Ziņas par locekļiem
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

dzimis 1954. gadā; maģistra un doktora grāds tiesību zinātnēs (Lēvenas Katoliskā universitāte); Master of Laws, Master in Public Administration (Hārvarda universitāte); asistents (1979-1983), pēc tam Eiropas tiesību profesors Lēvenas Katoliskajā universitātē (kopš 1983. gada); tiesneša palīgs Tiesā (1984-1985); profesors Eiropas koledžā Brigē (1984-1989); Briseles Advokātu kolēģijas advokāts (1986-1989); viesprofesors Harvard Law School (1989); no 1989. gada 25. septembra līdz 2003. gada 6. oktobrim - Pirmās instances tiesas tiesnesis; kopš 2003. gada 7. oktobra - Tiesas tiesnesis; kopš 2012. gada 9. oktobra  līdz 2015. gada 7. oktobrim - Tiesas priekšsēdētāja vietnieks; kopš 2015. gada 8. oktobra - Tiesas priekšsēdētājs.

Rosario Silva de Lapuerta
Rosario Silva de Lapuerta

dzimusi 1954. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs (Universidad Complutense de Madrid); abogado del Estado Malagā; strādājusi par abogado del Estado Satiksmes, tūrisma un sakaru ministrijas Juridiskajā dienestā, kā arī Ārlietu ministrijas Juridiskajā dienestā; strādājusi par abogado del Estado-Jefe Valsts Juridiskajā dienestā saistībā ar tiesvedību Eiropas Kopienu Tiesā, Abogacía General del Estado (Tieslietu ministrija) Eiropas un starptautisko tiesību dienesta ģenerāldirektora vietniece; Komisijas pārdomām par Kopienu tiesību sistēmas nākotni sasauktas grupas locekle; Spānijas delegācijas grupas "Prezidentūras draugi" par Kopienu tiesu sistēmas reformu Nicas līgumā un Padomes ad hoc grupas "Cour de justice" vadītāja; Eiropas tiesību profesore Madrides Escuela Diplomática; viena no žurnāla "Noticias de la Unión Europea" izdevējiem; kopš 2003. gada 7. oktobra - Tiesas tiesnese. Tiesas priekšsēdētāja vietniece no 2018. gada 9. oktobra.

Jean-Claude Bonichot
Jean-Claude Bonichot

dzimis 1955. gadā; Mecas Universitātes Juridiskās fakultātes absolvents, Parīzes Politikas studiju institūta diplomands [Institut d’études politiques de Paris], Valsts administrācijas skolas absolvents; Valsts Padomes [Conseil d'État] ziņotājs [rapporteur] (1982–1985), valdības komisārs [commissaire du gouvernement] (1985–1987 un 1992–1999); piesēdētājs [assesseur] (1999–2000); Strīdu nodaļas Sestās daļas priekšsēdētājs [sixième sous–section de la section du contentieux] (2000–2006); tiesneša palīgs Kopienu Tiesā (1987–1991); Darba, nodarbinātības un profesionālās izglītības ministra biroja vadītājs, pēc tam valsts ministra biroja vadītājs, Civildienesta un administrācijas modernizācijas ministrs (1991–1992); Valsts Padomes Juridiskās misijas vadītājs Darbinieku apdrošināšanas valsts kasē (2001–2006); asociētais profesors Mecas Universitātē (1988–2000), pēc tam Parīzes Sorbonas Universitātē [Paris I Panthéon Sorbonne] (kopš 2000); vairāku publikāciju autors administratīvajās tiesībās, Kopienu tiesībās un Eiropas cilvēktiesībās; Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme dibinātājs un redkolēģijas priekšsēdētājs, Bulletin juridique des collectivités locales līdzdibinātājs un redkolēģijas loceklis, Pētniecības grupas par pilsētattīstības un mājokļa attīstības iestādēm un tiesībām Zinātniskās padomes priekšsēdētājs [Conseil scientifique du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat]; kopš 2006. gada 7. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Alexander Arabadjiev
Alexander Arabadjiev

dzimis 1949. gadā; studējis tiesību zinātnes (Sofijas St Kliment Ohridski universitāte); Blagojevgradas Pirmās instances tiesas tiesnesis (1975-1983); Blagojevgradas Apgabaltiesas tienesis (1983-1986); Augstākās tiesas tiesnesis (1986-1991); Konstitucionālās tiesas tiesnesis (1991-2000); Eiropas Cilvēktiesību komisijas loceklis (1997-1999); Eiropas Konventa par Eiropas nākotni loceklis (2002-2003); deputāts (2001-2006); novērotājs Eiropas Parlamentā; kopš 2007. gada 12. janvāra - Tiesas tiesnesis.

Alexandra (Sacha) Prechal
Alexandra (Sacha) Prechal

dzimusi 1959. gadā; tiesību zinātņu studijas (Groningenas Universitāte, 1977-1983); doktora grāds tiesību zinātnēs (Amsterdamas Universitāte, 1995); tiesību zinātņu pasniedzēja Māstrihtas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1983-1987); tiesneša palīdze Eiropas Kopienu Tiesā (1987-1991); Amsterdamas Universitātes Juridiskās fakultātes Institut Europa pasniedzēja (1991-1995); Eiropas tiesību profesore Tilburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē (1995-2003); Eiropas tiesību profesore Utrehtas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Utrehtas Universitātes Institut Europa valdes locekle (kopš 2003. gada); vairāku valsts un starptautisku juridisko izdevumu redkolēģiju locekle; vairāku publikāciju autore; Nīderlandes Karaliskās Zinātņu akadēmijas locekle; kopš 2010. gada 10. jūnija - Tiesas tiesnese.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

