CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Het Hof in cijfers*

membersDe leden

fleche D 229 leden sinds 1952:
- 141 leden, Hof van Justitie (HvJ)
- 90 leden, Gerecht van de Europese Unie (GvdEU) (sinds 1989)
- 15 leden, Gerecht voor Ambtenarenzaken (GvA) (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 28 rechters
- 11 advocaten-generaal
- 1 griffier

squaresTUE Gerecht:
- 44 rechters
- 1 griffier

buildingsGebouwen

fleche D Nieuw Paleis van het Hof van Justitie:
- inwijding: december 2008
- bebouwde oppervlakte: 124 000 m2
- oppervlakte van het terrein: 75 000 m2
- kosten: 355 miljoen EUR

- Oud Paleis (voor het publiek toegankelijke ruimte: 5 zittingszalen en perszaal)
- Anneau, 2 etages (kabinetten van leden HvJ)
- 2 Torens, 24 etages, 107 m (1 zittingszaal, vertaaleenheden, administratieve diensten)
- Galerij die de gebouwen verbindt

fleche D Andere gebouwen:
- Annexe C (1 zittingszaal, kabinetten van leden GvdEU)
- Thomas More (2 zittingszalen, kabinetten van leden GvdEU)
- Erasmus (2 zittingszalen, van leden GvdEU)
- T/Tbis (vertaaleenheden)

bubblesTaaldiensten

fleche D 985 werknemers = 45 % van de personeelsleden van de instelling:
- 602 jurist-linguïsten, 74 tolken
- 24 officiële talen van de Unie
- 552 talencombinaties
- 1 160 000 vertaalde bladzijden + 650 terechtzittingen en bijeenkomsten waarbij wordt getolkt per jaar

Zaken

fleche D 33 764 arresten en beschikkingen gewezen sinds 1952:
- HvJ, ongeveer 20 244
- GvdEU, ongeveer 11 971 (sinds 1989)
- GvA, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 692 aanhangig gemaakte zaken
- 704 afgesloten zaken

squaresTUE Gerecht:
- 974 aanhangig gemaakte zaken
- 755 afgesloten zaken

visitorsBezoekers

fleche D 426 384 bezoekers sinds 1968:
- 675 groepen bezoekers per jaar
-
15 349 personen

bodiesPersoneel

fleche D 5 582 ambtenaren en tijdelijke functionarissen sinds 1952:
- 2 168 werknemers = 1 304 vrouwen en 864 mannen (ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten)
- 60 % vrouwen
- gemiddelde leeftijd:
47 jaar

booksBibliotheek

fleche D 240 000 banden:
- 10 km banden in boekenkasten
- 24 officiële talen van de Unie en bepaalde talen van derde staten

coinBudget

fleche D 399,34 miljoen EUR voor begrotingsjaar 2017

*volgens gegevens van 31.12.2016

.