's Inn (2003); recorder of the Crown Court (2003 2012); penningmeest van de United Kingdom Association for European Law (2001 2012); bijdrage aan European Community Law of Competition (Bellamy & Child, 3e tot en met 6e druk); rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2012.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

geboren in 1963; afgestudeerd aan de universiteit van Zagreb (licentiaat in 1986, maîtrise in 1991 en doctoraat in 1995); L.L.M. van de University of Michigan Law School (1992); Fulbright Fellow en Visiting Scholar aan de Harvard Law School (2001 2002); adjunct-hoogleraar en vervolgens hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Zagreb sedert 1987; bekleder van de Jean Monnet-leerstoel en bekleder van de Jean Monnet-leerstoel ad personam (2006 2013); gasthoogleraar aan de Cornell Law School (2012); lid van de Kroatische commissie voor grondwetsherziening, voorzitter van de werkgroep toetreding tot de Europese Unie (2009 2010); lid van het Kroatisch team dat de onderhandelingen over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie heeft gevoerd (2006 2011); auteur van verscheidene publicaties; rechter in het Hof van Justitie sedert 4 juli 2013.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteiten van Sevilla en Granada (1967-1972); officier van justitie bij de rechtbanken van Palma de Mallorca en Sevilla (1977-1982); rechter in de kamer voor bestuurszaken van het gerechtshof van Andalusië, het nationale hof en het gerechtshof van de Canarische Eilanden (1982-1989); president van de kamer voor bestuurszaken van het gerechtshof van Cantabrië (1989-1994); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1995-1999); lid van de raad van bestuur van de Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA-Europe) (2006-2014); lid van de centrale kiescommissie (2012-2015); lid van de kamer voor bestuurszaken van het Spaanse hooggerechtshof (1999-2015); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

geboren in 1964; meester in de rechten aan de universiteit van Aarhus (1991); master in het Europees recht aan het Europacollege te Brugge (1993); docent aan de universiteiten van Aarhus (1991-1993) en Kopenhagen (1999-2001); gasthoogleraar aan de universiteiten van Kopenhagen en Aalborg (sedert 2008); advocaat bij de Deense balie (1995); referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1994-1999); officier van justitie bij het parket van Kopenhagen (1999-2000) en inspecteur bij de politiedistricten (2004-2006); juridisch adviseur van de vertegenwoordiger van de Deense premier bij de onderhandelingen over de uitwerking van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (1999-2000); sectiehoofd bij het bureau Europees recht (1999-2000); afdelingshoofd bij het bureau Europees recht en mensenrechten (2000-2001) en afdelingshoofd bij het bureau eigendomsrecht en verplichtingen van het ministerie van Justitie (2001-2006); door de Deense regering aangewezen ombudsman voor consumenten (2006-2014); rechter in de Østre Landsret, Kopenhagen (2015); advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015.

Michal Bobek
Michal Bobek

geboren in 1977; master in de rechten en master in de internationale betrekkingen (Karelsuniversiteit te Praag); diploma Engels recht en recht van de Europese Unie (universiteit van Cambridge); Magister Juris (universiteit van Oxford, St. Edmund Hall); doctor in de rechten (Europees Universitair Instituut, Florence); studies aan de Université Libre de Bruxelles en de universiteit van Queensland (Australië); referendaris bij de president van het Tsjechische administratief hooggerechtshof (2005-2009), vervolgens hoofd van de dienst onderzoek en documentatie van datzelfde hof (2008-2009); bekwaamheid tot het uitoefenen van het ambt van rechter in Tsjechië (2009); docent (2011-2012) en onderzoeker (2013-2016) bij het instituut voor Europees en vergelijkend recht van de universiteit van Oxford; hoogleraar aan het Europacollege te Brugge (2013-2015); lid van de kamer van beroep van de Tsjechische nationale bank (2013-2015); rechter-plaatsvervanger in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2013-2015); medeoprichter en voorzitter van de Tsjechische vereniging voor Europees en vergelijkend recht; docent en gasthoogleraar aan vele universiteiten in Europa en daarbuiten; auteur van vele publicaties op het gebied van het recht van de Europese Unie, de Europese grondrechten, het vergelijkend (publiek)recht en de rechtstheorie; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