dzimis 1950. gadā; Atēnu Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1973); Parīzes Sorbonas Universitātes [Université Paris II Panthéon Sorbonne] padziļināto studiju (DEA) diploms sociālajās tiesībās (1977); advokāts (1974−1980); nacionālais eksperts Eiropas Kopienu Komisijas Juridiskajā dienestā, tad galvenais administrators V Ģenerāldirektorātā “Nodarbinātība, industriālās attiecības, sociālās lietas”; auditeur, maître des requêtes un no 1999. gada padomnieks Grieķijas Valsts Padomē; padomnieks, asociētais loceklis Grieķijas Augstākajā speciālajā tiesā; Grieķijas Centrālās likumdošanas izstrādes komitejas loceklis (1996−1998); Grieķijas valdības ģenerālsekretariāta Juridiskā dienesta direktors; Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesis no (1998–2010, palātas priekšsēdētājs 2004–2010); Augstākās Administratīvās tiesas padomes loceklis (2011–2012); Speciālās tiesas, kas izskata tiesnešu atalgojuma lietas un Speciālās tiesas, kas izskata lietas pret tiesnešiem, loceklis (2013–2014); ekspertu konsultatīvās padomes loceklis tiesnešu ievēlēšanai amatā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (2014–2015); kompetentās komitejas loceklis atzinumiem par kandidātu piemērotību pildīt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas tiesneša pienākumus (2012–2015); Eiropas tiesību pasniedzējs Nacionālajā tiesnešu skolā (1995–1996 un 2012–2015); Tiesas tiesnesis kopš 2015. gada 7. oktobra.

Eugene Regan
Eugene Regan

dzimis 1952. gadā; maģistra grāds politikas zinātnēs un ekonomikā (1974) un maģistra grāds politekonomikā (1975) Dublinas Universitātes koledžā; maģistra grāds starptautiskajās un salīdzinošajās tiesībās Briseles Brīvajā universitātē (1979), barrister Kings Inns Dublinā (1985), ekonomikas analītiķis Irish Farmers' Association Dublinā (1975-1976); Irish Farmers' Association biroja Eiropas Ekonomikas Kopienā priekšsēdētājs (1976-1979); chief executive Irish Meat Exporters Association (1980-1984); komisāra Pītera Sazerlenda [Peter Sutherland] padomnieks politikas jautājumos (1985-1988); Agra Trading Ltd ģenerāldirektors (1989-1995); barrister (1995-2005) un Senior Counsel barrister (kopš 2005. gada); Seanad (Īrijas Parlamenta virspalātas) loceklis (2007-2011); Advokātu grupas priekšsēdētājs un projekta vadītājs grupā "Tiesiskums" Starptautisko un Eiropas lietu institūtā (kopš 1998. gada); Tiesas tiesnesis kopš 2015. gada 7. oktobra.

Maciej Szpunar
Maciej Szpunar

dzimis 1971. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Silēzijas Universitātē un Eiropas koledžā Brigē; doktora grāds tiesību zinātnēs (2000); habilitētais doktors tiesību zinātnēs (2009); tiesību zinātņu profesors (2013); Visiting Scholar – Jēzus koledžā Kembridžā (1998), Ljēžas Universitātē (1999) un Eiropas Universitātes institūtā Florencē (2003); advokāts (2001–2008), Tieslietu ministrijas Civiltiesību kodifikācijas komisijas Starptautisko privāttiesību komitejas loceklis (2001–2008); Trīres Eiropas tiesību akadēmijas konsultatīvās padomes loceklis; Starptautiskās Salīdzinošo tiesību akadēmijas asociētais loceklis; Eiropas Starptautisko privāttiesību grupas (GEDIP) loceklis; spēkā esošo Savienības privāttiesību pētniecības grupas Acquis Group loceklis; Eiropas Integrācijas komitejas biroja valsts sekretāra vietnieks (2008–2009), pēc tam Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2010–2013); Polijas valdības pārstāvis daudzās lietās Eiropas Savienības tiesās; vairāku juridisku izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis; vairāku publikāciju autors Eiropas tiesībās un starptautiskajās privāttiesībās; kopš 2013. gada 23. oktobra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Marko Ilešič
Marko Ilešič
dzimis 1947. gadā; tiesību zinātņu doktors (Ļubļanas Universitāte); specializējies salīdzinošajās tiesībās (Strasbūras Universitāte un Koimbras Universitāte); jurista eksāmens; civiltiesību, komerctiesību un starptautisko privāttiesību profesors; Ļubļanas Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes dekāna vietnieks (1995-2000) un dekāns (2001-2004); vairāku juridisko publikāciju autors; Ļubļanas Darba tiesas goda tiesnesis un palātas priekšsēdētājs (1975-1986); Slovēnijas Sporta tiesas priekšsēdētājs (1978-1986); Ļubļanas Biržas šķīrējtiesas palātas priekšsēdētājs; šķīrējtiesnesis Dienvidslāvijas Tirdzniecības palātā (līdz 1991. gadam) un Slovēnijas Tirdzniecības palātā (kopš 1991. gada); šķīrējtiesnesis Starptautiskajā tirdzniecības palātā Parīzē; tiesnesis UEFA Apelācijas tiesā un FIFA Apelācijas tiesā; Slovēnijas Juristu biedrību savienības priekšsēdētājs (1993-2005); Starptautisko tiesību asociācijas loceklis, Starptautiskās Jūras komitejas un vairāku citu starptautisko juridisko apvienību loceklis; kopš 2004. gada 11. maija - Tiesas tiesnesis.
Lars Bay Larsen
Lars Bay Larsen

dzimis 1953. gadā; saņēmis diplomu politikas zinātnēs (1976), Kopenhāgenas Universitātes tiesību zinātņu maģistrs (1983); Tieslietu ministrijas ierēdnis (1983-1985); ģimenes tiesību pasniedzējs (1984-1991), pēc tam asociētais profesors (1991-1996) Kopenhāgenas Universitātē; Advokatsamfund nodaļas vadītājs (1985-1986); Tieslietu ministrijas dienesta vadītājs (1986-1991); uzņemts Advokātu kolēģijā (1991); Tieslietu ministrijas nodaļas vadītājs (1991-1995), Policijas departamenta vadītājs (1995-1999), Juridiskā departamenta vadītājs (2000-2003); Dānijas Karalistes pārstāvis K‑4 komitejā (1995-2000), Šengenas Centrālajā grupā (1996-1998) un Eiropola Valdē (Europol Management Board) (1998-2000); Højesteret tiesnesis (2003-2006); kopš 2006. gada 11. janvāra - Tiesas tiesnesis.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

