Het Hof in cijfers

volgens gegevens van 31.12.2019

membresDe leden


fleche D 236 leden sinds 1952:
- 147 leden, Hof van Justitie (HvJ)
- 92 leden, Gerecht van de Europese Unie (GvdEU) (sinds 1989)
- 15 leden, Gerecht voor Ambtenarenzaken (GvA) (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 27 rechters (01.02.2020)
- 11 advocaten-generaal
- 1 griffier

squaresTUE Gerecht:
- 51 rechters (01.02.2020)
- 1 griffier

affairesZaken


fleche D 38 866 arresten en beschikkingen gewezen sinds 1952:
- HvJ, ongeveer 22 568
- GvdEU, ongeveer 14 749 (sinds 1989)
- GvA, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 966 aanhangig gemaakte zaken
865 afgesloten zaken
- 1102 aanhangige zaken
- Gemiddelde procesduur: 14,4 Maanden

squaresTUE Gerecht:
- 939 aanhangig gemaakte zaken
- 874 afgesloten zaken
- 1398 aanhangige zaken
- Gemiddelde procesduur: 16,9 Maanden

visiteursBezoekers


fleche D 477 990 bezoekers sinds 1968:
- 753 groepen bezoekers per jaar
- 18 099
 personen

 

personnelPersoneel


fleche D 5 902 ambtenaren en tijdelijke functionarissen sinds 1952:
- 2 256 werknemers = 1 367 vrouwen en 889 mannen (ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten)
- 61 % vrouwen
- gemiddelde leeftijd:
45 jaar

bibliothequeBibliotheek


fleche D 255 000 volumes :
- 10,7 km de volumes en rayon
- 24 langues officielles de l'Union et certaines langues d'États tiers

budgetBudget


fleche D 436,6 miljoen EUR voor begrotingsjaar 2020

batimentsGebouwen


fleche D Paleis van het Hof van Justitie:
- Bebouwde oppervlakte: 138 850 m2 
- Oud Paleis (voor het publiek toegankelijke ruimte: 5 zittingszalen en perszaal)
- Anneau, 2 etages (kabinetten van leden HvJ)
- 3 Torens:

2 x 24 etages, 100 m (1 zittingszaal, vertaaleenheden, administratieve diensten)
1 x 29 etages, 115 m (inwijding: september 2019)

fleche D Andere gebouwen:
- Annexe C (1 zittingszaal, kabinetten van leden GvdEU)
- Thomas More (2 zittingszalen, kabinetten van leden GvdEU)
- Erasmus (2 zittingszalen, van leden GvdEU)
- Galerij die de gebouwen verbindt

linguismeTaaldiensten


fleche D 955 werknemers = 42 % van de personeelsleden van de instelling
- 600 jurist-linguïsten, 71 tolken
- 24 officiële talen van de Unie
- 552 talencombinaties
- 1 265 000 door de vertaaldienst geproduceerde bladzijden + 617 terechtzittingen en bijeenkomsten waarbij wordt getolkt per jaar