Het Hof in cijfers

volgens gegevens van 31.12.2018

membresDe leden


fleche D 236 leden sinds 1952:
- 147 leden, Hof van Justitie (HvJ)
- 92 leden, Gerecht van de Europese Unie (GvdEU) (sinds 1989)
- 15 leden, Gerecht voor Ambtenarenzaken (GvA) (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 28 rechters
- 11 advocaten-generaal
- 1 griffier

squaresTUE Gerecht:
- 46 rechters
- 1 griffier

affairesZaken


fleche D 37 127 arresten en beschikkingen gewezen sinds 1952:
- HvJ, ongeveer 21 703
- GvdEU, ongeveer 13 875 (sinds 1989)
- GvA, 1 549 (2005 - 2016)

squaresCJUE Hof van Justitie:
- 849 aanhangig gemaakte zaken
- 760 afgesloten zaken
- 1001 aanhangige zaken
- Gemiddelde procesduur: 15,7 Maanden

squaresTUE Gerecht:
- 834 aanhangig gemaakte zaken
- 1009 afgesloten zaken
- 1333 aanhangige zaken
- Gemiddelde procesduur: 20 Maanden

visiteursBezoekers


fleche D 459 891 bezoekers sinds 1968:
- 705 groepen bezoekers per jaar
-
17 260 personen

 

personnelPersoneel


fleche D 5 863 ambtenaren en tijdelijke functionarissen sinds 1952:
- 2 217 werknemers = 1 345 vrouwen en 872 mannen (ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten)
- 61 % vrouwen
- gemiddelde leeftijd:
45 jaar

 

bibliothequeBibliotheek


fleche D 250 000 volumes :
- 10,5 km de volumes en rayon
- 24 langues officielles de l'Union et certaines langues d'États tiers

budgetBudget


fleche D 429,5 miljoen EUR voor begrotingsjaar 2019

batimentsGebouwen


fleche D Nieuw Paleis van het Hof van Justitie:
- inwijding: december 2008
- bebouwde oppervlakte: 124 000 m2
- oppervlakte van het terrein: 75 000 m2
- kosten: 355 miljoen EUR
- Oud Paleis (voor het publiek toegankelijke ruimte: 5 zittingszalen en perszaal)
- Anneau, 2 etages (kabinetten van leden HvJ)
- 2 Torens, 24 etages, 107 m (1 zittingszaal, vertaaleenheden, administratieve diensten)
- Galerij die de gebouwen verbindt

fleche D Andere gebouwen:
- Annexe C (1 zittingszaal, kabinetten van leden GvdEU)
- Thomas More (2 zittingszalen, kabinetten van leden GvdEU)
- Erasmus (2 zittingszalen, van leden GvdEU)
- T/Tbis (vertaaleenheden)

linguismeTaaldiensten


fleche D 960 werknemers = 43 % van de personeelsleden van de instelling:
- 606 jurist-linguïsten, 71 tolken
- 24 officiële talen van de Unie
- 552 talencombinaties
- 1 285 000 door de vertaaldienst geproduceerde bladzijden + 721 terechtzittingen en bijeenkomsten waarbij wordt getolkt per jaar