dzimis 1957. gadā; Lisabonas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1980); Lisabonas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs (1986); Nova de Lisbonne universitātes tiesību zinātņu doktors (2003); tiesību zinātņu asistents Lisabonas Universitātē (1981‒1986); jurists lingvists (1986‒1987) un jurists redaktors (1987‒1990) Tiesā; tiesas locekļa palīgs Pirmās instances tiesā (1990‒1996); Zāras Universitātes, Vācija, Eiropas studiju institūta viesprofesors (1987‒1996); personu brīvas pārvietošanās Eiropas telpā lietu valsts koordinators, Portugāles Ārlietu ministrija (1996‒1999); Padomes K4 komitejas un Šengenas nolīgumu pastāvīgās apspriežu struktūras centrālās grupas loceklis (1996‒1999); Nova de Lisbonne universitātes tiesību zinātņu asistents un doktorants (1999‒2003); Nova de Lisbonne universitātes tiesību zinātņu profesora palīgs (2003‒2008); Nova de Lisbonne universitātes tiesību zinātņu asociētais profesors (2008‒2018); Portugāles pārstāvis FreSsco neatkarīgo ekspertu tīklā darba ņēmēju pārvietošanās brīvības un sociālā nodrošinājuma koordinēšanas Eiropas Savienībā jomā (2004‒2017) un Eiropas imigrācijas un patvēruma tiesību pētījumu akadēmiskajā tīklā “Odisejs” (2004‒2018); Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes loceklis (2015‒2018); daudzu publikāciju autors; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Andreas Kumin
Andreas Kumin

dzimis 1965. gadā; maģistra un doktora grāds tiesību zinātnēs Grācas Universitātē, Austrija (1990); Grācas Universitātes diploms tulkošanas zinātnēs (1988); Valsts administrācijas skolas diploms valsts administrācijā, Francija (1992); ierēdnis Ārlietu ministrijas Juridiskajā dienestā un Ekonomikas un Eiropas integrācijas politikas ģenerāldirekcijā, Austrija (1990−1994); padomnieks Austrijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā un specializētajās iestādēs Ženēvā, Šveice (1994−2000); Ārlietu ministrijas nodaļas “Eiropas Savienības pirmā pīlāra juridiskie jautājumi” vadītājs (2000−2005); profesors Grācas Universitātes Eiropas tiesību institūtā (kopš 2014. gada oktobra); Eiropas tiesību departamenta vadītājs Federālajā Eiropas, integrācijas un ārlietu ministrijā, Austrija (2005−2019); pasniedzējs Insbrukas Universitātes Eiropas un starptautisko tiesību institūtā, Austrija (kopš 2007. gada); docents Vīnes Starptautiskajā augstskolā, Austrija (kopš 2012. gada); vairāku publikāciju autors; kopš 2019. gada 20. marta – Tiesas tiesnesis.

Nils Wahl
Nils Wahl

Dzimis 1961. gadā; tiesību zinātņu doktors, Stokholmas universitāte (Zviedrija) (1995); asociētais profesors (docents) un Žana Monē profesūras Eiropas tiesībās profesors (1995); Eiropas tiesību profesors, Stokholmas universitāte (2001); izglītības fonda ģenerāldirektors (1993–2004); Zviedrijas Eiropas tiesību pētniecības tīkla apvienības (Nätverket för europarättslig forskning) priekšsēdētājs (2001–2006); Konkurences tiesību jautājumu padomes (Rådet för konkurrensfrågor) loceklis (2001–2006); Vispārējās tiesas tiesnesis (2006–2012); no 2012. gada 28. novembra līdz 2019. gada 6. februārim – Tiesas ģenerāladvokāts; kopš 2019. gada 7. oktobra – Tiesas tiesnesis.

 

Juliane Kokott
Juliane Kokott

dzimusi 1957. gadā; studējusi tiesību zinātnes Bonnas Universitātē un Ženēvas Universitātē; LL.M. (American University, Vašingtona, ASV); tiesību zinātņu doktore (Heidelbergas Universitāte, 1985; Hārvarda universitāte, 1990); viesprofesore Bērklijas [Berkeley] Universitātē (1991); Vācijas un ārvalstu publisko tiesību, starptautisko tiesību un Eiropas tiesību profesore Augsburgas Universitātē (1992), Heidelbergas Universitātē (1993) un Diseldorfas Universitātē (1994); Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Vācijas valdības apstiprināta pagaidu tiesnese; Federālās konsultatīvās padomes "Globālas vides izmaiņas" priekšsēdētāja vietniece (WBGU, 1996); starptautisko tiesību, starptautisko tirdzniecības tiesību un Eiropas tiesību profesore St. Gallen universitātē (1999); St. Gallen universitātes Eiropas un starptautisko tirdzniecības tiesību institūta direktore (2000); St. Gallen universitātes Tirdzniecības tiesību specializācijas programmas direktora vietniece (2001); kopš 2003. gada 7. oktobra - Tiesas ģenerāladvokāte.