geboren in 1952; gediplomeerde in de rechten van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1975); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1979); docent (1977-1984), lector (1984-1990), vervolgens hoogleraar aan de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1990-2013); decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (1988-1991); lid van de raad voor wetgevingszaken bij de Bulgaarse vergadering van volksvertegenwoordigers (1995-1997); hoofd van de Jean Monnetleerstoel aan de Nieuwe Bulgaarse universiteit (2002-2005); voorzitter van de raad voor juridische zaken bij de president van Bulgarije (2002-2003); rechter in (2003-2009), vervolgens president van (2009-2012) het Bulgaarse grondwettelijke hof; hoofd van de leerstoel grondwettelijk recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Sofia University „St. Kliment Ohridski” (2013-2016); lid (2006-2016) en vicevoorzitter van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa (2013-2015); lid van de grondwettelijke raad bij de ombudsman van Bulgarije (2015-2016); redacteur van meerdere juridische tijdschriften; auteur van talrijke juridische publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 19 september 2016.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

geboren in 1954; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Malta (1977); Master of Laws van de universiteit van Londen (1979); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Cambridge, 1982); docent aan het Ealing College of Higher Education (1982‑1984); docent aan de universiteit van Exeter (1984‑1990); hoofddocent aan de universiteit van Londen, Queen Mary and Westfield College (1990‑1993); juridisch adviseur in de privésector, vervolgens bij het parlement van Malta (1993‑2016); hoogleraar en hoofd van het departement Europees recht en vergelijkend recht van de universiteit van Malta (1993‑2016); directeur van het centrum voor documentatie en onderzoek van de universiteit van Malta (1993‑2016); voorzitter van de Maltese vereniging voor Europees recht; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht (2016‑2018); rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

geboren in 1957; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Lissabon (1980); master in de rechten van de universiteit van Lissabon (1986); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit Nova van Lissabon (2003); assistent aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Lissabon (1981‑1986); jurist-linguïst (1986‑1987) en jurist-revisor (1987‑1990) bij het Hof van Justitie; referendaris bij het Gerecht van eerste aanleg (1990‑1996); gasthoogleraar bij het instituut van Europese studies van de universiteit van Saarbrücken, Duitsland (1987‑1996); nationaal coördinator voor zaken betreffende het vrije verkeer van personen in de Europese ruimte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Portugal (1996‑1999); lid van het Comité K4 van de Raad en van de Centrale Groep van de permanente overlegstructuur van de Schengenakkoorden (1996‑1999); assistent en promovendus in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon (1999‑2003); docent rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon (2003‑2008); buitengewoon hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de universiteit Nova van Lissabon (2008‑2018); Portugees lid van FreSsco, netwerk van onafhankelijke deskundigen in domeinen van vrij verkeer van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheid binnen de Europese Unie (2004‑2017) en van het academisch netwerk Odysseus voor juridisch onderzoek over immigratie en asiel in Europa (2004‑2018); lid van de beheersraad van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2015‑2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Bologna (1982); hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Bologna; directeur van het internationaal onderzoekscentrum voor Europees recht van de universiteit van Bologna; advocaat aan de balie van Bologna; buitengewoon hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Urbino (1997‑2000); vicevoorzitter van de Italiaanse vereniging voor internationaal recht en voor het recht van de Europese Unie (2009‑2010); lid van de gemengde raad van bestuur van de Chinees-Europese school voor rechtsgeleerdheid van de Chinese universiteit voor politieke wetenschappen en rechtsgeleerdheid (2011‑2013); vertegenwoordiger van de Italiaanse regering bij de stuurgroep van de Academie voor Europees Recht (2015‑2018); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten van het University College, Dublin (LL.M. in 1981); gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Pennsylvania (LL.M. in 1982); barrister-at-law van de Honorable Society of King’s Inns te Dublin (1984); doctor in de rechtsgeleerdheid van de University College, Dublin (LL.D. in 1997); doctor in de rechtsgeleerdheid van het Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); docent in de rechten bij de Trinity College, Dublin (1982‑2007); junior counsel bij de balie van Ierland (1987‑1997); senior counsel bij de balie van Ierland (1997‑2010); rechter in de High Court van Ierland (2010‑2014); rechter in de Court of Appeal van Ierland (2014‑2018); auteur van talrijke publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