Endre Juhász
Endre Juhász

dzimis 1944. gadā, ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Šegedas Universitātē, Ungārijā (1967); nokārtojis iestājeksāmenu Ungārijas Advokātu kolēģijā (1970); trešā cikla studijas salīdzinošajās tiesībās Strasbūras Universitātē, Francijā (1969., 1970., 1971. un 1972. gadā); Ārējās tirdzniecības ministrijas Juridiskā departamenta ierēdnis (1966-1974), likumdošanas lietu direktors (1973-1974); pirmais tirdzniecības atašejs Ungārijas vēstniecībā Briselē, atbildīgais par Eiropas Kopienu jautājumiem (1974-1979); direktors Ārējās tirdzniecības ministrijā (1979-1983); pirmais tirdzniecības atašejs, pēc tam tirdzniecības padomnieks Ungārijas vēstniecībā Vašingtonā, ASV (1983-1989); ģenerāldirektors Tirdzniecības ministrijā un Starptautisko ekonomisko attiecību ministrijā (1989-1991); galvenais sarunu vadītājs asociācijas līguma noslēgšanai starp Ungāriju un Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm (1990-1991); Starptautisko ekonomisko attiecību ministrijas ģenerāldirektors, Eiropas lietu biroja direktors (1992); Starptautisko ekonomisko attiecību ministrijas valsts sekretārs (1993-1994); valsts sekretārs, Eiropas lietu biroja priekšsēdētājs, Rūpniecības un tirdzniecības ministrija (1994); ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, Ungārijas diplomātiskās misijas Eiropas Savienībā vadītājs (no 1995. gada janvāra līdz 2003. gada maijam); galvenais sarunu vadītājs par Ungārijas Republikas iestāšanos Eiropas Savienībā (no 1998. gada jūlija līdz 2003. gada aprīlim); ministrs "bez portfeļa" Eiropas integrācijas jautājumu koordinēšanai (kopš 2003. gada maija); kopš 2004. gada 11. maija - Tiesas tiesnesis.

Thomas von Danwitz
Thomas von Danwitz

dzimis 1962. gadā; studējis Bonnā, Ženēvā un Parīzē; valsts eksāmens tiesību zinātnēs (1986. g. un 1992. g.); tiesību doktors (Bonnas Universitāte, 1988); starptautiskais diploms valsts administrācijā (Valsts administrācijas skola, 1990); habilitācija (Bonnas Universitāte, 1996); Vācijas publisko tiesību un Eiropas tiesību profesors (1996–2003), Rūras Universitātes (Bohuma) Juridiskās fakultātes dekāns (2000–2001); Vācijas Publisko tiesību un Eiropas tiesību profesors (Ķelnes Universitāte, 2003–2006); Publisko tiesību un administratīvās zinātnes institūta direktors (2006); viesprofesors Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), Fransuā Rablē [François Rabelais] Universitātē (Tūra, 2001–2006) un Parīzes Sorbonas Universitātē [université de Paris I Panthéon Sorbonne] (2005–2006); Fransuā Rablē Universitātes honoris causa doktors (Tūra, 2010); kopš 2006. gada 7. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Camelia Toader
Camelia Toader

dzimusi 1963. gadā; diploms tiesību zinātnēs (1986), tiesību zinātņu doktore (1997, Bukarestes Universitāte); tiesnese–stažiere Bufteas Pirmās instances tiesā (1986–1988); Bukarestes 5. iecirkņa pirmās instances tiesas tiesnese (1988–1992); Bukarestes advokatūras locekle (1992); civiltiesību un Eiropas līgumtiesību pasniedzēja (1992–2005), kopš 2005. gada civiltiesību un Eiropas līgumtiesību profesore Bukarestes Universitātē; veikusi vairākus doktorantūras un zinātniskos pētījumus Maksa Planka Starptautisko privāttiesību institūtā Hamburgā (laikā no 1992. līdz 2004. gadam); Eiropas integrācijas departamenta vadītāja Tieslietu ministrijā (1997–1999); Augstākās kasācijas un justīcijas tiesas tiesnese (1999–2007); viesprofesore Vīnes Universitātē (2000 un 2011); Kopienu tiesību pasniedzēja Valsts tiesnešu institūtā (2003 un 2005–2006); vairāku juridisko izdevumu redkolēģiju locekle; Starptautiskās salīdzinošo tiesību akadēmijas asociētā locekle kopš 2010. gada un pilntiesīgā locekle kopš 2017. gada; Rumānijas akadēmijas Juridiskās pētniecības institūta Eiropas tiesību studiju centra goda pētniece; kopš 2007. gada 12. janvāra – Tiesas tiesnese.

Marek Safjan
Marek Safjan

dzimis 1949. gadā; tiesību zinātņu doktors (Varšavas universitāte, 1980); habilitētais tiesību zinātņu doktors (Varšavas universitāte, 1990); tiesību zinātņu štata profesors (1998); Varšavas universitātes Civiltiesību institūta direktors (1992-1996); Varšavas universitātes rektora vietnieks (1994-1997); Henri Capitant Francijas Juridiskās kultūras draugu asociācijas Polijas nodaļas ģenerālsekretārs (1994-1998); Polijas pārstāvis Eiropas Padomes Bioētikas komitejā (1991-1997); Konstitucionālās tiesas tiesnesis (1997-1998), pēc tam - šīs pašas tiesas priekšsēdētājs (1998-2006); Starptautiskās Salīdzinošo tiesību akadēmijas loceklis (kopš 1994. gada) un tās priekšsēdētāja vietnieks (kopš 2010. gada), Starptautiskās Tiesību, ētikas un zinātnes asociācijas loceklis (kopš 1995. gada), Helsinku Komitejas Polijas loceklis; Polijas Mākslas un humanitāro zinātņu akadēmijas loceklis; Eiropas Padomes ģenerālsekretāra piešķirtās Medaļas par nopelniem laureāts (2007); daudzu publikāciju autors civiltiesību, medicīnas tiesību un Eiropas tiesību jomā; European University Institute honoris causa doktors (2012); kopš 2009. gada 7. oktobra - Tiesas tiesnesis

Daniel Šváby
Daniel Šváby

dzimis 1951. gadā; tiesību zinātņu doktors (Bratislavas Universitāte); Bratislavas Pirmās instances tiesas tiesnesis; Apelācijas tiesas civillietās tiesnesis un Bratislavas Apelācijas tiesas priekšsēdētāja vietnieks; Tieslietu ministrijas Tiesību institūta Civiltiesību un ģimenes tiesību nodaļas loceklis; Augstākās tiesas komerclietās tiesnesis; Eiropas Cilvēktiesību komisijas (Strasbūra) loceklis; Konstitucionālās tiesas tiesnesis (2000-2004); no 2004. gada 12. maija līdz 2009. gada 6. oktobrim - Pirmās instances tiesas tiesnesis; kopš 2009. gada 7. oktobra - Tiesas tiesnesis.

Siniša Rodin
Siniša Rodin

dzimis 1963. gadā; tiesību zinātņu doktors (Zagrebas Universitāte, 1995); L.L.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow un Visiting Scholar - Harvard Law School (2001 2002); lektors, pēc tam profesors Zagrebas Universitātes Juridiskajā fakultātē kopš 1987. gada; Žana Monē profesūras profesors kopš 2006. gada un Žana Monē profesūras profesors ad personam kopš 2011. gada; Cornell Law School viesprofesors (2012); Horvātijas konstitucionālās reformas komisijas loceklis, darba grupas par pievienošanos Savienībai priekšsēdētājs (2009 2010); Horvātijas grupas, kas risināja sarunas par Horvātijas pievienošanos Savienībai, loceklis (2006 2011); vairāku publikāciju autors; kopš 2013. gada 4. jūlija - Tiesas tiesnesis.

François Biltgen
François Biltgen

dzimis 1958. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs (1981) un Université de droit d'économie et de sciences sociales, Paris II padziļināto studiju diploms (DEA) Kopienu tiesībās (1982); Parīzes Politisko zinātņu institūta [Institut d'études politiques de Paris] diploms (1982); Luksemburgas Advokātu kolēģijas advokāts (1987-1999); parlamenta deputāts (1994-1999); Ešas pie Alzetas [Esch sur Alzette] pilsētas domes padomdevējs (1987-1999); Ešas pie Alzetas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks (1997-1999); Eiropas Savienības Reģionu komitejas Luksemburgas delegācijas locekļa vietnieks (1994-1999); darba lietu un nodarbinātības ministrs, reliģijas lietu ministrs, ministrs attiecībām ar parlamentu, komunikāciju lietu ministrs (1999-2004); darba lietu un nodarbinātības ministrs, reliģijas lietu ministrs, kultūras, augstākās izglītības un pētniecības ministrs (2004-2009); tieslietu ministrs, civildienesta un administratīvās reformas ministrs, augstākās izglītības un pētniecības ministrs, komunikāciju un plašsaziņas līdzekļu ministrs, reliģijas lietu ministrs (2009-2013); Boloņas procesa ministru konferences 2005. un 2009. gadā līdzpriekšsēdētājs; Eiropas Kosmosa aģentūras dalībvalstu ministru konferences līdzpriekšsēdētājs (2012-2013); kopš 2013. gada 7. oktobra - Tiesas tiesnesis.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

dzimusi 1962. gadā; ieguvusi Tartu Universitātes diplomu tiesību zinātnēs (1981-1986); Republikas prokurora palīdze Tallinā (1986-1991); saņēmusi Igaunijas Diplomātijas skolas diplomu (1991-1992); juriskonsulte (1991-1993) un galvenā padomniece Tirdzniecības un rūpniecības palātā (1992-1993); Tallinas Apelācijas tiesas tiesnese (1993-2004); Eiropas maģistre (European Master) cilvēktiesībās un demokrātijas jautājumos, Padujas un Notingemas Universitātes (2002-2003); kopš 2004. gada 12. maija līdz 2013. gada oktobra 23. - Vispārējās tiesas tiesnese; kopš 2013. gada 23. oktobra - Tiesas tiesnese.

Constantinos Lycourgos
Constantinos Lycourgos

dzimis 1964. gadā; ieguvis padziļināto studiju Kopienu tiesībās diplomu (1987) un doktora grādu tiesību zinātnēs Panthéon‑Assas universitātē (1991); lektors Panthéon‑Assas universitātes Pastāvīgo mācību centrā; uzņemts Kipras Advokātu kolēģijā (1993); ārlietu ministra īpašais padomnieks Eiropas lietās (1996‒1999); sarunu par Kipras pievienošanos Eiropas Savienībai grupas loceklis (1998‒2003); padomdevējs Savienības tiesību jautājumos Valsts juridiskajā dienestā (1999‒2002); Kipras grieķu delegācijas loceklis sarunās par vispārēju Kipras jautājuma noregulējumu (2002‒2014); valsts galvenais jurists (2002‒2007), pēc tam galvenais advokāts (2007‒2014) un Valsts juridiskā dienesta Eiropas tiesību departamenta direktors (2003‒2014); Kipras valdības pārstāvis Eiropas Savienības tiesās (2004‒2014); kopš 2014. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Manuel Campos Sánchez-Bordona
Manuel Campos Sánchez-Bordona

Manuel Campos Sánchez Bordona
dzimis 1950. gadā, diploms tiesību zinātnēs iegūts Seviljas un Granādas universitātēs (1967-1972); prokurors Palmasdemaljorkas un Seviljas tiesās (1977-1982); Andalūzijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu palātas un Kanāriju salu Augstākās tiesas tiesnesis (1982-1989); Kantabrijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu palātas priekšsēdētājs (1989-1994); tiesneša palīgs Eiropas Kopienu tiesā (1995-1999); Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA-Europe) administrācijas padomes loceklis (2006-2014); Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis (2012-2015); Spānijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu palātas tiesnesis (1999-2015); Tiesas ģenerāladvokāts kopš 2015. gada 7. oktobra.