geboren in 1959; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Palermo (1982); hoogleraar constitutioneel recht aan de universiteit van Palermo; hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit LUISS Guido Carli te Rome; juridisch raadgever van de Italiaanse regering (1993‑1996); hoogleraar publiek recht aan de universiteit van Cagliari (1986‑1997); voorzitter van de commissie voor de toepassing van het bijzonder statuut van de regio Sicilië (1998‑2002); juridisch raadgever bij het Italiaanse ministerie van gezondheid (2008‑2011); lid, vervolgens voorzitter van de commissie voor het waarborgen van het stakingsrecht in wezenlijke overheidsdiensten (2006-2011); voorzitter van de Italiaanse autoriteit voor de naleving van de mededinging en de vrije markt (2011‑2018); in april 2013 door de president van de Republiek aangesteld als één van de zes wijzen in de commissie voor institutionele, economische en sociale hervormingen en, in juni van datzelfde jaar, door de eerste minister benoemd tot lid van de groep van experts tot het formuleren van een voorstel van grondwettelijke hervorming; auteur van talrijke publicaties op het vlak van publiek recht, grondwettelijk recht, bestuursrecht en mededingingsrecht; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

geboren in 1973; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1992‑1997); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Vilnius (2008); assistent, buitengewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Vilnius (1999‑2018); afdelingshoofd (2002‑2003), vicedirecteur-generaal van het departement voor Europees recht van ministerie van justitie van Litouwen (2004‑2010); rechter in het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2010‑2018); vicepresident van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2012‑2017); waarnemend president van het hoogste bestuursgerecht van Litouwen (2015‑2017); auteur van talrijke publicaties inzake Europees en grondwettelijk recht; medeoprichter en lid van de Litouwse vereniging voor Europees recht; rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

geboren in 1973; diploma in de rechtsgeleerdheid (universiteiten van Tartu en Poitiers); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Tartu, 2006); directeur van het 7e bureau van de afdeling consulaire zaken van het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken (1995‑1996); directeur van de afdeling strafrecht van het ministerie van Justitie (1996‑2001); rechter in de rechtbank van Tallinn (2001‑2002); rechter in het hof van beroep van Tallinn (2002‑2006); rechter in het Hooggerechtshof (2006‑2009); voorzitter van de strafkamer van het hooggerechtshof (2010‑2013); ad-hocrechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2010‑2016); voorzitter van het hooggerechtshof (2013‑2019); voorzitter van de raad die belast is met het beheer van de rechtbanken en hoven van beroep (2013‑2019); voorzitter van het netwerk van voorzitters van de Hoge Rechtscolleges van de Europese Unie (2017‑2019); gasthoogleraar aan en lid van de academische raad van de rechtenfaculteit van de universiteit van Tartu; stichtend lid van de Estse vereniging voor de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie; raadslid van het fonds constitutioneel recht van de Estse academie van wetenschappen; lid van de academische vereniging voor Ests recht; auteur van talrijke publicaties; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie sedert 6 februari 2019.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

geboren in 1965; licentiaat en doctor in de rechten aan de universiteit van Graz, Oostenrijk (1990); gediplomeerde in de vertaalwetenschappen van de universiteit van Graz (1988); gediplomeerde in de overheidsadministratie van de École nationale d’administration, Frankrijk (1992); ambtenaar bij de juridische dienst en het directoraat-generaal economisch en Europees integratiebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (1990 1994); adviseur bij de permanente vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Verenigde Naties en de gespecialiseerde instellingen te Genève, Zwitserland (1994 2000); hoofd van de afdeling „juridische vragen betreffende de eerste pijler van de Europese Unie” van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (2000 2005); hoogleraar aan het instituut voor Europees recht van de universiteit van Graz (sinds oktober 2014); hoofd van het departement Europees recht van het federale ministerie van Europese Aangelegenheden, Integratie en Buitenlandse Zaken, Oostenrijk (2005 2019); docent aan het instituut voor Europees en internationaal recht van de universiteit van Innsbruck, Oostenrijk (sinds 2007); docent aan de Diplomatische Akademie Wien, Oostenrijk (sinds 2012); auteur van tal van publicaties; rechter in het Hof van Justitie sedert 20 maart 2019.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

geboren in 1961; licentiaat in de rechten aan de universiteit van Valencia (1979-1984); marktanalist bij de raad van Kamers van koophandel van de autonome gemeenschap van Valencia (1986); jurist-vertaler bij het Hof van Justitie (1986-1990); jurist-reviseur bij het Hof van Justitie (1990-1993); administrateur bij de dienst Pers en voorlichting van het Hof van Justitie (1993‑1995); administrateur bij het secretariaat van de institutionele commissie van het Europees Parlement (1995-1996); medewerker van de griffier van het Hof van Justitie (1996-1999); referendaris bij het Hof van Justitie (1999-2000); hoofd van de Spaanse vertaalafdeling van het Hof van Justitie (2000-2001); directeur en vervolgens directeur-generaal Vertalingen van het Hof van Justitie (2001-2010); griffier van het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2010.