Henrik Saugmandsgaard Øe
Henrik Saugmandsgaard Øe

dzimis 1964. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs Orhūsas Universitātē (1991); maģistra grāds Eiropas tiesībās Eiropas koledžā Brigē (1993); pasniedzējs Orhūsas Universitātē (1991-1993) un Kopenhāgenas Universitātē (1999-2001); viesprofesors Kopenhāgenas un Olborgas universitātēs (kopš 2008. gada); advokāts Dānijas Advokātu kolēģijā (1995); Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesneša palīgs (1994-1999); prokurors Kopenhāgenas prokuratūrā (1999-2000) un policijas apgabalu inspektors (2004-2006); Dānijas premjerministra pārstāvja juridiskais padomnieks Eiropas Savienības Pamattiesību hartas izstrādes sarunu procedūrā (1999-2000); nodaļas vadītājs Eiropas tiesību birojā (1999-2000); departamenta vadītājs Eiropas tiesību un cilvēktiesību birojā (2000-2001) un departamenta vadītājs Tieslietu ministrijas īpašuma un saistību birojā (2001-2006); Dānijas valdības ieceltais Patērētāju tiesībsargs (2006-2014); tiesnesis Østre Landsret [Dānijas austrumu apgabaltiesā] Kopenhāgenā (2015); Tiesas ģenerāladvokāts kopš 2015. gada 7. oktobra.

Michal Bobek
Michal Bobek

dzimis 1977. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs un starptautiskajās attiecībās (Kārļa Universitāte Prāgā); diploms Anglijas un Eiropas Savienības tiesībās (Kembridžas Universitāte); Magister Juris (Oksfordas Universitāte, St. Edmund Hall); tiesību zinātņu doktora grāds (Eiropas Universitātes institūts, Florence); studijas Briseles Brīvajā universitātē un Kvīnslendas (Austrālija) Universitātē; Čehijas Republikas Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja palīgs (2005-2009), vēlāk šīs pašas tiesas pētniecības un dokumentācijas departamenta vadītājs (2008-2009); sagatavots pildīt Čehijas Republikas tiesneša funkcijas (2009) pasniedzējs (2011-2012) un pētnieks (2013-2016) Oksfordas Universitātes Eiropas un salīdzinošo tiesību institūtā; pasniedzējs Eiropas koledžā Brigē (2013-2015); Čehijas Republikas Valsts bankas pārsūdzību padomes loceklis (2013-2015); ad hoc tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā (2013-2015); Čehijas Republikas apvienības Eiropas un salīdzinošajās tiesībās līdzdibinātājs un priekšsēdētājs; pasniedzējs un viesprofesors vairākās universitātēs Eiropā un ārpus tās; vairāku publikāciju autors Eiropas Savienības tiesību, Eiropas cilvēktiesību, salīdzinošo (publisko) tiesību un tiesību teorijas jomās; Tiesas ģenerāladvokāts kopš 2015. gada 7. oktobra.

Evgeni Tanchev
Evgeni Tanchev

dzimis 1952. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātē (1975); tiesību zinātņu doktors (1979); lektors (1977–1984), docents (1984–1990), pēc tam profesors Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātē (1990–2013); Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns (1988–1991); Bulgārijas Nacionālās asamblejas Likumdošanas padomes loceklis (1995–1997); Žana Monē katedras vadītājs Bulgārijas Jaunajā universitātē (2002–2005); Bulgārijas prezidenta Juridiskās padomes priekšsēdētājs (2002–2003); Bulgārijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis (2003–2009), pēc tam priekšsēdētājs (2009–2012); Sofijas Ohridas Svētā Klementa universitātes Juridiskās fakultātes Konstitucionālo tiesību katedras vadītājs (2013–2016); Eiropas Padomes Venēcijas komisijas loceklis (2006–2016) un priekšsēdētāja vietnieks (2013–2015); Bulgārijas Ombuda Konstitucionālās padomes loceklis (2015–2016); vairāku juridisku izdevumu redaktors; vairāku juridisko publikāciju autors; kopš 2016. gada 19. septembra – Tiesas ģenerāladvokāts.

 

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

dzimis 1954. gadā; Maltas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1977);Londonas Universitātes Master of Laws (1979); Kembridžas Universitātes tiesību zinātņu doktors (1982); lektors Ealing College of Higher Education (1982‒1984); lektors Ekseteras Universitātē (1984‒1990); virslektors Londonas Universitātē, Queen Mary and Westfield College (1990‒1993); juridiskais padomnieks privātajā sektorā, vēlāk – Maltas parlamentā (1993‒2016); Maltas Universitātes profesors un Eiropas tiesību un salīdzinošo tiesību katedras vadītājs (1993‒2016); Maltas Universitātes Dokumentācijas un pētniecības centra direktors (1993‒2016); Maltas Eiropas tiesību apvienības priekšsēdētājs; daudzu publikāciju autors; Vispārējas tiesas tiesnesis (2016‒2018); kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Lucia Serena Rossi
Lucia Serena Rossi

dzimusi 1958. gadā; Boloņas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1982); Eiropas Savienības tiesību profesore Boloņas Universitātē; Boloņas Universitātes Starptautiskā Eiropas tiesību pētniecības centra direktore; advokāte Boloņas Advokātu kolēģijā; starptautisko tiesību asociētā profesore Urbīno Universitātē (1997‒2000); Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību biedrības Itālijā priekšsēdētāja vietniece (2009‒2010); Ķīnas Politisko un tiesību zinātņu universitātes Ķīnas‑Eiropas Juridiskās augstskolas kopīgās vadības komitejas locekle (2011‒2013); Itālijas valdības pārstāve Eiropas tiesību akadēmijas vadības padomē (2015‒2018); daudzu publikāciju autore; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnese.

Gerard Hogan
Gerard Hogan

dzimis 1958. gadā; University College, Dublina, diploms tiesību zinātnēs (LL.M. 1981. gadā); University College, Dublina, tiesību zinātņu doktors (LL.D. 1997. gadā); Pensilvānijas Universitātes tiesību zinātņu diploms (LL.M. 1982. gadā); Honorable Society of King’s Inns, Dublina, barrister‑at‑law (1984); Trinity College, Dublina, tiesību zinātņu doktors (Ph.D. 2001. gadā); tiesību zinātņu docents Trinity College, Dublina (1982‒2007); junior counsel Īrijas Advokātu kolēģijā (1987‒1997); senior counsel Īrijas Advokātu kolēģijā (1997‒2010); Īrijas High Court tiesnesis (2010‒2014); Īrijas Court of Appeal tiesnesis (2014‒2018); daudzu publikāciju autors; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Giovanni Pitruzzella
Giovanni Pitruzzella

dzimis 1959. gadā; Palermo Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1982); konstitucionālo tiesību profesors Palermo Universitātē; konstitucionālo tiesību un konkurences tiesību profesors LUISS Guido Carli universitātē Romā; Itālijas valdības juridiskais padomnieks (1993‒1996); publisko tiesību profesors Kaljāri Universitātē (1986‒1997); Sicīlijas reģiona īpašā statusa piemērošanas komisijas priekšsēdētājs (1998‒2002); Itālijas Veselības ministrijas juridiskais padomnieks (2008‒2011); loceklis un vēlāk priekšsēdētājs Komisijā par streikošanas tiesību garantēšanu publisko pamatpakalpojumu jomā (2006‒2011); Itālijas Valsts konkurences un tirgus nodrošināšanas iestādes priekšsēdētājs (2011‒2018); viens no desmit padomniekiem, kuru 2013. gada aprīlī Itālijas Republikas prezidents izvirzījis Institucionālo, ekonomikas un sociālo reformu komisijā, un konstitucionālo reformu projekta sagatavošanai izveidotās ekspertu grupas loceklis, kuru tā paša gada jūnijā izvirzījis premjerministrs; daudzu publisko, konstitucionālo, administratīvo un konkurences tiesību publikāciju autors; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Irmantas Jarukaitis
Irmantas Jarukaitis

dzimis 1973. gadā; Viļņas Universitātes diploms tiesību zinātnēs (1992‒1997); Viļņas Universitātes tiesību zinātņu doktors (2008); Viļņas Universitātes Juridiskās fakultātes asistents, asociētais profesors (1999‒2018); Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas tiesību departamenta nodaļas vadītājs (2002‒2003) un ģenerāldirektora vietnieks (2004‒2010); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (2010‒2018); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja vietnieks (2012‒2017); Lietuvas Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs (2015‒2017); vairāku publikāciju Eiropas un konstitucionālo tiesību jomā autors; Eiropas tiesību asociācijas Lietuvā līdzdibinātājs un loceklis; kopš 2018. gada 8. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Priit Pikamäe
Priit Pikamäe

Dzimis 1973. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnē (Tartu Universitāte un Puatjē [Poitiers] Universitāte); tiesību zinātņu doktors (Tartu Universitāte, 2006); Igaunijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta 7. biroja direktors (1995–1996); Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktors (1996–2001); Tallinas pilsētas tiesas tiesnesis (2001–2002); Tallinas apelācijas tiesas tiesnesis (2002–2006); Augstākās tiesas tiesnesis (2006–2009); Augstākās tiesas Krimināllietu palātas priekšsēdētājs (2010–2013); ad hoc tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā (2010–2016); Augstākās tiesas priekšsēdētājs (2013–2019); Pirmās un otrās instances tiesu administrācijas padomes priekšsēdētājs (2013–2019); Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla priekšsēdētājs (2017–2019); Tartu Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes pieaicinātais profesors un akadēmiskās padomes loceklis; Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības Igaunijas biedrības dibinātājs un biedrs; Igaunijas Zinātņu akadēmijas Konstitucionālo tiesību trasta fonda padomes loceklis; Igaunijas tiesību zinātņu akadēmiskās biedrības biedrs; daudzu publikāciju autors; kopš 2019. gada 6. februāra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Niilo Jääskinen
Niilo Jääskinen

Dzimis 1958. gadā; diploms tiesību zinātnēs (1980); padziļināto tiesību zinātņu studiju diploms (1982); Helsinku Universitātes (Somija) doktora grāds (2008); Helsinku Universitātes pasniedzējs (1980–1986); Rovaniemi pirmās instances tiesas (Somija) tiesneša palīgs un pagaidu tiesnesis (1983–1984); Tieslietu ministrijas juridiskais padomnieks (1987–1989), pēc tam Tieslietu ministrijas Eiropas tiesību nodaļas vadītājs (1990–1995); Somijas Ārlietu ministrijas juridiskais padomnieks (1989–1990); padomnieks un sekretārs Eiropas lietās Somijas Parlamenta Lielajā komitejā (1995–2000); Somijas Augstākās administratīvās tiesas pagaidu tiesnesis (no 2000. gada jūlija līdz 2002. gada decembrim), pēc tam tiesnesis (no 2003. gada janvāra līdz 2009. gada septembrim); atbildīgais par juridiskajiem un institucionālajiem jautājumiem sarunās par Somijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai; no 2009. gada 7. oktobra līdz 2015. gada 7. oktobrim – Tiesas ģenerāladvokāts; Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnesis (2015–2019); Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētāja vietnieks (2018–2019); kopš 2019. gada 7. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Jean Richard de la Tour
Jean Richard de la Tour

dzimis 1959. gadā; maģistra grāds tiesību zinātnēs Parīzes universitātē [Université Paris II] (1982); tiesneša profesionālās apmācības, Nacionālā tiesnešu skola, Francija (1984–1986); tiesnesis Limožas Pirmās instances tiesā [tribunal d’instance de Limoges] (1986–1988); tiesnesis Tieslietu ministrijas Centrālajā pārvaldē (1988–1996); padomnieks un tiesas locekļa palīgs Kasācijas tiesā [Cour de cassation], Francija (1996–2004); spriedumu redaktors Eiropas Kopienu Tiesā (2004–2006); tiesas locekļa palīgs Eiropas Savienības Tiesā tiesneses P. Lindas [P. Lindh], pēc tam tiesneša K. G. Fernlunda [C. G. Fernlund] kabinetā (2006–2012); ģenerāladvokāts Kasācijas tiesas Sociālo lietu palātā un ģenerālprokurora īpašais padomnieks Kasācijas tiesā (2012–2017); pirmais ģenerāladvokāts Kasācijas tiesas Komerclietu, finanšu un ekonomikas lietu palātā (2017–2020); Kasācijas tiesas Ziņojumu un pētījumu komisijas loceklis (1998–2002); Kasācijas tiesas Kriminālsodu pārskatīšanas komisijas loceklis (1999–2004); Valsts notāru apmācības institūta [Institut national des formations notariales] valdes priekšsēdētājs, Francija (2016–2020); kopš 2020. gada 23. marta – Tiesas ģenerāladvokāts.

Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

dzimis 1953. gadā; Atēnu Universitātes diploms tiesību zinātnēs, Grieķija (1976); Briseles Brīvās universitātes maģistra grāds Eiropas tiesībās, Beļģija (1990); Starptautiskā Cilvēktiesību institūta Fellow, Ženēva (Šveice)/Strasbūra (Francija) (1992); Atēnu Advokātu kolēģijas advokāts (1978–1979); Grieķijas Valsts padomes revidents, maître des requêtes, padomnieks, priekšsēdētāja vietnieks un kopš 2020. gada februāra – priekšsēdētājs (1979–2020); vairāku likumprojektu izstrādes komiteju priekšsēdētājs, kā arī Grieķijas Centrālās likumprojektu izstrādes komitejas loceklis; Valsts administrācijas skolas lektors, Grieķija; Eiropas tiesību un administratīvo tiesību lektors Valsts tiesnešu skolā, Grieķija (1995–2016); Augstākās izglītības iestāžu mācībspēku disciplināro lietu padomes priekšsēdētājs (vairāki mandāti no 2011. līdz 2020. gadam); Speciālās tiesas, kas izskata lietas pret tiesnešiem, priekšsēdētājs (vairāki mandāti no 2011. līdz 2020. gadam); Augstākās administratīvo lietu valsts padomes loceklis, pēc tam priekšsēdētājs (vairāki mandāti no 1996. līdz 2020. gadam); Grieķijas Augstākās speciālās tiesas loceklis (vairāki mandāti no 2000. līdz 2020. gadam); vairāku publikāciju autors; kopš 2020. gada 10. septembra – Tiesas ģenerāladvokāts.

Ineta Ziemele
Ineta Ziemele

dzimusi 1970. gadā; jurista diploms, Latvijas Universitāte (1993); ASV tiesību sistēmas, Eiropas Kopienu tiesību un politikas un politikas zinātņu pēcdiploma studijas, Orhūsas universitāte, Dānija (1993); maģistra grāds starptautiskajās tiesībās, Lundas Universitāte, Zviedrija (1994); doktora grāds tiesību zinātnēs, Kembridžas Universitāte, Apvienotā Karaliste (1999); deputāta palīdze Latvijas Republikas Augstākajā padomē (1990–1992); Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas konsultante (1992–1995); Latvijas Universitātes Tiesību teorijas un politikas zinātņu katedras un Starptautisko un jūras tiesību katedras asistente, pēc tam starptautisko tiesību un Eiropas tiesību lektore, LU Cilvēktiesību institūta izveidotāja un direktore (1993–1999); Latvijas Ministru prezidenta padomniece (1995); Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorāta padomniece, Strasbūra, Francija (1999–2001); Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautisko tiesību un cilvēktiesību "Söderberg" profesore, viesprofesore, pēc tam profesore (kopš 2001. gada); Lundas Universitātes Raula Valenberga institūta viesprofesore (2001–2005); Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese un palātas priekšsēdētāja, Strasbūra (2005–2014); Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle (kopš 2017. gada); vairāku publikāciju autore starptautisko un valsts publisko tiesību jomā; Batic Yearbook of International Law izveidotāja un redakcijas kolēģijas locekle; Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese (2015–2020); Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja (2017–2020); kopš 2020. gada 6. oktobra – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese.

Jan Passer
Jan Passer

dzimis 1974. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs (1997) un tiesību zinātņu doktora grādu (2007) Prāgas Kārļa universitātē (1997); ieguvis Master of Laws diplomu Stokholmas universitātē (2000); tiesnesis Prāgas pašvaldības tiesā (1997–2001); Prāgas 2. rajona tiesas tiesnesis (2001–2005); tiesnesis Čehijas Republikas Augstākajā administratīvajā tiesā (2005–2016); Eiropas Savienības tiesību lektors Prāgas Kārļa universitātē (2001–2003), Brno Masaryk universitātē (2006–2016), Olomoucas Palacký universitātē (2014–2016) un Čehijas Republikas Juridiskajā akadēmijā (2001–2016); Vispārējās tiesas tiesnesis (2016–2020); kopš 2020. gada 6. oktobra – Tiesas tiesnesis.

Alfredo Calot Escobar
Alfredo Calot Escobar

dzimis 1961. gadā; Valensijas Universitātes tiesību zinātņu maģistrs (1979-1984); Valensijas autonomās kopienas Tirdzniecības palātu padomes analītiķis tirdzniecības jautājumos (1986); jurists lingvists Tiesā (1986-1990); jurists redaktors Tiesā (1990-1993); administrators Tiesas Preses un informācijas dienestā (1993-1995); administrators Eiropas Parlamenta Institucionālo lietu komitejas sekretariātā (1995-1996); Tiesas sekretāra palīgs (1996-1999); tiesneša palīgs Tiesā (1999-2000); Spāņu valodas tulkošanas nodaļas vadītājs Tiesā (2000-2001); Tiesas Tulkošanas ģenerāldirekcijas direktors, pēc tam ģenerāldirektors (2001-2010); kopš 2010. gada 7. oktobra - Tiesas sekretārs.